Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Agilne. Inak.

 1. Agilne. Inak. Dušan Kocúrek
 2. @scrumdesk potrebujemporadit@scrumdesk.com www.scrum.sk www.scrumdesk.com
 3. AGILNE Čo to znamená?
 4. Prvá kľúčová otázka? AKO
 5. Kľúčové otázky biznisu PREČO PRE KOHO POTREBY AKO
 6. Kľúčové otázky biznisu PREČO PRE KOHO HODNOTA
 7. Kľúčové otázky biznisu PREČO PRE KOHO POTREBY Vízia Používateľ Hodnota
 8. Aký je cieľ vášho projektu? Prečo práve tento projekt? Akú recenziu si prečítate keď bude hotový?
 9. Problémy Vlastnosti Hodnota Čas
 10. Mať nápad je jednoduché Vízia Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť ...ťažká je realizácia
 11. ...podľa hodnoty Vízia Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť ...pre klienta, používateľov, partnerov, firmu, spoločnosť
 12. ...v správnom poradí Vízia VlastnosťVlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť VlastnosťVlastnosť ...pomáha s organizáciou vývoja
 13. Iterácie – iteration planning Vízia VlastnosťVlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť VlastnosťVlastnosť I #1 I #2 I #3 I #4 I #5 Verzia 1 Verzia 2
 14. Zmena = motor dneška Vízia VlastnosťVlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť Vlastnosť VlastnosťVlastnosť I #1 I #2 I #3 I #4 I #5
 15. Potreby našej doby Zákazník na palube Rýchla spätná väzba Prispôsobivosť Rýchlosť Kvalita Spolupráca Rytmus Adaptívne procesy Časté dodávky Pravidlá
 16. Agilne je Jednoduchosť Hodnota As Late As Possible Pull Viditeľnosť Malé tímy Retro Demo Iterácie
 17. Scrum 10 SMPO T Í M
 18. Occasionally 19% Never 45% Always 7% Often 13% Sometimes 16% Occasionally Never Always Often Sometimes 20% Scott Ambler, IBM Prečo tvoriť zbytočnosti?
 19. Postupne, no vždy funkčne!
 20. Ako [kto] potrebujem [čo] aby [benefit] User story Ako PRACOVNíčKA BANKY chcem zaevidovať nového klienta, aby mu bol umožnený prístup k účtom.
 21. Agilný plán • Epos A.1 • Téma • US • US • Epos A.2 • Téma CieľA • Epos B.1 • Téma • Epos B.2 • US • Epos B.3 • US Cieľ B • Epos C.1 • Epos C.2 Cieľ C • Eposy Cieľ D • Eposy Cieľ E Cieľ F Cieľ G Verzia 1 Verzia 2 Verzia 3
 22. Od tehly k zrnkám piesku US #1 Task 1 T2 T3 T4
 23. Čo robia?
 24. Tabuľa = viditeľnosť = dôvera
 25. Niečo praktické (nielen) pre študenta Pravidelné stretnutie Párové programovanie Review kódu TDD
 26. Retrospektíva v každom sprinte Dobré Lepšie Návrhy Hlasovanie
 27. Odporúčam... Lean Canvas Personas Papierové prototypyLean Startup
 28. Než začnete...
 29. Ako zlyhať 1. Kašlite na pravidelné stretnutia. 2. Nepoužívajte Kanban tabuľu, len excel alebo to do list. 3. Najlepšie je začať čo najviac. Dokončiť sa dá aj neskôr. 4. Podrobnosti hneď od začiatku.A hlavne všetky podrobnosti. 5. Dôležitý je popis a nie výsledok. 6. Technológia je najdôležitejšia.Veď preto som vývojár. 7. Iba tvrdá práca a pravidlá. Zábava je v bare, nie tu.
 30. Q-{A}=0? potrebujemporadit@scrumdesk.com
 31. Vidieť, počuť a cítiť
 32. Kredit ▪ http://www.flickr.com/photos/lewis_kelly1/9096852421/sizes/o/in/ph otostream/
Advertisement