Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EFELAT STAKLENE BASTE
 Efekat staklene bašte je izraz za zagrevanje planete Zemlje nastalo poremećajem energetske ravnoteže izmeĎu količine...
 Atmosfera Zemlje odbija deo (37-39%) energije koju Sunce direktno emituje (pojam pod nazivom albedo), dok ostatak (zra...
Atmosfera, slično staklu,uglavnom propušta Sunčevozračenje, ali je slabo propusnaza zračenje Zemljine površine,pa deo ener...
Sunce emituje energiju raznihtalasnih dužina, dobar deotoga stigne do Zemljinepovršine, doprinosi stvaranju iodržavanju sv...
Gasovi staklene baste:Vodena para (H2O)Ugljen dioksid (CO2)Metan (CH4)CFC · HCF · PHC (takoĎei F gasovi, fluorisaniugljovo...
 Za poslednjih 100 godina količina ugljen dioksida u atmosferi povećala se za oko 25%. Ugljen dioksid propušta kratkotal...
Mehanizam delovanja      efekta staklene bašteEfekat staklene bašte je rezultat interakcije Sunčevog zračenja isloja ...
Kada Sunčevo zračenje dospedo atmosfere, 25% energijekoju nosi biva odbijeno odoblaka i drugih atmosferskihkomponenata naz...
Oko 50% Sunčeveenergije, većinom uobliku vidljive svetlosti,prolazi, kao kratkotalasnozračenje, kroz atmosferu idospeva do...
Zemljište, biljke i vodene površine (pre svegaokeani) upijaju oko 85% ove toplotne energije, dok ostatak biva reflektovan...
Neki gasovi, poput vodene pare, ugljen-dioksida, metana i azot-suboksida, apsorbuju deo ovog infracrvenog zračenja, privre...
Gasovi staklene bašteZemljina atmosfera se sastoji, uglavnom, od azota(78%) i kiseonika (21%). Ova dva najzastupljenijaatm...
Ovi gasovi se stvaraju prirodnim putem ili veštački(antropogeno). Najzastupljeniji prirodno nastali gasstaklene bašte jest...
Od 1700-ih, aktivnosti čoveka su se znatno povećale,pri tom značajno povećavajući koncentraciju gasovastaklene bašte u atm...
Vodena paraVodena para se nalazi u najvećoj količini u atmosferi,uporeĎujući je sa ostalim gasovima staklene bašte.Ona naj...
Čovek nema nekog većeg direktnog uticaja na  količinu vodene pare u atmosferi. Ipak, kako čovekova aktivnost sve više uz...
Autori:   Luka Bulatovic   Marko Marjanovic Marincic   Marko Nedic Vlll-4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović

10,742 views

Published on

 • Be the first to comment

Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović

 1. 1. EFELAT STAKLENE BASTE
 2. 2.  Efekat staklene bašte je izraz za zagrevanje planete Zemlje nastalo poremećajem energetske ravnoteže izmeĎu količine zračenja koje od Sunca prima i u svemir salje Zemljina površina. Ovaj efekat predstavlja rezultat povećanja količine zračenja koje ne može od površine Zemlje da bude emitovano u svemir, već ga atmosfera upije i postaje toplija.
 3. 3.  Atmosfera Zemlje odbija deo (37-39%) energije koju Sunce direktno emituje (pojam pod nazivom albedo), dok ostatak (zračenje manjih talasnih dužina) pada na tlo i zagreva ga, a tlo potom emituje infracrvene zrake (manjih talasnih dužina) koji, u normalnim okolnostima, uglavnom odlaze u svemir.
 4. 4. Atmosfera, slično staklu,uglavnom propušta Sunčevozračenje, ali je slabo propusnaza zračenje Zemljine površine,pa deo energije koji uĎe usistem Zemlja-atmosfera, kao iu staklenik, ostaje u njemu.
 5. 5. Sunce emituje energiju raznihtalasnih dužina, dobar deotoga stigne do Zemljinepovršine, doprinosi stvaranju iodržavanju svog života naZemlji, a deo tog zračenjapotom biva emitovan u svemiri priroda je u ravnoteži. Akonešto zadrži deo tog zračenja,ravnoteža se kvari i nastajuproblemi.
 6. 6. Gasovi staklene baste:Vodena para (H2O)Ugljen dioksid (CO2)Metan (CH4)CFC · HCF · PHC (takoĎei F gasovi, fluorisaniugljovodonici)Azotsuboksid (N2O)Sumpor heksafluorid (SF6)Koncentracija ovih gasovau atmosferi (osim vodenepare) rasteusled čovekovog delovanja.
 7. 7.  Za poslednjih 100 godina količina ugljen dioksida u atmosferi povećala se za oko 25%. Ugljen dioksid propušta kratkotalasno Sunčevo zračenje, a apsorbuje dugotalasno zračenje Zemlje, pa je zbog njegovog prisustva temperatura u nižim slojevima atmosfere viša nego kad ga ne bi bilo Količina ovih gasova u atmosferi sada je najviša u proteklih 420 hiljada godina. Kako se ovi gasovi nakupljaju u atmosferi, zadržavaju sve više i više toplote pri Zemljinoj površini, uzrokujući povecanje Zemljine klime koje za posledicu ima: 1.Topljenje lednika 2.Povecanje nivoa mora(za poslednjih oko 100 godina nivo svetskih mora povećao se za oko 10 do 15 cm.) 3.Povecanje temperature(očekuje se da će tokom sledećih 50 ili 100 godina doći do znatnog povećanja srednje temperature na Zemlji, možda čak i za 3 - 4 stepena.) 4. Povećanje isparavanja mora i usto i povećanje oblačnosti
 8. 8. Mehanizam delovanja efekta staklene bašteEfekat staklene bašte je rezultat interakcije Sunčevog zračenja isloja Zemljine atmosfere koji se proteže do 100km iznadZemljine površine.
 9. 9. Kada Sunčevo zračenje dospedo atmosfere, 25% energijekoju nosi biva odbijeno odoblaka i drugih atmosferskihkomponenata nazad umeĎuplanetarni prostor. Oko20% upije atmosfera
 10. 10. Oko 50% Sunčeveenergije, većinom uobliku vidljive svetlosti,prolazi, kao kratkotalasnozračenje, kroz atmosferu idospeva do Zemljinepovršine.
 11. 11. Zemljište, biljke i vodene površine (pre svegaokeani) upijaju oko 85% ove toplotne energije, dok ostatak biva reflektovan u atmosferu, najviše od strane izrazito reflektivnih ovršina kao što su sneg, led i peščane pustinje
 12. 12. Neki gasovi, poput vodene pare, ugljen-dioksida, metana i azot-suboksida, apsorbuju deo ovog infracrvenog zračenja, privremenosprečavajući njegovo otpuštanje u svemir. Pošto se ovi gasovizagrevaju, oni emituju infracrveno zračenje u svim smerovima.Pomenuti gasovi, toplotna energija apsorbovana i odbijena odZemljine površine lako bi se vratila nazad u svemir, pa biprosečna temperatura na Zemljinoj površini bila oko -19°C, zarazliku od sadašnjih 15°C.
 13. 13. Gasovi staklene bašteZemljina atmosfera se sastoji, uglavnom, od azota(78%) i kiseonika (21%). Ova dva najzastupljenijaatmosferska gasa imaju hemijske strukture kojeograničavaju apsorbciju infracrvenog zračenja, što nevaži za gasove staklene bašte.
 14. 14. Ovi gasovi se stvaraju prirodnim putem ili veštački(antropogeno). Najzastupljeniji prirodno nastali gasstaklene bašte jeste vodena para, zatim je sledeugljen-dioksid, metan i azot-suboksid. Supstancenastale čovekovom aktivnošću koje se ponašaju kaogasovi staklene bašte uključuju hlorofluorokarbonate,hidrohlorofluorokarbonate i hidrofluorokarbonate.
 15. 15. Od 1700-ih, aktivnosti čoveka su se znatno povećale,pri tom značajno povećavajući koncentraciju gasovastaklene bašte u atmosferi. Naučnici predviĎaju da ćeočekivano povećanje količine gasova staklene bašte uatmosferi snažno povećati količinu infracrvenogzračenja zadržanog u atmosferi, što će dovesti dododatnog, veštačkog, zagrevanja Zemljine površine.
 16. 16. Vodena paraVodena para se nalazi u najvećoj količini u atmosferi,uporeĎujući je sa ostalim gasovima staklene bašte.Ona najjače upija dugotalasno zračenje, učestvujućisa 60 do 70% u stvaranju efekta staklene bašte.
 17. 17. Čovek nema nekog većeg direktnog uticaja na količinu vodene pare u atmosferi. Ipak, kako čovekova aktivnost sve više uzima maha i utiče na povećanje koncentracije ostalih gasova staklene bašte, isparavanje okeana, jezera i reka, kao itranspiracija biljaka postaju intenzivniji i povećavaju količinu vodene pare u atmosferi.
 18. 18. Autori: Luka Bulatovic Marko Marjanovic Marincic Marko Nedic Vlll-4

×