Kisele kiše

4,899 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kisele kiše

 1. 1. KISELE KIŠE
 2. 2. ŠTA SU TO KISELE KIŠE? <ul><li>Po definiciji kisele kiše su atmosferski kiseli talog u formi kiše. Još preciznija definicija je da su kisele kiše padavine koji imaju veću kiselost(manje pH) od uobičajenih kiša koje padaju u nezagađenimregionima Zemlje. Padavine odstranjuju iz atmosfere gasove, aerosole (tečnosti) i čestice na dva načina: </li></ul><ul><li>1.Stvaranjem kapljica vodene pare u oblacima koje sakupljaju zagađivače iz atmosfere i kada se steknu potrebni uslovi kapljice iz oblaka se ukrpnjavajui padaju u obliku kiše, </li></ul><ul><li>2.Ispiranjem atmosfere kada kiša (sneg) atmosferu ispod oblaka ispira i prečišćava. </li></ul>
 3. 3. KISELI TALOG <ul><li>Termin kiseli talog obuhvata celokupnu kiselu precipitaciju koja zahvata gasove, čestice kao i tečnu fazu tako da se u kiselom talogu nalaze sve kisele supstance iz atmosfere. Zato se trivijalni naziv „kisele kiše“sve više zamenjuje mnogo pravilnijim„atmosferski talog“ koji obuhvata sve kisele supstance kao i sve druge zagađivače koji se nalaze u atmosferi. Atmosferski talog podrazumeva zagađenje vazduha koje uključuje i sve kompleksne reakcije različitih supstanci u vazduhu koje daju kao produkatkisela jedinjenja u atmosferi. </li></ul>
 4. 4. IZVORI KISELIH KIŠA <ul><li>Sve forme precipitacije(taloga) kao kiša, sneg, rosa, izmaglica ili magla kieslisu po prirodi jer u sebi rastvaraju ugljen-dioksid (CO2), s tim što ljudske aktivnosti samo pridodaju kiselostiovih taloga. Kako je većrečeno nezagađenakišnica ima pH5,6 što se može uporediti sa laboratorijskom destilovanom vodom u ravnoteži sa CO2iz vazduha. Iz tih razloga se i kaže da je kisela kiša svaki onaj talog koji je kiselijiod 5,6. </li></ul>
 5. 5. POREKLO KISELIH KIŠA <ul><li>Komponente koje se mogu naći u atmosferi, a koje su konstituenti kiselog taloga mogu biti: </li></ul><ul><li>1.Prirodnog porekla </li></ul><ul><li>2.Antropogenog porekla (iz industrije, saobraćaja, domaćinstava...) </li></ul>
 6. 6. PRIRODNI IZVORI <ul><li>Prirodni izvori sumpornih jedinjenja obuhvataju: SO2iz vulkanskih grotla, morsku penu i kapljice koji sadrže sulfate (H2SO4), zatim sumpor-vodonik (H2S) poreklom od vulkanskih erupcija i sličnih aktivnosti zemljine kore i konačno biogeni sumpor koji nastaje u biodegradaciojom organske supstance potpomognut bakterijama. </li></ul>
 7. 7. ANTROPOGENI IZVORI <ul><li>Najveći antropogeni izvori su sagorevanje fosilnih goriva (uglja, nafte i prirodnog gasa) i iz industrijskih procesa, pre svega iz bazne proizvodnje metala. </li></ul>
 8. 8. CO2 emisija antropogenog porekla u svetu i kod nas
 9. 9. SO2emisija antropogenogporekla u svetu
 10. 10. Negatiniefekti kiselih kiša na ribe <ul><li>Mobilizacija aluminijuma iz zemljišta u kiseloj sredini ima za posledicu transport aluminijuma u vodene tokove u kojima aluminijum neretko prouzrokuje kozno oboljenje ribljih škrga što ima fatalne posledice. </li></ul>
 11. 11. Negatini efekti kiselih kiša na gradjvine <ul><li>Građevine koje je čovek sagradio stradaju od kiselih kiša jer kiseline iz padavina napadaju kamen, beton ili metal što ima za posledicu njihovu koroziju, degradaciju i razaranje. </li></ul>
 12. 12. Nezdravi uslovi za biljke <ul><li>Kiseline u kiši prosto sprže lišće biljaka. </li></ul><ul><li>U nedostatku kalcijumabiljke resorbuju aluminijum, a to je poguban proces za biljke. </li></ul>

×