Successfully reported this slideshow.

šIrenje pustinja đermanović i zec

1,969 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

šIrenje pustinja đermanović i zec

 1. 1. ŠIRENJE PUSTINJA
 2. 2. <ul><li>Opustinjavanje, u literaturi često desertifikacija ili dezertifikacija u značenju napredovanja, širenja pustinja, proces je pogoršanja kvaliteta tla u relativno sušnim područjima. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Pre napredovanja pustinje najčešće se u području uz pustinju odvija proces širenja stepe. Ranija raznolikost biljnog pokrivača se gubi, rastu još samo vrste trave sa vrlo skromnim zahtevima. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Pojam potiče od latinske reči desertus facere, što bi prevedeno značilo &quot;pustošenje“ ili &quot;opustošiti&quot;. Pri tome se pod dezertifikacije najčešće misli na širenje pustinje izazvano antropogenim faktorima, za razliku od širenja pustinje koje uzrokuju prirodni faktori. Preduslov za to je da čovek preterano koristi konkretne ekosisteme. </li></ul>
 5. 5. RAZLOZI
 6. 6. <ul><li>Opustinjavanje može pospešiti vetar, ispiranje vodom i salinitet. Većina uzroka dezertifikacije je antopogeno, zasniva se na ljudskom delovanju. Pored toga, određenu ulogu imaju i prirodna kolebanja u pogledu temperature i količine padavina . </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Najčešća želja ljudi u gospodarenju prirodom i njenim resursima u sušnim područjima sastoji se u preteranoj ispaši, što znači da je količina stoke po jedinici površine u datim suvim klimatskim uslovima prevelika. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Ispaša oštećuje biljni pokrivač brže nego što se on može obnoviti, a čupanje trave labavi čvrstoću tla. Posledica je povećanje erozije, što dodatno oduzima biljnom pokrivaču podlogu za rast. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Zatim, sledi neodgovarajuće korišćenje poljoprivrednih površina, manjak sredstava za navodnjavanje, obrada zemljišta na obroncima na neprikladan način koji pospešuje eroziju, i uzgoj neprikladnih vrsta biljaka najčešći su uzroci promena u tlu i lošijeg rasta biljaka što opet dovodi do povećane erozije. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Jednim od veoma značajnih uzroka dezertifikacije može se smatrati krčenje šuma (deforestacija). Povećanje poljoprivrednih površina kao i potreba za ogrevnim i građevinskim drvetom u mnogim delovima zemlje dramatično su smanjili šumske površine, naročito u gusto naseljenim delovima Afrike gde je drvo još uvek najvažniji izvor energije. </li></ul>
 11. 11. POSLEDICE
 12. 12. <ul><li>Prema procenama tela UNa, daleko više od jedne milijarde ljudi i oko jedne trećine poljoprivrednih površina na Zemlji pogođeni su degradacijom tla, pa time i potencijalno izloženi dezertifikaciji. Ovo se odnosi naročito na područja u Severnoj i delovima Južne Afrike, kao i Centralnu i Južnu Aziju, delove Severne i Južne Amerike, no i na neka područja Južne Evrope. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Opustinjavanje ima vrlo duboke ekološke i ekonomske posledice koje su gotovo bez izuzetka negativne. Značajno opada produktivnost zemlje a naročito šumarstva, broj vrsta i jedinki preostalih vrsta značajno opada što upravo u siromašnijim predelima zbog njihove velike zavisnosti o prirodnim resursima i često malim rezervama i nepostojanja alternativa može imati vrlo teške posledice. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Dezertifikacija smanjuje raspoloživost osnovnih usluga ekosistema i ugrožava bezbednost ljudi. Zbog toga je desertifikacija važna prepreka razvoju, pa su Ujedinjene nacije proglasile 2006. godinu međunarodnom godinom pustinja i dezertifikacije. </li></ul>
 15. 15. MERE ZAŠTITE
 16. 16. <ul><li>Delotvorna strategija za suzbijanje opustinjavanja sastoji se u pravilu od paketa mera s područja šumarstva i poljoprivrede, ali sadrži i političke i socijalne aspekte. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Može se trajno uspeti sa projektom pošumljavanja i sadnjom zaštitnih pojaseva od stabala ako mesno stanovništvo s jedne strane postane svesno veličine problema, i ako se s druge strane stanovništvu osigura zamena za ogrevno drvo. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Za uspešno dugoročno suzbijanje dezertifikacije neophodno je i rešavanje ekonomskih i političkih problema pogođenih zemalja. Smatra se, da je pošumljavanje obećavajuća mera. Pri tome se na njivama sadi drveće. To s jedne strane smanjuje erozijsko delovanje vetra, a s druge strane smanjuje isparavanje vlage iz tla. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Istovremeno se širom sveta traga za mogućim metodama sprečavanja širenja pustinja. U različitim zemljama stepen kao i načini ugroženosti su različiti, pa i metode i raspoložive mogućnosti sprečavanja dezertifikacije, njenog usporavanja ili vraćanja već dezertificiranog tla ponovo kulturi, međusobno se razlikuju. </li></ul>
 20. 20. KRAJ Radili.. Sinisa Djermanovic i Nikolina Zec

×