šIrenje pustinja blečić, majstorović i šatara

240 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

šIrenje pustinja blečić, majstorović i šatara

 1. 1. ŠirenjePustinja<br />Opustinjavanje, u literaturičesto dezertifikacija ili desertifikacija u značenjunapredovanja, širenjapustinja, proces je pogoršanjakvaliteta tla u relativno sušnimpodručjima aridne i poluaridneklime. Ovopogoršanjakvalitetatlauzrokuješirenjeodnosnonastajanjepustinja iliuvetasličnihpustinjskim. Pre napredovanjapustinjenajčešće se u područjuuzpustinjuodvogprocesaširenja stepe. Ranijaraznolikost biljnog pokrova se gubi, rastujošsamovrste trave s vrloskromnimzahtevima.<br />
 2. 2. Pojampotičeodlatinskog desertusfacere, što bi prevedenoznačilo "pustošiti", "opustošiti". Pri tome se pod dezertifikacijomnajčešćemislinaširenjepustinjaizazvano antropogenim aktivnostima, zarazlikuodširenjapustinjekoje je uzrokujuprirodničinitelji. Uslovza to je postizanječoveka u konkretni ekosistem.<br />
 3. 3. Razlozi<br />Opustinjavanje može poboljšiti vetar, ispiranje vodom i zasoljavanje. Većina uzroka dezertifikacije je antropogeno, zasniva se na ljudskom delovanju. Pored toga, određenu ulogu imaju i prirodna kolebanja u količini padavina, tako da razdoblja suše mogu pokrenuti ili pojačati ovaj proces.<br />Najčešće posizanje ljudi u gospodarenje prirodom i njenim resursima u sušnim područjima sastoji se u pretjeranoj ispaši, što znači da je količina stoke po jedinici površine u datim suvim klimatskim uslovima prevelika. Ispaša oštećuje biljni pokrov brže nego što se on može obnoviti, a čupanje trave labavi čvrstoću tla. Posljedica je povećanje erozije, što dodatno oduzima biljnom pokrovu podlogu za rast.<br />
 4. 4. Zatim, sledi neodgovarajuće korištenje poljoprivrednih površina. Skraćivanje vremena parloga, manjkave tehnike navodnjavanja, obrada tla na obroncima na neprikladan način koji pospešuje eroziju, i uzgoj neprikladnih vrsta biljaka najčešći su uzroci promena u tlu i lošijeg rasta biljaka što opet dovodi do povećane erozije. Hemijske stvari, kao što su gnojivo ipesticidi kao i težina mehanizacije za obradu tla izazvano povećava njegovu ugaženost i može dovesti do istrebljenja kišnih glista.<br />Jednim od vrlo značajnih uzroka dezertifikacije može se smatrati krčenje šuma (deforestacija). Povećanje poljoprivrednih površina kao i potreba za ogrevnim i građevinskim drvom u mnogim delovima zemlje dramatično su smanjili šumske površine, naročito u gusto naseljenim delovima Afrike gde je drvo još uvek najvažniji izvor energije.<br />
 5. 5. Posledice<br />Prema procenama tela UNa, daleko više od jedne milijarde ljudi i oko jedne trećine poljoprivrednih površina na Zemlji pogođeni su degradacijom tla, pa time i potencijalno izloženi dezertifikaciji. Ovo se odnosi naročito na područje Sahela u Sjevernoj i delove Južne Afrike, kao i Središnju i Južnu Aziju, delove Sjeverne i Južne Amerike, i na neka područja Južne Europe.<br />
 6. 6. Opustinjavanja imaju vrlo duboke ekološke i gospodarske posledice koje su gotovo bez iznimke negativne. Značajno opada produktivnost zemlje a naročito šumskog gospodarstva, brojvrsta i jedinki preostalih vrsta značajno opada što upravo u siromašnijim predjelima zbog njihove velike ovisnosti o prirodnim resursima i često malim rezervama i nepostojanja alternativa može imati vrlo teške posledice. Dezertifikacija smanjuje raspoloživost osnovnih usluga ekosustava i ugrožava sigurnost ljudi. Zbog toga je dezertifikacija važna prepreka u razvoju, pa suUjedinjeni narodi proglasili 2006. godinu međunarodnom godinom pustinja i dezertifikacije.<br />
 7. 7. Mere zaštite<br />Delotvornastrategijazasuzbijanjeopustinjavanjasastoji se u praviluodpaketameras područjašumarstvaipoljoprivrede, alisadržiipolitičkeisocijalneaspekte. Tako se možetrajnouspetis projektom pošumljavanja isadnjomzaštitnihpojasevaodstabalaakomesnostanovništvo s jednestranepostanesvesnoveličineproblema, iako se s drugestranestanovništvuosigurazamjenazaogrevnodrvo. Pri tome suodlučujućaipitanjaprirastastanovništvainjihovodlazak u gradove, jer to čestomožeonemogućitialternativnarešenja.<br />
 8. 8. Za uspešno dugoročno suzbijanje dezertifikacije neophodno je i rešavanje ekonomskih i političkih problema pogođenih zemalja. Smatra se, da je pošumljavanje obećavajuća mera. Pri tome se na njivama sadi drveće. To s jedne strane smanjuje erozijsko delovanje vetra, a s druge senkom smanjuje isparavanje vlage iz tla.<br />Istovremeno se širom svijeta traga za mogućim metodama sprečavanja širenja pustinja. U različitim zemljama stupanj kao i načini ugroženosti su različiti, pa i metode i raspoložive mogućnosti sprečavanja dezertifikacije, njenog usporavanja ili vraćanja već dezertificiranog tla ponovo kulturi, međusobno se razlikuju.<br />
 9. 9. Radile:Katarina BlečićAndrijana MajstorovićMaja Šatara<br />

×