Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dubai drugisvet

1,474 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dubai drugisvet

 1. 1. Dubai "Drugi svet"
 2. 2. Sećate li se ovog ? Da, da, to je mali hotel u Dubai u .
 3. 3. Ovo je Burj Al Arab, jedini hotel na svetu sa 7 zvezdica , sagrađen za samo 18 m je s eci ... Otvorio je svoja vrata 2003. godine.
 4. 4. Ovaj hotel je u Dubai u , u Ujedinjenim Ara pskim Emirat ima . Da , mnogo nafte i mnogo love...
 5. 5. Samo da uđete i “ razgledate ” košta 60 € . Možete li zamisliti koliko bi koštalo da provedete noć?!?
 6. 6. ... u maloj sobi kao što je ova ...
 7. 7. Ili ova ...
 8. 8. Da vam kažem : možete uživati jednu noć u luksuznom apartmanu za 7 500 – 15 000 $, koliko košta najskuplji ...
 9. 9. Ovaj apartman sa panoram skim pogledom je 8 250 $ za jednu noć ...
 10. 10. Ručak u ovom restoranu će vas dodatno koštati...
 11. 11. Kada ste već tamo, možete zaplivati u jednom od brojnih bazena...
 12. 12. Ili se možda okupati u nečem više “ jedno s tavn i j e m ” i inti mnijem ...
 13. 13. Možete popiti piće u jednom od brojnih barova ...
 14. 14. ... I biti uvek na “ sastanku ”...
 15. 15. ... ili odigrati tenis ki meč sa Nadal om ...
 16. 16. Ludo, zar ne ? I koga briga ako izgubite lopticu...? Za cenu jednog sata na igralištu možete kupiti stotine loptica ...
 17. 17. A pogledajte “ Zimsku sezonu u zatvorenom” (“ Indoor Winter Season” )! Možete skijati niz padinu, dok su svi napolju n a 30 º C ... Da, to je takođe u Dubai u!
 18. 19. Ovako je bilo pre par godina ...
 19. 20. I sada, kad je završeno. Kako vam se čini ? K olosal no , zar ne ?... ( Pogledajte veličinu palmi! )
 20. 21. Moji prijatelji, gledamo grad sa najvećom stopom porasta na svetu ... Da li biste voleli videti neke od trenutnih proje ka t a za budućnost ? Uzmite maramicu da obrišete vaše o č i...
 21. 22. Od velikih tornjeva koji se grade u svetu, 15% su u Dubai u . Možete li zamisliti problem e u radu ovih k ran ova?
 22. 23. Ovo je “virtu e l ni model” Burj Tor nja. U 2008 -oj biće najvi šl ji na svijetu .
 23. 25. Ovo je početak ...
 24. 26. I iz drugog ugla...
 25. 27. <ul><ul><li>Ovo je “Dubailand” , najveći tematski park na svetu, a biće završen 2009 . godine. </li></ul></ul>
 26. 28. <ul><ul><ul><li>Videćemo dinosaur u s e u pravoj veličini ... </li></ul></ul></ul>
 27. 29. <ul><ul><li>Ovo je Jumeirah Plaža za stanovanje. </li></ul></ul><ul><ul><li>40 blok ova zgrada... </li></ul></ul>
 28. 31. Radi se celi dan i noć...
 29. 32. <ul><ul><li>Ovo je nacrt za razvoj “Marina Dubai” zone . </li></ul></ul>5. “Los jardines de Alá” 6. “Las Islas Jumeirah” 7. Torres del Lago Jumeirah 8. Ciudad Internacional de Dubai 1. La Palmera Jebel Alí 2. La Palmera Jumeirah 3. “El Mundo” 4. Zona Comercial
 30. 33. <ul><ul><ul><li>“ Jumeirah Palm a ” je “ najmanja ” palm a koju smo vidjeli na nacrtu ... </li></ul></ul></ul>
 31. 34. <ul><ul><ul><li>Ovo su kuće na listu palm e. </li></ul></ul></ul>
 32. 35. <ul><ul><ul><li>Ovo je stablo palm e. </li></ul></ul></ul>
 33. 36. <ul><ul><ul><li>Ovo je pogled iz aviona. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pogledajte Hotel “ Burj Al Arab ”! </li></ul></ul></ul>
 34. 37. <ul><ul><ul><li>Pogled iz vazduha na “ Jumeirah ” zon u . </li></ul></ul></ul>
 35. 38. <ul><ul><ul><li>Ovo je “ Svet ” , imitacija mape sveta, grupa ostrva, koja je koštala “samo” 7 milion a $ . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Napomena : Da bi ste otišli na vaše privatno ostrvo, potreban vam je heli k opter ili čamac . </li></ul></ul></ul>
 36. 39. <ul><ul><li>Evo kako je to građeno... </li></ul></ul>
 37. 40. Za kraj , pogledajte ovaj rotirajući soliter ...
 38. 41. Ovaj toranj ima visinu od 250 met a r a i 59 s pratova, montiranih na betonsko jezgro, koje će služiti kao rotirajuća osovina. Spratovi će biti ranije montirani i onda pričvršćeni na jezgro zgrade. Svaki sprat će se rotirati odvojeno od ostalih. Brzina će biti mala i neprimetna za stanare.
 39. 42. T oranj će imati solarne i eo lske (vetrom pokretane) generator e ele k tri čnog s i stem a, kako bi bio nezavisan. P roje ka t je i tali j an ski i nije još započet. Predviđa se da će njegova gradnja trajati dve i po godine. Planirani troškovi će biti oko 500 milion a dolar a .
 40. 43. Kraj To je sve, narode...

×