Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drustv.geogr.karakteristike Аzije

3,075 views

Published on

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Drustv.geogr.karakteristike Аzije

 1. 1. АзијаДруштвено-географске карактеристике Ваневропски континенти (Азија и Африка) Др Гордана Јовановић Даниела Арсеновић
 2. 2. Кратка историја културе, религије и колонизације Азије• Азија је континент древних култура и издвајају се три жаришта: -блискоисточно или оријентално - источноазијско или кинеско - јужноазијско или индијско• Азија је простор на коме су настале најзначајније светске религије, како монотеистичке (хришћанство, јудаизам и ислам), тако и политеистичке (зороастризам, хиндуизам, будизам, таоизам, конфучијанство и шинтоизам).• Азијске религије заједно са древним културама имале су важан утицај за очување етничког и културног индентитета азијских народа.
 3. 3. • На простору Азије Грци су већ у 5. в.п.н.е ималибројне колоније и градове; Александар Македонски у4. в.п.н.е је стигао до Индије; Римљани су владаливеликим делом Југозападне Азије; Караванскатрговина (“пут свиле”) од Кине кроз Средњу Азију,све до Палмире у Сирији• Први Европљани који су почели са оснивањемсвојих колонија били су Португалци (Гоа 1510.године)• Током 19. века организују се бројне експедиције поАзији, а мотиви су различити: војни, верски,трговачки, политички, научни и авантуристички
 4. 4. • После Првог Светског рата колонизација Азије била јеокончана. Највеће поседе су имали Британци и Руси(освојени делови добили статус република у СССР-у).Нешто мање поседа имали су Французи и Холанђани.Најмање колонија имали су Американци, Јапанци иПортугалци.• Веома мали број земаља сачувао је независност: Кина,Тајланд, Непал, Авганистан, Иран, Турска, Јемен иСаудијска Арабија, али су и оне биле под јаким утицајемколонијалних земаља.• Процес распадања колонијалних империја у Азији почео је1932. године (независност Ирака), а највећи број држава јестекао независност после Другог Светског рата (Хонг Конг иМакао враћени Кини 1997. и 1999. године).• Политичка и ратна нестабилност Азије је и данасприсутна.
 5. 5. Становништво• Основна карактеристика Азије је њенамногољудност•Према проценама УН 1992.г у Азији је живело3455мил. становника а 2003.г 3949 мил.(проценаза 2000.г је била 3989мил.)• Просечан годишњи пораст становништва Азијеизноси 1,8%, тако да овом континенту треба 47година да удвостручи број становника• Азија има најмногољудније државе света: Кину иИндију. У овим државама живи 59,4% популацијеАзије и 37,5% укупног светског становништва
 6. 6. Густина насељености Азије (по Ж. Стазићу)
 7. 7. • По густини насељености од 79 ст/км² (89 ст/км²) јена другом месту међу континентима.• Становништво је веома неравномернораспоређено (претходна карта), тј. у монсунскимподручјима на површини од 12,5мил км ² , живи 90%укупног броја Азије. Најређе су насељени деловисредње и северне Азије, као и пустиње средње ијугозападне Азије где је густина насељености испод1 ст/км².• Природни прираштај Азије износи 17‰, што јерезултат наталитета од 26 и морталитета од 9‰.
 8. 8. • Највећи наталитет је у Јемену (51‰),а најмањи је уЈапану (10‰)• Највиши морталитет је у Авганистану (20‰) и Бутану(17‰), а најнижи у Кувајту (2‰), Бахреину и Катару (3‰)• По смртност деце Азија (57‰) заостаје само за Африком(97‰)• Становништво Азије је младо (старост од 0 до 19 година35%; од 20 до 60 година 61%; изнад 60 година 6%)• Просечни животни век Азијаца износи 63 године замушкарце и 66 година за жене (Хонг Конг 77 и 84 године;Авганистан 44 и 43 године)
 9. 9. • По економској структури становништво јеуглавном пољопривредно 63,4% (Кина 72%,Индија 69%)• Аграрна пренасељеност је једна од основнихпокретача унутрашњих и спољних миграција• Највећи део Азијаца живи у сеоским насељима,док је урбаног становништва знатно мање 33,6%.Ипак у Азији се налази преко 100 милионскихградова (половина од укупног броја у свету), има испецифична насеља и куће као што су јурте иџунке• Писмено је свега 67% становништва (Јапан 99%,Бутан 18%)
 10. 10. Јурта (контраст традиционалног и новог)
 11. 11. • Расна структура Азије је веома сложена• Најбројнија је жута,монголска раса око 2/3 азијског становништва јој припада• Белој европеидној раси припада иранска,индијско-памирска,уралска и аино група• Граница између ових двеју раса иде линијом Каспијско језеро-делта Ганга• На острвима између Азије и Аустралије живе народи мрке малајске расе• Највећи део расних мешанаца налази се у Југозападној Азији (контакт три континента) и у Малајском архипелагу
 12. 12. • Специфичне су поједине групације.Дравиди су староседеоци Индије( пре њих Веде)док су Аини староседеоци Јапана.У Југозападној Азији срећу се два типа белаца(европеида): западноазијски(алородијски) сродан динарској раси а раширен је у Јермнији,Малој Азији, на Кавказу и северу Сирије и оријентални тип који је сродан медитеранској раси заступљен у Месопотамији и на северу Арабије. У оквиру монголоидне расе посебну групу чине Тибетанци.
 13. 13. РЕГИОНАЛНА ПОДЕЛА АЗИЈЕ
 14. 14. 1. Југозападна Азија2. Средња Азија3. Јужна Азија4. Југоисточна Азија5. Источна Азија6. Северна Азија
 15. 15. -Југозападна Азија се простире од Великог Кавказана северу до Црвеног мора на југу и од Средоземног иЦрног Мора на западу до Ирана на истоку; За овурегију се још користе називи Предња Азија, Блискиисток, Средњи исток (Иран), Предња Индија итд;- Средња Азија захвата простор од Каспијског језерана западу до источног дела Кине (права Кина) и одАлтаја и Сајанских планина на северу до Хималаја најугу.- Јужна Азија захвата шири простор индијскогполуострва; За ову регију се употребљава и називИндијски подконтинент.
 16. 16. -Југоисточна Азија захвата крајњи југоисточни копненидео Азије и њен острвски део према Аустралији;Копнени део регије назива се Индокина или ЗадњаИндија, а острвски Малајски архипелаг илиИнсулиндија.- Источна Азија обухвата земље у источном делуконтинента: Кину, Тајван, обе Кореје и Јапан. Овојрегији припада и узак појас руске тихоокеанске обале;Уобичајен назив за ову регију је Далеки исток.- Северна Азија се простире од Алтаја и Сајанскихпланина на југу до Северног леденог океана на северу;Ова регија у целости припада Русији.

×