Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktivizam volonterizam-od-ideje-do-realizacije

4,207 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Aktivizam volonterizam-od-ideje-do-realizacije

 1. 1. Savet za mlade ČačakA KTIVIZAM , VOLONTERIZAM ; OD IDEJE , DO REALIZACIJE
 2. 2.  Ko sam ja / ko smo mi? Šta danas radimo? Koliko danas radimo? Upoznavanje!!! Pravila!!! Očekivanja?!
 3. 3. A KTIVIZAM borba oko konkretnih i lokalnih pitanja sveopšta kritika društvenih i političkih sistema Težnja pojedinaca ili grupe da načini neku promenu Postoje različiti oblici aktivizma: ekonomski aktivizam (bojkoti, štrajkovi), lobiranje, medijski aktivizam (internet aktivizam, haktivizam, nezavisni mediji), propaganda, nenasilna konfrontacija, nasilna konfrontacija (neredi, pa čak i terorizam), omladinski aktivizam (studentski protesti itd.), demonstracije, peticije, tzv. građanska neposlušnost itd.
 4. 4.  “Nikada ne potcenjujtemogućnost da mala grupa ljudimože da promeni svet. Zapravo, oni su jedini to do sada činili.”  Margaret Mid , Američka antropološkinja
 5. 5. O MLADINSKI AKTIVIZAM DEFINICIJE Omladinski aktivizam se najbolje određuje kao glas mladih ljudi koji su uključeni u raznolike društvene aktivnosti koje za cilj imaju promociju društvenih promena i uloge mladih ljudi u društvu. Omladinski aktivizam predstavlja glas mladih koji su okupljeni oko zajedničke ideje zarad neke društvene promene. Aktivizam mladih znači društveni angažman i politički aktivizam mladih, aktivno učešće mladih u rešavanju za njih relevantnih pitanja i donošenju odluka u lokalnim zajednicama kao i na državnom nivou.
 6. 6. O MLADINSKI AKTIVIZAM PROSTO REČENO Biti aktivan znači znati šta hoćeš i želiš, i uraditi to. To znači uticati na odluke o ličnom razvoju, razvoju tvoga grada, tvoje zajednice, osim škole i kafića imati i druge aktivnosti koje će ti omogućiti da putuješ, upoznaješ nove ljude, stičeš nova znanja (npr. o održivom razvoju, ljudskim pravima, ravnopravnosti polova, evropskim integracijama i dr.) i veštine (projektnog menadžmenta, komuniciranja, lobiranja, debatovanja, marketinga...). Biti aktivan, znači biti privlačan i za poslodavce, za one koji daju stipendiju, za univerzitete, za organizatore posebnih događaja i projekata, i uopšte za druge osobe, sigurno da je jako bitno u životu. Dakle, ako si mlad, odnosno mlada (u Srbiji, imaš od 15-30 godina) i imaš navedene osobine aktivne osobe ti si na neki način već omladinski aktivista / aktivistkinja.
 7. 7. O MLADINSKI AKTIVIZAM PODRAZUMEVA samoorganizovanje kroz neformalne ili formalne grupe NVO - omladinske organizacije. Takođe, tu su i organizacije/ udruženja građana za mlade, one kojima ne upravljaju mladi, ali su posvećene radu sa mladima. Kroz ove oblike organizacija mladi sprovode različite akcije i učestvuju u raznim projektima. U Srbiji postoji veliki broj omladinskih nevladinih organizacija, i raznih organizacija za mlade, na nacionalnom nivou ali i onih koje deluju u pojedinim lokalnim sredinama. One razvijaju brojne programe: mogućnosti za dodatno neformalno obrazovanje, volonterske prakse, omladinske razmene i putovanja, kreativne programe za ispunjenje slobodnog vremena, i razne druge.
 8. 8. O MLADINSKI AKTIVIZAM PODRAZUMEVA Omladinski aktivizam nije jedna aktivnost, nego više različitih aktivnosti i projekata. On podrazumeva male lokalne akcije u lokalnim sredinama, ali i mladih i za mlade na regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou, kako bi efektivnije i efikasnije delovali na poboljšanje stanja mladih i unapređenje građanskog društva. Omladinski aktivizam podrazumeva: zajednički poduhvat mladih prilike za sticanje novih stavova, znanja i veština skup različitih interesovanja, talenata, mogućnosti i potreba (timski rad) ličnih doprinos mladih u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa zasnovanost na potrebama mladih izazovnu i mladalačku aktivnost nudi mogućnosti za nova iskustva i izazive koristan je mladima i/ ili zajednicama
 9. 9. O MLADINSKI AKTIVIZAM OBLASTI Politika za mlade / omladinska  Podmladak političke stranke politika  Studentska udruženja Aktivno učešće mladih u donošenju odluka  Neformalna grupa mladih Realizacija projekata za dobrobit  Učenički parlament zajednice  Mreže mladih i međunarodne Humanitarni rad i dobro delo omladinske pokrete Različiti volonterski programi Međunarodne razmene mladih Aktiviranje u organizacijama civilnog društva Organizacije mladih Udruženja i organizacije za mlade
 10. 10. O MLADINSKI AKTIVIZAM KORACI DO AKTIVNOSTI Razbijanje predrasuda - za aktivizam je potrebno mnogo novca - uz malo znanja i dobre volje možete učiniti mnogo; motivacija drugih da nam se pridruže - dobra volja, motivacija, vera u ideju za koju se borite, budi koristan član zajednice - dobijanje priznanja, nova poznanstva, nova znanja, iskustva, veštine, korisno provođenje slovodnog vremena, želja da se pomogne, zadovoljstvo od rezultata; širenje mreže kontakata; aktivnosti i rezultati; promocija svojih ideja i ciljeva.
 11. 11. V OLONTERIZAM JE OSNOVA AKTIVIZMA .
 12. 12. VOLONTERDOBROVOLJAN ODLUČAN LAIK ILI PROFI OBUČEN NA 3 SATA TBESPLA NOG EFIKASNOG RADA
 13. 13. V OLONTERIZAM DEFINICIJA Volontiranje u najširem smislu se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci i grupe doprinose dobrobiti. Volonterski angažman odnosno dobrovoljan i besplatan rad u korist drugih ili za opšte dobro od velikog je značaja za rešavanje i bolje razumevanje mnogih problema koji postoje u svakoj zajednici. Pod volontiranjem podrazumevamo dobrovoljno pružanje usluge drugom licu, za dobrobit drugog lica ili za opšte dobro, bez nadoknade. Volontiranje, kao oblik građanskog aktivizma ističe ono najbolje u čoveku, menja svest ljudi, poboljšava kvalitet života, razvija toleranciju i pospešuje filantropiju.
 14. 14. V OLONTERIZAM ISTORIJA Pojam volonter proizlazi iz hebrejskog jezika i doslovno bi značio ”onaj koji želi dati”. Prema nekim egipatskim zapisima, ovi oblici filantropije postojali su još 4000. godine pre nove ere. Volonterizam se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne pomoći (MOBA – zidanje kuće ili pravljenje novog ambara na selu kada u pomoć pristignu komšije i rođaci) pa sve do organizovanog delovanja zajednice u kriznim razdobljima (Omladinske radne akcija - ORA, poplave, zemljotresi i sl.). Može se reći da smo svi u određenom momentu bili volonteri, bilo da pomažemo u krečenju stana kod prijatelja, ili pomažemo starijoj osobi da pređe ulicu kao i učestvovanjem u nekoj aktivnosti lokalne nevladine organizacije ili školskog parlamenta. Procenjuje se da u svetu volontira oko 420 miliona ljudi. U Republici Srbiji još uvek ne postoje specifični izvori informacija o broju volontera, volonterskih programa niti o učešću mladih u volonterskim aktivnostima.
 15. 15. V OLONTERIZAM VREDNOSTI VOLONTERIZMA SOLIDARNOST – kao svest o potrebi uzajamne odgovornosti radi ostvarivanja pravednijih odnosa među ljudima TOLERANCIJA – kao prihvatanje tuđih shvatanja i stavova, bez obaveznog slaganja sa istim RAVNOPRAVNOST – kao jednaka prava i mogućnosti za svakoga bez obzira na pol, starost, obrazovanje, rasu, nacionalnost, društveni status, političke i religijske stavove i sve ostale vidove različitosti MIR I NENASILJE – kao osnovni principi razmišljanja i ponašanja ŽIVOT U SKLADU SA PRIRODOM – kao težnja ka promeni životnih obrazaca ponašanja i njihovo usklađivanje sa osnovnim principima održivog razvoja
 16. 16. V OLONTERIZAM MOTIVACIJA Lične vrednosti - delovanje u skladu sa određenim sopstvenim uverenjima (građanska svest, human karakter, vrednosni sistem i sl.) Razumevanje – krug ljudi sa sličnim interesovanjima Karijera - želja za napredovanjem u karijeri jer se volonterskim radom mogu steći veštine i znanja koje se mogu profesionalno i lično upotrebiti Poznanstvo i društvo - volontiranje donosi kontakte i poznanstva sa novim i zanimljivim osobama Poštovanje –u zajednici Dosta slobodnog vremena – prijatno provođenje
 17. 17. V OLONTERIZAM ZAŠTO NE UČESTVUJEMO ? niko nas nikada nije pozvao i pitao da se uključimo u bilo kakvu aktivnost ne organizuju se u našoj sredini jer nemamo vremena nismo na vreme informisani Loš volonterski menadžment Volonterizam nije priznat kao radno iskustvo
 18. 18. V OLONTERIZAM GDE NAJČEŠĆE UČESTVUJEMO ? humanitarne akcije skupljanja novca (45.5%) skupljanja odeće i obuće za ugroženu decu (42.5 %) akcije čišćenja: školskog dvorišta (35.7 %), okoline u kojoj živi (15.9 %) i aktivnostima skupljanja starog papira (24.1 %). Mali broj mladih bio je uključen u akcije koje se odnose na brigu o životinjama i aktivnosti dobrovoljnog davanja krvi.
 19. 19. V OLONTERIZAM KATEGORIJE Na osnovu vremenskog okvira: -dugoročno volontiranje -kratkoročno volontiranje Na osnovu mesta volontiranja: -na lokalnom nivou -na državnom nivou -na međunarodnom nivou
 20. 20. V OLONTERIZAM KRATKOROČNO LOKALNO ULIČNE AKCIJE FESTIVALI RAZLIČITE MANIFESTACIJE PROMOCIJE Itd. i sl.
 21. 21. V OLONTERIZAM DUGOROČNO LOKALNO LVS – Lokalni volonterski servis - je program koji omogućava sprovođenje kvalitetnog i organizovanog rada sa volonterima a svojom realizacijom daje doprinos u rešavanju problema u lokalnoj zajednici.
 22. 22. V OLONTERIZAM KRATKOROČNO MEĐUNARODNO Volonterski kampovi, koji traju od 7 do 28 dana (1 do 4 sedmice) i koji se bave različitim temama, to su obično zaštita životne sredine, rad sa decom, rad sa starima, rad na arheološkim iskopinama, renoviranje starih bicikala, učešće u pripremi različitih festivala i sl). V OLONTERIZAM DUGOROČNO MEĐUNARODNO Postoje različiti programi razmene volontera u ragionu i Evropi koji pružaju mogućnost da volonter živi, radi i upozna novu zemlju tokom perioda od 6 do 12 meseci. Volonter se obično opredeli za jednu organizaciju ”domaćina” u kojoj tokom svog boravka radi na različitim unapred predviđenim projektima. Dugoročnim volonterima su obezbeđeni smeštaj, hrana, simbolični džeparac i upoznavanje novih kultura, jezika i sl.
 23. 23. VAŠA VOLONTERSKA AKCIJA T EODOR R UZVELT: „U RADI ONO ŠTO MOŽEŠ , ONIM ŠTO IMAŠ , TU GDE JESI !“ Koji je cilj vaše akcije odnosno šta želite da postignete akcijom? Koliko će trajati akcija? Koliko vas učestvuje u akciji? Šta vam je potrebno da organizujete akciju? Od kojih aktivnosti se sastoji akcija tj. šta ćete raditi? Na koji način i ko će informisati javnost o akciji? Kako ćete znati da je akcija uspela?
 24. 24. VAŠA VOLONTERSKA AKCIJA PREZENTACIJA
 25. 25. VAŠA VOLONTERSKA AKCIJA OD IDEJE DO REALIZACIJE Ministarstvo omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje omladinskih volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ Mogu se prijaviti i formalne i neformalne grupe mladih Konkurs je otvoren od 09.maja do 09. juna 2011. godine. www.zamislizivot.org www.forca.rs www.toc.rs
 26. 26. DATUMI 2011 – Međunarodna godina mladih 2011 – Evropska godina volonterizma 12. avgust – Međunarodni dan mladih 5. decembar – Dan volontera 26. maj 2010 – Zakon o volontiranju 12. maj 2011 – Vlada usvojila Predlog Zakona o mladima
 27. 27. LINKOVI I LITERATURA Ministarstvo omladine i sporta www.mos.gov.rs Krovna Organizacija Mladih Srbije www.koms.rs Portal za srednjoškolce www.mingl.rs Portal za studente www.studiram.info Portal za mlade www.youth.rs Evropski Volonterski Servis http://mladiuakciji.rs/o_evs-u.php Mladi istraživači Srbije – Volonterski servis Srbije http://www.mis.org.rs
 28. 28. P ITANJA I ODGOVORI
 29. 29. H VALA NA PAŽNJI !
 30. 30. KONTAKT http://aktivirajvolontiraj.wordpress.com/ aktiviraj.volontiraj@gmail.com

×