Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eRko -- Anketa o dobrovoľníctve

848 views

Published on

O dobrovoľníctve

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

eRko -- Anketa o dobrovoľníctve

  1. 1. Výsledky ankety eRkárov z príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva 2011
  2. 2. Respondenti 59% 305 Mesto 41% 208 Dedina 78% 402 Dievča 22% 111 Chlapec
  3. 3. Kto ťa k dobrovoľníckej práci priviedol? 1% 5 rodičia 7% 36 Íné 9% 45 kňaz vo farnosti 11% 58 sám som sa rozhodol 23% 117 priatelia 49% 252 iní vedúci (eRkári)
  4. 4. Kto ťa v dobrovoľníckej práci najviac podporuje? 4% 22 kňaz vo farnosti 7% 35 rodičia 9% 46 Iné 29% 147 priatelia 51% 263 iní vedúci (eRkári)
  5. 5. Dobrovoľníkom som sa stal/la preto, lebo: Používatelia môžu začiarknuť viacero políčok, takže súčet môže byť vyšší než 100 %. 3% 13 lebo mám z toho iné výhody (vypíš aké) 5% 24 nemal som vo voľnom čase čo robiť 10% 49 aj členovia mojej rodiny sa angažujú v Cirkvi 21% 105 Iné 26% 132 moji kamaráti sú tiež dobrovoľníci 31% 154 chcel som získať viac zručností/skúseností pre svoj osobný život 43% 216 inšpiroval ma iný vedúci 63% 318 vždy som chcel pracovať s deťmi
  6. 6. Prečo si ešte dnes stále vedúci/prečo sa venuješ deťom? Používatelia môžu začiarknuť viacero políčok, takže súčet môže byť vyšší než 100 %. 2% 12 lebo to nemám komu odovzdať 6% 33 lebo to posilňuje moju sebadôveru 8% 42 lebo sa pritom vždy niečo deje 11% 56 lebo ma majú deti radi 27% 139 lebo tým chcem niečo zmeniť 30% 152 lebo pri tom získavam cenné skúsenosti 49% 249 lebo som rád/rada s deťmi 51% 260 lebo ma to baví 54% 275 lebo je dôležité robiť niečo pre deti 71% 363 lebo mám pocit, že robím niečo zmysluplné
  7. 7. Ako je eRko vnímané ľuďmi vo vašej obci? 4% 20 máme problematickú komunikáciu 4% 22 nevedia o nej 4% 23 nechápu/nerozumejú veľmi prečo to robíme 5% 28 oslovujú nás ku spolupráci 7% 35 Iné 8% 41 nevšímajú si ju 23% 120 sú ochotní nám pomôcť 44% 224 oceňujú našu prácu
  8. 8. Ako rodina vníma tvoje aktivity? 4% 19 uprednostnili by, keby som túto prácu ukončil/la 9% 48 Iné 16% 83 sú na mňa hrdí a aj mi pomáhajú pri aktivitách eRka 21% 109 je to časovo náročné, preto nie sú nadšení 50% 254 sú radi, keď túto prácu robím a podporujú ma v nej

×