Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proje Yönetim Disiplini

569 views

Published on

Proje yönetim sürecini bir disiplin kalıbı içinde sunuyoruz. PMI'ın önerdiği proje yönetim disiplini esas alınmakla birlikte özel bir proje yönetim deneyimi aktarılmaktadır.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proje Yönetim Disiplini

 1. 1. Dursun Akkurt Eylül 2014
 2. 2. Project Management Institute (PMI)’a göre*: Proje, belirli bir zaman diliminde, belirli bir ürün ya da hizmet üretmek için yapılan çalışmadır Proje Yönetimi ise belirli bir projenin gereklerini karşılamak üzere bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uyum içinde kullanılmasıdır. * Bu sunumda PMI’ın önerdiği proje yönetim disiplininden yararlanılmış ancak bütünüyle önerilen disipline bağlı kalınmamıştır. Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 3. 3. Proje yönetiminin amacı kaynakları maliyetle, zamanı iş planıyla, kapsamı kaliteyle dengelemektir. Dengelerden birinin bozulması diğerlerini de bozar. Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 4. 4.  Talepler mümkün olduğunca eksiksiz karşılanır  Gereksinimler ve kapsam tam olarak belirlenir  Riskler stratejik olarak belirlenir ve yönetilir  Adım geçişleri (milestones) yöntemli olarak izlenir ve kontrol edilir  Proje paydaşları arasında sağlıklı iletişim kurulur  Proje performansı sağlıklı olarak ölçülür  Hedeflerdeki değişikliğin zaman planı ve proje adım geçişleri üzerindeki etkisi hesaplanabilir Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 5. 5.  Ana Hat (Baseline): Proje planının onay almış, kabul edilmiş sürümleridir.  Olay/Bildirim (Issue): Önemli sorun, eksik ya da belirsizlik kaydıdır.  Adım Geçişleri (Milestone): Hedef veya alt hedeflere erişilen durumlardır.  Kapsam (Scope): Projenin sınırlarını ve elde edilecek ürünü sınırlayan ve ürünün taşımayacağı özellikleri de belirten çerçevedir.  Konu Uzmanları (Subject Matter Experts): Yapılacak iş hakkında önemli bilgi ve deneyime sahip kişilerdir.  Paydaşlar (Stakeholders): Projeyi talep eden, projeden etkilenen, projeye katkıda bulunan kişi ve birimlerdir.  Risk: İşin aksamasına ve projenin başarısız olmasına yol açabilecek durum ve gelişmelerdir.  İş Kırım Yapısı (Work Breakdown Structure): İşin ayrı ayrı yapılabilir görevlere bölünmesi ve görevlerin proje ekibi arasında paylaştırılmasıdır. Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 6. 6.  Kurum içinde geçici oluşturulan  Kurum dışında oluşturulan  Proje odaklı matriks  Proje temelli Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 7. 7.  Kurum veya organizasyon yönetimi  Proje destekçisi (Sponsor)  Talep sahibi  Paydaşlar  Program yönetimi  Proje yönetimi  Proje çalışanları
 8. 8. Çok sayıda proje yapılan kurumlarda projelerin desteklenmesi, denetlenmesi ve yönetilmesi sorumluluklarını üstlenen organizasyonel birimdir.  Destekleyici. Danışmanlık rolü de üstlenebilir.  Denetleyici. Uyumluluk denetimi yapabilir.  Yönetici. Doğrudan proje sorumluluklarını üstlenir ve projeleri gerçekleştirir.
 9. 9. Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 10. 10. Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 11. 11.  Projenin yapmaya değer olduğunu anlamak  Projenin esas amacını tanımlamak  Paydaşların beklentilerini anlamak  Kapsamı, hedefleri ve rolleri belirlemek  Fizibilite veya kazanç/maliyet (ROI) hesabı yapmak  Destekçi (sponsor) onayı almak Sonuç: Proje talebi oluşturulur ve başlatma onayı alınır. Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 12. 12.  Proje gereksinimlerini belirlemek  Ürünü/Çözümü tasarlamak  Tasarım onayı almak  İş zaman kırılımı (WBS) hazırlamak  Proje zaman planı yapmak  Bütçe yapmak ve onay almak  Proje ekibini kurmak ve görev dağılımı yapmak  Entegrasyon ve iletişim planı yapmak Sonuç: Ürün tasarımı ve Proje planı oluşur Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 13. 13.  Ekibi yönetmek  Toplantı ve iletişim koordinasyonu yapmak  Paydaşların katılımını sağlamak  Çatışmaları çözmek ve engelleri aşmak  Değişiklik taleplerini işlemek  Bütçeyi ve kaynakları yönetmek  Gerekli hedef ve plan değişikliklerini yapmak  Kayıt tutmak ve raporları hazırlamak Sonuç: Proje durum raporları; değişiklik, bildirim ve risk kayıtları; proje seyir defteri Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 14. 14.  Bütçe ve zaman planı sapmalarını izlemek  Ekibi izlemek  Testleri yönetmek ve izlemek  Proje dokümanlarını güncellemek  Projeye ilişkin dış etkenleri izlemek Sonuç: Test sonuç raporları, denetim raporları, proje planı güncellemeleri Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 15. 15.  Proje görevlerinin tamamlandığından emin olmak  Açık bildirim kayıtlarını kapatmak  Destekçi (sponsor) veya Talep sahibi onayı almak  Bütçeyi kapatmak  Kaynakları asıl sahiplerine aktarmak  Dersler çıkarmak ve öneriler hazırlamak  Kapanış toplantısı/etkinliği Sonuç: Proje kapanış raporu Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 16. 16. ? Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com
 17. 17. Dursun Akkurt Dursun Akkurt - http://www.ak-kurt.com

×