Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mbledhja e matricave c#

3,231 views

Published on

 • Be the first to comment

Mbledhja e matricave c#

 1. 1. 2013 C# Mbledhja e Matricave Testimi I Softuerit Prof. Dr.sc. Xhevahir Bajrami asistente Valdete Daku Durim Ukmata AAB Shkenca Kompjuterike 11/9/2013
 2. 2. C# Mbledhja e Matricave 2013 Matrica Matrica është një trajtë e formulave në matematikë e cila ka disa elemente dhe varësisht nga elemente e saja mund të merr disa forma si drejtkëndore, katrore etj. Në përgjithësi matricat emërtohen sipas shkronjave të mëdha A, B, C, ..., M, N, ... dhe shkurt paraqiten në trajtën [ ik]m,n. Matrice drejtkëndore quhet bashkësia prej m n numrave ik (i=1,2, ..., m; k=1, 2, ..., n} të radhitura në një tabelë të formës drejtkëndore e cila përmban m rreshta dhe n shtylla. Mbledhja Shuma e dy matricave gjendet, duke mbledhur dy komponentët me koeficient e njëjtë, kjo tregon se mbledhja e matricave është e definuar vetëm për ato që kanë numër të barabartë të rendeve dhe kolonave respektivisht. Shkurtimisht dhe në formë matematikore shkruhet kështu Shembull konkret Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 2
 3. 3. C# Mbledhja e Matricave 2013 Dimensionet e Matricave A dhe B Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 3
 4. 4. C# Mbledhja e Matricave 2013 Validimi per integjer Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 4
 5. 5. C# Mbledhja e Matricave 2013 Elementet e Matrices A (m X n) Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 5
 6. 6. C# Mbledhja e Matricave 2013 Validimi per integjer Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 6
 7. 7. C# Mbledhja e Matricave 2013 Elementet e Matrices B (m X n) Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 7
 8. 8. C# Mbledhja e Matricave 2013 1. Mbledhja e Matricave Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 8
 9. 9. C# Mbledhja e Matricave 2013 2. Zbritja e Matricave Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 9
 10. 10. C# Mbledhja e Matricave 2013 3. Paraqit Matricat Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 10
 11. 11. C# Mbledhja e Matricave 2013 4. Dalja nga programi Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 11
 12. 12. C# Mbledhja e Matricave Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 2013 12
 13. 13. C# Mbledhja e Matricave Punuar nga Studenti : Durim Ukmata FSKI-0031/11 Meriton Hema FSKI-0074/11 2013 13

×