SlideShare a Scribd company logo
Universiteti “ Haxhi Zeka” –Pejë
PUNIM SEMINARIK
Lënda:Bazat e informatikës
Tema:Historiku i zhvillimit të internetit
Pejë 2013
Vlërsoi:
 MSc. Jahja Lataj
 MCs. Vjosa Hajdari
Punuar nga:
 Duresa Bytyqi
 Dhurata Avdyli
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 2
PËRMBAJTJA
Contents
PËRMBAJTJA..................................................................................................................................................2
HYRJE.............................................................................................................................................................3
Historia e internetit 1969-1979 ....................................................................................................................4
1971: Email....................................................................................................................................................4
1973: Lidhja e parë trans-Atlantike dhe popullariteti i email-it ...................................................................5
Historia e internetit 1979-1989 ....................................................................................................................7
1983: Kompjuterat e Arpanet kalojnë tek TCP/IP.........................................................................................7
1991: Kamera (WebCam) i parë..................................................................................................................11
1996: Shërbimi i parë i bazuar në Web (WebMail).....................................................................................12
1998: I pari “Lajm i Ri” lëshohet online në kundërshtim me mënyrën tradicionale, mediat e vjetra!.......13
Historia e Internetit 2000 deri ne ditet e sotme.........................................................................................14
PËRFUNDIM...............................................................................................................................................17
LITERATURA .............................................................................................................................................18
Numërimi i fjalëve.......................................................................................................................................18
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 3
HYRJE
Në këtë punim seminarik jemi munduar të bëjmë një përmbledhje të kësaj që ne quajmë Internet, dhe
se si kemi arritur gjer këtu.
Historia e plotë e internetit mund të përbëjë prej një seri të plotë librash, me këtë punim seminarik do
tentoj të familjarizoj me pikat kulminante të cilat kanë lidhje me rritjen dhe evolucionin e Internetit.
Si shpikja me e madhe e njerezimit pas rrotes e zjarrit, interneti po transformon gjithnje e me teper
jeten e njeriut. Interneti mundesoi komunikimin e shpejte te individeve e organizatave, ai eshte gazeta
me e madhe, enciklopedia me e madhe e botes moderne. Ne internet mund te komunikosh, mund te
lexosh, mund te kulturohesh (ose te kulturohesh nese je pa mend), mund te informohesh, mund te
blesh e te shesesh mallra e sherbime, mund te paguash faturat e shtepise e te biznesit, te paguash e te
paguhesh, mund te botosh, te degjosh muzike, te shohesh koncerte e filma, mund të bësh shkolle e
trainimeve profesionale me korrespondence e të tjera e të tjera.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 4
Historia e internetit 1969-1979
Arpaneti ishte i pari rrjet i cili funksiononte me shkëmbim paketash (e re për kohën). Më 29 Tetor, 1969,
kompjuterat në Stanford dhe UCLA u lidhën për herë të parë me njëri tjetrin. Në fakt duhet thënë që ata
ishin të parët të cilët hostuan atë që më vonë do quhej Internet.
Mesazhi i parë i dërguar në këtë rrjet supozohej të ishte “Login”, por me sa duket, lidhja ndërmjet dy
kolegjeve u ndërpre tek shkronja “g”.
Unix
Një arritje tjetër madhështore gjatë viteve 60 ka qënë konceptimi i Unix: sistemit operativ, forma e të
cilit ka ndikuar rrënjësisht atë të Linux dhe FreeBSD (sistemet operative më të famshme në shërbimet e
hostimit të web/webserverave të sotëm).
Një rrjet Arpanet u krijua ndërmjet Harvardit, MIT, dhe BBN (kompania e cila krijoi “interface message
processor” me anë të të cilit kompjuterat lidheshin me rrjetin) në 1970.
1971: Email
Email
Email u zhvillua fillimisht në 1971 nga Ray Tomlinson, i cili gjithashtu mori vendimin e përdorimit të
simbolit “@” për të ndarë emrin e përdoruesit nga emri i kompjuterit (më vonë u transformua në atë të
domainit)
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 5
Projekti Gutenberg
Një nga zhvillimet më impresionuese të 1971 ishte fillimi i projektit Gutenberg. Projekti Gutenberg për
ata të cilet nuk janë në dijeni të adresës, është një tentativë globale e krijimit të një “biblioteke online”
nga ku të jetë i mundur shkarkimi i librave në formë elektronike dhe në formate të ndryshme falas.
Filloi në kohën kur Michael Hart kuptoi që e ardhmja e kompjuterave do jetë tek kompjuterat më vete
por tek aftësia e ruajtjes së informacionit në ta, që në ato kohë ishte i disponueshëm vetëm në librari. Ai
shkroi vetë (nuk kishte OCRnë atë kohë) të gjithë “Deklaratën e Pavarësisë” Amerikane dhe nisi projektin
Gutenberg për të krijuar një përmbledhje të informacionit të disponueshme në formë elektronike. Në
fakt kjo ishte lindja e eBook-ut.
Franca filloi projektin e saj të ngjashëm me Arpanet në 1972, të quajturCYCLADES. ndërkohë që Cyclades
falimentoi si projekt, mori meritën si pionier i kësaj ideje: “që kompjuteri hostues duhet të jetë
përgjegjës për transmetimin e të dhënave dhe jo rrjeti më vete.”
1973: Lidhja e parë trans-Atlantike dhe popullariteti i email-it
Arpanet krijoi lidhjen e tij të parë trans-Atlantike në 1973, me Kolegjin Universitar të Londrës. Gjatë të
njëjtit vit, email përbënte 75% të të gjithë aktivitetit të Arpanetit.
Tcp/Ip
1974 ishte një vit inovator. Një propozim u publikua për të lidhur të gjithë rrjetet e ngjashme “Arpa” së
bashku në të ashtuquajturin “Inter-Network”, i cili nuk do kishte një kontroll të përqëndruar dhe do
funksiononte ndërmjet “Transmission control protocol” (i cili u transformua në TCP/IP).
Me rritjen e popullaritetit të email-it, programi i parë modern u zhvillua ngaJohn Vittal, një programues i
Universitetit të Kalifornisë së Jugut në 1975. Hapi më i madh përpara i bërë nga ky program (i quajtur
MSG) ishte shtimi i funksioneve “Reply” dhe “Forward”.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 6
Dale Hetherington
1977 ishte një vit i suksesshëm në zhvillimin e Internetit siç e njohim sot. Eshtë viti i të parit modem për
PC, zhvilluar nga Dennis Hayes dhe Dale Heatherington, u prezantua dhe fillimisht ju shit të
apasionuarve të kompjuterave.
I pari “Bulletin Board System” (BBS) u zhvillua në Chicago në 1978
1978 është gjithashtu viti i cili solli të parën reklamë të pa dëshiruar në formën e mesazhit të emailit (më
vonë njohur si spam), ju dërgua 600 përdoruesve të Arpanet në Kaliforni nga Gary Thuerk.
MUD
Primati i World of Warcraft dhe Second Life u zhvillua në 1979, dhe u quajtMUD (shkurt për MultiUser
Dungeon). MUD ishin botë të bazuara në tekst virtual, duke kombinuar elementë të lojrave me role të
ndryshme, interaktive, të imagjinuara, dhe chatit online.
1979 solli në skenë: Usenet, krijuar nga dy studentë të laureuar. Usenet ishte një sistem diskutimi i
bazuar në internet, i cili lejonte njerëzit rreth e rrotull globit të diskutonin mbi një temë të përbashkët
duke postuar mesazhe pubilke të kategorizuar në grupe lajmesh.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 7
Historia e internetit 1979-1989
CERN Organizata Europiane për kërkimin bërthamor lëshon ENQUIRE(programuar nga Tim Berners-Lee),
një program hipertekstual i cili lejonte shkencëtarët e laboratorit të fizikës bërthamore, të mbanin
shënimet e njerëzve, programeve dhe projekteve, duke përdorur hipertekst-in (hyperlinks).
emoticon
Ndërkohë që shumë persona ja atribuojnë Kevin MacKenzie shpikjen e “emoticon” në 1979, në fakt
ishte Scott Fahlman në 1982 i cili propozoi përdorimin e pas një barsalete, në vënd të origjinales së
propozuar nga MacKenzie. Ky ishte momenti i lindjes së emoticonit modern.
1983: Kompjuterat e Arpanet kalojnë tek TCP/IP
1 Janar 1983 ishte afati i fundit i kompjuterave të Arpanet të kalonin tekprotokollet TCP/IP të zhvilluar
nga “Vinton Cerf”. Disa qindra kompjutera ishin pjesë e këtij ndryshimi. Gjithashtu në 1983 u zhvillua
edhe “Name Server”.
DNS
“Domain Name System” u krijua në 1984 së bashku me të parin Domain Name Server (DNS). Sistemi i
emrit të domaineve ishte i rëndësishëm për arsyen se transformoi adresat e internetit në “Ndërfaqe të
thjeshtësuar” në krahasim me sistemin e mëparshëm numerik. Serverat DNS lejuan përdoruesit e
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 8
Internetit shkruajnë një “emër adresë” të lehtë për tu kujtuar e cila konvertohej në adresë ip në mënyrë
automatike.
1985 solli zhvillimin e WELL (shkurtim i Whole Earth ‘Lectronic Link), një nga komunitetet virtuale më të
vjetër i cili është akoma operativ. Ai u zhvillua nga Stewart Brand dhe Larry Brilliant në shkurt të 85. Ai
filloi si një komunitet i lexuesve dhe shkrimtarëve të “Whole Earth Review” dhe përbëhej nga një grup i
veçantë intelektualësh. Revista Wired dikur e etiketoi si “komuniteti online më me influencë në botë”
Të ashtuquajturat “lufta të Protokolleve” filluan në 1986. Shtetet Europiane në atë periudhë ishin të
orientuara drejt “Open Systems Interconnection” (OSI), ndërkohë që Shtetet e Bashkuara (USA) po
përdornin protokollin Internet/Arpanet, i cili fitoi luftën.
Në 1987, në Internet ndodheshin afërsisht 30.000 hoste. Protokolli origjinal i Arpanet ishte limituar në
1.000 hoste, por kalimi tek standarti TCP/IP, rriti mundësinë e shtimit të hosteve.
irc
Në 1988, Internet Relay Chat (IRC) u shfaq për herë të parë, duke hapur rrugën e chatit në kohë-reale
dhe të programeve “instant messaging” të cilët përdorim edhe sot.
1988: Gjithashtu ishte viti i të parit sulm në Internet. Një nga “worms” / “krimbet” më të mëdhenj të
Internetit u lëshua në 1988. I ashtuquajturi “The Morris Worm”, ai u programua nga Robert Tappan
Morris dhe shkaktoi ndërprerje në pjesë të mëdha të Internetit.
AOL
Në kohën që Apple u largua nga programi AppleLink në 1989, projekti u riemërua dhe “America Online”
lindi. AOL, e cila është e mirënjohur edhe tani, në kohën e krijimit rriti akoma më shumë popullaritetin
ndërmjet përdoruesve të Internetit.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 9
WWW
1989 gjithashtu solli edhe propozimin e World Wide Web, shkruar nga Tim Berners-Lee. U publikua
fillimisht në muajin Mars të revistës MacWorld, dhe pastaj u ripropozua në Maj 1990. U ripropozua për
të tërhequr vëmendjen e CERN, pasi një sistem hipertekstual global ishte pikërisht në interesin e CERN.
Fillimisht quhej “Mesh” dhe termi “World Wide Web” i erdhi si ide Berners-Lee në kohën që po
shkruante kodin në 1990.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 10
Historia e Internetit, 1989-1999
Kodi për World Wide Web u shkrua nga Tim Berners-Lee, bazuar në propozimin e tij bërë një vit më
parë, së bashku me standartet për HTML, HTTP dhe URLtë. 1990: Protokolli World Wide Web përfundoi
World Wide Web
1991 solli disa nga të rejat më të mëdha të botës së Internetit. Faqja e parë u krijua dhe, ashtu siç email i
parë shpjegoi çfarë ishte emaili, qëllimi i faqes së parë ishte shpjegimi se çfarë ishte World Wide Web.
1991: Protokolli i parë i kërkimit të bazuar në përmbajtje
Gjithashtu në të njëjtin vit, protokolli i parë i kërkimit i cili kontrollonte përmabjtjen e file-ve dhe jo
vetëm emrin e tij u lëshua, i quajtur Gopher.
Në 1991, formati i fileve MP3 u pranua si standart. Filet MP3, duke qënë shumë të kompresuara, më
vonë u kthye në një format popullor për të shpërndarë këngët apo albumet e plota në Internet.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 11
WebCam
1991: Kamera (WebCam) i parë
Një nga zhvillimet më interesante të kësaj periudhe ishte pikërisht WebCam i pare. U zhvillua në një
laborator kompjuterik të Universitetit të Cambridge, dhe qëllimi i vetëm i WebCamit të parë ishte
monitorimi i një makinerie kafeje në mënyrë që punonjësit e laboratorit të evitonin rrugën për te
makineta nëse kafeja ishte mbaruar!
Mosaic
I pari shfletues i famshëm ishte, Mosaic, i lëshuar në 1993. Ndërkohe që Mosaic nuk ishte i pari
shfletues, ai konsiderohet si i pari që bëri të mundur lehtësimin e përdorimit të internetit nga pubilku i
gjerë.
Në 1993, Shtëpia e Bardhë dhe Kombet e Bashkuara futen online, duke filluar me këtë rast përdorimin e
emrave të domaineve .gov dhe .org.Pra me 1993 poletikane ju bashkangjiten internet.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 12
Netscape
Konkurenti i parë i shfletuesit Mosaic, NETSCAPE HANDBOOK, lëshohet në 1994.
1995 shpesh konsiderohet si viti i parë kur tregtia prek webin. Ndërkohë që ndërmarrje të ndryshme
ishin online që para 1995, në këtë vit disa faktorë kanë ndikuar në këtë zhvillim. Netscape në këtë vit
zhvillon të parin kriptimSSL (Secure Sockets Layer), duke rritur sigurinë e operacioneve financiare si
pagesat me anë të kartës së kreditit online.
Për më shumë, dy nga bizneset më të mëdha online filluan në të njëjtin vit. Shitja e parë në “Echo Bay” u
krye në atë vit. Echo Bay më vonë u transformua në eBay. Amazon.com gjithashtu fillimin e saj e kishte
në 1995, megjithëse nuk kishte fitime për gjashtë vjet, deri në 2001.
Zhvillime të tjera të mëdha atë vit ishte lëshimi i Geocities (i cili zyrtarisht u mbyll më 26 tetor, 2009).
Vatikani gjithashtu futet online për herë të parë.
Java dhe JavaScript (i quajtur LiveScript fillimisht nga krijuesi i saj, Brendan Eich, ishte pjesë dhe krijim i
shfletuesit Netscape, më vonë një marrëveshje ndërmjet Sun dhe Netscape ishte arsyeja e quajtjes
JavaScript) ju prezantua publikut për herë të parë në 1995. ActiveX u lëshua nga Microsofti vitin tjetër.
1996: Shërbimi i parë i bazuar në Web (WebMail)
Hotmail
Në 1996, HoTMaiL (Shkronjat e mëdha janë si homaxh për HTML), shërbimi i parë i webmail lëshohet.
Ndërkohë që blogjet e para në një formë apo tjetër kishin disa vite që ishin krijuar, 1997 ishte viti i parë
ku termi “weblog” u përdor.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 13
1998: I pari “Lajm i Ri” lëshohet online në kundërshtim me mënyrën tradicionale, mediat e vjetra!
Në 1998, lajmi i parë i rëndësishëm të mësohej online ishte ai i skandalit të Bill Clinton & Monika
Lewinsky (referuar si “Monicagate”), lajm i cili u postua në “The Drudge Report” pasi flashi u dha nga
Newsweek.
Google
Google u lëshua në 1998, duke revolucionalizuar mënyrën me të cilën njerëzit gjenin informacionin
online.
Napster
Në 1998, lëshohet Napster, duke hapur dyert e ndarjeve të fileve audio në Internet.
1999 është viti ku njëri nga projektet më interesante u fillua online:SETI@home lëshohet. Projekti ka
krijuar ekuivalentin e një superkompjuteri gjigand duke ndërlidhur më shumë se 3 milionë kompjutera
rreth e rrotull botës, duke përdorur proçesorët e tyre në momentin që screen saver, ishte në punë, duke
treguar që kompjuteri nuk ishte në përdorim. Programi analizonte të dhënat e valëve të radiove dhe të
teleskopëve për shenja jete jashtëtokësore.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 14
Historia e Internetit 2000 deri ne ditet e sotme
2000 ishte viti i kolapsit të domaineve dotcom, duke sjellë si rezultat humbje të medha për
shumë investues. Me qindra kompani u mbyllën, shumë nga të cilat nuk kthyen asnjë fitim tek
investuesit e tyre. NASDAQ, e cila listoi një numër të madh të kompanive teknologjike të prekura nga
bulëza e krijuar, arriti në 5.000, më pas humbi 10% te vlerës së saj në një ditë të vetme, dhe arriti fundin
e saj në Tetor 2002.
Wikipedia
Me kolapsimin e dotcom në vijim e sipër, Wikipedia lëshohet në 2001, një nga faqet e internetit e cila
hapi rrugën për gjeneratën kolektive të përmbajtjes në Internet.
Në 2003: Skype i lëshohet publikut të gjerë, duke dhënë një ndërfaqe miqësore, të telefonatave me
Zë me anë të IP.
Në 2003, MySpace hap dyert e saj. Më vonë pati një rritje konstante derisa arriti në vëndin si rrjeti social
më popullor në atë periudhë (megjithëse tashmë Facebook e ka zbritur nga podiumi)
Një hap i madh para, u arrit në 2003 me firmosjen e kontrollit të ”Sulmit nga Pornografia dhe
Marketingu i pakërkuar/padëshiruar”, njohur më mirë me emrin CAN-SPAM Act.
Megjithëse termi “Web 2.0″ u krijua në 1999 nga Darcy DiNinucci, duke ju referuar faqeve të internetit
dhe “Rich Internet Applications” (RIA) të cilët kanë interaktivitet të lartë, u bë popullor në 2004.
Gjatë konferencës së parë të Web 2.0, John Batelle dhe Tim O’Reilly përshkruan konceptin “Webi si
Platformë”: Aplikacione të ndertuara për të përdorur lidhjen e Internetit në avantazhin e tyre, duke
krijuar një largim nga desktopi. (gjë që ka anët e saj negative si varësine nga sistemet operative dhe
mangësi në bashkëpunim)
Termi “rrjete social”, besohet të jetë përdorur fillimisht nga Chris Sharpley në të njëjtin vit me termin
“Web 2.0″, u transformua në një term të përdorur nga i gjithë Interneti. Faqet e ndryshme “rrjete
sociale” dhe aplikacionet e ndryshme të internetit të cilat lejonin përdoruesit e tyre të krijonin dhe
të ndanin përmbajtje të ndryshme me njëri tjetrin patën zanafillën e tyre në këtë periudhë.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 15
Digg
Digg, një rrjet social lajmesh, u lëshua në Nëntor të 2004, duke hapur rrugën e faqeve të ngjashme
si Reddit, Mixx, dhe Yahoo! Buzz. Digg solli një revolucion në konceptin tradicional të krijimit dhe gjetjes
së përmbajtjes në internet, duke vlerësuar në mënyrë demokratike lajmet dhe linket të cilat
komentohen dhe votohen nga komuniteti.
Facebook
Facebook u lëshua në 2004, megjithëse në fillimet e tij ishte i hapur vetëm për studentët e kolegjeve nën
emrin “The Facebook”, më vonë, “The” u hoq nga emri i adresës, megjithëse adresa
URL http://www.thefacebook.com funksionon akoma.
YouTube lëshohet në 2005, duke sjellë video online falas dhe duke e ndarë atë me publikun e
gjerë të internetit.
Twitter lëshohet në 2006. Fillimisht mendohej të quhej twittr (i inspiruar nga flickr), Mesazhi i parë i
Twitter ishte “just setting up my twittr”.
Hulu
Hulu ishte i pari që u lëshua në 2007, një bashkëpunim ndërmjet ABC, NBC dhe Fox për
të bërë të mundur shikimin online të Serialeve Televizive popullore.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 16
iPhone
Inovacioni më i madh i 2007 ishte padyshim iPhone, i cili ishte padyshim përgjegjës për rinovimin e
interesit ndaj aplikacioneve të celularëve për webin.
Të parat zgjedhje politike në Internet u bënë në 2008 me zgjedhjet Presidenciale Amerikane. Ishte viti i
parë ku kandidatët për Presidentë të Amerikës shfrytëzuan në maksimum atë që mund të ofronte
Interneti. Hillary Clinton e filloi fushatën e saj me videot në YouTube për fushatën e saj. Cdo kandidat
kishte faqen e tij në Facebook apo llogarinë e tij në Twitter, ose të dyja së bashku.
Ron Paul
Ron Paul arriti një rekord të ri në mbledhjen e fondeve, duke arritur shifrën prej 4.3 milionë $
në një ditë të vetme me dhurimet online, dhe një javë më pas duke mundur rekordin e tij me arritjen e
shifrës prej 4.4 milionë $ sërish në një ditë të vetme.
Zgjedhjet politike të 2008 vendosën Internetin në vend të parë të fushatës së zgjedhjeve, një modë e cila
është vështirë të ndryshojë me kalimin e kohës.
2009 solli një nga ndryshimet më të mëdha për Internetin të bëra në një kohë të gjatë kur Shtetet e
Bashkuara liruan kontrollin e tyre mbi ICANN, emëruesin zyrtar të Internetit (Ata janë organizata zyrtare
në regjistrimin e emrave të domaineve të Internetit)
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 17
PËRFUNDIM
Si përfundim, nga e gjithë kjo që u tha me lartë mund të konkludojmë se:
 Interneti është pjesë e pandashme e njeriut
 Pas zbulimit të internet shum pun mund të kryhen përnjeher nga i
njejti vend
 Informacionet me të shpejta
 Lehtësime të shumta për bizneset,politikanet dhe shoqërin në përgjithsi
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 18
LITERATURA
 “Edmond Beqiri”Interneti –komunikimet kompjutertik
 “Internet “ Wikipedia”
Numërimi i fjalëve
Statistikat:
 18 faqe
 2 921 fjalë
 14 722 karaktere pa hapsirë
 17 729 karaktere me hapsirë
 141 paragrafe
 365 rreshta
http://forumi.shqiperia.com/threads/poezi-te-nje-nxeneseje-nga-shkolla-e-mesme-hasan-tahsini-
sarande.24638/
http://poezivjersha.blogspot.com/search/label/Ramadan%20S.%20Latifaj
http://issuu.com/samifrasheri.prishtine/docs/testi_kombetar_2011_

More Related Content

What's hot

Funksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshmeFunksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshme
matildad93
 
Si të hartojmë një punim seminarikë
Si të hartojmë një punim seminarikëSi të hartojmë një punim seminarikë
Si të hartojmë një punim seminarikë
Studentët e Pejës
 
Millosh Gjergj Nikolla
Millosh Gjergj NikollaMillosh Gjergj Nikolla
Millosh Gjergj Nikolla
Vilma Kafexhiu
 
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioniMonotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Maja
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
Ermon Cërvadiku
 
Bazat e Te Dhenave - ACCESS
Bazat e Te Dhenave - ACCESSBazat e Te Dhenave - ACCESS
Bazat e Te Dhenave - ACCESS
Ajla Hasani
 
Projekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
Matilda Gremi
 
Lufta i boterore
Lufta i boteroreLufta i boterore
Lufta i boterore
EGLI TAFA
 
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Lirim Jahiu
 
Microsoft Access
Microsoft AccessMicrosoft Access
Microsoft Access
Ajla Hasani
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj
 
Funksioni
FunksioniFunksioni
Funksioni
koralda
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI
 
Thënie të arta për matematiken
Thënie të arta për matematikenThënie të arta për matematiken
Thënie të arta për matematiken
Faton Hyseni
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ArDit Mani
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
Menaxherat
 

What's hot (20)

Funksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshmeFunksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshme
 
Si të hartojmë një punim seminarikë
Si të hartojmë një punim seminarikëSi të hartojmë një punim seminarikë
Si të hartojmë një punim seminarikë
 
Millosh Gjergj Nikolla
Millosh Gjergj NikollaMillosh Gjergj Nikolla
Millosh Gjergj Nikolla
 
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioniMonotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Bazat e Te Dhenave - ACCESS
Bazat e Te Dhenave - ACCESSBazat e Te Dhenave - ACCESS
Bazat e Te Dhenave - ACCESS
 
Projekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
 
Lufta i boterore
Lufta i boteroreLufta i boterore
Lufta i boterore
 
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
 
Microsoft Access
Microsoft AccessMicrosoft Access
Microsoft Access
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
 
Funksioni
FunksioniFunksioni
Funksioni
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
 
Thënie të arta për matematiken
Thënie të arta për matematikenThënie të arta për matematiken
Thënie të arta për matematiken
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 

Viewers also liked

Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik  Projektimi i Sistemeve InformativePunim Seminarik  Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Veton Sopjani
 
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton NuhaTeknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
Driton Nuha
 
Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1
dritispahiu
 
projekt ne informatike
projekt ne informatikeprojekt ne informatike
projekt ne informatike
koralda
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
Ermirë Redenica
 
Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011
Menaxherat
 
Kompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tijKompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tij
Altin Emiri
 
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
ornela rama
 
kompjuteri
kompjuterikompjuteri
kompjuteri
kamila zerellari
 
Punim seminarik tik
Punim seminarik tikPunim seminarik tik
Punim seminarik tik
BJashari
 
paisjet hyrëse dhe dalëse
paisjet hyrëse dhe dalësepaisjet hyrëse dhe dalëse
paisjet hyrëse dhe dalëse
Egzon Deda
 
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuhamicrosoft Access Punim ne Word Driton Nuha
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha
Driton Nuha
 
Punim Seminarik E Drejta Biznesore
Punim Seminarik E Drejta BiznesorePunim Seminarik E Drejta Biznesore
Punim Seminarik E Drejta Biznesore
Kujttim Thaçi
 
Pajisjet hyrese te kompjuterit
Pajisjet hyrese te kompjuteritPajisjet hyrese te kompjuterit
Pajisjet hyrese te kompjuterit
Olgert Pro
 
Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
Sisteme Operative punim seminarik Driton NuhaSisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
Driton Nuha
 

Viewers also liked (20)

Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik  Projektimi i Sistemeve InformativePunim Seminarik  Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
 
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton NuhaTeknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
 
Punimi seminarik
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik
 
Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1
 
projekt ne informatike
projekt ne informatikeprojekt ne informatike
projekt ne informatike
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
Informatik,
Informatik,Informatik,
Informatik,
 
Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011
 
Kompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tijKompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tij
 
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
kompjuteri
kompjuterikompjuteri
kompjuteri
 
Punim seminarik tik
Punim seminarik tikPunim seminarik tik
Punim seminarik tik
 
Microsoft Excel
 Microsoft Excel Microsoft Excel
Microsoft Excel
 
paisjet hyrëse dhe dalëse
paisjet hyrëse dhe dalësepaisjet hyrëse dhe dalëse
paisjet hyrëse dhe dalëse
 
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuhamicrosoft Access Punim ne Word Driton Nuha
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha
 
Punim Seminarik E Drejta Biznesore
Punim Seminarik E Drejta BiznesorePunim Seminarik E Drejta Biznesore
Punim Seminarik E Drejta Biznesore
 
Pajisjet hyrese te kompjuterit
Pajisjet hyrese te kompjuteritPajisjet hyrese te kompjuterit
Pajisjet hyrese te kompjuterit
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
Sisteme Operative punim seminarik Driton NuhaSisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
 

Similar to Punim seminarik informatik

Prezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikesPrezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikes
Duresa M. Bytyqi
 
Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012
Xhelal Bislimi
 
Teknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteriTeknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteri
FlorentinaQenaj
 
Detyra ne komunikim, anida rroshi
Detyra ne komunikim, anida rroshiDetyra ne komunikim, anida rroshi
Detyra ne komunikim, anida rroshi
Anida Rroshi
 
Interneti
InternetiInterneti
Interneti
vjosashala
 
aftesia ne rrjet
aftesia ne rrjetaftesia ne rrjet
aftesia ne rrjet
AndiMuka1
 
Interneti
Interneti Interneti
Interneti
Akademia Virtuale
 
informatika
informatikainformatika
informatika
koralda
 
Interneti dhe Web
Interneti dhe WebInterneti dhe Web
Interneti dhe Web
JetmiraYmeralilaj
 
Puna me internet (Komunikimet)
Puna me internet (Komunikimet)Puna me internet (Komunikimet)
Puna me internet (Komunikimet)
LeonitaLikaj1
 
Informatik
InformatikInformatik
Informatik
SuelaTosuni
 

Similar to Punim seminarik informatik (11)

Prezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikesPrezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikes
 
Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012
 
Teknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteriTeknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteri
 
Detyra ne komunikim, anida rroshi
Detyra ne komunikim, anida rroshiDetyra ne komunikim, anida rroshi
Detyra ne komunikim, anida rroshi
 
Interneti
InternetiInterneti
Interneti
 
aftesia ne rrjet
aftesia ne rrjetaftesia ne rrjet
aftesia ne rrjet
 
Interneti
Interneti Interneti
Interneti
 
informatika
informatikainformatika
informatika
 
Interneti dhe Web
Interneti dhe WebInterneti dhe Web
Interneti dhe Web
 
Puna me internet (Komunikimet)
Puna me internet (Komunikimet)Puna me internet (Komunikimet)
Puna me internet (Komunikimet)
 
Informatik
InformatikInformatik
Informatik
 

More from Duresa M. Bytyqi

Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
Duresa M. Bytyqi
 
Universiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesoreUniversiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesore
Duresa M. Bytyqi
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi
 
Prezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesorePrezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesore
Duresa M. Bytyqi
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
Duresa M. Bytyqi
 
Raport hulumtimi
Raport hulumtimiRaport hulumtimi
Raport hulumtimi
Duresa M. Bytyqi
 

More from Duresa M. Bytyqi (7)

Presentation menaxhment
Presentation menaxhmentPresentation menaxhment
Presentation menaxhment
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Universiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesoreUniversiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesore
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Prezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesorePrezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesore
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
 
Raport hulumtimi
Raport hulumtimiRaport hulumtimi
Raport hulumtimi
 

Punim seminarik informatik

 • 1. Universiteti “ Haxhi Zeka” –Pejë PUNIM SEMINARIK Lënda:Bazat e informatikës Tema:Historiku i zhvillimit të internetit Pejë 2013 Vlërsoi:  MSc. Jahja Lataj  MCs. Vjosa Hajdari Punuar nga:  Duresa Bytyqi  Dhurata Avdyli
 • 2. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 2 PËRMBAJTJA Contents PËRMBAJTJA..................................................................................................................................................2 HYRJE.............................................................................................................................................................3 Historia e internetit 1969-1979 ....................................................................................................................4 1971: Email....................................................................................................................................................4 1973: Lidhja e parë trans-Atlantike dhe popullariteti i email-it ...................................................................5 Historia e internetit 1979-1989 ....................................................................................................................7 1983: Kompjuterat e Arpanet kalojnë tek TCP/IP.........................................................................................7 1991: Kamera (WebCam) i parë..................................................................................................................11 1996: Shërbimi i parë i bazuar në Web (WebMail).....................................................................................12 1998: I pari “Lajm i Ri” lëshohet online në kundërshtim me mënyrën tradicionale, mediat e vjetra!.......13 Historia e Internetit 2000 deri ne ditet e sotme.........................................................................................14 PËRFUNDIM...............................................................................................................................................17 LITERATURA .............................................................................................................................................18 Numërimi i fjalëve.......................................................................................................................................18
 • 3. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 3 HYRJE Në këtë punim seminarik jemi munduar të bëjmë një përmbledhje të kësaj që ne quajmë Internet, dhe se si kemi arritur gjer këtu. Historia e plotë e internetit mund të përbëjë prej një seri të plotë librash, me këtë punim seminarik do tentoj të familjarizoj me pikat kulminante të cilat kanë lidhje me rritjen dhe evolucionin e Internetit. Si shpikja me e madhe e njerezimit pas rrotes e zjarrit, interneti po transformon gjithnje e me teper jeten e njeriut. Interneti mundesoi komunikimin e shpejte te individeve e organizatave, ai eshte gazeta me e madhe, enciklopedia me e madhe e botes moderne. Ne internet mund te komunikosh, mund te lexosh, mund te kulturohesh (ose te kulturohesh nese je pa mend), mund te informohesh, mund te blesh e te shesesh mallra e sherbime, mund te paguash faturat e shtepise e te biznesit, te paguash e te paguhesh, mund te botosh, te degjosh muzike, te shohesh koncerte e filma, mund të bësh shkolle e trainimeve profesionale me korrespondence e të tjera e të tjera.
 • 4. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 4 Historia e internetit 1969-1979 Arpaneti ishte i pari rrjet i cili funksiononte me shkëmbim paketash (e re për kohën). Më 29 Tetor, 1969, kompjuterat në Stanford dhe UCLA u lidhën për herë të parë me njëri tjetrin. Në fakt duhet thënë që ata ishin të parët të cilët hostuan atë që më vonë do quhej Internet. Mesazhi i parë i dërguar në këtë rrjet supozohej të ishte “Login”, por me sa duket, lidhja ndërmjet dy kolegjeve u ndërpre tek shkronja “g”. Unix Një arritje tjetër madhështore gjatë viteve 60 ka qënë konceptimi i Unix: sistemit operativ, forma e të cilit ka ndikuar rrënjësisht atë të Linux dhe FreeBSD (sistemet operative më të famshme në shërbimet e hostimit të web/webserverave të sotëm). Një rrjet Arpanet u krijua ndërmjet Harvardit, MIT, dhe BBN (kompania e cila krijoi “interface message processor” me anë të të cilit kompjuterat lidheshin me rrjetin) në 1970. 1971: Email Email Email u zhvillua fillimisht në 1971 nga Ray Tomlinson, i cili gjithashtu mori vendimin e përdorimit të simbolit “@” për të ndarë emrin e përdoruesit nga emri i kompjuterit (më vonë u transformua në atë të domainit)
 • 5. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 5 Projekti Gutenberg Një nga zhvillimet më impresionuese të 1971 ishte fillimi i projektit Gutenberg. Projekti Gutenberg për ata të cilet nuk janë në dijeni të adresës, është një tentativë globale e krijimit të një “biblioteke online” nga ku të jetë i mundur shkarkimi i librave në formë elektronike dhe në formate të ndryshme falas. Filloi në kohën kur Michael Hart kuptoi që e ardhmja e kompjuterave do jetë tek kompjuterat më vete por tek aftësia e ruajtjes së informacionit në ta, që në ato kohë ishte i disponueshëm vetëm në librari. Ai shkroi vetë (nuk kishte OCRnë atë kohë) të gjithë “Deklaratën e Pavarësisë” Amerikane dhe nisi projektin Gutenberg për të krijuar një përmbledhje të informacionit të disponueshme në formë elektronike. Në fakt kjo ishte lindja e eBook-ut. Franca filloi projektin e saj të ngjashëm me Arpanet në 1972, të quajturCYCLADES. ndërkohë që Cyclades falimentoi si projekt, mori meritën si pionier i kësaj ideje: “që kompjuteri hostues duhet të jetë përgjegjës për transmetimin e të dhënave dhe jo rrjeti më vete.” 1973: Lidhja e parë trans-Atlantike dhe popullariteti i email-it Arpanet krijoi lidhjen e tij të parë trans-Atlantike në 1973, me Kolegjin Universitar të Londrës. Gjatë të njëjtit vit, email përbënte 75% të të gjithë aktivitetit të Arpanetit. Tcp/Ip 1974 ishte një vit inovator. Një propozim u publikua për të lidhur të gjithë rrjetet e ngjashme “Arpa” së bashku në të ashtuquajturin “Inter-Network”, i cili nuk do kishte një kontroll të përqëndruar dhe do funksiononte ndërmjet “Transmission control protocol” (i cili u transformua në TCP/IP). Me rritjen e popullaritetit të email-it, programi i parë modern u zhvillua ngaJohn Vittal, një programues i Universitetit të Kalifornisë së Jugut në 1975. Hapi më i madh përpara i bërë nga ky program (i quajtur MSG) ishte shtimi i funksioneve “Reply” dhe “Forward”.
 • 6. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 6 Dale Hetherington 1977 ishte një vit i suksesshëm në zhvillimin e Internetit siç e njohim sot. Eshtë viti i të parit modem për PC, zhvilluar nga Dennis Hayes dhe Dale Heatherington, u prezantua dhe fillimisht ju shit të apasionuarve të kompjuterave. I pari “Bulletin Board System” (BBS) u zhvillua në Chicago në 1978 1978 është gjithashtu viti i cili solli të parën reklamë të pa dëshiruar në formën e mesazhit të emailit (më vonë njohur si spam), ju dërgua 600 përdoruesve të Arpanet në Kaliforni nga Gary Thuerk. MUD Primati i World of Warcraft dhe Second Life u zhvillua në 1979, dhe u quajtMUD (shkurt për MultiUser Dungeon). MUD ishin botë të bazuara në tekst virtual, duke kombinuar elementë të lojrave me role të ndryshme, interaktive, të imagjinuara, dhe chatit online. 1979 solli në skenë: Usenet, krijuar nga dy studentë të laureuar. Usenet ishte një sistem diskutimi i bazuar në internet, i cili lejonte njerëzit rreth e rrotull globit të diskutonin mbi një temë të përbashkët duke postuar mesazhe pubilke të kategorizuar në grupe lajmesh.
 • 7. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 7 Historia e internetit 1979-1989 CERN Organizata Europiane për kërkimin bërthamor lëshon ENQUIRE(programuar nga Tim Berners-Lee), një program hipertekstual i cili lejonte shkencëtarët e laboratorit të fizikës bërthamore, të mbanin shënimet e njerëzve, programeve dhe projekteve, duke përdorur hipertekst-in (hyperlinks). emoticon Ndërkohë që shumë persona ja atribuojnë Kevin MacKenzie shpikjen e “emoticon” në 1979, në fakt ishte Scott Fahlman në 1982 i cili propozoi përdorimin e pas një barsalete, në vënd të origjinales së propozuar nga MacKenzie. Ky ishte momenti i lindjes së emoticonit modern. 1983: Kompjuterat e Arpanet kalojnë tek TCP/IP 1 Janar 1983 ishte afati i fundit i kompjuterave të Arpanet të kalonin tekprotokollet TCP/IP të zhvilluar nga “Vinton Cerf”. Disa qindra kompjutera ishin pjesë e këtij ndryshimi. Gjithashtu në 1983 u zhvillua edhe “Name Server”. DNS “Domain Name System” u krijua në 1984 së bashku me të parin Domain Name Server (DNS). Sistemi i emrit të domaineve ishte i rëndësishëm për arsyen se transformoi adresat e internetit në “Ndërfaqe të thjeshtësuar” në krahasim me sistemin e mëparshëm numerik. Serverat DNS lejuan përdoruesit e
 • 8. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 8 Internetit shkruajnë një “emër adresë” të lehtë për tu kujtuar e cila konvertohej në adresë ip në mënyrë automatike. 1985 solli zhvillimin e WELL (shkurtim i Whole Earth ‘Lectronic Link), një nga komunitetet virtuale më të vjetër i cili është akoma operativ. Ai u zhvillua nga Stewart Brand dhe Larry Brilliant në shkurt të 85. Ai filloi si një komunitet i lexuesve dhe shkrimtarëve të “Whole Earth Review” dhe përbëhej nga një grup i veçantë intelektualësh. Revista Wired dikur e etiketoi si “komuniteti online më me influencë në botë” Të ashtuquajturat “lufta të Protokolleve” filluan në 1986. Shtetet Europiane në atë periudhë ishin të orientuara drejt “Open Systems Interconnection” (OSI), ndërkohë që Shtetet e Bashkuara (USA) po përdornin protokollin Internet/Arpanet, i cili fitoi luftën. Në 1987, në Internet ndodheshin afërsisht 30.000 hoste. Protokolli origjinal i Arpanet ishte limituar në 1.000 hoste, por kalimi tek standarti TCP/IP, rriti mundësinë e shtimit të hosteve. irc Në 1988, Internet Relay Chat (IRC) u shfaq për herë të parë, duke hapur rrugën e chatit në kohë-reale dhe të programeve “instant messaging” të cilët përdorim edhe sot. 1988: Gjithashtu ishte viti i të parit sulm në Internet. Një nga “worms” / “krimbet” më të mëdhenj të Internetit u lëshua në 1988. I ashtuquajturi “The Morris Worm”, ai u programua nga Robert Tappan Morris dhe shkaktoi ndërprerje në pjesë të mëdha të Internetit. AOL Në kohën që Apple u largua nga programi AppleLink në 1989, projekti u riemërua dhe “America Online” lindi. AOL, e cila është e mirënjohur edhe tani, në kohën e krijimit rriti akoma më shumë popullaritetin ndërmjet përdoruesve të Internetit.
 • 9. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 9 WWW 1989 gjithashtu solli edhe propozimin e World Wide Web, shkruar nga Tim Berners-Lee. U publikua fillimisht në muajin Mars të revistës MacWorld, dhe pastaj u ripropozua në Maj 1990. U ripropozua për të tërhequr vëmendjen e CERN, pasi një sistem hipertekstual global ishte pikërisht në interesin e CERN. Fillimisht quhej “Mesh” dhe termi “World Wide Web” i erdhi si ide Berners-Lee në kohën që po shkruante kodin në 1990.
 • 10. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 10 Historia e Internetit, 1989-1999 Kodi për World Wide Web u shkrua nga Tim Berners-Lee, bazuar në propozimin e tij bërë një vit më parë, së bashku me standartet për HTML, HTTP dhe URLtë. 1990: Protokolli World Wide Web përfundoi World Wide Web 1991 solli disa nga të rejat më të mëdha të botës së Internetit. Faqja e parë u krijua dhe, ashtu siç email i parë shpjegoi çfarë ishte emaili, qëllimi i faqes së parë ishte shpjegimi se çfarë ishte World Wide Web. 1991: Protokolli i parë i kërkimit të bazuar në përmbajtje Gjithashtu në të njëjtin vit, protokolli i parë i kërkimit i cili kontrollonte përmabjtjen e file-ve dhe jo vetëm emrin e tij u lëshua, i quajtur Gopher. Në 1991, formati i fileve MP3 u pranua si standart. Filet MP3, duke qënë shumë të kompresuara, më vonë u kthye në një format popullor për të shpërndarë këngët apo albumet e plota në Internet.
 • 11. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 11 WebCam 1991: Kamera (WebCam) i parë Një nga zhvillimet më interesante të kësaj periudhe ishte pikërisht WebCam i pare. U zhvillua në një laborator kompjuterik të Universitetit të Cambridge, dhe qëllimi i vetëm i WebCamit të parë ishte monitorimi i një makinerie kafeje në mënyrë që punonjësit e laboratorit të evitonin rrugën për te makineta nëse kafeja ishte mbaruar! Mosaic I pari shfletues i famshëm ishte, Mosaic, i lëshuar në 1993. Ndërkohe që Mosaic nuk ishte i pari shfletues, ai konsiderohet si i pari që bëri të mundur lehtësimin e përdorimit të internetit nga pubilku i gjerë. Në 1993, Shtëpia e Bardhë dhe Kombet e Bashkuara futen online, duke filluar me këtë rast përdorimin e emrave të domaineve .gov dhe .org.Pra me 1993 poletikane ju bashkangjiten internet.
 • 12. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 12 Netscape Konkurenti i parë i shfletuesit Mosaic, NETSCAPE HANDBOOK, lëshohet në 1994. 1995 shpesh konsiderohet si viti i parë kur tregtia prek webin. Ndërkohë që ndërmarrje të ndryshme ishin online që para 1995, në këtë vit disa faktorë kanë ndikuar në këtë zhvillim. Netscape në këtë vit zhvillon të parin kriptimSSL (Secure Sockets Layer), duke rritur sigurinë e operacioneve financiare si pagesat me anë të kartës së kreditit online. Për më shumë, dy nga bizneset më të mëdha online filluan në të njëjtin vit. Shitja e parë në “Echo Bay” u krye në atë vit. Echo Bay më vonë u transformua në eBay. Amazon.com gjithashtu fillimin e saj e kishte në 1995, megjithëse nuk kishte fitime për gjashtë vjet, deri në 2001. Zhvillime të tjera të mëdha atë vit ishte lëshimi i Geocities (i cili zyrtarisht u mbyll më 26 tetor, 2009). Vatikani gjithashtu futet online për herë të parë. Java dhe JavaScript (i quajtur LiveScript fillimisht nga krijuesi i saj, Brendan Eich, ishte pjesë dhe krijim i shfletuesit Netscape, më vonë një marrëveshje ndërmjet Sun dhe Netscape ishte arsyeja e quajtjes JavaScript) ju prezantua publikut për herë të parë në 1995. ActiveX u lëshua nga Microsofti vitin tjetër. 1996: Shërbimi i parë i bazuar në Web (WebMail) Hotmail Në 1996, HoTMaiL (Shkronjat e mëdha janë si homaxh për HTML), shërbimi i parë i webmail lëshohet. Ndërkohë që blogjet e para në një formë apo tjetër kishin disa vite që ishin krijuar, 1997 ishte viti i parë ku termi “weblog” u përdor.
 • 13. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 13 1998: I pari “Lajm i Ri” lëshohet online në kundërshtim me mënyrën tradicionale, mediat e vjetra! Në 1998, lajmi i parë i rëndësishëm të mësohej online ishte ai i skandalit të Bill Clinton & Monika Lewinsky (referuar si “Monicagate”), lajm i cili u postua në “The Drudge Report” pasi flashi u dha nga Newsweek. Google Google u lëshua në 1998, duke revolucionalizuar mënyrën me të cilën njerëzit gjenin informacionin online. Napster Në 1998, lëshohet Napster, duke hapur dyert e ndarjeve të fileve audio në Internet. 1999 është viti ku njëri nga projektet më interesante u fillua online:SETI@home lëshohet. Projekti ka krijuar ekuivalentin e një superkompjuteri gjigand duke ndërlidhur më shumë se 3 milionë kompjutera rreth e rrotull botës, duke përdorur proçesorët e tyre në momentin që screen saver, ishte në punë, duke treguar që kompjuteri nuk ishte në përdorim. Programi analizonte të dhënat e valëve të radiove dhe të teleskopëve për shenja jete jashtëtokësore.
 • 14. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 14 Historia e Internetit 2000 deri ne ditet e sotme 2000 ishte viti i kolapsit të domaineve dotcom, duke sjellë si rezultat humbje të medha për shumë investues. Me qindra kompani u mbyllën, shumë nga të cilat nuk kthyen asnjë fitim tek investuesit e tyre. NASDAQ, e cila listoi një numër të madh të kompanive teknologjike të prekura nga bulëza e krijuar, arriti në 5.000, më pas humbi 10% te vlerës së saj në një ditë të vetme, dhe arriti fundin e saj në Tetor 2002. Wikipedia Me kolapsimin e dotcom në vijim e sipër, Wikipedia lëshohet në 2001, një nga faqet e internetit e cila hapi rrugën për gjeneratën kolektive të përmbajtjes në Internet. Në 2003: Skype i lëshohet publikut të gjerë, duke dhënë një ndërfaqe miqësore, të telefonatave me Zë me anë të IP. Në 2003, MySpace hap dyert e saj. Më vonë pati një rritje konstante derisa arriti në vëndin si rrjeti social më popullor në atë periudhë (megjithëse tashmë Facebook e ka zbritur nga podiumi) Një hap i madh para, u arrit në 2003 me firmosjen e kontrollit të ”Sulmit nga Pornografia dhe Marketingu i pakërkuar/padëshiruar”, njohur më mirë me emrin CAN-SPAM Act. Megjithëse termi “Web 2.0″ u krijua në 1999 nga Darcy DiNinucci, duke ju referuar faqeve të internetit dhe “Rich Internet Applications” (RIA) të cilët kanë interaktivitet të lartë, u bë popullor në 2004. Gjatë konferencës së parë të Web 2.0, John Batelle dhe Tim O’Reilly përshkruan konceptin “Webi si Platformë”: Aplikacione të ndertuara për të përdorur lidhjen e Internetit në avantazhin e tyre, duke krijuar një largim nga desktopi. (gjë që ka anët e saj negative si varësine nga sistemet operative dhe mangësi në bashkëpunim) Termi “rrjete social”, besohet të jetë përdorur fillimisht nga Chris Sharpley në të njëjtin vit me termin “Web 2.0″, u transformua në një term të përdorur nga i gjithë Interneti. Faqet e ndryshme “rrjete sociale” dhe aplikacionet e ndryshme të internetit të cilat lejonin përdoruesit e tyre të krijonin dhe të ndanin përmbajtje të ndryshme me njëri tjetrin patën zanafillën e tyre në këtë periudhë.
 • 15. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 15 Digg Digg, një rrjet social lajmesh, u lëshua në Nëntor të 2004, duke hapur rrugën e faqeve të ngjashme si Reddit, Mixx, dhe Yahoo! Buzz. Digg solli një revolucion në konceptin tradicional të krijimit dhe gjetjes së përmbajtjes në internet, duke vlerësuar në mënyrë demokratike lajmet dhe linket të cilat komentohen dhe votohen nga komuniteti. Facebook Facebook u lëshua në 2004, megjithëse në fillimet e tij ishte i hapur vetëm për studentët e kolegjeve nën emrin “The Facebook”, më vonë, “The” u hoq nga emri i adresës, megjithëse adresa URL http://www.thefacebook.com funksionon akoma. YouTube lëshohet në 2005, duke sjellë video online falas dhe duke e ndarë atë me publikun e gjerë të internetit. Twitter lëshohet në 2006. Fillimisht mendohej të quhej twittr (i inspiruar nga flickr), Mesazhi i parë i Twitter ishte “just setting up my twittr”. Hulu Hulu ishte i pari që u lëshua në 2007, një bashkëpunim ndërmjet ABC, NBC dhe Fox për të bërë të mundur shikimin online të Serialeve Televizive popullore.
 • 16. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 16 iPhone Inovacioni më i madh i 2007 ishte padyshim iPhone, i cili ishte padyshim përgjegjës për rinovimin e interesit ndaj aplikacioneve të celularëve për webin. Të parat zgjedhje politike në Internet u bënë në 2008 me zgjedhjet Presidenciale Amerikane. Ishte viti i parë ku kandidatët për Presidentë të Amerikës shfrytëzuan në maksimum atë që mund të ofronte Interneti. Hillary Clinton e filloi fushatën e saj me videot në YouTube për fushatën e saj. Cdo kandidat kishte faqen e tij në Facebook apo llogarinë e tij në Twitter, ose të dyja së bashku. Ron Paul Ron Paul arriti një rekord të ri në mbledhjen e fondeve, duke arritur shifrën prej 4.3 milionë $ në një ditë të vetme me dhurimet online, dhe një javë më pas duke mundur rekordin e tij me arritjen e shifrës prej 4.4 milionë $ sërish në një ditë të vetme. Zgjedhjet politike të 2008 vendosën Internetin në vend të parë të fushatës së zgjedhjeve, një modë e cila është vështirë të ndryshojë me kalimin e kohës. 2009 solli një nga ndryshimet më të mëdha për Internetin të bëra në një kohë të gjatë kur Shtetet e Bashkuara liruan kontrollin e tyre mbi ICANN, emëruesin zyrtar të Internetit (Ata janë organizata zyrtare në regjistrimin e emrave të domaineve të Internetit)
 • 17. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 17 PËRFUNDIM Si përfundim, nga e gjithë kjo që u tha me lartë mund të konkludojmë se:  Interneti është pjesë e pandashme e njeriut  Pas zbulimit të internet shum pun mund të kryhen përnjeher nga i njejti vend  Informacionet me të shpejta  Lehtësime të shumta për bizneset,politikanet dhe shoqërin në përgjithsi
 • 18. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 18 LITERATURA  “Edmond Beqiri”Interneti –komunikimet kompjutertik  “Internet “ Wikipedia” Numërimi i fjalëve Statistikat:  18 faqe  2 921 fjalë  14 722 karaktere pa hapsirë  17 729 karaktere me hapsirë  141 paragrafe  365 rreshta http://forumi.shqiperia.com/threads/poezi-te-nje-nxeneseje-nga-shkolla-e-mesme-hasan-tahsini- sarande.24638/ http://poezivjersha.blogspot.com/search/label/Ramadan%20S.%20Latifaj http://issuu.com/samifrasheri.prishtine/docs/testi_kombetar_2011_