Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

More Related Content

Advertisement

More from DUONG Trong Tan (19)

ScrumDay Vietnam 2012- Thực hành XP với Coding Dojo - Tu,Doi

 1. 1. Thực hành XP với Coding Dojo Nguyễn Ngọc Tú Phạm Anh Đới
 2. 2. Nội dung  Giới thiệu về Coding Dojo  Cách làm việc của Coding Dojo  Phương pháp XP trong Coding Dojo  Conway’s Game of life 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 2
 3. 3. Coding Dojo đầu tiên  Tại Paris, Tháng 12-2004  Lập trình trước công chúng,  Viết một chương trình hoàn chỉnh trong khoảng(1 - 1,5h).  Dùng nhiều ngôn ngữ, công cụ và các dạng bài tập  Một bài tập được coi là thành công khi được hoàn thành trong thời gian định trước và người tham gia có thể tự mình làm lại bài tập đó tại nhà. 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 3
 4. 4. Định nghĩa Coding Dojo  Là buổi gặp gỡ của nhóm lập trình viên để cùng nhau vượt qua một thử thách  Giúp thành viên nâng cao trình độ, kỹ năng trong không khí vui vẻ 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 4
 5. 5. Quy trình làm việc Cải tiến Code Thảo tiếp Code luận Giới thiệu chủ đề 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 5
 6. 6. XP trong Coding Dojo  Lập trình theo cặp (Pair Programming)  Tái cấu trúc (Refactoring)  Phát triển hướng kiểm thử (TDD- Test Driven Development) 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 6
 7. 7. Lập trình theo cặp  Người lái (Driver)  Trực tiếp viết mã  Hoa tiêu(Navigator)  Theo dõi người lái và liên tục bình luận 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 7
 8. 8. Phát triển hướng kiểm thử Bạn chỉ bắt đầu lập trình khi thiết kế xong kiểm thử 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 8
 9. 9. Phát triển hướng kiểm thử Viết kiểm thử Vượt Tái cấu qua trúc kiểm thử 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 9
 10. 10. XP trong Cocodojo – Tái cấu trúc Tái cấu trúc là thay đổi cấu trúc bên trong mà không làm thay đổi hành vi với bên ngoài của hệ thống Martin Fowler 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 10
 11. 11. Thiết Kế Đơn Giản - 4 quy tắc 1. Vượt qua tất cả kiểm thử 2. Mục đích rõ ràng 3. Không lặp lại hành vi hoặc cấu hình 4. Hạn chế số lượng phương thức, lớp, trừu tượng hóa, vv 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 11
 12. 12. 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 12
 13. 13. Conway’s Game of life 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 13
 14. 14. Workshop – Game of Life  Game of life là bài toán thuộc lĩnh vực cellcular automaton được đưa ra bởi John Horton Conway vào năm 1970. 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 14
 15. 15. Workshop – Game of Life  Là mạng lưới các ô tạo nên một không gian hai chiều không giới hạn.  Trạng thái của ô: sống hoặc chết  Mỗi ô có 8 ô liền kề  Trạng thái tiếp theo của ô được quyết định theo quy tắc: 1. Ô đang sống mà có ít hơn hai hàng xóm đang sống sẽ chết 2. Ô đang sống mà có nhiều hơn 3 hàng xóm đang sống sẽ chết 3. Ô đang sống mà có 2 hoặc 3 hàng xóm đang sống sẽ tiếp tục 4. Ô chết mà có đúng 3 hàng xóm đang sống sẽ chuyển thành ô sống 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 15
 16. 16. Workshop – Game of Life 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 16
 17. 17. Workshop – Game of Life 9/12/2012 XP trong Coding Dojo 17

Editor's Notes

 • Đới
 • Đới
 • Đới
 • Đới
 • ĐớiGiới thiệuchủđề (10 phút): QuyếtđịnhchủđềcủabuổigặpnàyCode (40 phút)Thảoluận (10 phút): Nghỉgiữa phiên làmviệcđểthảoluận xem cáchmọiviệc đang diễn ra.Code thêm (40 phút)Cải tiến (30 phút): Xem nhanh lại những gì của buổi trước, những gì tốt, thú vị, những gì còn chưa tốt
 • Đới
 • Đới
 • Đới
 • TúCode reorganizationImplies equivalenceChange the structure, not the behaviorCleans up “code-smell”Does NOT fix bugs
 • Đới
 • The World Corresponding to a Game of Life

×