Shiva

294 views

Published on

  • Be the first to comment

Shiva

  1. 1. SHIVA-JALANDHARARI de profesor yoga Gregorian BivolaruSHIVA în ipostaza de distrugător al pornirilor egoiste exacerbate şi al orgoliului amplificatSHIVA-JALANDHARARI este ipostaza în careSHIVA supune fiinţa care deja a atins o mareputere interioară unor încercări spirituale pemăsură care au drept scop testarea detaşării ei faţăde pornirile egoiste exacerbate şi în ceea cepriveşte orgoliul amplificat. În tradiţia hindusă,există o povestire cu tâlc care este plină desemnificaţii. Ea se află la baza cunoaşterii acesteiipostaze a lui SHIVA. Ea ne relatează o încercarespirituală pe măsură, la care a fost supus viteazulrege JALANDHARA, de către însuşi SHIVA. Înlimba sanscrită, la modul general vorbind,cuvântul „JALANDHARA” îl desemnează peacela care pune un baraj în calea apelor. În tradiţiahindusă, se mai ştie, că „JALANDHARA” estenumele unei fiinţe extrem de puternice, care s-anăscut din contactul unei scântei, care a ţâşnit dinochiul lui SHIVA cu oceanul cel nesfârşit al apelor subtile, ce hrănesc viaţa şi asigurăvitalitatea întregii manifestări. În SHIVA PURANA, originea acestei fiinţe, esteasociată pătrunderii focului din cel de-al treilea ochi al lui SHIVA, AJNA CHAKRA,în oceanul primordial, simbol al rezervorului fundamental al vieţii şi reşedinţă atuturor potenţialităţilor tainice şi a energiilor subtile latente. Locul de naştere alacestei fiinţe, JALANDHARA, se află exact în tărâmul în care râul celest SINDHU,ce se revarsă asupra lumii din cel de-al treilea ochi al lui SHIVA, se varsă apoi înapele mării, aşa-zis universale, simbol al lumii manifestate ce se află într-o continuăprefacere.Tradiţia indiană cuprinde următoarea povestire cu tâlc, în finalul căreia ni se reveleazămanifestarea divină a lui SHIVA în ipostaza sa divină numită SHIVA-JALANDHARARI. Născut astfel în locul de vărsare a apelor râului divin SINDHU înmare, JALANDHARA s-a întrupat astfel ca o forţă tainică a pornirilor inconştiente.Tocmai de aceea, şi numele său sugerează acţiunea de zăgăzuire a apelor celeste decătre puterea individuală a egoismului şi a limitării. Apele celeste reprezintă aicisimbolul unei anumite graţii divine pe care DUMNEZEU TATĂL o revarsă asupra
  2. 2. fiinţelor care sunt pregătite să o primească din ochiul său spiritual MAHA AJNACHAKRA. Ca manifestare a puterii inconştiente ce este animată de fluxul emoţiilornecontrolate, JALANDHARA este personajul mitic care a pus zăgaz apelor tainicecare curgeau din ochiul divin al lui DUMNEZEU TATĂL. Prin acţiunea de zăgăzuirea apelor, graţiei şi inspiraţiei pe care DUMNEZEU TATĂL le revarsă mereu asuprafiinţelor create care merită aceasta pentru a le scoate astfel din oceanul inconştienţei şial ignoranţei fără de margini, JALANDHARA capătă în felul acesta atributele uneifiinţe demoniace. De atunci, JALANDHARA s-a manifestat în lume ca un demon deo vitejie şi de o bravură cu totul ieşită din comun, el fiind foarte puternic, şi chiarînzestrat cu unele puteri magice.Datorită înzestrării sale vădit neobişnuite, JALANDHARA a devenit în scurt timp unmare rege care era plin de putere şi totodată foarte orgolios. Fiind născut din scânteiacea misterioasă a ochilor lui SHIVA, JALANDHARA continua încă să-i mai aducălui SHIVA ofrande. Fiind animat de o mare ambiţie el a realizat un numărconsiderabil de austerităţi, TAPAS-uri în urma cărora a obţinut mai multe puteriparanormale (SIDDHI-uri). Toate acestea i-au conferit o putere ocultă din ce în ce maimare. Însă la un anumit moment dat, văzând frumuseţea cea neasemuită a divineiPARVATI, care era iubita lui SHIVA, JALANDHARA a simţit în el o imensă dorinţăegoistă de a o avea pe prea frumoasa SHAKTI PARVATI, numai şi numai pentru el.Întunecat deja la minte, de boala cea gravă a orgoliului său nemăsurat,JALANDHARA îşi imagina astfel că îl va putea înlocui cu uşurinţă chiar şi peSHIVA, ajungând să o aibă de soţie chiar şi pe iubita lui SHIVA, PARVATI, cea careera încarnarea aproape arhetipală a energiei feminine creatoare (SHAKTI) ce provinede la supremul absolut, sau altfel spus de la Dumnezeu. Mânat fiind de o imensăimpertinenţă, JALANDHARA şi-a trimis emisarii la SHIVA pentru a i-o da pefrumoasa PARVATI ca soţie. SHIVA i-a răspuns atunci lui JALANDHARA printr-ofoarte semnificativă tăcere. Aşadar puternicul demon era mistuit de o uriaşă dorinţă dea lua cât mai repede în posesie pentru a se putea bucura apoi în mod egoist de cea careera iubita cea mai adorată de SHIVA. De fapt, JALANDHARA, nu o iubea deloc pePARVATI, ci el dorea cu orice preţ doar puterea absolută. Considerând că deja esteextrem de puternic şi invulnerabil el a început să-şi folosească puterea ocultă pe care oavea pentru a supune şi a stăpâni tot universul fizic şi tot universul astral. Într-un finalJALANDHARA s-a dus chiar să lupte şi cu zeii. În tot acest răstimp SHIVA i-apermis în mod tacit lui JALANDHARA să aibă confruntări decisive cu toţi cei careera necesar să fie testaţi spiritual. În felul acesta puternicul şi orgoliosulJALANDHARA era fără ca să ştie un tainic instrument divin ce se afla în mâna luiSHIVA. Găsindu-i de cele mai multe ori nepregătiţi pentru a face faţă unui luptătoratât de puternic, JALANDHARA i-a învins extrem de uşor pe unii zei care nefiindîndeajuns de puternici din punct de vedere spiritual nu au reuşit să-i opună rezistenţălui JALANDHARA. Fiind victorios, orgoliosul JALANDHARA s-a îndreptat apoi
  3. 3. către fiinţele ce se aflau în tărâmurile mai subtile care sunt cunoscute sub numele deVAICUNTA şi SATYA LOKA. Însă nici aici nu s-a găsit nimeni care să fie îndeajunsde puternic şi foarte pregătit din punct de vedere spiritual care să-i opună rezistenţă.Atunci, locuitorii acelor tărâmuri tainice, i-au spus că dintre toate fiinţele, doarsupremul SHIVA poate să i se opună.Atunci, fiind îmbătat de un imens orgoliu şi fiindfoarte convins de faptul că el este cel mai puternic,JALANDHARA s-a decis să meargă neîntârziat lalăcaşul lui SHIVA din munţii KAILASA pentru ase lupta cu el. Datorită atotcunoaşterii şiomniprezenţei sale divine SHIVA a ştiut încă de laînceput de intenţia provocatoare a demonuluiJALANDHARA. Pentru a-i oferi însă o ultimăşansă de a se îndrepta SHIVA a luat atunciînfăţişarea unui om în vârstă şi apoi i-a ieşit în caleînainte ca JALANDHARA să se apropie demuntele sfânt KAILASA. Sub această înfăţişare deom bătrân şi plin de bunătate, SHIVA l-a întrebatcu o mare umilinţă pe JALANDHARA undeanume se duce. Plin de orgoliu acesta i-a răspunscu o mare emfază că tocmai se duce să se lupte cuSHIVA şi că el este foarte sigur că-l va învinge pe SHIVA. Zâmbind plin decompasiune bătrânul a pus atunci pe sol discul CHAKRA pe care îl purta la el şi apoii-a spus lui JALANDHARA:„Viteazule, nu ar fi mai bine ca înainte să mergi ca să te lupţi cu SHIVA să-ţi verificimai întâi puterile ridicând chiar acum deasupra capului tău acest disc care este extremde greu pentru mine care sunt atât de bătrân încât nimeni nu poate să-mi ţină socotealaanilor?”Viteazul JALANDHARA a râs îmbătat de mândrie la spusele bătrânului despre careel credea că este un biet ignorant care habar nu are cât de puternic este el, marele regeJALANDHARA. Aşa că pentru a-i arăta imediat bătrânului puterea sa,JALANDHARA s-a decis să ridice de la sol discul despre care bătrânul spunea că estefoarte greu. Însă atunci când JALANDHARA s-a apucat să facă acest lucru şi-a datseama că acţiunea respectivă nu era deloc aşa de uşoară cum crezuse el l-a început.Această situaţie exista tocmai pentru că discul lui SHIVA era încărcat cu imensagreutate a tuturor fructelor acţiunilor ce fuseseră făptuite fără consacrarea fructelor decătre toate acele fiinţe din manifestare care nu au atins încă starea de eliberarespirituală ultimă (MOKSHA). Discul lui SHIVA este totodată simbolul ciclului tainic
  4. 4. şi neîntrerupt al existenţelor succesive. El este chiar roata divină cu zece spiţe ce seroteşte neîntrerupt asigurând astfel continuitatea procesului cosmic al alternanţei întreviaţă şi moarte, care îi atrage în mod irezistibil în vârtejul său pe toţi cei care nu auatins încă starea de comuniune spirituală extatică cu DUMNEZEU TATĂL. Într-unfinal, forţându-se cât a putut, JALANDHARA a reuşit cu o foarte mare dificultate săridice discul lui SHIVA deasupra capului. Însă discul era nemaipomenit de greu astfelîncât, la un moment dat JALANDHARA a cedat şi fără să mai ţină cont de faptul cădiscul respectiv era foarte ascuţit, l-a sprijinit pe capul său. Atunci, fulgerător, discul aînceput să se învârtă, în virtutea forţei tainice uriaşe, care era înmagazinată în el, forţăpe care doar supremul SHIVA o putea stăpâni pe deplin. Aflat într-o misterioasămişcare ce nu mai putea fi controlată în niciun fel de către demonul JALANDHARA,discul i-a tăiat fulgerător demonului capul, şi apoi continuând să se învârtă i-a tăiatrând pe rând fiecare parte a corpului pedepsindu-l în felul acesta pentru aroganţa sanemăsurată pe care el nu a putut să o depăşească nici măcar cu ocazia acestei ultimeşanse care i-a fost acordată de către SHIVA. JALANDHARA a fost astfel pedepsit aşacum merita de către SHIVA care l-a distrus cu ajutorul discului său divin CHAKRA,pentru egoismul exacerbat şi orgoliul imens care pusese stăpânire pe conştiinţa lui.În iconografia hindusă, SHIVA-JALANDHARARI este reprezentat ca având douăbraţe. El este înfăţişat ca fiind de culoare roşie(RAKTA), simbol al vigorii spirituale imense careînvinge întotdeauna pornirile egoiste exacerbate.El are trei ochi dintre care cel de-al treilea esteAJNA CHAKRA. Ochii săi, simbolul stăpânirii, şiatotcunoaşterii divine, au o fixitate teribilă şiînfricoşătoare (UGRA), mai ales pentru cei caresunt foarte egoişti. SHIVA-JALANDHARARIeste înveşmântat în această ipostază cu un marenumăr de podoabe specifice. Şi aici el poartă deasemenea un cordon ritual. În picioare el poartăsandale. În sculpturile în bronz şi piatră el esteînfăţişat ca fiind într-o poziţie dinamică cesugerează mişcarea. În mâna sa dreaptă, SHIVA-JALANDHARARI poartă umbrela (CHATRA), simbolul protecţiei divine pe care el oîndreaptă mereu plin de bunăvoinţă asupra adoratorilor săi sinceri şi perseverenţi. Înmâna sa stângă el ţine un vas sfinţit pentru apă, simbol al tuturor ocaziilor aparentîntâmplătoare pe care la momentul oportun el le oferă fiinţelor pentru a-şi corectagreşelile. Părul său împletit în şuviţe nu este prins de data aceasta în coroanăsimbolizând astfel desfăşurarea energiei sale tainice, transformatoare, teribile.Simbolul fluviului celest GANGA şi simbolul lunii în creştere îi impodobesc de
  5. 5. asemenea capul. Alături de SHIVA este de obicei reprezentat şi demonulJALANDHARA. Acesta din urmă, este atunci de culoare galbenă. El are două braţe,doi ochi şi este înveşmântat cu diferite ornamente. În mâna sa este înfiptă sabia luiSHIVA. Cu cele două mâini el realizează gestul cel secret al supunerii, KRITANJALIPUTAMUDRA. În mâinile sale este de asemenea pus şi discul său cu care SHIVA i-asupus voinţa egoistă. Iată în continuare o descriere tradiţională a imaginii lui SHIVA-JALANDHARARI: „Colorat în roşu, mişcându-se plin de nobleţe şi ameninţător,având în mâini axul, antilopa şi arcul, realizând totodată cu cea de-a patra mână gestul(MUDRA) cel secret al protecţiei divine cu cei trei ochi plini de strălucire dintre carecel de-al treilea, AJNA CHAKRA, este atunci deosebit de strălucitor. El, SHIVA-JALANDHARARI, este în această ipostază distrugătorul prompt al pornirilor egoisteexacerbate şi al orgoliului imens al demonului JALANDHARA”.

×