Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coneixem el parc de collserola

636 views

Published on

Projecte transversal al currículum de l'ESO elaborat per alumnes d'una Unitat d'Escolarització Compartida (Centre Cruïlla, Nou Barris, Barcelona) amb metodologia APS.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coneixem el parc de collserola

 1. 1. Una experiència d’aprenentatge significatiu amb metodologia APS UEC CENTRE CRUÏLLA Curs 2013-2014
 2. 2. Aquest és el resultat d’una experiència d’aprenentatge significatiu en el marc d’una Unitat d’Escolarització Compartida on els aprenents han estat els alumnes de la UEC i alhora, l’equip educatiu, facilitadors i generadors de canvis conceptuals, hem esdevingut en certs moments també aprenents. INTRODUCCIÓ . Ha estat un procés intens. Ha tingut una durada de dues setmanes des del moment que vam iniciar la qüestió inicial, el problema en qüestió que calia resoldre fins l’avaluació dels processos d’aprenentatge, no només dels alumnes, sinó, com ja he dit abans, de nosaltres mateixos. El que ens trobarem al llarg d’aquesta és primerament el disseny de l’activitat, la presentació del procés general que s’ha dut a terme amb els conceptes bàsics de l’aprenentatge significatiu a partir de metodologia d’Aprenentatge - Servei, l’avaluació dels processos i les conclusions.
 3. 3. conclusions CANVI CONCEPTUAL Disseny Implementació (procés) Avaluació Conclusions CANVI CONCEPTUAL
 4. 4. Disseny TÍTOL DE L’ACTIVITAT Coneixem el parc de Collserola Aprenents: 9 Alumnes entre 14 i 16 anys de la UEC del Centre Cruïlla del Barri de Ciutat Meridiana de Barcelona. DESCRIPCIÓ DELS AGENTS Mediadors: Equip educatiu de la UEC. Participaran altres agents com l’educadora de pràctiques de la UB d’Educació Social (que dóna suport en el procés i desenvolupament de les sessions) Tecnologia: Classe d’informàtica del Centre (dotada de 15 Ordinadors personals amb accés a internet i programari office). Classe d’audiovisuals amb la disposició d’un PC i un projector connectat, càmera de fotos, Descripció breu del problema: Al parc de Collserola hi ha un munt de pistes i de rutes que faciliten la connexió entre diversos indrets però sovint, no queda prou clar i explícit quin és el camí més curt per arribar allà on es vol arribar. Can Coll és un espai lúdic que pertany a la demarcació de Cerdanyola on les famílies, les escoles, els joves... poden anar a passar el dia amb la possibilitat de dinar ja que l’espai està equipat amb barbacoes. Des del barri on estem, Ciutat Meridiana, es pot anar fins a Can Coll per una ruta forestal d’una durada aproximada de dues hores però s’ha de conèixer bé l’itinerari perquè sinó, sovint, ens podem perdre. EL PROBLEMA Com ho plantegem als aprenents: Ells, els nois de la UEC, arrel de les últimes excursions realitzades reflexionen entorn la dificultat de no perdre’s pel parc ja que la possibilitat de rutes amb la quantitat de pistes, camins, torrents i rierols és molt diversa. “O t’ho coneixes,o sinó aquí no arribes!!”. Això ens dóna la clau per plantejar, de cara a les properes setmanes, una investigació real de les possibilitats del parc, alhora que oferim un servei al mateix parc i a tots els ciutadans que gaudeixen del parc que, alhora podria servir per potenciar l’aprenentatge de diverses matèries integrades en un mateix projecte (tal i com està contemplat al currículum de l’ESO segons el Decret 143/2007). En aquest cas faríem un treball transversal de matemàtiques, naturals, socials/geografia, llengua catalana i TICs.
 5. 5. L’ACTIVITAT Context: El context d’aprenentatge serà l’horari habitual de la UEC dels alumnes però no estructural segons les classes de cada matèria sinó per fases segons l’evolució del projecte. Hi ha activitats que farem tots junts i n’hi ha d’altres que faran en petits grups per facilitar el desenvolupament de les sessions, però el que treballarem a tots dos grups serà el mateix (no estan repartits per una qüestió de nivell, sinó per facilitar l’acompanyament i l’aprenentatge). Característiques dels aprenents: -Cognitives: Són alumnes que requereixen d’una adaptació curricular per qüestions de retard cognitiu. Molts tenen un nivell de comprensió elemental i els hi costa assimilar els nous continguts (d’aquí la importància de l’aprenentatge significatiu basat en el constructivisme) -Emocionals: Els nou joves amb els que tractem tenen, sovint, dificultats per a la gestió de les emocions. Uns més que altres però, en major o menor mesura, actuen, diuen i pensen per impuls abans que per raonament. A la UEC però, treballem incisivament entorn aquest tema. -Actitudinals: En el moment que han estat derivats a la UEC des dels diferents instituts de la zona, ha estat en gran part dels casos per mala conducta, actituds desafiants... Ara per ara, però, set d’ells vénen ja del curs passat amb nosaltres. Això vol dir que tots aquests aspectes s’han treballat de tal manera que la majoria d’ells tenen una actitud de predisposició i apertura a l’aprenentatge que abans no tenien. Ens validen com els seus educadors i l’actitud acostuma a ser força bona. -Físiques: Nois de 14 a 16 anys.
 6. 6. Competències a treballar (i subcompetències relacionades amb els objectius específics d’aprenentatge): COMPETÈNCIES COMUNICATIVES: Competència lingüística: Llegir i comprendre la informació que cerquem, escriure correctament allò que entenem i saber explicar de forma raonada allò que pensem. Competència Artística: Presentar correctament i amb un format entenedor i atractiu el treball que fem. COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES: Competència per al tractament de la informació i la comunicació: Disposar d'habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació, utilitzar les eines TIC i generar produccions responsables i creatives. Competència Matemàtica: Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. Competència d’aprendre a aprendre: Reconèixer les pròpies capacitats (intel·lectuals i emocionals), disposar d'un sentiment de competència personal, adquirir autonomia en l'aprenentatge i organitzar i planificar els aprenentatges i la pròpia feina. COMPETÈNCIES PERSONALS: Competència d’autonomia i iniciativa personal: Adquirir i aplicar valors i actituds personals iliderar el propi projecte. COMPETÈNCIES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN: Competència Social i Ciutadana: Comprendre la realitat social, conèixer i comprendre els trets i els valors del sistema democràtic, exercir la ciutadania activa i utilitzar el judici ètic per prendre decisions i/o posicionar-se. Competència d’Interacció amb el món físic: Posseir una correcta coordinació del cos, l’espai, el temps i el moviment i seguir les normes de seguretat.
 7. 7. Continguts: Conceptuals: MATEMÀTIQUES: Distàncies, recorreguts, proporcions, operacions bàsiques, escales reduïdes de l’itinerari, alçades, desnivells... CIÈNCIES DE LA NATURALESA: Tipus de vegetació, clima, aspecte físic, muntanya. CIÈNCIES SOCIALS i GEOGRAFIA: Ubicació dels espais, interpretació i articulació de mapes. LLENGUA CATALANA: Expressió oral i escrita. TICs: Aprenentatge de l’ús de l’Internet Explorer, d’un buscador com Google i el Microsoft Word (imatges, taules...). Procedimentals: · Excursions i caminades pel parc de Collserola. · Comprensió d’allò que veiem i cerquem. · Discussió amb el grup (escoltar, pensar, parlar, argumentar...) · Recerca a través d’un buscador de la Informació desitjada i de les imatges desitjades. · Lectura de diversos textos. · Elaboració d’escales de desnivell de la ruta. · Presentació de l’avantprojecte a la Gerència del Parc de Collserola. · Elaboració de dossiers informatius amb el Microsoft Word (text, imatges, taules...). · Presentació dels dossiers a les diferents escoles de la zona. Actitudinals: · Predisposició a l’aprenentatge. · Predisposició al treball amb autonomia i a la capacitat de liderar el propi projecte. · Actitud amb esperit crític i amb l’aplicació de valors positius.
 8. 8. Previsió de la seqüència d’activitats: Sessió 1: “La recerca d’informació” (3 hores) • Excursió caminant des de Can Coll fins al centre educatiu que es troba a Ciutat Meridiana. • Recollida d’imatges (fotografies dels diferents desviaments, trencalls claus, dels indrets interessants, de la vegetació...) • Durant l’excursió es provarà l’aplicació de mòbil Sportstracker que mesura el desnivell de l’itinerari juntament amb el temps i la ubicació. (Si considerem que és viable s’inclourà la informació en el dossier final) • Temps d’observació i reflexió. A la sessió 1 Es treballa: •La selecció de continguts rellevants. •L’esforç personal (caminar durant dues hores) •Es treballa també de forma transversal la convivència ja que la muntanya i l’ambient distès és una oportunitat per generar el vincle educatiu que necessitem a la UEC per treballar tot el projecte personalitzat de cada jove. Sessió 2: “Endrecem i comprenem la informació” (3 hores) •Tres grups que van rotant per tres classes de 30 minuts de durada cadascuna: Matemàtiques, Ciències Socials i Ciències de la Naturalesa. A cada classe es tracten els continguts conceptuals que volem treballar (abans citat). (1:30h) •Descans •Recopilació de la informació, compartim allò que hem après, posem en comú i discutim sobre com ha de ser l’avantprojecte i dossier (selecció de continguts). •Comencem l’elaboració de l’avantprojecte a l’aula d’informàtica (TICs i Llengua catalana) A la sessió 2 es treballa: •Assimilació de continguts. •El debat, la discussió, la selecció conjunta de continguts rellevants.
 9. 9. Sessió 3: “Elaboració de l’avantprojecte” (3 hores) •Elaboració i tancament de l’avantprojecte a l’aula d’informàtica (TICs i Llengua catalana). •Discussió i presa de decisions en quant al sistema de marcatge de l’itinerari. A la sessió 3 es treballa: •Aprendre l’ús del programa Word i les eines que ofereix com l’ “insertar” (tabla, imagen, fila...), els diferents formats... •Recerca d’informació per internet i recerca d’imatges (logotips i fotografies) (com buscar i trobar allò que busquem) •L’elaboració d’un document que clarifiqui de què estem parlant, quines informacions hem recollit, què volem fer i què estem aprenent. Sessió 4: “Presentació de l’avantprojecte a la Gerència del Parc” (3 hores) •Preparació de la reunió amb la Gerència: Sra. Silvia Mampel •Reunió a la seu del Consorci de Collserola •Confirmació del desenvolupament de les properes sessions i orientacions per a l’elaboració definitiva del servei que estem oferint. A la sessió 4 es treballa: •L’expressió oral i el discurs que s’ha de tenir en una reunió formal. •La defensa i presentació de les idees que tenim i construïm. Sessió 5: “Elaboració de l’etiquetatge” (3 hores) •Elaboració de les etiquetes que serviran per marcar i senyalitzar l’itinerari al parc. A la sessió 5 es treballa: •Ús de les noves tecnologies: amb word fer etiquetes, cadascuna amb el contingut pactat, imprimir-les i plastificar-les. •Treball cooperatiu.
 10. 10. Sessió 6: “Senyalització de la ruta” (3 hores) · Excursió per senyalitzar l’itinerari. · Marcatge dels indrets clau. A la sessió 6 es treballa: · L’esforç personal (caminar durant dues hores). · Es treballa també de forma transversal la convivència ja que la muntanya i l’ambient distès és una oportunitat per generar el vincle educatiu que necessitem a la UEC per treballar tot el projecte personalitzat de cada jove. Sessió 7: “El dossier” (3 hores) · Elaboració del dossier per les escoles i preparació del contingut de les presentacions i les mateixes. (conversió de l’avantprojecte en dossier explicatiu i informatiu) A la sessió 7 es treballa: ·L’ús del programa Word i les eines que ofereix (inserir taules, imatges, fila...), els diferents formats... . La redacció i presentació de les idees importants. Sessió 8: “Presentació del dossier a escoles i dinar de comiat” (5 hores) · Visita a tres escoles del barri de Ciutat Meridiana per presentar l’itinerari marcat i la viabilitat de la ruta per possibles sortides pedagògiques. · Dinar de tancament del projecte (botifarres a la brasa) a l’espai de picnic amb barbacoes de Can Coll (parc de Collserola) A la sessió 8 es treballa: · L’expressió oral i el discurs que s’ha de tenir en una reunió formal. · La defensa i presentació de les idees que tenim i construïm. · la convivència en la quotidianitat d’un dinar “en família” en un entorn natural (a la muntanya de Collserola).
 11. 11. En aquesta última sessió hi ha un treball implícit molt important que té a veure amb el reconeixement públic de les competències i habilitats adquirides pels joves ja que tornen al sistema educatiu ordinari del qual van sortir derivats per una manca d’adaptació a aquest mateix sistema. Els joves necessiten ser protagonistes dels seus propis processos. És per això que el projecte pretén ser una eina clau en l’itinerari personal de cada jove tot fomentant la participació activa en la ciutadania (oferint un servei al parc, als nens i als ciutadans en general) i l’autovaloració competencial.   Paper de l’equip: El nostre paper és bàsicament de suport al tractament de les noves tecnologies, de suport al tractament de la informació i de recolzar tots els processos d’aprenentatge que es portaran a terme. Tenim en general, un paper d’acompanyants i de guies en totes les sessions i sobretot quan costa trobar solucions. Fonamentació pedagògica: Bàsicament, el constructivisme és la base dels fonaments pedagògics que guien l’activitat. Investigant, parlant, experimentant... Una altre fonament pedagògic que entra en joc és el treball col·laboratiu. Procediments i criteris d’Avaluació: Avaluarem el projecte basant-nos, sobretot, en els processos competencials dels nois. L’avaluació no serà un tot o res, ni tan sols serà l’assoliment dels continguts conceptuals, procedimentals o actitudinals. Tot indicador estarà en clau de procés i, per tant, qualsevol avenç serà positiu. La bateria d’indicadors que ens servirà és el llistat de subcompetències que volem treballar (abans citat). Podrem avaluar numèricament (1-10, on 1 és mai i 10 és sempre) o alfabèticament (A-E, on A serà sempre i E serà mai). És indiferent i va a gustos (nosaltres ens inclinem més per les lletres, per l’associació numèrica de què menys de 5 és un suspès). El que ens interessa de debò és poder avaluar els processos competencials a banda del dossier final que serà avaluat com a resultat i tancament d’un procés d’aprenentatge col·lectiu que alhora ha servit per donar un servei al parc i al conjunt dels ciutadans.
 12. 12. Implementació (procés) Sessió 1: Es fa l’excursió tal i com estava previst. S’observen i es fotografien aquells elements que els joves consideren importants (una cova, arbres, trencalls, camins...). Alguns joves tenen una actitud negativa durant l’excursió i pactem la repetició al dia següent. Sessió 2: Amb alguns es repeteix l’excursió i amb d’altres es fan els grups rotatius per a les diferents sessions instrumentals de matemàtiques i ciències.
 13. 13. Sessió 3: Segons la previsió de la seqüència de les activitats, a la sessió 3 s’elabora l’avantprojecte per presentar a la Gerència del Parc amb la qual tenim reunió al dia següent. Si voleu donar un cop d’ull a la presentació de l’avantprojecte, podeu veure el següent enllaç vinculat Sessió 4: S’imprimeix i s’enquaderna el projecte per presentar-ho a la seu del Consorci del Parc amb els que tenim reunió a les 11h. Els joves fan la presentació. Avantprojecte Documento Adobe Acrobat
 14. 14. ITINERARI:
 15. 15. Sessió 5: Es fa un concurs de logos entre els nois. Cadascun fa la seva proposta sabent com saben que les propostes d’ahir van ser ben rebudes i amb les fotos dels altres logos d’altres camins al costat es presenten diferents projectes. Després es van votar i es van escollir els tres primers. Se’ls hi va enviar a la Sílvia per què els veiés.
 16. 16. Sessió 6: Amb els logotip més votat vam fer una correcció informàtica. El resultat va ser aquest: Després els vam plastificar, retallar i, en tres equips vam anar a penjar-los pel camí en diferents trams fins a trobar-nos. .
 17. 17. Senyalitzant la ruta…
 18. 18. Sessió 7: Contactem amb l’Escola de primària Mestre Morera per tal d’anar a explicar-los-hi primer el projecte a ells ja que el camí surt de la seva porta. Ens atén la Noemí Rocabert, directora de l’escola. Sessió 8: Acabem amb una botifarrada a Can Coll amb tots els alumnes que han participat en el projecte i amb l’assistència de la gerent del Parc de Collserola, Sílvia Mampel.
 19. 19. L’avaluació de l’aprenentatge dels aprenents l’hem fet a partir dels indicadors que valoren els seus processos competencials. Les competències que treballem en el marc de l’ESO (que segons el Decret 143/2007) són vuit i en el disseny de la intervenció ja les hem contemplat tot aclarint quins eren els indicadors subcompetencials que tindríem en compte a l’hora d’avaluar els alumnes en el desenvolupament del treball. Finalment, i seguint la nostra dinàmica habitual d’avaluació, les competències es poden classificar segons allò que saben, allò que saben fer i allò que saben ser. Documento de Microsoft Office Word 97-20 AVALUACIÓ A la UEC, amb els alumnes amb els que treballem valorem tots aquells processos de canvi que tenen a veure amb els aspectes més personals (el saber ser) i en menor grau, el saber fer i en última instància tenim en compte allò que saben. Això no vol dir que no ens importin els conceptes, els continguts, els resultats o els seus sabers però sí que és cert que el nostre punt de partida és tot allò que poden arribar a aprendre amb autonomia, la seva competència per conviure i habitar el món, etc. DOCUMENT D’AVALUACIÓ Són nois que han estat marcats tota la vida per una etiqueta de dolents, d’incapaços, d’invàlids, de desagraïts i conviuen amb aquesta etiqueta... A la UEC, en tot el nostre pla educatiu hi ha, en línies generals, uns objectius clars: desfer-nos d’aquesta etiqueta, apropar-nos als alumnes a partir del vincle, observar potencials, transmetre capacitats i donar oportunitats.

×