Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Batatgal xicheel

283 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Batatgal xicheel

  1. 1. Ажлын бодлого Ч.Дуламсүрэн
  2. 2. Ажил Ажил нь нийт ажил(А), нэгжхугацаанд хийж гүйцэтгэх ажилболох хөдөлмөрийн бүтээмж(К),гүйцэтгэсэн хугацаа (t),гэсэн 3үндсэн хэмжигдэхүүнээр тооцдог.Эдгээр нь дор дурьдсанхамааралтай.
  3. 3. Нэгж хугацаанд гүйцэтгэх ажлын хэмжээг хөдөлмөрийн бүтээмж гэнэ. Нийт ажил =Хөдөлмөрийн бүтээмж=хугацаа• Хөдөлмөрийн бүтээмж хугацаа мэдэгдэж байхад хийсэн ажлыг яаж олох вэ?• Хөдөлмөрийн бүтээмжийг хугацаагаар үржүүлээд хийсэн ажил гарна.• Хүүхдийн хувцасны үйлдвэр 1200 цамцыг 24өдөрт оёх захиалга авчээ.Өдөрт хэдэн цамц оёвол захиалгыг биелүүлэх вэ?• 1200:24=50(өдөрт оёно.)
  4. 4. • Хийсэн ажил мэдэгдэж байхад хөдөлмөрийн бүтээмжийг яаж олох вэ?• Хийсэн ажлыг зарцуулсан хугацаанд хуваахад хөдөлмөрийн бүтээмж гарна.• Өдөрт 80кв/м газар хагалдаг трактор 1520кв/м газрыг хэдэн өдөрт хагалах вэ? 1520:80=19(өдөр хагална.)
  5. 5. Хийсэн ажлын хэмжээ,хөдөлмөрийнбүтээмж нь мэдэгдэж байхад хугацаагяаж олох вэ?Хийсэн ажлын хэмжээг хөдөлмөрийнбүтээмжид хуваахад зарцуулсанхугацаа гарна.•1965 онд жилд 1200000 тонн нүүрс олборлох хүчин чадалтай Шарынголын нүүрсний уурхай сард хэдэн тонн нүүрс олборлож байсан бэ?1200000тн : 30=40000 тн•Өдөрт 54 тн төмс хураадаг трактор 7 хоногт хэдэн тонн төмс хураахвэ?54 тн * 7=378 тн төмс хураана.

×