Werken                                                          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eerste indruk vanachter de webcam

141 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eerste indruk vanachter de webcam

 1. 1. Werken „Je merkt dat veel mensen die naar Duitsland zijn verhuisd, nu pas gaan nadenken over de consequenties.” Herman Lammers, burgerconsulent Euregio Werken30 Dinsdag 23 juni 2009 De Twentsche Courant Tubantia ț ț De Twentsche Courant Tubantia Dinsdag 23 juni 2009 31 Grensganger in de knel door ontslaggolf Agressieprotocol voor jeugdzorg DEN HAAG – De cao-partijen in de jeugdzorg hebben een agressiepro- tocol ontwikkeld. Aanleiding is de HET BETERE WERK door Jan Plat Euregio overspoeld met Aanmelden zodra datum ontslag bekend is toenemende onrust over agressief gedrag. Net als elders in de maat- vragen van emigranten Gezond je pensioen halen: die werkloos worden. ᮣ Uitkeringen in Duitsland worden betaald vanaf de dag dat je je bij de Agentur für Arbeit werkloos meldt. Dat moet zodra je weet dat je werk- loos wordt. schappij hebben ook jeugdzorg- werkers meer en meer te maken met ongewenst gedrag, van cliën- stap voor stap! door Jan Ruesink GRONAU – Je hypotheekrenteaftrek ᮣ Voor de berekening van de hoogte en duur van de Duitse uitkering heeft de Arbeitsagentur informatie nodig over het arbeidsverleden in Neder- ten, ouders en verzorgers. Het model-agressieprotocol dient kwijtraken, niet meer verzekerd land en het loon. Deze informatie wordt via een E301-formulier verstrekt. als raamwerk. Jeugdzorginstellin- Onlangs bezocht ik een congres waar een wetenschapper en voor ziekte zijn, uren in de rij ᮣ Het E301-formulier wordt door het UWV afgegeven en kan worden aange- gen kunnen het geheel of deels een topsporter vertelden over de rol van sport en gezondheid staan wachten bij het Agentur für vraagd als de datum van ontslag bekend is. overnemen en op maat maken in hun leven en in de maatschappij. De wetenschapper vertel- Arbeit, minder betaald werk moe- ᮣ De aanvraag kan worden ingediend via 088 - 89 82 00 1. van de eigen organisatie. de dat we steeds ouder worden. In dat opzicht gaat het goed ten accepteren. Nederlanders die ᮣ Informatie over werken en wonen aan weerszijden van de grens is te vin- met ons! Het blijkt echter dat het aantal jaren dat we in goede gelokt door het goedkope wonen den op www.euresrheinwaddenzee.info gezondheid leven niet toeneemt. Strikt genomen zijn we dus naar de Duitse grensstreek zijn ver- ᮣ Sinds gisteren is Wim van Gelder ‘grensmakelaar’. Hij is aangesteld door Arbokaart FNV-bond langer patiënt. Daarnaast zie je dat er grote verschillen zijn tus- huisd en door de recessie werk- minister Ter Horst en staatssecretaris Timmermans. Van Gelder moet on- voor Mexicaanse griep sen mensen met een hoge en met een lage opleiding. Lager op- loos zijn geworden, kunnen veel el- der meer de problemen oplossen die mensen ondervinden als ze in grens- geleiden zijn gemiddeld al vanaf hun vijftigste levensjaar pa- lende over zich heen krijgen. De gebieden wonen en werken. AMSTERDAM – De Mexicaanse griep tiënt, terwijl dat bij hoger opgeleiden vanaf hun zeventigste Euregio in Gronau wordt momen- is voor de meeste Nederlandse het geval is. In dat opzicht gaat het dus niet zo goed met ons teel overspoeld door vragen van werknemers nog héél ver weg. en wordt het voor sommigen lastig om het pensioen te halen. grensgangers en emigranten die in Duitsers die in Twente of de Ach- nen aan te vragen bij volledige en Maar ook hier wordt een uitbraak Gelukkig kwam de wetenschapper met tips om gezondheids- de problemen zijn gekomen door terhoek werkloos zijn geworden. niet-tijdelijke werkloosheid.” verwacht, en wel ná de zomer. Als problemen vanwege veroudering terug te dringen. Door meer hun tweeslachtige status. „Je Want de Europese binnengrenzen Toch een Nederlandse WW (en die voorspelling uitkomt, zal dat er te gaan bewegen verbetert met name de kracht in de benen, merkt dat veel mensen die naar mogen voor werkenden dan offici- wat daar allemaal bij hoort) krij- ook bij heel veel bedrijven en de bloeddruk en het uithou- Duitsland zijn verhuisd, nu pas eel zijn verdwenen, in de praktijk gen, kan dankzij het zogeheten werknemers stevig inhakken. Om dingsvermogen. Bovendien gaan nadenken over dit soort con- blijkt de wet- en regelgeving per Miethe-arrest. Nederlanders die beter voorbereid te zijn, ontwikkel- Voor een aantal van zorgt voldoende beweging er- sequenties.” land verschillend, leiden gerechte- kunnen aantonen dat zij nog de FNV Bondgenoten een FNV ar- ons wordt het lastig voor dat het verouderingsproces Herman Lammers van de Euregio lijke uitspraken tot uiteenlopende steeds een sociale band met Neder- bokaart Mexicaanse griep. Die vertraagt. Niet alleen fysiek, is net in een telefoongesprek ver- interpretaties en is de ambtelijke land onderhouden (kinderen die handleiding is te vinden op om pensioen te halen maar ook geestelijk. Ook je her- wikkeld. „U moet een E301-formu- cultuur in beide landen hemels- hier naar school gaan, familie arbobondgenoten/mexigriep. sens blijven langer en beter func- lier aanvragen bij het UWV. Doe breed anders. Meermalen moet waar ze op visite gaan, de toneel- tioneren. dat wel snel, want ze hebben het Lammers zeggen: „Dit is de hoofd- groep waar ze lid van zijn), kun- De meeste mensen weten dit natuurlijk al lang. Maar waarom verschrikkelijk druk en het kan regel, maar let op, er zijn uitzonde- nen een Nederlandse uitkering Personeel moet meer bewegen we dan niet meer. De wetenschapper gaf aan dat wel zes tot acht weken duren. En ringen.” claimen. Die uitzonderingsregel zelf in actie komen mensen daar allerlei redenen voor hebben: te ziek, te moe, te zolang u dit formulier niet kunt Een voorbeeld: Nederlanders die geldt echter niet als men is ver- oud, te duur, te druk. Eigenlijk hou je jezelf daarmee voor de overhandigen, krijgt u in Duits- naar Duitsland zijn verhuisd, maar huisd nadát men werkloos is ge- TILBURG – Activerend personeelsbe- gek. Je zou ongelofelijk gemotiveerd moeten zijn, want je kunt land geen geld. Tot uw dienst en hier zijn blijven werken, vallen bij worden. De Nederlanders die toch leid leidt tot betere afdelingsresul- een geweldig aantal gezonde jaren winnen! succes ermee.” werkloosheid in principe onder de op de Duitse uitkering zijn aange- taten. Een personeelsbeleid alleen Voldoende redenen dus om je gedrag te veranderen. De beste „Zo gaat dat de hele dag de laatste Duitse WW gebaseerd op een ar- wezen, moeten rekenen op een to- maar gericht op het creëren van te- manier om dat te bereiken is via kleine stapjes. Het leuke is tijd”, zegt Lammers als hij de beidsverleden alsof ze in Duits- taal andere behandeling dan ze vreden werknemers zonder al te dat de topsporter Erben Wennemars in zijn sportloopbaan al- hoorn heeft neergelegd. „Mensen land hebben gewerkt. Maar ze kun- hier bij het UWV Werkbedrijf ge- veel stressklachten is niet meer vol- tijd al werkt volgens dit principe. Stap voor stap! Hij vertelde beseffen nu pas het verschil tussen nen ook een Nederlandse wend zijn. Lammers: „De cultuur doende. Daarom is een ‘active- dat toen hij jong was, hij nooit de ambitie had om wereldkam- de Duitse en Nederlandse regels WW-uitkering aanvragen. Het is er veel rigider. Wil een Neder- rend’ personeelsbeleid nodig, con- pioen te worden. Het willen bereiken van het hoogst haalbare en vooral de cultuur. Wil het voordeel van de Nederlandse landse ambtenaar in individuele cludeert promovendus Luc Doren- leidt volgens Erben alleen maar tot frustraties. De meeste men- UWV je hier nog wel een voor- WW is dat die vaak hoger is (75 gevallen wel eens afwijken van de bosch van de Universiteit van Til- sen kunnen namelijk geen wereldkampioen worden. De kunst schot geven, in Duitsland krijg je procent van het laatstgenoten plicht om vier keer per maand te burg. Dat kan via training en oplei- zit ‘m in het genieten van vooruitgang. Van meestal kleine en echt geen cent als je de papieren loon in de eerste twee maanden, solliciteren, in Duitsland moet dat ding, loopbaankansen en een flexi- soms ook wat grotere stappen. Van kampioen van Dalfsen niet kunt overleggen. Ook later daarna 70 procent) dan de Duitse gewoon, punt uit. En een enkele bele inzet op de werkplek. naar het district. En van het district naar de jeugdkernploeg. krijg je dat geld dan niet terug. (60 procent, dan wel 67 procent reistijd van twee uur wordt er heel Ook vertelde hij dat je altijd tegenslagen kunt verwachten. Hij Aan de andere kant, je weet in met thuiswonende kinderen). gewoon gevonden, net als een kijkt bij tegenslag nooit meer achteruit naar hoe het was. Dat Duitsland wel waar je aan toe Maar de Duitse uitkering gaat bij baan die veel lager dan je niveau ‘MKB heeft baat bij leidt alleen maar af. Erben heeft bij zware blessures de klok al- bent. In Nederland is elke ambte- een arbeidsverleden korter dan is. Wie weigert, wordt direct drie kenniswerkersregeling’ tijd weer op nul gezet. Na zijn valpartijen in Nagano en in naar maar een beetje bevoegd en tien jaar weer langer door, name- maanden uitkering ingehouden.” Moskou heeft hij op die manier ongelofelijk kunnen genieten moet je steeds maar afwachten lijk een jaar. Doet men een beroep Volgens Lammers zitten er meer HOOFDDORP – TNO denkt dat mid- van de grotere progressie die hij weer kon boeken in zijn pres- wat de volgende schakel doet.” op de Duitse uitkering, dan vervalt haken en ogen aan allerlei regelin- delgrote en kleine bedrijven baat taties tijdens de trainingen. Die ervaring biedt hem al zoveel Herman Lammers, burgerconsu- echter het recht op hypotheekren- gen, waarover hij en zijn collega’s kunnen hebben bij de kenniswer- voldoening, dat goud in Vancouver alleen maar een mooi toet- lent op het Euregiokantoor net teaftrek in Nederland en bouwt veel vragen krijgen. „Daaruit blijkt kersregeling van het kabinet. Vori- je zou zijn. Gezond je pensioen halen is dus het credo. En het over de grens bij Glanerbrug, heeft men geen AOW- en pensioenrech- dat veel mensen die naar Duits- ge week heeft het kabinet een rege- liefst willen we allemaal daarna ook nog flink wat jaren genie- het razenddruk de laatste tijd. ten meer op. Immers, men betaalt land zijn verhuisd niet goed heb- ling afgekondigd om kenniswer- ten. Dat bereik je niet ineens. Het is zorgvuldig plannen van Door de ontslaggolf aan beide zij- dan ook geen premies en belastin- ben nagedacht over de consequen- kers uit het bedrijfsleven tijdelijk de stappen die je zet. Niet alleen in je werk, maar ook wat be- den van de grens moet hij veel vra- gen meer in Nederland. Lammers: ties. Als je dingen dan niet goed ge- te detacheren bij grote technologi- treft je gezondheid. En daarbij geldt letterlijk: hoe meer stap- gen beantwoorden van geëmigreer- „Om die reden doen ontslagen Ne- regeld hebt, kan dat vervelende sche instituten, universiteiten en pen, hoe beter. de Nederlanders die in ons land derlanders vaak bij het UWV een consequenties hebben.”In Duits- TNO. TNO denkt dat ook het Reacties: jan.plat@ergocontrol.nl zijn blijven werken, maar ook van beroep op de WW, hoewel de land krijg je geen cent als je de juis- MKB baat kan hebben bij het deta- Nederlanders die in Duitsland hoofdregel is dat inwoners van te papieren niet kunt overhandi- cheren van kenniswerkers bij TNO foto Lieke Fonferek hun baan zijn kwijtgeraakt en van Duitsland daar een uitkering die- gen’ om daar kennis op te doen. Eerste indruk op de baas vanachter de webcam DE POLL Reageer op www.tctubantia.nl Uitslag vorige poll: Hoe vaak ontmoet u weleens een collega na het werk? TriMM en Commercieel via de webcam gesprekken ge- AAN DE MAN GEBRACHT voor een webcam zitten is net als partijen bij elkaar aan tafel belan- Zo goed als nooit Overijssel beginnen voerd kunnen worden. Efficiënt voor werkgever en efficiënt voor door Femke Nales een live-uitzending op televisie, het moet gewoon in één keer goed den. Het webcamgesprek is be- doeld om te kijken of er een ver- Gezellig barbecuen met 36% Alleen bij bijzondere gebeurtenissen sollicitatie met webcam. werkzoekende. „Wat je vaak ziet is zijn, je krijgt maar één kans om volggesprek komt.” ENSCHEDE - De eerste kennisma- dat werkgevers weinig tijd hebben of willen maken voor potentiële een vacature binnenkomt. „Er zijn op dit moment ook gewoon min- een eerste indruk te maken.” Grote voordelen van de kennisma- Duinhouwer wil het concept van webcamsollicitaties landelijk gaan collega’s of niet? We komen regelmatig bij elkaar op 48% visite I king met je nieuwe werkgever, kandidaten en dat ze dan vooral der vacatures, dat is een feit. Dat ken per webcam zijn onder meer uitrollen met TriMM. „Ik ver- n veel bedrijven is momen- deren van de opvang halen, ik 4% daarvoor hoef je niet meer het he- screenen op de harde criteria op betekent dat je creatief moet zijn, de tijdsbesparende factoren. „Het wacht dat hier veel animo voor is, tel weinig reden tot vrolijk- ga zeker, want het eten en drin- le land door te crossen als het aan cv’s. Het wil dan nog wel eens nieuwe middelen moet inzetten.” komt geregeld voor dat sollicitan- omdat het ook de mogelijkheid heid of uitbundigheid, maar ken is gratis, dat nieuwe leuke We sporten of stappen elke week wel Steven Duinhouwer van Commer- voorkomen dat kandidaten heel ge- De sollicitatie via de webcam is ten het hele land afreizen voor een biedt om buiten kantoortijden en de jaarlijkse borrel, barbecue of collegaatje van inkoop wil ik samen cieel Nederland ligt. De webcam is schikt zijn voor een vacature, maar zo’n middel, dat ook zeer geschikt eerste gesprek, wat dan niets blijkt in de weekenden dit soort gesprek- bier-orgie vlak voor de vakan- weleens beter leren kennen... ie- 1% een zeer geschikte manier om po- niet het juiste cv hebben. Als deze is voor commercieel talent, denkt te zijn. Dit tijdverlies en deze frus- ken te voeren via de webcam. Je tie, blijft wel in stand. Want dereen heeft zo zijn eigen rede- Sommige zijn echte vrienden tentiële kandidaten voor een nieu- kandidaten zichzelf kunnen pre- Duinhouwer. „Als je solliciteert traties zou je kunnen voorkomen ziet dat er ook steeds meer ge- wie weet wie je na de vakantie nen om wel of niet te komen. 11% we functie in beeld te krijgen. Sa- senteren via de webcam is dat een naar een verkoopfunctie is het be- door de eerste gesprekken via de werkt met videoconferenties, ook nog terugziet als collega... Anderen hebben er misschien Aantal stemmen: 670 men met ICT Businesspartner mooie manier om ook hun per- langrijk dat je jezelf kan verkopen. webcam te voeren.” dan moet je goed je verhaal kun- In veel teams is alleen al de aan- geen zin in, maar komen toch Marc Woesthuis van TriMM inter- soonlijkheid en competenties te la- Met de webcam heb je live, bewe- Het webcamgesprek is overigens al- nen doen. Met een webcam is dat kondiging van de jaarlijkse zo- maar om vooral geen smeuïge gaat u echt graag naar zo’n bar- actieve media in Enschede heeft ten zien”, zegt Duinhouwer. gend beeld. Dit is ook iets anders lerminst bedoeld als vervanging niet anders. Als dit nieuwe kansen merborrel aanleiding tot de no- verhalen te missen of om zelf becue, doet u maar alsof of Steven Duinhouwer voor zijn in- De arbeidsmarkt ziet er op dit mo- dan een videoboodschap waarin van het echte sollicitatiegesprek, biedt op de arbeidsmarkt, moeten dige discussie: voor mij hoeft niet op te vallen door hun af- blijft u gewoon weg? ternetportalen commercieeloverijs- ment anders uit dan in voorgaan- iemand zichzelf in tien minuten benadrukt Duinhouwer. „Het is mensen die aangrijpen.” het niet, sorry, ik moet de kin- wezigheid. Zeg eens eerlijk, Reageer op onze website.Steven Duinhouwer van Commercieel Nederland begint samen met TriMM sel.nl en commercieelnederland.nl de jaren. Werkgevers krijgen op- voorstelt. Videoboodschappen echt een eerste kennismaking. Uit- Meer informatie is te vinden opmet webcamsollicitaties. foto Annina Romita een applicatie ontwikkeld waarbij eens weer tientallen brieven als er kun je monteren en polijsten, eindelijk is het de bedoeling dat www.commercieeloverijssel.nl.

×