Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija klet vi-raz.

485 views

Published on

Edukacija

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacija klet vi-raz.

 1. 1. 1
 2. 2.  КО СТВАРА УЏБЕНИКЕ  АУТОРСКИ ТИМОВИ: НАСТАВНИЦИ ПРАКТИЧАРИ, ДИЗАЈНЕРИ, МЕТОДИЧАРИ, СТРУЧНИ КОНСУЛТАНТИ И РЕЦЕНЗЕНТИ  ТИМСКИ РАД !  ШТА ЈЕ ВАЖНО ЗА УЏБЕНИК  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ  ПРЕГЛЕДНО, ЗАНИМЉИВО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРАДИВА КОЈЕ МОЖЕ ДА ПОДСТАКНЕ ТАЛЕНАТ НЕКОГ БУДУЋЕГ МАТЕМАТИЧАРА, ИСТРАЖИВАЧА, ПЕСНИКА ИЛИ СЛИКАРА  ДА УЧИТЕЉИМА ОМОГУЋАВА ЛАКШЕ ИЗЛАГАЊЕ А УЧЕНИЦИМА УСВАЈАЊЕ ГРАДИВА  ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ УЏБЕНИКА © Klett, 2 РЕЧ УРЕДНИКА © Klett,
 3. 3. Издавачка кућа “KLETT” Београд Програм издаваштва: Уџбеници за основну школу Комплети од V до VIII разреда
 4. 4. Математика 6 Уџбеник за шести разред основне школе прво издање Аутори: др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић Илустрације: Кристијан Хранисављевић Рецензенти: проф. др Радосав Ђорђевић, Природно-математички факултет у Крагујевцу доц. др Бранислав Поповић, Природно-математички факултет у Крагујевцу Зорица Станковић, професор математике, ОШ „Мома Станојловић“ у Крагујевцу Графичко обликовање: „Total Idea“, Нови Сад Прелом: Игор Болта Лектура: Јована Ђокић Издавач: Издавачка кућа „Klett“ д.о.о. Светозара Ћоровића 15/IV, 11 000 Београд Teл.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385 office@klett.co.yu, www.klett.co.yu За издавача: Гордана Кнежевић-Орлић Уредник: Александар Рајковић Штампа: Цицеро, Београд© Klett,
 5. 5. Математика за 6. разред Уџбеник АУТОРИ: др Небојша Икодиновић мр Слађана Димитријевић
 6. 6. ПРЕГЛЕДНО, ЗАНИМЉИВО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРАДИВА КОЈЕ МОЖЕ ДА ПОДСТАКНЕ ТАЛЕНАТ
 7. 7. ДА УЧИТЕЉИМА ОМОГУЋАВА ЛАКШЕ ИЗЛАГАЊЕ А УЧЕНИЦИМА УСВАЈАЊЕ ГРАДИВА © Klett,
 8. 8. Принцип поступности и систематичности излагања наставног садржаја.
 9. 9.  Користи језик из свакодневног живота!
 10. 10. Илустрациjе су занимљиве и прате излагање градива.
 11. 11. Кључне дефиниције © Klett,
 12. 12. Тврђења која је потребно трајно упамтити © Klett,
 13. 13. У оквиру Речника налазе се језичка објашњења математичких назива, њихово порекло и значење. © Klett,
 14. 14. За оне који желе да знају више
 15. 15. ИЗДАВАЧКА КУЋА KLETT БЕОГРАД Светозара Ћоровића 15, 11000 Београд Тел: 011/3348 384 Факс: 011/3348 385 E-mail: office@klett.rs Web: www.klett.rs

×