Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Зорилго: <br />Дөрвөн өнцөгтүүдийг нэрлэх , таних , ялгах, үг хэллэг тэмдэглэгээ утга санааг ухаарч, тэдгээрийн хоорондын ...
Нэг шулуун дээр үл орших А, В, С, D 4-н цэгүүдийг тэмдэглээрэй.<br />Тэдгээрийг дарааллан холбоход үүсэх дүрсийг нэрлээрэ...
№1. Зурагт тус бүр нь дөрвөн цэг ба тэдгээрийг дараалан холбосон дөрвөн хэрчмээс тогтсон гурван дүрс байна. Эдгээрийн аль...
В<br />Дөрвөн өнцөгтийн нэг талын төгсгөлүүд болдог хоёр оройг хөрш оройнууд гэнэ. <br />С<br />A<br />A<br />В<br />Хөрш ...
Дасгал: <br />Гүдгэр ба гүдгэр биш дөрвөн өнцөгтийг зур. <br />Ямар нэгэн PQRS дөрвөн өнцөгт байгуул. Түүнийхээ эсрэг орой...
Дасгал: <br />Гүдгэр ба гүдгэр биш дөрвөн өнцөгтийг зур. <br />Ямар нэгэн PQRS дөрвөн өнцөгт байгуул. Түүнийхээ эсрэг орой...
Дүгнэлт: <br />Тодорхойлолт:<br />Энгийн битүү дөрвөн оройтой тахир шугамаар хүрээлэгдсэн дүрсийг гүдгэр дөрвөн өнцөгт гэ...
<ul><li>Бодлого тус бүр 20 оноо -Зураг зөв зурсан 5 оноо-Чанар ашиглаж дүгнэлт гаргах 5 оноо -Математик хэллэгээр зөв ярьж...
гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1

7,599 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

гүдгэр дөрвөн өнцөгт №1

 1. 1.
 2. 2. Зорилго: <br />Дөрвөн өнцөгтүүдийг нэрлэх , таних , ялгах, үг хэллэг тэмдэглэгээ утга санааг ухаарч, тэдгээрийн хоорондын холбоо хамаарлыг ойлгон асуудал шийдвэрлэхэд хэрэглэх чадвар төлөвшүүлэх<br />
 3. 3. Нэг шулуун дээр үл орших А, В, С, D 4-н цэгүүдийг тэмдэглээрэй.<br />Тэдгээрийг дарааллан холбоход үүсэх дүрсийг нэрлээрэй.<br />А<br />D<br />Хариулт: Дөрвөн өнцөгт<br />B<br />C<br />Үүнд өгсөн цэгүүдийн аль ч гурав нь нэг шулуун дээр оршихгүй, холбосон хэрчмүүд хоорондоо огтолцохгүй байх ёстой. Өгсөн 4-н цэгийг орой, дөрвөн хэрчмийг тал гэнэ. <br />
 4. 4. №1. Зурагт тус бүр нь дөрвөн цэг ба тэдгээрийг дараалан холбосон дөрвөн хэрчмээс тогтсон гурван дүрс байна. Эдгээрийн аль нь дөрвөн өнцөгт вэ?<br />С<br />В<br />D<br />В<br />В<br />С<br />С<br />D<br />A<br />D<br />2-р зураг <br />A<br />A<br />1-р зураг<br />3-р зураг<br />Бодолт: <br />Зөвхөн 3-р зураг дахь дүрс дөрвөн өнцөгт болно. <br />Учир нь 1-р зураг дахь дүрсийн А, В, С гурван цэг нэг шулуун дээр оршиж, <br />2-р зураг дахь дүрсийн BC ба AD хэрчмүүд огтлолцсон байна.<br />
 5. 5. В<br />Дөрвөн өнцөгтийн нэг талын төгсгөлүүд болдог хоёр оройг хөрш оройнууд гэнэ. <br />С<br />A<br />A<br />В<br />Хөрш биш оройнуудыг эсрэг оройнууд гэнэ. <br />С<br />Дээрхи зураг дээрхи дөрвөн өнцөгтийг ABCD гэж нэрлэдэг. <br />Тэмдэглэлд байгаа үсгүүд хөрш оройнуудыг заана. Бас BCDA, CDABгэхчилэн тэмдэглэж болно.<br /> ХаринACBDгэж тэмдэглэж болохгүй. BDнь хөрш биш оройнууд.<br />A<br />Эсрэг хоёр оройг холбосон хэрчмийгдиагональ гэнэ. <br />D<br />Дөрвөн өнцөгтийн нэг оройгоос гарсан хоёр талыг хөрш талууд гэнэ. <br />Ерөнхий төгсгөлгүй талуудыг эсрэг талууд гэнэ. <br />
 6. 6. Дасгал: <br />Гүдгэр ба гүдгэр биш дөрвөн өнцөгтийг зур. <br />Ямар нэгэн PQRS дөрвөн өнцөгт байгуул. Түүнийхээ эсрэг оройнууд ба эсрэг талуудыг заа.<br />Дөрвөн өнцөгтийн талуудын уртуудын нийлбэрийг томьёолон бич. Түүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?<br />Зураг дээрхи х ба у өнцгүүдийг ол. Тухай бүр ямар чанар ашигласнаа үгээр томьёол.<br /> Дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр .... ... ...-тай тэнцэнэ. Доорхи зураг ашиглан батал.<br />15<br />10<br />х<br />х<br />10<br />20<br />у<br />20<br />х<br />х<br />25<br />у<br />20<br />20<br />100<br />у<br />10<br />60<br />5<br />8<br />B<br />2<br />3<br />C<br />4<br />А<br />1<br />5<br />6<br />D<br />
 7. 7. Дасгал: <br />Гүдгэр ба гүдгэр биш дөрвөн өнцөгтийг зур. <br />Ямар нэгэн PQRS дөрвөн өнцөгт байгуул. Түүнийхээ эсрэг оройнууд ба эсрэг талуудыг заа.<br />Дөрвөн өнцөгтийн талуудын уртуудын нийлбэрийг томьёолон бич. Түүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?<br />Зураг дээрхи х ба у өнцгүүдийг ол. Тухай бүр ямар чанар ашигласнаа үгээр томьёол.<br /> Дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр .... ... ...-тай тэнцэнэ. Доорхи зураг ашиглан батал. <br />15<br />10<br />х<br />х<br />10<br />20<br />у<br />20<br />х<br />х<br />25<br />у<br />20<br />20<br />100<br />у<br />10<br />60<br />5<br />8<br />B<br />2<br />3<br />C<br />4<br />А<br />1<br />5<br />6<br />D<br />
 8. 8. Дүгнэлт: <br />Тодорхойлолт:<br />Энгийн битүү дөрвөн оройтой тахир шугамаар хүрээлэгдсэн дүрсийг гүдгэр дөрвөн өнцөгт гэнэ.<br />Шинж чанар нь:<br />Аль ч оройгоос гарсан хоёр тал нэг шулуунд агуулагдахгүй.<br />Аль ч хоёр тал дотоод цэгээрээ огтолцохгүй.<br />Дөрвөн өнцөгтийн диагоналиуд ямагт огтлолцоно.<br />Дөрвөн өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 360 градус байна. <br />
 9. 9. <ul><li>Бодлого тус бүр 20 оноо -Зураг зөв зурсан 5 оноо-Чанар ашиглаж дүгнэлт гаргах 5 оноо -Математик хэллэгээр зөв ярьж тэмдэглэх 3 оноо-Бодлого бодох 7 оноо</li></li></ul><li>Гэрийн даалгавар: <br />Сурах бичгийн 201 хуудасны асуултанд хариул №4-6 Санамж: Гүдгэр дөрвөн өнцөгтийн диагоналиуд ямагт огтлолцоно<br />

×