Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation bkit business

814 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation bkit business

  1. 1. Team Business<br />@HCMUT, 29 August 2011<br />
  2. 2. Nội dung<br />@BKITCLUB, HCMUT<br />29 August 2011Page: 2<br />
  3. 3. Tiềnthânlà Ban Hoạtđộngcủa BKITCLUB<br />Chứcnăngchính:<br />Tổchức:<br />Cácbuổi training kỹnăngmềm<br />Cácbuổi Seminar địnhhướng<br />Các event giaolưu, sinhhoạtgiữacácthànhviêntrong CLB vàvớicác CLB khác<br />Quảnlí:<br />vềmặtnhânsựcủaCLB<br />Điềuhành 3 group: BRO và Forum và Design<br />@BKITCLUB, HCMUT<br />29 August 2011Page: 3<br />Khái quát về Team Business<br />
  4. 4. Khái quát về Team Business (tt)<br />Thành viên hiện tại:<br />Trưởng nhóm: Nguyễn Đức Minh Khôi<br />Phó nhóm: Cù Huy Hiệp<br />Các bạn thành viên K09 khác<br />Đối tượng hướng đến của Team:<br />Các bạn SV muốn rèn luyện thêm về Kĩ năng mềm của mình<br />Các bạn SV muốn nâng cao các mối quan hệ, hợp tác với các công ty trong lĩnh vực CNTT và Kinh tế<br />@BKITCLUB, HCMUT<br />29 August 2011Page: 4<br />
  5. 5. @BKITCLUB, HCMUT<br />29 August 2011Page: 5<br />CáchoạtđộnghiệntạicủaTeam<br />Chươngtrìnhnghenhạctrựctuyến BKIT Radio Online (BRO)<br />Quảnlí, điềuhành forum bkitclub.net<br />Tổchức Seminar “Freshman Day” cho SV năm 1<br />Tổchức Seminar địnhhướngnghềnghiệpcho SV năm 2<br />Tổchức Seminar giớithiệucácnhómnghiêncứutrongKhoa<br />
  6. 6. Định hướng sắp đến của Team<br />Đảmnhiệmchứcnăngquảnlínhânsựcho CLB đồngthờiphốihợpvới team Atom tổchứctuyểnchọnthànhviênmớicho CLB<br />Tổchứccácbuổi training kỹnăngmềm (kỹnăngthuyếttrình, kỹnănggiaotiếp, kỹnăngquảnlíthờigian…)<br />Tổchứccácbuổigiaolưu, gặpgỡcácthànhviêncũvàmới, giữa CLB BKITCLUB vớicác CLB kháctrongtrườngvàtrongthànhphố<br />Phốivớivới ban điềuhànhđểtổchứccácbuổi Seminar địnhhướngchocácbạn SV trongkhoa (phânngành, táchngành, họcthuật, …)<br />@BKITCLUB, HCMUT<br />29 August 2011Page: 6<br />
  7. 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe<br />@BKITCLUB, HCMUT<br />29 August 2011Page: 7<br />

×