Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tailieu.vncty.com powerpoint giáo án toán

303 views

Published on

http://tailieu.vncty.com

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tailieu.vncty.com powerpoint giáo án toán

  1. 1. Chủ đề : Thế giới động vật Đề tài: Nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết số 5 Độ tuổ i: 5-6 tuổi Thờ i gian: 30-35 phút Ngày dạ y: Ngườ i dạ y: Sương, Hoài, Ngọc, Loan, Diểu, Trang.
  2. 2. 1.Ôn lại số cũ:
  3. 3. 2.Tạo số mới:
  4. 4. CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI

×