Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Ngoại thương Việt Nam
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Tình hình ngoại thương Việt Nam năm 2012

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tình hình ngoại thương Việt Nam năm 2012

 1. 1. LOGO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGOẠI THƯƠNG NĂM 2012 VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI
 2. 2. NỘI DUNG Tầm quan trọng của đề tài Phân tích thực trạng ngoại thương hiện nay Kết luận
 3. 3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI  Hiện nay, các nước trên thế giới đều tập trung vào phát triển kinh tế. Kinh tế đã trở thành vấn đề cốt lõi mà tất cả các quốc gia đều đặt lên vị trí hàng đầu. Để phát triển kinh tế không còn con đường nào khác là chúng ta phải chủ động hội nhập, phù hợp với xu hướng toàn cầu và khu vực. Khi đó ngoại thương có vai trò như một chiếc cầu nối liên kết hoạt động kinh tế của các quốc gia và biến nền kinh tế thế giới thành một guồng máy hoạt động hiệu quả hơn.  Đối với Việt Nam, hoạt động ngoại thương tồn tại từ rất lâu, song chưa thực sự có đóng góp tích cực đến phát triển kinh tế. Chỉ sau khi thực hiện đường lối đổi mới kinh tế do Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra, ngoại thương mới khẳng định được vai trò quan trọng của mình. Đến nay, với sự đóng góp đáng kể của ngoại thương nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, dần dần tạo nên vị thế cho đất nước trên trường quốc tế.  Để có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này, chúng ta cùng nghiên cứu đề tài “ Phân tích tình hình ngoại thương năm 2012 và chính sách phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới”.
 4. 4. THỰC TRẠNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM HIỆN NAY Gía trị kim ngạch xuất nhập khẩu theo sản phẩm, ngành, lãnh thổ Sức cạnh tranh của hàng Việt Nam tên thị trường quốc tế Diễn biến, tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Thuế xuất nhập khẩu và tác động của nó đến ngoại thương
 5. 5. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU - Tính đến hết tháng 11/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt gần 207,98 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2011; - Xuất khẩu là 104,23 tỷ USD, tăng 18,7% - Nhập khẩu là 103,75 tỷ USD, tăng 6,5% - Cán cân thương mại hàng hoá của cả nước đến hết tháng Biểu đồ: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán 11/2012 thặng dư 484 cân thương mại 11 tháng từ năm 2007 đến 2012 triệu USD.
 6. 6. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU Tỷ lệ xuất khẩu chia theo Khu vực của nền kinh tế Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay chuyển dịch khá mạnh. Khu vực FDI là "đầu tàu" xuất khẩu nhưng việc xuất khẩu chủ yếu thuộc nhóm các mặt hàng gia công, thực thu ít ngoại tệ: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép...
 7. 7. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU Xuất khẩu hàng hóa năm 2012: Trong năm Năm 2012 EU là thị Kim ngạch hàng trường tiêu thụ hàng 2012, nhiều sản phẩm hóa xuất khẩu tính hóa lớn nhất với kim thuộc nhóm hàng chung cả năm ngạch đạt 20,3 tỷ công nghiệp có kim 2012, đạt 114,6 tỷ USD, tăng 22,5% so với ngạch xuất khẩu tăng USD, tăng 18,3% so năm 2011 và chiếm mạnh như: Điện tử với năm 2011. Nếu 17,7% tổng kim ngạch máy tính đạt 7,9 tỷ loại trừ yếu tố giá hàng hóa xuất khẩu. USD, tăng 69,1%; điện tăng 18,9%. Tiếp đến là Hoa Kỳ 19,6 thoại và linh kiện 12,6 tỷ USD, tăng 97,7%; tỷ USD, tăng 15,6% và máy móc, thiết bị phụ chiếm 17,1%; ASEAN tùng 5,5 tỷ USD, tăng 17,3 tỷ USD, tăng 26,9%... 27,2%...
 8. 8. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU Tình hình xuất nhập khẩu của hàng hóa Việt Nam 2012: STT NHÓM HÀNG GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG Máy vi tính, Giá trị xuất khẩu 11 tháng/2012 - Trung Quốc: 1,68 tỷ USD, tăng 81,5%; sản phẩm là 6,98 tỷ USD, tăng 69% so với - EU: 1,38 tỷ USD, tăng 88,9%; 1 điện tử & linh cùng kỳ năm 2011 (khoảng 2,85 - Hoa Kỳ: 807 triệu USD, tăng 62,9%; kiện tỷ USD) Điện thoại Giá trị xuất khẩu trong 11 - EU với 5,08 tỷ USD, tăng hơn 1,9 lần các loại & tháng/2012 11,34 tỷ USD - Tiểu Vương Quốc Arập thống nhất: 2 (khoảng 5,68 tỷ USD), tăng gấp 1,31 tỷ USD, tăng 4,4 lần; linh kiện 2 lần so với cùng kỳ năm 2011. - Nga: 690 triệu USD, tăng 38,8 lần Giá trị xuất trong 11 tháng/2012 - Hoa Kỳ đạt 6,81 tỷ USD, tăng 8,7% là 13,73 tỷ USD, tăng 7,8% so (khoảng 545 triệu USD); 3 Hàng dệt may với cùng kỳ năm 2011 (khoảng - EU đạt 2,21 tỷ USD, giảm 4,6%; 992 triệu USD). - Nhật Bản đạt 1,79 tỷ USD, tăng 17% (khoảng hơn 260 triệu USD) Giá trị xuất khẩu trong 11 - EU là 2,35 tỷ USD, tăng 2,3 tháng/2012 đạt 6,53 tỷ USD, - Hoa Kỳ đạt 2,01 tỷ USD, tăng 17,6%; Giày dép các 4 tăng 12% so với cùng kỳ năm - Nhật Bản đạt 299 triệu USD, tăng loại 2011. 34,6%
 9. 9. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH NHẬP KHẨU Kim ngạch hàng hóa Thị trường hàng hóa nhập khẩu tính chung nhập khẩu: mười một tháng/2012, - Trung Quốc là thị đạt gần 104 tỷ USD, tăng trường nhập khẩu lớn 6,8% so với cùng kỳ năm nhất với kim ngạch đạt 2011, bao gồm: 26,2 tỷ USD, tăng 17,3% - Khu vực kinh tế trong so với năm 2011. nước đạt 49 tỷ USD, - Tiếp đến là ASEAN đạt giảm 7,8%; 19,3 tỷ USD, giảm 0,5%; - Khu vực có vốn đầu tư - Hàn Quốc đạt 14,2 tỷ nước ngoài đạt 55 tỷ USD, tăng 18,4%; USD, tăng 24,3%. - Nhật Bản đạt 10,7 tỷ USD, tăng 13,8%;
 10. 10. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH NHẬP KHẨU Một số nhóm hàng nhập khẩu chính: Tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 10tháng/2012 là 10,68 tỷ USD, tăng 77,4% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó nhập khẩu của khu vực FDI là 9,47 tỷ USD, tăng gấp gần 2 lần và nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước là 1,2 tỷ USD, tăng 4,2%. Nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc: 2,67 tỷ USD, tăng 45,9%; Hàn Quốc: 2,67 tỷ USD, tăng 79,7%; Nhật Bản: 1,38 tỷ USD, tăng 55,4%; Hoa Kỳ: 861 triệu USD, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm Biểu đồ: Kim ngạch nhập khẩu máy vi tính sản 2011 phẩm điện tử & linh kiện theo tháng năm 2010- 2011 và 10 tháng năm 2012
 11. 11. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH NHẬP KHẨU Một số nhóm hàng nhập khẩu chính: Tính đến hết tháng 10/2012, cả nước nhập khẩu 3,97 tỷ USD, tăng 91,4% so với 10 tháng/2011. Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: - Trung Quốc: gần 2,7 tỷ USD, tăng 109% và chiếm gần 70% kim ngạch nhập khẩu của cả nước; - Hàn Quốc: hơn 1 tỷ USD, tăng 66,8%; Biểu đồ: Kim ngạch nhập khẩu điện thoại các - Singapore: 76,4 loại & linh kiện theo tháng năm 2010-2011 và 10 triệu USD tháng năm 2012
 12. 12. GIÁ TRỊ KIM NGẠCH NHẬP KHẨU Kim ngạch tăng Kim ngạch giảm Máy móc thiết bị, dụng cụ Xăng dầu đạt 8,4 tỷ USD, phụ tùng đạt 14,6 tỷ USD, giảm 9,3% tăng 3,4% Điện tử, máy tính và linh Tình Sắt thép đạt 5,5 tỷ USD, kiện đạt 12,1 tỷ USD, tăng hình giảm 6,2%; 74,4% Vải đạt 6,4 tỷ USD, tăng nhập Kim loại thường đạt 2,4 tỷ USD, giảm 3,3% 3,7% khẩu Điện thoại các loại và linh 2012 Ô tô đạt 1,9 tỷ USD, giảm kiện đạt 4,4 tỷ USD, tăng 34,3% 82,4% Chất dẻo đạt 4,4 tỷ USD, Phân bón đạt 1,5 tỷ tăng 0,6% USD, giảm 8,6%
 13. 13. SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA VIỆT NAM Theo một nghiên cứu mới đây của Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp thì sức cạnh tranh thực tế của hàng hoá Việt Nam vẫn còn quá thấp.  Kể cả ngành công nghiệp chủ lực cũng còn yếu Nhóm hàng dệt may: nguyên liệu chính hầu như phải nhập; sản phẩm còn yếu về chất lượng, chủng loại, thời gian giao hàng; trình độ công nghiệp kéo sợi hiện ở mức trung bình, năng suất lao động thấp. Nhóm hàng da giày: máy móc và công nghệ chủ yếu nhập khẩu từ các nước và lãnh thổ không có tiến bộ kỹ thuật như Ðài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc nên giá thành sản phẩm cao. Trong khi đó, năng suất lao động lại thấp hơn khu vực và thế giới từ 2 - 3 lần. Thép: mặc dù có được bước tăng trưởng bình quân gần 18% mỗi năm trong những năm qua, song chủng loại sản phẩm vẫn còn hạn hẹp, đơn điệu, chất lượng thép thấp, khả năng xuất khẩu thấp.
 14. 14. SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA VIỆT NAM  Chất lượng chưa đồng đều, giá thành cao Hàng cơ khí: có sản phẩm tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và thực sự có khả năng cạnh tranh, trong khi giá chỉ bằng 60 - 80% so với giá ở nước ngoài. Hạn chế lớn nhất là chất lượng sản phẩm còn chưa đồng đều và chênh lệch khá lớn. Nhóm sản phẩm hoá chất: phân lân chế biến và phân NPK đã đáp ứng được nhu cầu trong nước; các sản phẩm chất tẩy rửa còn có thể xuất khẩu. Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa hiện đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nhóm vật liệu xây dựng: các mặt hàng như xi măng hay gạch ốp lát, gốm xây dựng đều đã đáp ứng được nhu cầu trong nước. Cả về năng suất sản xuất, giá cả lẫn chất lượng của hàng vật liệu xây dựng Việt Nam đều đang rất cạnh tranh so với khu vực và thế giới, nhưng gái thành cao.
 15. 15. DIỄN BIẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Xét tỷ giá USD/VND: Tỉ giá hối đoái giữa USD/VND được ghi nhận theo những ngày ngẫu nhiên của các tháng trong năm 2012 Thời gian Mua vào( USD/VND) Bán ra (USD/VND) Tháng 1 (5/1/2012) 21,030.00 21,036.00 Tháng 2 (19/2/2012) 20,800.00 20,860.00 Tháng 3 (31/3/2012) 20,800.00 20,860.00 Tháng 4 (23/4/2012) 20,820.00 20,870.00 Thang 5 (31/5/2012) 20,840.00 20,890.00 Tháng 6 (30/6/2012) 20,860.00 20,920.00 Tháng 7 (31/7/2102) 20,850.00 20,885.00 Tháng 8 (24/8/2012) 20,870.00 20,950.00 Tháng 9 ( 27/9/2012) 20,860.00 20,900.00 Tháng 10 (15/10/2012) 20,830.00 20,870.00 Tháng 11 (10/11/2012) 20,825.00 20,865.00 Tháng 12 (27/12/2012) 20,815.00 20,855.00
 16. 16. DIỄN BIẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tỷ giá bình quân liên ngân hàng Các quyết sách rõ ràng tiếp tục được duy trì ở mức 20.828 và minh bạch của NHNN VND/ 1USD trong công tác điều Tỷ giá giao dịch của Ngân hàng hành chính sách tỷ giá Thương mại sau một thời gian năm 2012, cùng với được duy trì ở mức kịch trần biên diễn biến khả quan của độ đã được các ngân hàng điều cung – cầu ngoại tệ chỉnh giảm dừng ở mức 20.860 trong nền kinh tế (Việt (mua vào) – 20.920 (bán ra) vào thời Nam có xuất siêu trở lại điểm cuối tháng 6/2012 sau nhiều năm; cán cân vãng lai thặng dư) đã Diễn biến tỷ giá trên thị trường chợ giúp diễn biến tỷ giá đen bám sát diễn biến tỷ giá giao USD/VND trong năm dịch của Ngân hàng Thương mại 2012 tiếp tục duy trì xu thế ổn định
 17. 17. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN NGOẠI THƯƠNG Phá giá tiền tệ: xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm  Về xuất khẩu: Việc giảm giá đồng nội tệ so với ngoại tệ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài để thu ngoại tệ Ví dụ 1USD=20.000VND, 1USD=25.000VND 1 tấn gạo giá 10 thì 1 tấn gạo giá triệu VND bằng 10 triệu VND bằng với 500USD với 400 USD Đẩy mạnh xuất khẩu, hàng hóa có tính cạnh tranh hơn do giá thành hạ
 18. 18. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN NGOẠI THƯƠNG Phá giá tiền tệ: xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm  Về nhập khẩu: Khi đồng ngoại tệ tăng sẽ hạn chế hàng hóa và dịch vụ Ví dụ 1USD=20.000VND, 1USD=25.000VND, 1 máy tính = 1 máy tính = 800USD =16 triệu 800USD =20 triệu VNĐ VNĐ Hạn chế nhập khẩu do chi phí tăng, sẽ đem lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp
 19. 19. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN NGOẠI THƯƠNG Nâng giá nội tệ: xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng  Về xuất khẩu: Việc tăng giá đồng nội tệ so với ngoại tệ sẽ hạn chế xuất khẩu Ví dụ 1USD=20.000VND, 1USD = 16.000 1 tấn gạo giá 10 VND, 1 tấn gạo giá triệu VND bằng với 10 triệu VND bằng 500 USD với 625 USD Hạn chế xuất khẩu do giá thành tăng làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường
 20. 20. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN NGOẠI THƯƠNG Nâng giá nội tệ: xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng  Về nhập khẩu: Việc tăng giá đồng nội tệ so với ngoại tệ sẽ đẩy mạnh nhập khẩu Ví dụ 1USD=20.000VND, 1USD=16.000VND, 1 máy tính = 1 máy tính = 800USD =16 triệu 800USD =12.8 triệu VNĐ VNĐ Đẩy mạnh nhập khẩu do chi phí thấp
 21. 21. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA CHÍNH PHỦ Về chính sách Ngoại thương: điểm sáng trong hoạt động của ngành Công Thương năm 2012 là xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm, thậm chí đã xuất siêu bằng sự cố gắng Sự chỉ đạo kịp Chủ trương phát và các giải pháp thời, quyết liệt của Chính triển mặt hàng xuất đồng bộ của Chính phủ, sự tích cực, chủ khẩu từng bước phát phủ, với sự điều động của các Bộ, ngành huy hiệu quả trong hành linh hoạt và và sự nỗ lực của cả cộng năm qua, phản ánh nhiều giải pháp sát đồng doanh nghiệp, hoạt năng lực sản xuất thực, hiệu quả của động xuất nhập khẩu đã hàng xuất khẩu của Bộ Công đạt được những kết quả nền kinh tế, sản xuất Thương, hoạt đáng khích lệ. Năm trong nước phát động sản xuất - 2012, lần đầu tiên sau 20 triển.... Đây là những kinh doanh công năm ta đạt cân bằng cán tín hiệu tốt, tạo tiền nghiệp và thương cân thương mại và còn đề, động lực để tiếp mại vẫn đảm bảo xuất siêu ở mức 284 triệu tục phát triển trong các chỉ tiêu đặt ra USD. năm 2013
 22. 22. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA CHÍNH PHỦ Về chính sách tỷ giá hối đoái: Các quyết sách rõ ràng và minh bạch của NHNN trong công tác điều hành chính sách tỷ giá nửa đầu năm 2012, cùng với diễn biến khả quan của cung – cầu ngoại tệ trong nền kinh tế đã giúp diễn biến tỷ giá USD/VND trong 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục duy trì xu thế ổn định Mặc dù diễn biến tình hình ngoại hối hiện tại là tương đối ổn định, bám sát mục tiêu điều hành. Tuy nhiên những yếu tố hỗ trợ cho công tác điều hành tỷ giá vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ. Tính ổn định của cán cân vãng lai chưa thật sự bền vững. Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn chưa có những thay đổi cần thiết, vẫn còn phụ thuộc vào hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
 23. 23. TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN NGOẠI THƯƠNG Thuế xuất nhập khẩu Luật thuế xuất là một loại thuế gián khẩu, nhập khẩu là thu được thu trên giá công cụ quan trọng bán, nhập của các để Nhà nước thực mặt hàng xuất, nhập hiện chức năng quản qua biên giới hoặc lý và nâng cao hiệu các khu chế qủa hoạt động xuất xuất, thuế nhập khẩu nhập khẩu trong cả góp phần mở rộng nước; làm thay đổi quan hệ kinh tế đối cán cân thương ngọai giữa Việt Nam mại, điều tiết hoạt với các nước trong động xuất khẩu và khu vực và trên thế nhập khẩu của một giới quốc gia
 24. 24. TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN NGOẠI THƯƠNG Thuế xuất khẩu làm tăng Thuế nhập khẩu có vai trò giá hàng hóa trên thị quan trọng trong việc bảo trường quốc tế và giữ giá hộ thị trường nội địa. thấp hơn ở thị trường nội Thuế nhập khẩu sẽ làm địa, có thể làm giảm tăng giá hàng hóa, sẽ lượng khách hàng ở khuyến khích các nhà sản nước ngoài do họ sẽ cố xuất trong nước, điều đó gắng tìm kiếm các sản cũng sẽ làm giảm khả phẩm thay thế; nó cũng năng cạnh tranh của hàng không khích lệ các nhà hóa sản xuất trong nước. sản xuất trong nước áp Thuế nhập khẩu có thể dụng tiến bộ khoa học, kỹ giúp cải thiện thương mại thuật và công nghệ của nước đánh thuế
 25. 25. KẾT LUẬN Đề xuất các giải pháp khắc phục để phát triển ngoại thương Việt nam trong thời gian tới Kết luận chung toàn bài
 26. 26. GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Theo dõi kịp thời và dự đoán những biến động của thị trường ngoại hối để giảm thiểu rủi ro từ việc đầu tư trong thị trường ngoại hối Phát triển, thúc đẩy việc xây dựng các quan hệ ngoại giao giữa các nước để dễ dàng cho việc thông thương hay ký kết các hiệp định Tăng cường,hỗ trợ các chính sách khuyến khích doạnh nghiệp nhà đầu tư tham gia các hoạt động ngoại thương
 27. 27. GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Xây dựng, củng cố các yếu tố nền tảng cho phát triển XNK nhanh và bền vững Phát triển nhanh Tiếp tục xây kết cấu hạ tầng dựng, củng cố các trụ đồng bộ, hiện đại, cột của năng lực gắn với bảo vệ môi cạnh tranh quốc gia Cấu trúc lại nền trường kinh tế để đảm bảo độ an toàn cần thiết trong điều kiện hội nhập, nâng cao chất lượng, tăng trưởng xuất khẩu.
 28. 28. KẾT LUẬN
 29. 29. LOGO
 • MinhHuongMinhHuong

  Jul. 30, 2014

Views

Total views

12,466

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

328

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×