Exempcio parcial

301 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Exempcio parcial

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Sol·licitud d’exempció parcial de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior Dades personals Cognoms i nom DNI / NIE / passaport Adreça CP Municipi Adreça electrònica Telèfon Exposo Nom del cicle Que reuneixo alguna de les condicions següents per demanar l’exempció (solament es pot marcar una opció) A presentar a l’institut 1. Títol de tècnic/a, del mateix grup d’itineraris del cicle formatiu de grau superior que vull cursar Documentació que cal aportar: DNI, NIE o passaport; títol o reguard del títol tècnic/a 2. Superació d’alguna prova d’accés a ensenyaments de grau superior o els ensenyaments substitutoris da la prova d’accés per a un altre cicle formatiu (ESPA) Documentació que cal aportar: DNI, NIE o passaport; certificat acreditatiu d’haver superat la prova d’accés corresponent o l’ESPA 3. Títol de tècnic/a d’operacions d’ennobliment tèxtil, a efectes d’exempció de la matèria de química Documentació que cal aportar: DNI, NIE o passaport; títol o reguard del títol tècnic/a A presentar a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats 4. Grup de cotització igual o superior a oficial de 2a o similar, mínim d’un any;1 i/o grup de cotització igual o inferior a oficial de 3a o similar, mínim de tres anys1 Documentació que cal aportar: DNI, NIE o passaport; informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o Full de serveis o certificat de l’Administració corresponent; certificat de l’empresa o empreses, de l’entitat o entitats legalment constituïdes, on consten, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle o els cicles formatius per als quals es demana l’exempció2 5. Voluntariat en entitats socioculturals, socioeducatives o del lleure, mínim d’un any1 Documentació que cal aportar: DNI, NIE o passaport; certificat de l’empresa o empreses, de l’entitat o entitats legalment constituïdes, on consten de manera detallada les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle o els cicles formatius per als quals es demana l’exempció2 6. Entrenament o direcció d’equips esportius i/o altres activitats relacionades: competicions, planificació, programació, etc., mínim d’un any1 Documentació que cal aportar: DNI, NIE o passaport; certificat de l’empresa o empreses, de l’entitat o entitats legalment constituïdes, on consten de manera detallada les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle o els cicles formatius per als quals es demana l’exempció2 7. Activitats d’esportista d’alt nivell o alt rendiment (RD 971/2007) Documentació que cal aportar: DNI, NIE o passaport; certificat acreditatiu de la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment Demano L’exempció de: La part específica (per les condicions 1, 4, 5, 6 i 7) La matèria de química de la part específica (per la condició 3) O bé, La part comuna (per la condició 2) Declaro que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes. Signatura de la persona interessada Y332-003/06-10 Lloc i data Institut (condicions 1, 2 i 3) Nom: Municipi: Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats (condicions 4, 5, 6 i 7) 1. Anys comptats a temps complet o temps proporcional en cas de jornada reduïda. 2. Ha d’incloure el número d’identificació fiscal de l’empresa o entitat legalment constituïda. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades s’incorporaran al fitxer “Gestió cicles Formació Professional”, amb la finalitat de gestionar la inscripció a les proves d’accés. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Planificació i Organització de la Formació Professional (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 1/1

×