Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ
TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC
VÀ CHẤT THẢI
Những nét chính
Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành bài này, người học có khả năng:
1. Giải thích được:
 Tầm quan trọng của việc...
CHỦ ĐỀ 1. DU LỊCH VÀ TỔNG QUAN
LĨNH VỰC KINH DOANH LƯU TRÚ
Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM:
QUẢN LÝ NĂNG...
Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú
Cơ sở kinh doanh lưu trú DL tại
nhà dânKhách sạn
Kinh doanh dịch vụ lưu trú đóng góp giá trị
Ở lâu hơn
Xem và tham
gia các hoạt
động nhiều
hơn
Chi tiêu
nhiều hơn
Nhiều côn...
Kinh doanh dịch vụ lưu trú đóng góp giá trị
• Công việc và thu nhập
• Doanh thu cho chính phủ
• Phát triển hạ tầng
• Hỗ...
Tổng quan về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ
lưu trú ở Việt nam
Tăng trung bình
Người làm việc trong
ngành dịch vụ lưu trú và
...
Khối khách sạn 3-5 sao của Việt Nam:
Các số liệu hoạt động chính
3 4 5
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Số buồngTrung bình...
Số lượng các khách sạn 3-5 sao ở Việt nam
Nguồn: Grant Thornton 2013, Vietnam Lodging Industry Hotel Survey 2013, Grant Th...
Ảnh hưởng của các hành động không bền vững
trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú
• Sử dụng nhiều năng
lượng tác động đ...
Nhu cầu của người tiêu dùng về các khách sạn
phát triển bền vững
Khách du lịch nghỉ dưỡng
• 87% tin rằng khách sạn thân
th...
Các khách sạn 3-5 sao hành động
có trách nhiệm ở Việt Nam
• Báo cáo đã có thay đổi nhận thức
quan trọng55%
• Đã có kế hoạc...
Lợi ích của việc đạt chuẩn môi trường xanh
• Tiết kiệm chi phí
nhờ tính hiệu quả
• Lợi thế cạnh
tranh
• Chống chọi tốt h...
CHỦ ĐỀ 2. VẤN ĐỀ VỀ NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VÀ
CHẤT THẢI TRONG KINH DOANH LƯU TRÚ
Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHI...
Tác động của những yêu cầu của khách du
lịch về kỳ nghỉ thoải mái dễ chịu
OK, khách sạn của tôi phải …
… được sưởi ấm nếu ...
Tác động của việc tiêu thụ quá nhiều năng
lượng, nước và tăng ô nhiễm và chất thải
Tác
độngTiêu thụ nhiều
nguồn tài
nguyên...
Đạt đến sự phát triển bền vững
Năng lượng
Nước
Rác thải
Sử dụng nước trong khối dịch vụ lưu trú
• Sản xuất thức ăn
• Hoạt động của các thiết bị phòng tắm
và nhà vệ sinh
• Giặt đồ...
Lãng phí nước trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú
 Rò rỉ vòi nước và ống dẫn nước
 Áp lực của nước quá mạnh
 Lựa chọn cây tr...
Tại sao chúng ta cần giảm tiêu thụ nước?
Lượng nước trên trái đất là
nước mặn không uống được
< 1%Nguồn
nước là
sạch có th...
Sử dụng năng lượng trong lĩnh vực dịch vụ
lưu trú
• Hệ thống chiếu sáng
• Sười và làm mát
• Thiết bị điện
• Nấu ăn
• Tủ lạ...
Lãng phí năng lượng trong lĩnh vực dịch vụ
lưu trú
 Bảo dưỡng kém các thiết bị điện
 Mua các thiết bị năng lượng không h...
Tại sao chúng ta cần giảm tiêu thụ năng lượng
Tổng năng lượng thiết
yếu cung cấp đã
Tăng gấp đôi
trong 35 năm
trên toàn th...
Sử dụng năng lượng điển hình ở
một khách sạn
Tổng năng lượng sử dụng trong
một khách sạn điển hình
Tổng năng lượng điệnsử ...
Các nguồn chất thải trong lĩnh vực dịch vụ
lưu trú
• Rác từ giấy và bìa các tông từ văn phòng
• Các sản phẩm tiêu thụ từ k...
Nguyên nhân tăng rác thải trong
lĩnh vực dịch vụ lưu trú
 Cách cất giữ và xử lý không đúng
 Ước lượng quá về số lượng sả...
Tại sao chúng ta cần giảm thiểu phát sinh rác
?
2600 tấn
Rác được phát sinh ở
Hà Nội mỗi ngày
5.3 kg
Rác được sản sinh
tru...
Tài chính. Bạn đang vứt tiền đi
Môi trường. Bạn đang làm hỏng
quá trình sinh thái quan trọng mà có thể
ảnh hưởng sức khỏe ...
CHỦ ĐỀ 3. TRIỂN KHAI CÁC HÀNH ĐỘNG
GIẢM THIỂU RÁC THẢI, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ
NĂNG LƯỢNG
Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ T...
Giảm sử dụng năng lượng,
nước và phát sinh rác thải
Kiểu
Cách sử
dụng
Trang
thiết bị
Các yếu
tố bên
ngoài
Các yếu tố chính...
Những nguyên tắc cơ bản quản lý rác:
3R
• Sử dụng các thứ
quan tâm đến
giảm số lượng
rác thải ra
Reduce
(Giảm thiểu)
• Tiế...
Cái gì có thể giảm, tái sử dụng và tái chế?
Ước lượng thời gian phân hủy của các loại vật
liệu khác nhau
5 đến 10 ngày 10 đến 30 ngày 2 đến 5 tháng 10 đến 15 năm
Rác ...
Giảm tiêu thụ năng lượng trong phòng khách
Khác:
- Kiểm soát nguồn điện
- Bảo dưỡng
- Nhận thức
- Nước nóng nhà tắm
Cửa sổ...
Xem xét giảm tiêu thụ năng lượng trong
bể bơi, sân, vườn
Cửa sổ
Nhiệt độ bể bơi
& nguồn năng lượng
Nhiệt độ
phòng
Đèn vườn...
Xem xét giảm tiêu thụ năng lượng ở các
khu vực công cộng và nhà ăn
Loại đèn
Cửa &
thông gió
Khác:
- Điều hòa
- Bảo dưỡng
C...
Xem xét giảm tiêu thụ năng lượng trong các
văn phòng
Ánh
sáng tự
nhiên
Thông gió
Loại đèn
Máy tính
sử dụng nguồn điệnKhác:...
Xem xét giảm tiêu thụ năng lượng từ phương
tiện giao thông
Loại xe
Áp lực lốp
Bảo dưỡng
Khác:
- Xe chung cho nhân viên
- H...
Xem xét giảm tiêu thụ nước trong phòng tắm
Lưu lượng vòi
nước vào bồn
Lưu lượng
nước vệ sinh
Loại vòi hoa sen
Khối lượng
n...
Xem xét giảm tiêu thụ nước trong khu giặt là
Loại máy giặt
Tải trọng
Khác:
- Bảo dưỡng
Xem xét giảm tiêu thụ nước ở bể bơi,
sân, vườn
Lựa chọn
cây
Giống cỏ
Lớp phủ
vườn
Khác:
- Nguồn nước
- Loại vòi tưới và bì...
Xem xét giảm rác thải nói chung
Xem xét giảm rác thải từ bếp
Chính sách cấp túi nhựa
Xem xét giảm rác thải từ phòng khách
Nguồn ảnh:
http://www.plumbingsupply.com/dispenser.html
http://www.wallpaper.com/art/...
Xem xét giảm rác thải từ văn phòng
Nguồn ảnh:
http://www.buyecogreen.com.au/ecocern-a4-brown-paper-100-recycled-105-gsm-re...
Các bước chính giảm thiểu tiêu dùng
năng lượng, nước và phát sinh rác thải
XÁC ĐỊNH MỨC GIỚI HẠN
• Hiểu mức và hình thức s...
1. Tìm hiểu mức độ hiện tại và các cách sử
dụng năng lượng, nước và thải rác
Xây dựng một mức giới hạn để:
•Xác định lượng...
Tạo ra mức giới hạn cho việc sử dụng
năng lượng và nước
Thu thập
• Hóa đơn sử dụng
Đối chiếu
• Dữ liệu
Tính toán
• Số lượn...
Ví dụ các dữ liệu đối chiếu cho việc tiêu thụ
điện và tính toán tiêu thụ và chi phí
Ngày đọc số điện
Dùng cho giai đoạn
(k...
Tạo mức giới hạn cho việc phát sinh rác thải
• Dự tính khối lượng của :
– Các loại rác phát sinh khác
nhau
– Tại các bộ ph...
Tính toán khối lượng rác thải
Số thùng
mỗi tháng
Khối lượng
mỗi thùng
(L)
12 (tháng)
Khối lượng
trung bình
rác (L)
trong 1...
Tính toán chi phí khối lượng rác thải
Nguồn ảnh:
http://highlanderimages.blogspot.com/2011/12/rubbish-man.html
http://labs...
2. Thiết lập mức tiêu chuẩn và
mục tiêu thực hiện
Mức tiêu chuẩn thực hiện
•Mức trung bình của ngành trong quốc
gia hoặc q...
Lợi ích của việc lập mức tiêu chuẩn
• Tăng cao nhận thức về sử dụng năng lượng
• Đánh giá hiệu quả của các hoạt động, thó...
Một vài ví dụ mức tiêu chuẩn ngành của
khách sạn 5 sao ở Hà Nội
Chi tiết Mức tiêu chuẩn
Nhiệt độ trung bình 26-27 độ C
Côn...
3. Xác định sự không hiệu quả trong sử dụng
năng lượng và nước và nguyên nhân gây
lượng rác thải quá mức
A. Thực hiện một ...
Thực hiện kiểm định về rác thải
B. Thực hiện kiểm định thực địa về
rác thải
1. Lập danh mục kiểm định với tên các tiện
ngh...
Các nguyên tắc hướng dẫn lập bản câu hỏi
danh mục kiểm định tốt
• Hành chính và truyền thông
• Chiếu sáng
• Sưởi, thông gi...
Các câu hỏi kiểm đinh năng lượng chiếu sáng
Loại thiết bị Cách sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Các thiết bị cố định chiếu
s...
Các câu hỏi kiểm định về năng lượng sưởi,
thông gió, điều hòa
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Có máy hút...
Các câu hỏi kiểm định năng lượng ở bể bơi,
sân, vườn
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Các đèn ở bể bơi tr...
Các câu hỏi kiểm định năng lượng sử dụng
ở bếp
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Máy rửa bát có thuộc loại...
Các câu hỏi kiểm định năng lượng
ở văn phòng
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Thiết bị văn phòng có thuộc...
Các câu hỏi kiểm định năng lượng
các phương tiện vận tải
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Các phương tiện...
Các câu hỏi kiểm định năng lượng khu hành
chính và truyền thông
Sáng kiến về chính sách và
truyền thông
Gắn kết nhân viên ...
Các câu hỏi kiểm định nước nhà tắm
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Toilét là loại giật xả nước đơn?
• To...
Các câu hỏi kiểm định nước
ở bể bơi, sân, vườn
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Bể bơi có mái che không?
...
Các câu hỏi kiểm định nước ở
khu giặt là và bếp
Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài
• Các vòi nước kết hợp (cả...
Các câu hỏi kiểm định nước
ở khu hành chính và truyền thông
Sáng kiến về chính sách và
truyền thông
Gắn kết nhân viên và k...
Các câu hỏi kiểm định rác thải: Tái chế
• Có các thùng rác riêng cho đồ nhựa, thủy tinh, giấy và đồ nhôm?
• Có các nguyên ...
Các câu hỏi kiểm định rác thải : khu
hành chính và truyền thông
Các sáng kiến về chính sách và truyền thông
• Sự cần thiết...
Các câu hỏi kiểm định rác thải : cung ứng
hàng và mua bán (nhà tắm, bếp, nhà buồng)
• Các sản phẩm văn phòng và giấy được ...
Các câu hỏi kiểm định rác thải:
khu văn phòng
• Tất cả các máy photo, máy in, máy fax đều có thể in
hai mặt không?
• Tất c...
Tìm hiểu tình hình hiện tại về rác thải
Thực hiện kiểm tra nhanh rác thải
Cuộc kiểm tra nhanh rác thải cần bắt
đầu trước k...
Ví dụ về kết quả kiểm tra nhanh rác thải
NGÀY/
THỜI GIAN
ĐỊA
ĐIỂM
KÍCHCÕ
THÙNG
CHAINHỰA
CHAITHỦY
TINH
HỘPKIMLOẠI
VỎHỘPSỮA
...
Ví dụ kết quả kiểm tra nhanh rác thải:
Phân tích rác thải bếp
4. Lập kế hoạch và thực hiện hành động để cải
thiện phát triển bền vững
• Sử dụng các kết quả kiểm định và kiểm tra nhanh
...
Ví dụ về cách đánh giá các yêu cầu và các
cơ hội giảm thiểu rác thải
KHU VỰC 1: BẾP
Các chất thải
thông thường
Quy trình x...
Ví dụ kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải,
tiêu dùng năng lượng và nước
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NƯỚC
Mô tả ...
Tăng cường sự cam kết và hành động từ phía
khách và nhân viên cho sự phát triển bền vững
CÓ ĐƯỢC
CAM KẾT VÀ
HÀNH ĐỘNG
THÔN...
5. Giám sát, đánh giá và điều chỉnh
• Tiếp tục giám sát và xem xét thực hiện
bằng cách:
– Tái triển khai kiểm định thực đị...
CHỦ ĐỀ 4. GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN
NHÃN BÔNG SEN XANH CỦA VIỆT NAM
Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM:
QUẢN...
Những yêu cầu của Nhãn bông sen xanh
Đạt tiêu chuẩn
về bảo vệ môi
trường và phát
triển bền vững
Nỗ lực trong việc
bảo vệ m...
25 điểm thưởng
Tiêu chí Bông sen xanh
Cấp cơ sở
30 tiêu
chí
A,B,C, D
Cấp khuyến
khích
29 tiêu
chí
A,B,C,D
Cấp cao
22 tiêu
...
Ví dụ về tiêu chí Bông sen xanh
Ví dụ về tiêu chí Bông sen xanh
Ví dụ về tiêu chí Bông sen xanh
Ví dụ về tiêu chí Bông sen xanh
Bài hát :Tôi cần phải thức tỉnh
(I need to wake up)
Có phải bấy lâu nay tôi vẫn ngủ quên?
Tôi vẫn còn lo sợ mọi sự sẽ tan ...
Thêm một vài dữ liệu nữa trước khi kết thúc!
• Nếu năng lượng chiếm ¼ chi phí kinh doanh của bạn, thì 20% năng lượng
tiết ...
Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài 10: Kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm: Quản lý năng lượng, nước và chất thải

14,819 views

Published on

Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm được Dự án EU xây dựng dành cho các Đào tạo viên tiến hành triển khai công tác đào tạo, tập huấn về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.

Bộ tài liệu đào tạo được phát triển trên cơ sở Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm do Dự án EU xây dựng gồm 16 bài theo hình thức slide trình chiếu. Các Đào tạo viên có thể sử dụng kết hợp, nhóm các bài lại với nhau để xây dựng thành các bài giảng theo nhiều chủ đề hướng tới các đối tượng khác nhau một cách linh hoạt và hiệu quả.

Published in: Travel
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/fpAxw ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cho tôi xin file này
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bài 10: Kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm: Quản lý năng lượng, nước và chất thải

 1. 1. Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC VÀ CHẤT THẢI
 2. 2. Những nét chính Mục tiêu: Sau khi hoàn thành bài này, người học có khả năng: 1. Giải thích được:  Tầm quan trọng của việc áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh lưu trú  Quy trình giảm tiêu thụ năng lượng trong hoạt động kinh doanh lưu trú.  Quy trình tiết kiệm nước trong hoạt động kinh doanh lưu trú. Quy trình giảm thiểu phát sinh rác trong hoạt động kinh doanh lưu trú. Cách nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực trong hoạt động kinh doanh lưu trú bền vững. 2. Mô tả được: Cách thức thiết lập những mục tiêu phát triển bền vững để cải tiến Chức năng và những lợi ích của các tiêu chuẩn Bông sen xanh Việt Nam Chủ đề 1. Du lịch và tổng quan lĩnh vực kinh doanh lưu trú 2.Vấn đề về nước, năng lượng và chất thải trong kinh doanh lưu trú 3.Triển khai các hành động giảm thiểu rác thải, sử dụng nước và năng lượng 4. Giới thiệu về chứng nhận nhãn Bông sen xanh của Việt Nam
 3. 3. CHỦ ĐỀ 1. DU LỊCH VÀ TỔNG QUAN LĨNH VỰC KINH DOANH LƯU TRÚ Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC VÀ CHẤT THẢI
 4. 4. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú Cơ sở kinh doanh lưu trú DL tại nhà dânKhách sạn
 5. 5. Kinh doanh dịch vụ lưu trú đóng góp giá trị Ở lâu hơn Xem và tham gia các hoạt động nhiều hơn Chi tiêu nhiều hơn Nhiều công việc và thu nhập hơn
 6. 6. Kinh doanh dịch vụ lưu trú đóng góp giá trị • Công việc và thu nhập • Doanh thu cho chính phủ • Phát triển hạ tầng • Hỗ trợ chiến lược kinh tế xã hội • Nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn
 7. 7. Tổng quan về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú ở Việt nam Tăng trung bình Người làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống trong năm 2011 15.9% 2,056,000 235,000 Phòng khách sạn trong năm 2010 Lượng phòng trong thập kỷ vừa qua
 8. 8. Khối khách sạn 3-5 sao của Việt Nam: Các số liệu hoạt động chính 3 4 5 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Số buồngTrung bình (TB) 55 60 101 113 243 243 Công suất buồng TB 66% 69% 59% 59% 57% 56% Giá buồng (USD) TB $46 $47 $93 $88 $123 $125 Doanh thu TB trên một buồng (RevPar) (USD)# $30 $32 $55 $52 $71 $70 EBITDA^ 19% 27% 38% 29% 28% 35% Nguồn: Grant Thornton 2013, Vietnam Lodging Industry Hotel Survey 2013, Grant Thornton, Vietnam ^ EBITDA = Thu nhập trước thuế, lãi ngân hàng, khấu hao và nợ trả dần # RevPAR = Doanh thu trên một phòng xây dựng
 9. 9. Số lượng các khách sạn 3-5 sao ở Việt nam Nguồn: Grant Thornton 2013, Vietnam Lodging Industry Hotel Survey 2013, Grant Thornton, Vietnam Tổng số các khách sạn 3-5 sao ở Việt Nam Dữ liệu tính đến tháng 5/2013
 10. 10. Ảnh hưởng của các hành động không bền vững trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú • Sử dụng nhiều năng lượng tác động đến sự ấm lến toàn cầu • Sử dụng nhiều nước gây áp lực cho việc cung cấp nước ở địa phương  • Nước thải không được xử lý có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người  • Việc phá hoang đất ở vùng biển có thể làm tăng thêm nguy cơ thiên tai  • Rò rỉ kinh tế có thể làm tăng hiện tượng nghèo đói • Phát triển qui mô lớn có thể hạn chế sự tiếp cận của địa phương đến nguồn tài nguyên thiên nhiên • Các điều kiện sử dụng lao động không công bằng có thể hạn chế phát triển kinh tế xã hội
 11. 11. Nhu cầu của người tiêu dùng về các khách sạn phát triển bền vững Khách du lịch nghỉ dưỡng • 87% tin rằng khách sạn thân thiện với môi trường là một điều quan trọng • 75% khách du lịch bị ảnh hưởng bởi các chính sách môi trường của khách sạn khi họ quyết định lựa chọn khách sạn để lưu trú Khách du lịch thương gia • 90% khách du lịch thương gia mong đợi môi trường xanh khi đi xa • 38% khách du lịch thương gia có các biện pháp để xác định xem khách sạn có môi trường xanh không • 40% khách du lịch thương gia sẵn sàng trả nhiều tiền hơn nếu lưu trú tại các cơ sở có chính sách “môi trường xanh” Nguồn: Slye, J. 2009, ‘Hotels: What’s Keeping You From Going Green?’, TriplePundit, Available [online]: http://www.triplepundit.com/2009/11/hotels-whats-keeping-you-from- going-green (Accessed May 2013) Nguồn: Weissenberg, A., Redington, N. & Kutyla, D. 2008, The staying power of sustainability: Balancing opportunity and risk in the hospitality industry, Deloitte LLP
 12. 12. Các khách sạn 3-5 sao hành động có trách nhiệm ở Việt Nam • Báo cáo đã có thay đổi nhận thức quan trọng55% • Đã có kế hoạch về môi trường ở khách sạn mình82% • Đang áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu rác thải 65% • Tiến hành đào tạo về môi trường31% • Đặt mục tiêu đạt được Nhãn hiệu Bông sen xanh của Tổng cục du lịch Việt Nam 50% Nguồn: Grant Thornton 2013, Vietnam Lodging Industry Hotel Survey 2013, Grant Thornton, Vietnam
 13. 13. Lợi ích của việc đạt chuẩn môi trường xanh • Tiết kiệm chi phí nhờ tính hiệu quả • Lợi thế cạnh tranh • Chống chọi tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu • Khách hàng mới  • Sự trung thành của khách hàng tăng lên • Sẵn sàng với các luật mới • Hạn chế bị giảm lợi nhuận do chi phí hoạt động cao và mất lợi thế cạnh tranh 
 14. 14. CHỦ ĐỀ 2. VẤN ĐỀ VỀ NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VÀ CHẤT THẢI TRONG KINH DOANH LƯU TRÚ Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC VÀ CHẤT THẢI
 15. 15. Tác động của những yêu cầu của khách du lịch về kỳ nghỉ thoải mái dễ chịu OK, khách sạn của tôi phải … … được sưởi ấm nếu trời lạnh – nhưng cũng phải có điều hòa không khí nếu trời ấm! Tối thiểu tôi muốn có một chiếc giường thoải mái với nhiều gối và chăn thêm và buồng nghỉ của tôi phải rộng rãi để tôi có thể bày ra mọi thứ Tôi cũng muốn nhiều lựa chọn giải trí như bể bơi, phòng tập thể hình, Phòng cho trẻ em và các chương trình du lịch. Tôi cần cả nhà vệ sinh giật nước tốt và có cả bồn tắm và vòi hoa sen (trong trường hợp tôi muốn thật sự thư giãn) với nguồn nước nóng đáng tin cậy. Khách sạn cần phải có Nhà hàng và dịch vụ phục vụ ăn uống tại phòng và tất nhiên tôi muốn cả nước uống thường xuyên trong phòng của tôi hàng ngày. À vâng, tôi còn muốn TV vệ tinh Với tất cả các kênh truyền hình tốt nhất! Hừm… và còn gì nữa nhỉ…?
 16. 16. Tác động của việc tiêu thụ quá nhiều năng lượng, nước và tăng ô nhiễm và chất thải Tác độngTiêu thụ nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên Phát sinh rác nhiều hơn Môi trường Cộng đồng địa phương Lợi nhuận của doanh nghiệp
 17. 17. Đạt đến sự phát triển bền vững Năng lượng Nước Rác thải
 18. 18. Sử dụng nước trong khối dịch vụ lưu trú • Sản xuất thức ăn • Hoạt động của các thiết bị phòng tắm và nhà vệ sinh • Giặt đồ vải phòng khách và quần áo cho khách • Cung cấp cho bể bơi • Bảo dưỡng sân vườn • Các khu vực khác?
 19. 19. Lãng phí nước trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú  Rò rỉ vòi nước và ống dẫn nước  Áp lực của nước quá mạnh  Lựa chọn cây trồng chưa tốt yêu cầu nhiều nước tưới  Sử dụng các thiết bị dùng nước không hiệu quả  Các vấn đề khác?
 20. 20. Tại sao chúng ta cần giảm tiêu thụ nước? Lượng nước trên trái đất là nước mặn không uống được < 1%Nguồn nước là sạch có thể sử dụng được Lượng nước trên trái đất là từ băng tan 2% 300cuộc xung đột xảy ra nguyên nhân từ các vấn đề nguồn nước Lượng nước tiêu thụ đã tăng 4 lần Trong vòng 50 năm qua trong khi dân số chỉ tăng gấp đôi > 4 tỷ người Sống trong các quốc gia khan hiếm nước > 97%
 21. 21. Sử dụng năng lượng trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú • Hệ thống chiếu sáng • Sười và làm mát • Thiết bị điện • Nấu ăn • Tủ lạnh • Trang thiết bị văn phòng • Khác?
 22. 22. Lãng phí năng lượng trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú  Bảo dưỡng kém các thiết bị điện  Mua các thiết bị năng lượng không hiệu quả  Cách làm mát và sưởi không hiệu quả  Không tắt các thiết bị điện  Thứ khác?
 23. 23. Tại sao chúng ta cần giảm tiêu thụ năng lượng Tổng năng lượng thiết yếu cung cấp đã Tăng gấp đôi trong 35 năm trên toàn thế giới Đầu tư cần thiết để thỏa mãn nhu cầu năng lượng của thế giới đến năm 2030 Tỷ đô la 16,000
 24. 24. Sử dụng năng lượng điển hình ở một khách sạn Tổng năng lượng sử dụng trong một khách sạn điển hình Tổng năng lượng điệnsử dụng trong một khách sạn điển hình AHU = Đơn vị xủ lý không khí FCU = Đơn vị quạt gió Cả hai AHU and FCU đều liên quan đến điều hòa không khí trong phòng Nguồn: City of Melbourne 2007, Energy Wise Hotels: Toolkit December 2007, City of Melbourne, Australia
 25. 25. Các nguồn chất thải trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú • Rác từ giấy và bìa các tông từ văn phòng • Các sản phẩm tiêu thụ từ khách hàng • Rác thức ăn của bếp, các túi và đồ đựng • Kim loại, gỗ và các sản phẩm khác từ việc bảo dưỡng • Hóa chất và rác từ sân vườn • Thứ khác?
 26. 26. Nguyên nhân tăng rác thải trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú  Cách cất giữ và xử lý không đúng  Ước lượng quá về số lượng sản phẩm cần  Đóng gói quá mức cho các sản phẩm  Sử dụng các sản phẩm dùng một lần  Không giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế  Thứ khác?
 27. 27. Tại sao chúng ta cần giảm thiểu phát sinh rác ? 2600 tấn Rác được phát sinh ở Hà Nội mỗi ngày 5.3 kg Rác được sản sinh trung bình một người một ngày Số lượng rác được sinh ra ở Châu Á Thái Bình Dương sẽ tăng Gấp đôi Đến năm 2030 Rác được tái chế trên thế giới <10%
 28. 28. Tài chính. Bạn đang vứt tiền đi Môi trường. Bạn đang làm hỏng quá trình sinh thái quan trọng mà có thể ảnh hưởng sức khỏe con người Cộng đồng. Bạn đang tạo ra căng thẳng cho nguồn cung về nước và năng lượng của cộng đồng địa phương và lãng phí nguồn tài nguyên trong việc sản xuất các sản phẩm không được sử dụng đầy đủ Kinh doanh. Bạn đang không đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng. 4 lý do tại sao giảm năng lượng, nước và rác lại quan trọng
 29. 29. CHỦ ĐỀ 3. TRIỂN KHAI CÁC HÀNH ĐỘNG GIẢM THIỂU RÁC THẢI, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC VÀ CHẤT THẢI
 30. 30. Giảm sử dụng năng lượng, nước và phát sinh rác thải Kiểu Cách sử dụng Trang thiết bị Các yếu tố bên ngoài Các yếu tố chính để giảm rác, tiêu thụ năng lượng và nước
 31. 31. Những nguyên tắc cơ bản quản lý rác: 3R • Sử dụng các thứ quan tâm đến giảm số lượng rác thải ra Reduce (Giảm thiểu) • Tiếp tục sử dụng các thứ hoặc một vài phần của nó Reuse (Tái sử dụng) • Dùng rác làm nguyên liệu Recycle (Tái chế)
 32. 32. Cái gì có thể giảm, tái sử dụng và tái chế?
 33. 33. Ước lượng thời gian phân hủy của các loại vật liệu khác nhau 5 đến 10 ngày 10 đến 30 ngày 2 đến 5 tháng 10 đến 15 năm Rác thải hữu cơ như rau và vỏ hoa quả Giấy GỗQuần áo vải Hàng triệu năm Một triệu năm 100 đến 500 năm 1 năm Chai thủy tinh Túi nilon Vỏ lon, aluminum và các vật liệu kim loại khác Len 5 đến 10 ngày 10 đến 30 ngày
 34. 34. Giảm tiêu thụ năng lượng trong phòng khách Khác: - Kiểm soát nguồn điện - Bảo dưỡng - Nhận thức - Nước nóng nhà tắm Cửa sổ Đèn Thiết bị điệnTrần nhà Sử dụng điều hòa
 35. 35. Xem xét giảm tiêu thụ năng lượng trong bể bơi, sân, vườn Cửa sổ Nhiệt độ bể bơi & nguồn năng lượng Nhiệt độ phòng Đèn vườn và trong nhà Khác: - Bảo dưỡng - Đặt giờ phòng xông hơi
 36. 36. Xem xét giảm tiêu thụ năng lượng ở các khu vực công cộng và nhà ăn Loại đèn Cửa & thông gió Khác: - Điều hòa - Bảo dưỡng Cửa sổ
 37. 37. Xem xét giảm tiêu thụ năng lượng trong các văn phòng Ánh sáng tự nhiên Thông gió Loại đèn Máy tính sử dụng nguồn điệnKhác: - Sử dụng nguồn của các thiết bị điện khác
 38. 38. Xem xét giảm tiêu thụ năng lượng từ phương tiện giao thông Loại xe Áp lực lốp Bảo dưỡng Khác: - Xe chung cho nhân viên - Họp từ xa Cửa sổ màu
 39. 39. Xem xét giảm tiêu thụ nước trong phòng tắm Lưu lượng vòi nước vào bồn Lưu lượng nước vệ sinh Loại vòi hoa sen Khối lượng nước vệ sinh Khác: - Nhận thức - Bảo dưỡng máy bơm
 40. 40. Xem xét giảm tiêu thụ nước trong khu giặt là Loại máy giặt Tải trọng Khác: - Bảo dưỡng
 41. 41. Xem xét giảm tiêu thụ nước ở bể bơi, sân, vườn Lựa chọn cây Giống cỏ Lớp phủ vườn Khác: - Nguồn nước - Loại vòi tưới và bình tưới - Tần suất và thời gian tưới nước - Bảo dưỡng bể bơi Mức nước bể bơi
 42. 42. Xem xét giảm rác thải nói chung
 43. 43. Xem xét giảm rác thải từ bếp Chính sách cấp túi nhựa
 44. 44. Xem xét giảm rác thải từ phòng khách Nguồn ảnh: http://www.plumbingsupply.com/dispenser.html http://www.wallpaper.com/art/the-fedrigoni-hotel-book-50-types-of-paper/5393 http://www.treehugger.com/culture/ask-pablo-what-makes-a-hotel-green.html Loại vật dụng nhà tắm
 45. 45. Xem xét giảm rác thải từ văn phòng Nguồn ảnh: http://www.buyecogreen.com.au/ecocern-a4-brown-paper-100-recycled-105-gsm-ream-500-sheets--p700363 https://www.officemaxcanada.com/en/sites/core/Think_overview.aspx http://blog.stickyinstitute.com/?p=376 http://www.printershoppers.com/printer-buying-guide/ Trang thiết bị văn phòng
 46. 46. Các bước chính giảm thiểu tiêu dùng năng lượng, nước và phát sinh rác thải XÁC ĐỊNH MỨC GIỚI HẠN • Hiểu mức và hình thức sử dụng hiện tại về năng lượng, nước và phát sinh rác LẬP ĐỐI SÁNH • Lập đối sánh và các mục tiêu KIỂM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG • Xác định sự không hiệu quả và lãng phí và các giải pháp cải thiện HÀNH ĐỘNG • Lên kế hoạch và thực hiện hành động để cải thiện phát triển bền vững GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ • Giám sát và đánh giá việc thực hiện Nguồn ảnh: http://www.actewagl.com.au/Help-and-advice/How-to-read-your-meters.aspx http://www.ourenergypolicy.org/debate-continues-over-energy-efficient-bulbs/ http://playingwithsid.blogspot.com/2013/11/vietnamese-language-tools-developing.html
 47. 47. 1. Tìm hiểu mức độ hiện tại và các cách sử dụng năng lượng, nước và thải rác Xây dựng một mức giới hạn để: •Xác định lượng tiêu thụ hiện tại năng lượng, nước và phát sinh rác thải về : – Khối lượng – Giá trị tài chính – Các loại hình •Cho phép dự báo và đặt mục tiêu để cải tiến tốt hơn Nguồn ảnh: http://www.tapwater.org/news/p/7
 48. 48. Tạo ra mức giới hạn cho việc sử dụng năng lượng và nước Thu thập • Hóa đơn sử dụng Đối chiếu • Dữ liệu Tính toán • Số lượng sử dụng và Chi phí Nguồn ảnh: http://adventurejay.com/blog/index.php?m=01&y=13&entry=entry130128-210431 http://en.wikipedia.org/wiki/File:SHARP_ELSIMATE_EL-W221.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Studying.jpg
 49. 49. Ví dụ các dữ liệu đối chiếu cho việc tiêu thụ điện và tính toán tiêu thụ và chi phí Ngày đọc số điện Dùng cho giai đoạn (kW) Giá tiền (VND/kW) Chi phí (VND) 1/01/2014 1,500 3,500 5,250,000 1/04/2014 2,000 3,500 7,000,000 1/08/2014 1,800 3,500 6,300,000 1/12/2014 1,325 3,500 4,637,500 Tổng 6,625 23,187,500 Tổng lượng điện tiêu thụ cho 1 năm= mức tiêu thụ giới hạn Tổng chi phí tiền điện cho 1 năm= mức chi phí giới hạn
 50. 50. Tạo mức giới hạn cho việc phát sinh rác thải • Dự tính khối lượng của : – Các loại rác phát sinh khác nhau – Tại các bộ phận/phòng ban khác nhau vào – Vào các ngày khác nhau. • Dự toán chi phí thải rác cho các loại rác nói trên Nguồn ảnh: http://www.banthebottle.net/government/do-you-really-know-what-is-inside-bottled-water/
 51. 51. Tính toán khối lượng rác thải Số thùng mỗi tháng Khối lượng mỗi thùng (L) 12 (tháng) Khối lượng trung bình rác (L) trong 1 năm Nguồn ảnh: http://highlanderimages.blogspot.com/2011/12/rubbish-man.html http://nushine.com.au/cleaning-food-hygiene-products/bins-liners/garbage-bin/prod_101.html http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=465057 http://www.wmich.edu/registrar/calendars/ Khối lượng rác giới hạnĐể chuyển khối lượng sang m3 rác hoặc tấn rác: m3 = Tổng khối lượng rác (L) / 1,000 Tấn = Tổng khối lượng rác (m3) x 2.29 (gần đúng)
 52. 52. Tính toán chi phí khối lượng rác thải Nguồn ảnh: http://highlanderimages.blogspot.com/2011/12/rubbish-man.html http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=465057 http://www.vietnamspirittravel.com/guide/vietnam_bank_notes.htm Chi phí đơn vị rác giới hạn Khối lượng rác trung bình mỗi tháng (m3 hoặc tấn) Chi phí thu gom rác mỗi tháng (VND) Chi phí cho 1 đơn vị rác
 53. 53. 2. Thiết lập mức tiêu chuẩn và mục tiêu thực hiện Mức tiêu chuẩn thực hiện •Mức trung bình của ngành trong quốc gia hoặc quốc tế •Có thể dao động tùy theo các hạng lưu trú khác nhau •Giúp thiết lập những cơ hội tiết kiệm tiềm tàng Chỉ số thực hiện chính và các mục tiêu • Đơn vị đo định lượng giúp xác định sự tiến triển • Trong ngành dịch vụ du lịch, các mức tiêu chuẩn thường dựa theo chỉ tiêu đêm phòng hoặc theo số phòng có khách – Nước: Lít trung bình/ khách /đêm – Năng lượng: kWh trung bình/ phòng có khách – Rác: Tấn rác trung bình /khách /đêm • Mức tiêu chuẩn có thể là mục tiêu thực hiện • Số lượng giảm mục tiêu = Mục tiêu – chỉ số cơ bản ban đầu
 54. 54. Lợi ích của việc lập mức tiêu chuẩn • Tăng cao nhận thức về sử dụng năng lượng • Đánh giá hiệu quả của các hoạt động, thói quen hiện tại, các chính sách • Đặt ra các ưu tiên cho các nỗ lực nâng cấp và trang bị thêm • Theo dõi, thẩm tra và ghi nhận các thành tích • Chứng minh bằng tài liệu vai trò trong cương vị quản lý môi trường và chứng tỏ thành công 
 55. 55. Một vài ví dụ mức tiêu chuẩn ngành của khách sạn 5 sao ở Hà Nội Chi tiết Mức tiêu chuẩn Nhiệt độ trung bình 26-27 độ C Công suất trung bình 230 phòng/đêm Điện tiêu thụ 120kwh/phòng có khách Nước 1.08m3/phòng có khách Ga 0.22m3/phòng có khách Dầu Diesel 4.68 lít/phòng có khách
 56. 56. 3. Xác định sự không hiệu quả trong sử dụng năng lượng và nước và nguyên nhân gây lượng rác thải quá mức A. Thực hiện một cuộc kiểm định thực địa đơn giản về việc sử dụng năng lượng và nước • Lập danh mục kiểm định đối với các thiết bị điện, nước và các qui trình • Khảo sát kết cấu tòa nhà, việc sử dụngcác hệ thống và các nguồn được trang bị bằng cách quan sát và đo lường để hoàn thành bản danh mục kiểm định •Xác định và ghi chép tất cả các bộ phận thiết bị sử dụng nước và/hoặc năng lượng •Ghi chú về các câu hỏi chưa được trả lời hoặc các khu vực cần thông tin theo dõi hoặc ý kiến chuyên môn Mục đích: Xác định sự không hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn được trang bị trong các khu vực hoạt động hoặc bảo dưỡng Xác định khả năng tiết kiệm tiềm năng cải thiện giảm chi phí xuống thấp hoặc không tốn chi phí Xác định các cải tiến về chi phí lâu dài tiềm năng
 57. 57. Thực hiện kiểm định về rác thải B. Thực hiện kiểm định thực địa về rác thải 1. Lập danh mục kiểm định với tên các tiện nghi có làm phát sinh rác và các qui trình 2.Khảo sát thói quen thu mua sản phẩm và hệ thống thải rác bằng cách sử dụng cách quan sát và đo lường để hoàn thành danh mục kiểm định 3.Ghi chú bất kỳ câu hỏi chưa có câu trả lời hoặc các khu vực cần thông tin theo dõi hoặc ý kiến chuyên môn Mục đích: Xác định các loại và khối lượng rác hiện tại Nhận biết các nguồn rác Xác định thực tiễn yếu kém trong việc mua hàng và thải rác Xác định khả năng tiết kiệm tiềm năng cải thiện giảm chi phí xuống thấp hoặc không tốn chi phí Xác định các cải tiến về chi phí lâu dài tiềm năng
 58. 58. Các nguyên tắc hướng dẫn lập bản câu hỏi danh mục kiểm định tốt • Hành chính và truyền thông • Chiếu sáng • Sưởi, thông gió và điều hòa • Bể bơi, sân, vườn • Bếp • Văn phòng • Phương tiện giao thông • Tái chế • Mua sắm và cung ứng • … 1. Xem xét tất cả các khu vực/ bộ phận và các quá trình trong dịch vụ lưu trú • Loại nguồn, thiết bị, vật liệu • Cách thức sử dụng của nhân viên và khách • Các yếu tố bên ngoài iảnh hưởng đến hành vi và chức năng 2. Cố gắng phát triển các câu hỏi xung quanh các yếu tố chính của việc giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và nước
 59. 59. Các câu hỏi kiểm đinh năng lượng chiếu sáng Loại thiết bị Cách sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Các thiết bị cố định chiếu sáng cũ có được nâng cấp không? • Các loại bóng đèn nóng rực có được thay thế bằng bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện không? • Những đèn không cần thiết có được tháo ra hoặc ngắt nguồn, cả trong nhà và ngoài trời không? • Những đèn không cần thiết có được tháo ra khỏi các máy bán hàng tựu động không? • Các đèn có được tắt khi phòng và khu vực không dùng đến? • Các công tắc bật đèn có dãn nhãn chỉ rõ địa điểm của đèn không? • Có nhãn tiết kiệm năng lượng dán trên các công tắc đèn không? • Hệ thống đèn có dây không để đèn chiếu khu vực rộng không phải bật khi chỉ có một chỗ nhỏ của khu vực đó được sử dụng? • Đèn tiểu tiết có được sử dụng để giảm đèn nền hoặc đèn trên đầu không? • Các thiết bị cảm biến sở hữu có được lắp đặt ở các khu vực mà thường xuyên không sử dụng (sảnh, nhà tắm, phòng họp, phòng khách, nhà kho, hành lang v.v.)? • Thiết bị bấm giờ có được lắp đặt cho hệ thống chiếu sáng bên ngoài không? • Nhân viên buồng và an ninh đã được hướng dẫn tắt các đèn ở những khu vực không có người sử dụng? • Các đèn có thường xuyên được lau chùi? • Các đèn hỏng có được chữa? • Các đèn không làm việc có được thay thế?
 60. 60. Các câu hỏi kiểm định về năng lượng sưởi, thông gió, điều hòa Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Có máy hút mùi ở bếp? • Có lắp đặt máy điều hòa năng lượng thấp? • Máy điều hòa có được lựa chọn để phù hợp với yêu cầu không gian? • Có cửa sổ để có thể mở ra được không? • Có lắp đặt cửa số kính cách nhiệt để giảm sự mất mát hơi lạnh và hơi ấm không? • Cửa sổ có rèm hoặc mành che không? • Trần nhà, mái nhà và tường có cách nhiệt tốt không? • Hệ thống nhiệt, thông gió điều hòa (HVAC) có đặt chế độ ngắt khi tòa nhà không sủ dụng? • Máy điều hòa hoặc sưởi có đặt chế độ ngắt khi thời tiết cho phép không? • Điều hòa trực tiếp ở những khu vực không bận rộn có để ở mức tối thiểu không (hành lang, khu vực cầu thang, nhà kho v.v.)? • Thiết bị bấm giờ có được lắp để tắt máy đun nước ấm khi không có khách không? • Có biển tiết kiệm năng lượng ở khắp nơi trong doanh nghiệp không? • Mành mành có được điều chỉnh để kiểm soát nhiệt độ ấm không? • Các cửa sổ có được dùng để thông gió khi có thể không? • Bộ điều chỉnh nhiệt để sười hoặc điều hòa nhiệt độ có được để ở chế độ hiệu quả nhất và hợp lý nhất không? • Các hệ thống có thường xuyên được lau chùi và các bộ lọc có được thay thế không? • Các quạt thông gió có tắt cùng với hệ thống HVAC khi không gian ở đó không sử dụng không? • Điều hòa có thiết bị cảm biến điều chỉnh nhiệt không? • Hệ thống HVAC có máy bấm giờ hoặc được lập trình không? • Các cửa ra vào có được lắp các bộ phận đóng cửa tự động không? • Các thiết bị bếp có được đặt ở các vị trí dưới máy hút mùi không? • Rò rỉ không khí có được kiểm tra và sửa chữa không? • Các miếng đệm kín, trám chỗ hở đối phó với thời tiết xung quanh các khe hở có trong trạng thái tốt? • Liệu phần cách nhiệt của tòa nhà có cần phải sửa chữa hoặc thay thế? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 61. 61. Các câu hỏi kiểm định năng lượng ở bể bơi, sân, vườn Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Các đèn ở bể bơi trong nhà và vườn có sử dụng bóng tiết kiệm năng lượng không? • Các thiết bị phòng tập thể hình có được tắt ngoài giờ kinh doanh không? • Các đèn ngoài vườn có đựoc đặt chế độ bấm giờ/cảm biến không? • Nhiệt độ của bể bơi có được để ở mức thấp nhất theo yêu cầu không? • Bộ lọc bể bơi có thường xuyên được làm sạch không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 62. 62. Các câu hỏi kiểm định năng lượng sử dụng ở bếp Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Máy rửa bát có thuộc loại tốn ít năng lượng không? • Tủ lạnh có thuộc loại hiệu quả nhất về năng lượng không? • Lò bếp có dùng công nghệ cảm ứng? • Các thiết bị có để chế độ chờ “standby” trong thời gian ít hoạt động hoặc sau thời gian hoạt động không? • Lò có được hoạt động chỉ khi đầy? • Máy rửa bát chỉ chạy khi đầy? • Tủ lạnh có đặt ở nhiệt độ hiệu quả nhất không? • Thiết bị bếp có được bảo dưỡng thường xuyên? • Có lịch bảo dưỡng thường xuyên không? • Bản lề và miếng đệm bịt bếp lò có tác dụng tốt không? • Bếp nung có được bảo dưỡng và làm sạch không? • Nhiệt độ và áp lực nước để rửa có đặt ở chế độ theo hướng dẫn của nhà sản xuất không? • Các cửa và miếng đệm kín của tủ lạnh có ở điều kiện tốt để có thể đóng chặt mà không rò rỉ không? • Ống xoắn của tủ lạnh có được làm sạch bụi không? • Phần làm đông của tủ đá có hoạt động tốt không Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 63. 63. Các câu hỏi kiểm định năng lượng ở văn phòng Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Thiết bị văn phòng có thuộc loại tiết kiệm năng lượng nhất không (nói chung là gắn ký hiệu Sao năng lượng (Energy Star)? • Máy tính, màn hình, máy in, máy photo và các máy trong văn phòng khác có tắt khi không sử dụng không? • Máy tính, màn hình, máy in, máy photo và các máy trong văn phòng khác có đặt chế độ ngủ “sleep” hoặc chế độ tiết kiệm năng lượng không? • Các thiết bị có được tái chế và thải ra đúng cách khi không còn sử dụng nữa? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 64. 64. Các câu hỏi kiểm định năng lượng các phương tiện vận tải Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Các phương tiện vận chuyển của công ty có thuộc loại tiết kiệm nhiên liệu nhất đáp ứng yêu cầu của việc kinh doanh không? • Khi mua một xe mới, việc tiết kiệm nhiên liệu có được ưu tiên không? • Nhân viên có được khuyến khích, động viên dùng các phương tiện giao thông công cộng hoặc dùng chung xe không? • Xe của công ty có thường xuyên được bảo dưỡng không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 65. 65. Các câu hỏi kiểm định năng lượng khu hành chính và truyền thông Sáng kiến về chính sách và truyền thông Gắn kết nhân viên và khách hàng Kiểm soát năng lượng • Sự cần thiết quan trọng về sử dụng năng lượng hiệu quả hơn có được truyền thông rộng rãi trong doanh nghiệp ? • Ban quản lý có được tổ chức cung cấp chiến lược và lãnh đạo xung quanh vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả ? • Kế hoạch quản lý nguồn năng lượng hoặc kế hoạch tiết kiệm có được phát triển/đưa ra không? • Các chính sách và qui trình nội bộ có được phát triển/ đưa ra về vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả không? • Các áp phích bảo vệ/sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng có được trưng bày khắp nơi ở các thiết bị, trong tổ chức không? • Các chương trình khen thưởng và ghi nhận có được cung cấp cho nhân viên bảo vệ nguồn năng lượngkhông? • Nhân viên và khách có được giáo dục, hướng dẫn xung quanh vấn đề sử dụng hiệu quả năng lượng không? • Nhân viên có được cập nhật thường xuyên về việc sử dụng năng lượng và những tiến bộ tiết kiệm năng lượng không? • Việc sử dụng năng lượng có được đo, kiểm soát và ghi chép lại thường xuyên không? • Việc sử dụng năng lượng có được đối sánh với thực tiễn tiêu chuẩn ngành không? • Các mục tiêu về tiết kiệm năng lượng có được đưa ra không? • Việc thực hiện chương trình và chi phí năng lượng có được đưa vào trong báo cáo tài chính kinh doanh không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 66. 66. Các câu hỏi kiểm định nước nhà tắm Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Toilét là loại giật xả nước đơn? • Toilét là loại giật xả nước kép? • Các chỗ đi tiểu có giật xả nước tuần hoàn (‘đầy và xả’)? • Các chỗ đi tiểu có bộ phận giật xả cảm biến tự động? • Các vòi nước kết hợp (cả nóng và lạnh cùng nhau) hay riêng rẽ? • Các vòi bồn rửa có bộ phận khí và điều chỉnh lưu lượng dòng chảy? • Các vòi hoa sen có đầu vòi tiết kiệm nước? • Máy đun nước nóng và ống dẫn có được cách nhiệt? • Máy đun nước nóng được tắt vào buổi đêm? • Có biển hiệu hay thông báo đến khách giải thích về các hành động tiết kiệm nước được yêu cầu? • Nhiệt độ đun nước nóng có đặt quá cao? • Các vòi, vòi hoa sen và toilét có rò rỉ/chảy không ngừng? • Có rò rỉ nào ở bộ phận đun nước nóng? • Đệm cao su bể chứa nước có được thay thế thường xuyên? • Mức lưu lượng dòng chảy cho vòi hoa sen, toilét và vòi nước có trong giới hạn nhà sản xuất hướng dẫn? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 67. 67. Các câu hỏi kiểm định nước ở bể bơi, sân, vườn Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Bể bơi có mái che không? • Thực vật địa phương và/hoặc các loại cây trồng tốn ít nước có được sử dụng để làm cảnh? • Phân trộn compốt có được sử dụng? • Vòi nước chảy nhỏ giọt có được dùng? • Nước không từ vòi (uống được) có được sử dụng không? • Tòa nhà có một hoặc nhiều thùng đựng nước mưa? • Nhiệt độ nước bể bơi có được đặt ở mức tối thiểu mà vẫn đảm bảo thoải mái cần thiết cho khách? • Nhiệt độ không khí ở bể bơi trong nhà có đặt cao hơn 1độ C so với nhiệt độ nước để giảm sự bốc hơi? • Các vòi nước dùng để làm sạch sàn, lối đi và bãi xe? • Nước có được tái chế với các tính năng khác nhau? • Thiết bị và dụng cụ đo bể bơi có được kiểm tra không bị rò rỉ? • Có bị rò rỉ chỗ nào ở hệ thống ống dẫn, bể bơi hoặc vòi không? • Các yếu tố bên ngoài • Các bộ phận lọc được làm sạch đến cả lau rửa phía sau thường xuyên? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 68. 68. Các câu hỏi kiểm định nước ở khu giặt là và bếp Loại thiết bị Cách Sử dụng Các yếu tố bên ngoài • Các vòi nước kết hợp (cả nóng và lạnh cùng nhau) hay riêng biệt? • Các vòi nước ở bồn rửa có hệ thống khí và điều chỉnh lưu lượng dòng chảy? • Thiết bị không cần nước/thiếu nước? • Máy rửa bát dùng là loại tiết kiệm nước nhất? • Các hệ thống đun nóng nước được tắt vào buổi đêm? • Nhiệt độ đun nóng nước đặt có quá cao? • Mức độ dòng chảy cho thiết bị có đặt ở mức quá cao? • Nhân viên có được đào tạo thích hợp để biết sử dụng máy rửa bát? • Các vòi nước có rò rỉ hay chảy liên tục? • Có rò rỉ nào ở hệ thống đun nước nóng? • Các máy rửa bát có thường xuyên được bảo dưỡng? • Mức độ dòng chảy của các vòi có đặt ở trong giới hạn mà nhà sản xuất đã khuyên? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 69. 69. Các câu hỏi kiểm định nước ở khu hành chính và truyền thông Sáng kiến về chính sách và truyền thông Gắn kết nhân viên và khách hàng Kiểm soát nước • Sự cần thiết quan trọng về bảo vệ nguồn nước có được truyền thông rộng rãi trong doanh nghiệp ? • Ban quản lý có được tổ chức cung cấp chiến lược và lãnh đạo xung quanh vấn đề bảo vệ nguồn nước không? • Kế hoạch quản lý nguồn nước hoặc kế hoạch tiết kiệm nước có được phát triển/đưa ra không? • Các chính sách và qui trình nội bộ có được phát triển/ đưa ra về vấn đề quản lý và bảo vệ nguồn nước không? • Các áp phích bảo vệ nguồn nước có được trưng bày khắp nơi trong tổ chức không? • Các chương trình khen thưởng và ghi nhận có được cung cấp cho nhân viên bảo vệ nguồn nước không? • Nhân viên có được giáo dục về bảo vệ nguồn nước không? • Nhân viên có được cập nhật thường xuyên về việc sử dụng nước và những tiến bộ tiết kiệm nước không? • Việc sử dụng nước có được đo, kiểm soát và ghi chép lại thường xuyên không? • Việc sử dụng nước có được đối sánh với thực tiễn tiêu chuẩn ngành không? • Các chỉ số thực hiện quan trọng (KPI) và các mục tiêu về tiết kiệm nước có được đưa ra không? • Việc thực hiện chương trình và chi phí tiền nước có được đưa vào trong báo cáo tài chính kinh doanh không? • Các Bạn có biết chi phí tiền nước của các bạn không? • Các hóa đơn tiền nước hàng tháng có được xem chính xác không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 70. 70. Các câu hỏi kiểm định rác thải: Tái chế • Có các thùng rác riêng cho đồ nhựa, thủy tinh, giấy và đồ nhôm? • Có các nguyên liệu có thể tái chế được ở trong các thùng rác chung không ví dụ như chai, lọ hộp đựng? • Có nhiễm bẩn cao trong thùng rác tái chế không, ví dụ có rác không dùng được trong thùng rác để giấy tái chế không? • Giấy có được tái chế không? • Các thùng rác có được đặt ở mỗi bàn trong các văn phòng và phòng khách không? • Các thùng rác tái chế và rác chung có được đặt ở các địa điểm thuận lợi không? • Nhân viên và khách có được thông báo và cung cấp thông tin về các nguyên liệu và các mục đích tái chế không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 71. 71. Các câu hỏi kiểm định rác thải : khu hành chính và truyền thông Các sáng kiến về chính sách và truyền thông • Sự cần thiết quan trọng về việc giảm rác thải và tái chế có được truyền thông rộng rãi trong doanh nghiệp của bạn? • Ban quản lý có được tổ chức cung cấp chiến lược và lãnh đạo về vấn đề giảm rác thải và tái chế không? • Kế hoạch giảm rác thải và tái chế có được phát triển/đưa ra không? • Các chính sách và qui trình nội bộ có được phát triển/ đưa ra về vấn để giảm rác và mua sắm không? Gắn kết nhân viên • Các áp phích giảm thiểu/tái chể rác có được trưng bày khắp nơi trong tổ chức không? • Các chương trình khen thưởng và ghi nhận có được cung cấp cho nhân viên tái chế và giảm thiểu rác không? • Nhân viên có được giáo dục về giảm thiểu và tái chế rác thải không? • Nhân viên có được cập nhật thường xuyên về tái chế và những tiến bộ giảm thiểu rác không? Kiểm tra tái chế, nguyên liệu, rác • Các loại rác, nguyên liệu (đồ văn phòng, giấy, hàng hóa, thực phẩm, sản phẩm trong phòng khách v.v.) và việc tái chế có được kiểm soát và ghi chép lại thường xuyên không? • Các chỉ số thực hiện quan trọng (KPI) và các mục tiêu về rác, tái chế và nguyên liệu có được đưa ra không? • Việc thực hiện chương trình tái chế, rác thải và nguyên liệu có được đưa vào trong báo cáo tài chính kinh doanh không • Các hóa đơn tái chế, nguyên liệu và rác hàng tháng có được xem xét xem có chính xác và hiệu quả không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 72. 72. Các câu hỏi kiểm định rác thải : cung ứng hàng và mua bán (nhà tắm, bếp, nhà buồng) • Các sản phẩm văn phòng và giấy được làm từ nguyên liệu tái chế? Nếu đúng vậy, bao nhiêu phần trăm tái chế (5,30,100%)? • Mực in và cuộn mực in của các máy in, photo có được tái sản xuất? • Các sản phẩm tẩy rửa được cung cấp có thân thiện với môi trường? • Khăn giấy và khăn mặt giấy nhà tắm có được làm từ các nguyên liệu tái chế? • Thực phẩm có nguồn gốc từ địa phương mỗi khi có thể? • Có mua thực phẩm hữu cơ? • Các bát đĩa, cốc và đồ dùng nhà bếp dùng một lần có sử dụng trong nhà ăn hoặc thức ăn mang đi? • Nhân viên có dùng bát đĩa và đồ dùng nhà bếp dùng một lần? • Có các sản phẩm văn phòng và giấy hiếm được sử dụng không? • Mực in và cuộn mực in của các máy in, photo có được tái chế? • Có thấy rõ lãng phí những thứ không sử dụng không, ví dụ như đồ dùng văn phòng và thực phẩm..? • Nhân viên mua bán có được thông báo về các chính sách và sáng kiến giảm phát sinh rác không? • Có mua các sản phẩm “xanh” không? • Có nhiều thực phẩm trong các thùng rác ở bếp không? • Có nhiều thực phẩm trong các thùng rác ở nhà hàng và quán cà phê không? • Các túi ni lông có được đua cho khách một cách tự động để đựng thức ăn mang đi? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 73. 73. Các câu hỏi kiểm định rác thải: khu văn phòng • Tất cả các máy photo, máy in, máy fax đều có thể in hai mặt không? • Tất cả các máy tính và máy in đều được cài đặt sẵn in hai mặt không? • Các trang thiết bị văn phòng có tái chế hoặc hủy bỏ cẩn thận sau khi hết sử dụng? • Công ty có gửi hóa đơn bằng giấy? • Công ty có gửi ra ngoài các quảng cáo chương trình khuyến mại bằng giấy không? Nguồn: NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (Phòng thương mại NSW 2009 - Tài liệu phát triển bền vững – ngành du lịch, Chính phủ Úc – Bộ phận môi trường, nước, di sản và Nghệ thuật, Úc
 74. 74. Tìm hiểu tình hình hiện tại về rác thải Thực hiện kiểm tra nhanh rác thải Cuộc kiểm tra nhanh rác thải cần bắt đầu trước khi thực hiện kiểm định thực địa để tìm hiểu tình hình hiện tại về vấn đề rác thải Các bước chính 1. Đặt các thùng rác với số lượng đã xác định tại các vị trí quan trọng 2. Khi thùng rác đầy, bằng trực quan ước lượng tỷ lệ rác trong thùng của mỗi loại rác 3. Đổ rác đi và lặp lại qui trình trong vòng 1-2 ngày 4. Tính toán số lượng rác với mỗi loại bằng cách nhân theo kích thước thùng rác (ví dụ theo lít) với phần trăm lượng rác. Nguồn ảnh: http://www.banthebottle.net/government/do-you-really-know-what-is-inside-bottled-water/
 75. 75. Ví dụ về kết quả kiểm tra nhanh rác thải NGÀY/ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM KÍCHCÕ THÙNG CHAINHỰA CHAITHỦY TINH HỘPKIMLOẠI VỎHỘPSỮA GIẤY BÌACÁCTÔNG GIẤY HỮUCƠ KHÁC (liệt kê) 01/01/14; 11:00 Bếp 50L 20% 5% 10% 5% 50% 10% Bát đĩa sành vỡ 01/01/14; 17:00 Bếp 50L 10% 15% 5% 10% 60% 03/01/14; 17:00 Sảnh 50L 20% 10% 20% 35% 10% 5% túi nhựa 11/01/14; 10:00 Phòng khách 30L 40% 5% 5% 20% 30% 15/01/14; 17:30 Văn phòng 50L 10% 20% 55% 5% 10% đóng gói nhựa
 76. 76. Ví dụ kết quả kiểm tra nhanh rác thải: Phân tích rác thải bếp
 77. 77. 4. Lập kế hoạch và thực hiện hành động để cải thiện phát triển bền vững • Sử dụng các kết quả kiểm định và kiểm tra nhanh rác thải để tìm hiểu các kiểu phát sinh rác và tiêu thụ năng lượng và nước • Các kết quả kiểm định được ưu tiên hóa theo tần suất và/hoặc phạm vi ảnh hưởng • Xác định các cơ hội giảm thiểu sử dụng năng lượng, nước và phát sinh rác thải • Phân công trách nhiệm, thời hạn và các chỉ số thực hiện công việc
 78. 78. Ví dụ về cách đánh giá các yêu cầu và các cơ hội giảm thiểu rác thải KHU VỰC 1: BẾP Các chất thải thông thường Quy trình xử lý hiện tại Các cơ hội để giảm thiểu Những yêu cầu Khăn giấy ăn Chôn lấp Ủ phân hữu cơ Phát triển và sử dụng hệ thống ủ phân hữu cơ Chai lọ bằng nhựa Phân loại để tái chế Cung cấp thùng rác riêng biệt cho nhựa tái chế Thức ăn thừa Chôn lấp Ủ phân hữu cơ (trừ thịt và cá) Phát triển và sử dụng hệ thống ủ phân hữu cơ Vỏ đồ hộp Chôn lấp Phân loại để tái chế Cung cấp thùng rác riêng biệt cho kim loại tái chế … KHU VỰC 2: BUỒNG KHÁCH/KHU PHỤC VỤ BUỒNG …
 79. 79. Ví dụ kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải, tiêu dùng năng lượng và nước KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NƯỚC Mô tả Chi phí Người chịu trách nhiệm Thời gian Lắp đặt vòi có lưới hạn dòng VND 1,500,000,000 Tổ trưởng bảo dưỡng 07/2014 Biển báo mang tính giáo dục VND 2,000,000 Quản lý cấp cao 02/2014 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG Mô tả Chi phí Người chịu trách nhiệm ThờI gian Chiếu sáng hiệu quả khu vực sảnh khách sạn VND 800,000,000 Tổ trưởng bảo dưỡng 04/2014 Biển báo mang tính giáo dục VND 2,000,000 Quản lý cấp cao 03/2014 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC GIẢM THIỂU RÁC THẢI Mô tả Cost Responsibility Time frame Đặt các thùng đựng rác tái chế tại một số địa điểm công cộng VND 400,000,000 Quản lý sân vườn 03/2014 Đào tạo nhân viên về quản lý rác thải VND 4,000,000 Quản lý cấp cao 03/2014
 80. 80. Tăng cường sự cam kết và hành động từ phía khách và nhân viên cho sự phát triển bền vững CÓ ĐƯỢC CAM KẾT VÀ HÀNH ĐỘNG THÔNG QUA Chính sách Đào tạo Tài liệu quảng cáo Hệ thống báo cáoBiển hiệu và tranh áp phíc Các đội và người lãnh đạo về phát triển bền vững Khen thưởng
 81. 81. 5. Giám sát, đánh giá và điều chỉnh • Tiếp tục giám sát và xem xét thực hiện bằng cách: – Tái triển khai kiểm định thực địa – Điều tra quan sát cơ bản – Kiểm tra nhanh lượng rác thải • Đánh giá các khu vực đang có thực tiễn yếu kém đi ngược lại các hành động đã được kiến nghị và thực hiện các giải pháp thay thế khác • Nếu các mục tiêu/đối sánh có vẻ không thể đạt được, hãy xem xét điều chỉnh • Tăng cường các hành động tích cực
 82. 82. CHỦ ĐỀ 4. GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN NHÃN BÔNG SEN XANH CỦA VIỆT NAM Bài 10. KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC VÀ CHẤT THẢI
 83. 83. Những yêu cầu của Nhãn bông sen xanh Đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường Sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng Góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương Theo đuổi Phát triển du lịch bền vững
 84. 84. 25 điểm thưởng Tiêu chí Bông sen xanh Cấp cơ sở 30 tiêu chí A,B,C, D Cấp khuyến khích 29 tiêu chí A,B,C,D Cấp cao 22 tiêu chí A,B,C,D
 85. 85. Ví dụ về tiêu chí Bông sen xanh
 86. 86. Ví dụ về tiêu chí Bông sen xanh
 87. 87. Ví dụ về tiêu chí Bông sen xanh
 88. 88. Ví dụ về tiêu chí Bông sen xanh
 89. 89. Bài hát :Tôi cần phải thức tỉnh (I need to wake up) Có phải bấy lâu nay tôi vẫn ngủ quên? Tôi vẫn còn lo sợ mọi sự sẽ tan vỡ Do sự bất cẩn của tôi? Hãy quên đi những bất bình đã qua Và đưa tôi đến chỗ tôi cần phải đến Để hiểu những điều mà tôi chưa thể nhìn thấy Bởi vì tôi cần phải hành động Tôi cần phải thức giấc, Tôi cần phải thay đổi Tôi cần phải thức tỉnh, Tôi cần phải lên tiếng Một cái gì đó đã bắt đầu phải thay đổi Tôi đã ngủ quên bấy lâu nay Và tôi cần phải thức giấc ngay bây giờ Như một đứa trẻ Tôi đã nhảy múa như những năm 1999 Những giấc mơ của tôi đã thật là ngây ngô Với lời hứa thế giới mới này sẽ là của tôi Bây giờ tôi đang trút bỏ sự bất cẩn của tuổi trẻ Lắng nghe một sự thật không dễ chịu chút nào Rằng tôi cần phải hành động Tôi cần phải thức giấc Tôi cần phải thay đổi Tôi cần phải thức tỉnh Tôi cần phải lên tiếng Một cái gì đó đã bắt đầu phải thay đổi Tôi đã ngủ quên bấy lâu nay Và tôi cần phải thức giấc ngay bây giờ Tôi không phải là đảo hoang Tôi không sống một mình tôi Tôi có những kế hoạch rõ ràng Thấm sâu vào máu thịt tôi Rằng tôi cần phải hành động Tôi cần phải thức giấc Tôi cần phải thức tỉnh Tôi cần phải lên tiếng Một cái gì đó đã bắt đầu phải thay đổi Tôi đã ngủ quên bấy lâu nay Và tôi cần phải thức tỉnh ngay bây giờ Tôi muốn thay đổi Tôi cần phải thức tỉnh Tôi cần phải lên tiếng Một cái gì đó đã bắt đầu phải thay đổi Tôi đã ngủ quên bấy lâu nay Và tôi cần phải thức giấc Ngay bây giờ
 90. 90. Thêm một vài dữ liệu nữa trước khi kết thúc! • Nếu năng lượng chiếm ¼ chi phí kinh doanh của bạn, thì 20% năng lượng tiết kiệm được sẽ tăng 5% lãi gộp • Cứ 1⁰C tăng lên trên bộ điều khiển nhiệt thì năng lượng sử dụng sẽ tăng lên khoảng 15% vào mùa đông3 • Cứ 1⁰C giảm xuống trên bộ điều khiển nhiệt thì năng lượng sử dụng sẽ tăng lên khoảng 10% vào mùa hè3 • Bạn có thể tiết kiệm tới 10% một năm về chi phí sưởi hoặc làm mát chỉ đơn giản bằng cách điều chỉnh bộ điều khiển nhiệt lệch thêm 1⁰C3 • Tăng nhiệt độ tủ lạnh chỉ cần 1⁰C có thể giảm tiêu thụ năng lượng từ 2-4%2 • Cứ mỗi tấn giấy được tái chế sẽ tiết kiệm : gần 13 cây; 2.5 thùng dầu (mỗi thùng = 159 lít); 4100 kWh điện; 4 m3 hố chôn rác; 31,780 lít nước3 Nguồn: (1) NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (2) Carbon Trust, Hospitality saving energy without compromising service, Sector Overview (CTV013), Carbon Trust, UK, 2007 (3) Sustainability Victoria, HVAC TIPS (Heating, Ventilation and Air Conditioning), http://www.sv.sustainability.vic.gov.au
 91. 91. Xin trân trọng cảm ơn! Thank you!

×