Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul introduccio

178 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Modul introduccio

  1. 1. Gestor de Continguts Vignette 7 Mòdul: Introducció Només disponible a dues columnes. La imatge, el text i els enllaços són opcionals. Els enllaços poden ser en enllaços i/o documents. 1 109X109 2 4 3 1 Gestió del contingut S’ha de crear un contingut AB_GRUPENLLAÇOS. Per la imatge caldrà associar al AB_GRUPENLLAÇOS un AB_MULTIMEDIA i si es volen crear enllaços caldrà crear un enllaç per a cada un d’ells. 1 Camp Títol de l’enllaç. 2 Camp Descripció. Admet negretes i cursives. 3 Camp Enllaç. Camp Imatge. Cal crear un AB_Multimedia i pujar la imatge al camp Fitxer Original. La 4 imatge ha de ser de 109 X109 pixels. Camp obligatori Camp opcionalMòdul: Introducció (17/05/201217/05/2012) 1/5
  2. 2. Gestor de Continguts Vignette 7 1 2 3 4 Camp obligatori Camp opcionalMòdul: Introducció (17/05/201217/05/2012) 2/5
  3. 3. Gestor de Continguts Vignette 7 4 4 Camp obligatori Camp opcionalMòdul: Introducció (17/05/201217/05/2012) 3/5
  4. 4. Gestor de Continguts Vignette 7 3 Camp obligatori Camp opcionalMòdul: Introducció (17/05/201217/05/2012) 4/5
  5. 5. Gestor de Continguts Vignette 7 3 3 3 Camp obligatori Camp opcionalMòdul: Introducció (17/05/201217/05/2012) 5/5

×