Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formació IMPULS DE LA LECTURA

1,128 views

Published on

Presentació de la modalitat general de formació per al curs 11-12 en els centres prioritzats i de referència el Baix Llobregat. 16 de novembre de 2011.

 • Be the first to comment

Formació IMPULS DE LA LECTURA

 1. 1. IMPULS DE LA LECTURA FORMACIÓ SUBDIRECCIÓ GENERAL DE LLENGUA I PLURILINGÜISME ST ENSENYAMENT AL BAIX LLOBREGAT 16 de NOVEMBRE de 2011.
 2. 2. Calendari. 4 fases. <ul><li>Planificació: abril-setembre 2011. </li></ul><ul><li>Difusió: juny-setembre 2011. </li></ul><ul><li>Implementació: octubre 2011- juny 2014 . </li></ul><ul><li>Avaluació del Pla: juny 2014. </li></ul>
 3. 3. Centres 1r. any. Baix Llobregat Àrea: Nord ESC Joan Maragall (St. Andreu de la Barca) ESC José Echegaray (Martorell) INS Joan Oró (Martorell) INS Pompeu Fabra (Martorell) Àrea: Marina ESC Montserratina (Viladecans) ESC Margalló (Castelldefels) INS Mediterrània (Castelldefels) INS de Sales (Viladecans) Àrea: Delta ESC Parellada (Sant Boi de Ll.) ESC Jacint Verdaguer (El Prat de Ll.) INS Frederic Mompou (St. Vicenç dels Horts) INS Marianao (St. Boi de Ll.) ESC Sant Jaume (El Prat de Ll) R Àrea: Esquerra ESC L’Alzina (Molins de Rei) ESC Matilde Orduña (Esplugues) INS Olorda (Sant Feliu de Ll.) INS Miquel Martí i Pol (Cornellà) ESC Alfons XIII (Molins de Rei) R
 4. 4. Disseny tasques 1r. Any. Centres prioritzats. Fases. Juny (mati-jornada no lectiva) Acompanyament. Organització de la sessió i Assessorament 4. Tancament: - Posada en comú - Documentar una bona pràctica Acompanyament i Avaluació del pla de treball. 3. Aplicació i Seguiment Desembre-Maig <ul><li>Assessorament en Centre ( ± quinzenalment) </li></ul><ul><li>Form. intercentres. ( ± 3 sessions) </li></ul><ul><li>Conferències. </li></ul>2. Disseny pla actuació. Octubre-Novembre Coordinació i assessorament Assessorament 1. Concreció d’un aspecte de lectura a millorar TEMPORALITZACIÓ INSPECCIÓ SERVEIS EDUCATIUS (LIC) CENTRES
 5. 5. Procés en la formació i l’assessorament Formació dels equips LIC Assessorament dels centres de referència Assessorament / formació dels centres prioritzats Preparació d’un recull de pràctiques de referència Curs 2010-2011 Curs 2011-2012
 6. 6. ASSESSORAMENT / FORMACIÓ CENTRES PRIORITZATS: CALENDARI D’APLICACIÓ Formació i Assessorament NOVEMBRE GENER-FEBRER-MARÇ-ABRIL-MAIG JUNY <ul><li>Treball previ en cada centre </li></ul><ul><li>-Diagnosi </li></ul><ul><li>-Hi participen: </li></ul><ul><li>referents de centre </li></ul><ul><li>inspecció </li></ul><ul><li>ALIC </li></ul><ul><li>sessions intercentres </li></ul><ul><li>-presentació de resultats i conclusions per part de cada centre </li></ul><ul><li>-hi participen: </li></ul><ul><li>referents de centre </li></ul><ul><li>Inspecció </li></ul><ul><li>ALIC </li></ul>sessions +/-quinzenals en cada centre -Aprofundiment en la reflexió teòrica -Concreció d’actuacions -Presentació i anàlisi d’experiències i unitats didàctiques -L’assessor/a LIC assessora i condueix el procés . sessions intercentres -Compartir punts forts i punts febles -Hi participen referents de tots els centres <ul><li>Jornada de l’Àrea geogràfica </li></ul><ul><li>16/XI/2011 </li></ul><ul><li>- Presentació del Pla </li></ul><ul><li>Hi participen tots els centres prioritzats i de referència de la zona </li></ul>
 7. 7. Centres prioritzats <ul><li>PILEC. Centres prioritzats : </li></ul><ul><ul><li>Formació intercentres: (5/6 sessions) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 grup per PRI i 1 grup per SEC . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1era. Sessió : es farà abans d’iniciar els assessoraments EN CENTRE. Anirà sobre el document “La lectura en un centre educatiu” (marc referència). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2-3 sessions més : posar en comú les feines que s’estan fent als centres. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jornada final : darrera setmana juny. Posada en comú. Pràctica documentada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Assessorament centres (+/- quinzenalment) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A partir del material creat + especificitat centre. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Centres referència <ul><li>PILEC. Centres de referència : </li></ul><ul><ul><li>Són centres MOLT CONCRETS del territori amb alguna pràctica de referència concreta (competència lectora). </li></ul></ul><ul><ul><li>Es farà un grup centralitzat a SC amb + 3 persones per centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els assessors LIC ajudaran a muntar la pràctica de referència segons plantilla-PILEC que donaran de SC. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajudaran a identificar-la. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajudaran a millorar-la. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A donar-li un marc teòric. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fer-ne evidències, tan escrites com audiovisuals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preparar el grup del centre per compartir-la amb el claustre i amb altres centres. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Altres iniciatives i accions <ul><li>Conferències (obertes): </li></ul><ul><ul><li>La lectura en un centre educatiu. Enric Queralt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llegim en parella. </li></ul></ul><ul><ul><li>El gust per llegir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llegir abans de llegir. </li></ul></ul><ul><ul><li>La lectura en veu alta. </li></ul></ul><ul><li>Jornades d’Intercanvis d’Experiències. </li></ul><ul><li>El gust per la lectura. </li></ul><ul><li>Tallers de llengua i literatura catalanes. </li></ul><ul><li>6è Congrés d’Educació i Entorn: “Lectura, família i entorn” </li></ul>
 10. 10. Objectiu últim: <ul><li>1. S’aprèn a llegir aprenent les estratègies que cal aplicar. </li></ul><ul><li>2. Cal que l’alumne sigui partícip del procés. </li></ul>S’han de fer explícites a l’alumne les estratègies de lectura , per tal que esdevingui autònom i les pugui aplicar espontàniament. FORMACIÓ Anàlisi i millora d’activitats de lectura
 11. 11. No hem d’oblidar que totes les activitats de formació comparteixen un únic objectiu: MILLORAR LA COMPETÈNCIA LECTORA DELS ALUMNES Cada centre anirà fent el seu camí, ràpid o lent, però de tant en tant haurà d’aturar-se per comprovar si els esforços que està esmerçant es reflecteixen en la millora dels resultats dels alumnes en totes les àrees curriculars. En definitiva:
 12. 12. IMPULS DE LA LECTURA FORMACIÓ SUBDIRECCIÓ GENERAL DE LLENGUA I PLURILINGÜISME ST ENSENYAMENT AL BAIX LLOBREGAT 16 de NOVEMBRE de 2011. MOLTES GRÀCIES!!

×