Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Briquette

865 views

Published on

bio briquette - interactive multimedia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Briquette

 1. 1. बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधि बि हाइभ ब्रिकेट कसरी बनाउने भन्ने बारे
 2. 2. खेर जाने , वन जंगल तथा खेतबार ी लाई असर पार्ने र कम प्रयोगमा आउने खालक ा जैविक पदार्थहरु ( जस्तै बनमारा , स्याउलाका हाँगा बिंगा , झ्याँसा , घाँजाघुँजी तथा झिक्राहरु ) लाई प्रयोग र प्रशोधन गर ी मौर ी को चाका आकारक ा ब्लकहरु तयार पार ेर इन्धन को रुपमा प्रयोग गर्ने तरिकालाई नै बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधि भनिन्छ । यो सस्तो , सुलभ र उत्पादन गर्न सजिलो भएको हु ँ दा नेपालक ा ग्राम ी ण क्षेत्रमा अति नै चर्चित छ तथा यसले बढ्दो इन्धनको माग र अभावलाई घटाउन पनि मद्दत गर्छ । यो प्रविधि उर्जा तथा वातावरण केन्द्रले बिस्तार गरेको हो , साथै इसिमोड प्रदर्शन तथा तालिम केन्द्र , गोदावर ी ले पनि यसलाई किसान तथा संघ संस्थाहरुलाई तालिम तथा प्रदर्शन मार्फत बिस्तार गरिरहेको छ। बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः के हो ?
 3. 3. <ul><li>खाना पकाउन ( घरमा , बनभोजमा ) </li></ul><ul><li>कोठा न्यानो पार्न </li></ul><ul><li>आगो ताप्न </li></ul><ul><li>सुत्केरी आमा तथा बच्चालाई सेकताप गर्न ( प्रसुती अस्पताल तथा घरमा ) </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः प्रयोग प्रत्येक ब्रिकेट एक देखि एकघण्टा आधा समयसम्म बल्ने भएकोले एउटा ब्रिकेटले ४ / ५ जनालाई एक छाक खाना ( दाल , भात , तरकारी ) पकाउन पुग्छ ।
 4. 4. <ul><li>स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने </li></ul><ul><li>समयको बचत </li></ul><ul><li>झारपातको प्रयोग ( जस्तै बनमारा , स्याउलाका हाँगा बिंगा , झ्याँसाहरु , घाँजाघुँजी , झिक्राहरु ) </li></ul><ul><li>घरैमा निर्माण गर्न सकिने </li></ul><ul><li>आयमूलक ( ब्यवसाय , रोजगारी ) </li></ul><ul><li>कम खर्चिलो </li></ul><ul><li>दाउराको बचत </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः फाइदाहरु
 5. 5. <ul><li>१ . ५ फिट गहिरो र ३ फिट गोलाई आकार को खाडल तयार गर् ने </li></ul><ul><li>सुकेको जैविक पदार्थ ( जस्तै बनमारा , स्याउलाका हाँगा बिंगा , झ्याँसा , घाँजाघुँजी तथा झिक्राहरु ) जम्मा गर्ने र तयार पारिएको खाडलमा राख ी जलाउन े </li></ul><ul><li>जलिसकेक ा ती जैविक पदार्थहरुलाई खरान ी हुन ु अघि नै हरियो स्याउला र माटोले टम्म छोपिदिन े </li></ul><ul><li>यसर ी छोपिसकेपछि ८ - १२ घण्टामा कोइला / गोल तयार हुन्छ </li></ul><ul><li>माटो र स्याउला बिस्तारै ह टा ई खाडलबाट गोललाई निकाल्न े </li></ul><ul><li>य सर ी निकालिएको गोललाई मसिनो ध ू लो हुनेगरी पिध्ने </li></ul><ul><li>यस पछि ३ भाग गोलको धूलोमा १ भाग चिम्टाइलो माटो म िसा ई पान ी लगाएर हल्का मुछ ्ने </li></ul><ul><li>य सर ी मुछिएको मिश्रणलाई ब्रिकेट साँचोमा राख ी बि हाइभ ब्रिकेट तयार पार ्ने र ३ - ६ दिनसम्म घाममा सुका उने ( यो समय घामको तापमा भर पर्दछ ) </li></ul><ul><li>अब ब्रिकेट प्रयोगको लागि तयार भयो । </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः बनाउने तरिका
 6. 6. <ul><li>सुकेको जैविक पदार्थ ( जस्तै बनमारा , स्याउलाका हाँगा बिंगा , झ्याँसा , घाँजाघुँजी तथा झिक्राहरु ) </li></ul><ul><li>ती जैविक पदार्थ जलाउने ठाउँ </li></ul><ul><li>गोल या कोईला धूलो पार्ने सामान ( जा ँ तो , ढिंकी , मुंग्रो , ओखल ) </li></ul><ul><li>चिम्टाइलो माटो </li></ul><ul><li>पा नी र पानी राख्ने भाँडो </li></ul><ul><li>ब्रिकेट साँचो </li></ul><ul><li>ब्रिकेट सुका उने ठाउँ </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः चाहिने सामानहरु
 7. 7. <ul><li>१ . ५ फिट गहिरो र ३ फिट जति गोलाई भएको खा ल् ड ो बनाउने </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः बनाउने तरिका खाल्डो बनाउने
 8. 8. <ul><li>सुकेका जैविक पदार्थ जम्मा ग री खाल ्डो मा राख ेर अलि - अलि गरी थप्दै जलाउन े </li></ul><ul><li>जलिसकेक ा ती जैविक पदार्थ हरु लाई खरान ी हुन ु अघि नै हल्का पानी छर्केर आगो निभाउने अथवा </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः बनाउने तरिका कोईला या गोल बनाउने १ १०० क िलो जैविक पदार्थ जलाउन आधा घण्टा देखि एक घण्टा समय लाग्दछ
 9. 9. <ul><li>जलिसकेक ा ती जैविक पदार्थलाई खरान ी हुन ु अघि नै हरियो स्याउला र माटोले टम्म छोपिदि ने ताकि खाल्डो भित्र हावा पस्न नसकोस् र भित्रको आगो निभोस् </li></ul><ul><li>यसर ी छोपिसके र ८ देखि १२ घण्टामा कोइला / गोल तयार हुन्छ ( उदाहरणको लागि बेलुका बालेर भोलिपल्ट गोल या कोईला तयार हुन्छ ) </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः बनाउने तरिका कोईला या गोल बनाउने २
 10. 10. <ul><li>माटो र स्याउला बिस्तारै ह टा ई खाडलबाट गोललाई निकाल्न े </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः बनाउने तरिका कोईला या गोल संकलन
 11. 11. <ul><li>अब गोललाई जा ँ तो , ढिंकी , मुंग्रो या ओखल प्रयोग गर ी मसिनो ध ू लो हुनेगर ी पि ध्ने </li></ul><ul><li>यसपछि ३ भाग गोलको धूलोमा १ भाग चिम्टाइलो माटो म िसा ई पान ी लगाएर हल्का मुछ ्ने </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः बनाउने तरिका मिश्रण बनाउने माटोको झोल बनाएर बिस्तारै मुछ्नु अझ राम्रो हुन्छ
 12. 12. <ul><li>य सर ी मुछिएको मिश्रणलाई ब्रिकेट साँचोमा राख ी बि हाइभ ब्रिकेट तयार पार ्ने र ३ देखि ६ दिनसम्म घाममा सुका उने </li></ul><ul><li>यस पछि ब्रिकेट प्रयोगको लागि तयार हुन्छ </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः बनाउने तरिका ब्रिकेट बनाउने
 13. 13. <ul><li>ब्रिकेटलाई ब्रिकेट चुलोमा राख्ने </li></ul><ul><li>सुकेका पात या कागजको सहायताले ब्रिकेटको तल्लो भाग सल्काउने </li></ul><ul><li>ब्रिकेटको तल्लो भाग जलिसकेपछि बिस्तारै बल्न थाल्छ </li></ul>बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः बाल्ने तरिका घर बाहिर सल्काउनु राम्रो हुन्छ
 14. 14. बि हाइभ ब्रिकेट प्रविधिः कुराकानी
 15. 15. धन्यवाद सल्लाह सामदेन शेर्पा , इसिमोड प्रदर्शन तथा तालिम केन्द्र , गोदावर ी आवाज सपना लोहनी , इसिमोड फोटोग्राफी अन्जेश तुलाधर , इसिमोड इसिमोड प्रदर्शन तथा तालिम केन्द्र , गोदावर ी परिवार निर्माण तथा प्रस्तुती दीपेन्द्र तण्डुकार , इसिमोड

×