Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evidencias do cambio climático nas masas de xeo

296 views

Published on

Presentación sobre as evidencias do cambio climático nas modificacións das masas de xeo

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Evidencias do cambio climático nas masas de xeo

  1. 1. Evidencias do cambio climático<br />Evidencias referidas aos cambios nas masas de xeo<br />CMC (IES Monte da Vila, O Grove)<br />
  2. 2. ÁRTICO<br />PERDA DE ESPESOR DO XEO: DISTRIBUCIÓN<br />O xeonosanos90 era 1,3 metros máisfinoque 30 anosantes<br />(Perdade 40% en volume)<br />
  3. 3. ÁRTICO<br />September 21,2005<br />A extensióndo xeo no verán do 2005 reduciuse nun 20% respectoaopromedio 1978-2000<br />
  4. 4. GROENLANDIA<br />
  5. 5. GROENLANDIA<br />A aguadanevefundidaprecipítaseporunhafenda do xeo<br />
  6. 6. ANTÁRTIDA<br />Península <br />Antártica<br />Perdade masa de xeonestesdouspuntos.<br />Mar de Admunsen<br />
  7. 7. Ha<br />Desaparición de GlaciaresPirenaicosEspañois<br />GLACIARES<br />Monte Perdido<br />

×