SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
PAGHUBOG NG
KONSENSYA
BATAY SA LIKAS
NA BATAS
MORAL
Ano ang
kaugnayan ng
konsensiya sa
Likas na Batas
Moral?
 Sa pamamagitan ng konsensiya nakagagawa
ang tao ng pagpapasiya at nasusunod ang
Batas-Moral sa kaniyang buhay.
 Ang konsensiya ang pamantayang ginagamit ng
tao upang suriin ang iniisip, salita at gawa ayon
sa Likas na Batas Moral na siya naming batayan
upang malaman ang mabuti at masama sa
natatanging sitwasyon.
 Sinusuri ng konsensiya ang kilos kung ito ay
tama o mali
 Ang konsensiya ang pinakamalapit na
pamantayan ng moralidad.
Mga antas ng
paghubog ng
konsensiya
1. Ang antas na likas na
pakiramdam at reaksiyon.
Nagsisimula ito sa pagkabata.
Hindi alam ng bata kung ano ang
tama o mali. Umaasa lamang siya
sa mga paalala, paggabay at
pagbabawal ng kanyang mga
magulang o ng mga mas
nakatatanda.
2. Ang antas ng superego.
Malaki ang bahaging
ginagampanan ng may awtoridad
sa pagpapasya at pagkilos ng
bata. Itinuturo sa bata kung ano
ang mga ipinagbabawal sa lipunan
at nagiging bahagi na ito ng
kanyang buhay nang hindi
namamalayan.
3.
Ayon kay Sr. Felicidad Lipio (2004,
ph 55-58), mahuhubog ang konsensiya
ng tao upang kumiling ito sa mabuti
kung susundin ang mga hakbang.
1. Matapat at masunuring isagawa ang
paghahanap at paggalang sa katotohanan.
Maipakikita ang pananagutan sa kilos
kung gagawin ang mga sumusunod.
a. Kilalanin at pagnilayan ang mga tunay
na pagpapahalagang moral na sangkot sa
isang kilos.
b. Suriin ang mga sariling hangarin
upang matiyak na kumikilos sa mga
mabuting layunin at hindi mula sa
makasariling interes.
c. Unawain at pagnilayan ang mga
karanasan at hamon sa buhay.
d. Alamin at unawain ang mga
talakayan tungkol sa mga
napapanahong isyung moral at mga
implikasyong panlipunan ng mga ito.
2. Naglalaan ng panahon para
sa regular na panalangin. Ang
pakikipag-ugnayan natin sa
Diyos ay nakatutulong sa
pagpapanatag ng kalooban,
paglinaw ng pag-iisip at
kapayapaan ng puso.
Ano ang Batas
Moral?
•Batayan ng pagkilos ng tao
upang ito ay maging tama at
mabuti.
•Nagpapakita ng direksyon ng
pantaong kilos para
makarating sa tamang
patutunguhan.
•Batas ng Kalikasan (Natural
law) na naihahayag sa
pamamagitan ng ating isip.
•Naisasaad nito ang
pamatayan ng mga gawang
dapat at di dapat.
Saan Nakaugat ang Batas
Moral?
Batas na Walang Hanggan
(Etyernal Law) o Batas ng
Diyos.
Ito ay unibersal, angkop sa
lahat at sa lahat ng kultura.
Tatlong Uri ng Batas
na Pamantayan at
Gabay ng Kilos-tao
(Human Act)
1. Batas Eternal
•Mismong karunungan ng
Diyos na namamahala
sa lahat ng kilos at galaw
ng umiiral sa sanlibutan
2. Lex Naturalis
•Pakikibahagi ng tao, bilang
rasyonal na nilikha, sa Batas
Eternal.
“Ilaw ng likas na isip” bilang
umuunawa ng mabuti at masama.
3. Batas ng Tao
•Tumutukoy sa prinsipyo
na ibinabatay ng isip sa
mga pangunahing
prinsipyo ng Len
Naturalis
Batas Eternal o Batas na Walang Hanggan
(Eternal Law)
Lex Naturalis o Batas
Kalikasan
(Natural Law)
Likas na Batas
Moral
Batas ng Tao
Batas n g Kalikasan
(Law of Nature)
Batas Eternal o Batas na Walang
Hanggan (Eternal Law)
Ako’y NUMNGTI tinig na iyong
maririnig
NOHANPA ng agam-agam, isip
saan ipipilig?
Alin ang tama, bakit ito ay mali?
Ako’y dapat KONTASULNOKI
mo sa panahon ng pagpili.
WAPANAGLI sa’yo
kailanman di pinilit GANWALI
na dulot ko sa mata sana’y
wag ipikit, Sakaling piliin
mong di ako NINSIPAN,
Siguradong ikaw ay aking
SIUGINU.
Kung di ako’y KINGPAGAN ika’y
walang katahimikan,
Ang maling gawa ay magbabalik sa
isipan
Hangga’t di NGINIMA ikaw nga
ang may sala
At ang nagawang AMAMAS ay
piloting itama
Maaari mo akong ituring na
BIGKAGANI
Hindi kita aakayin sa
MAHAKAPANAK
Makinig ka lamang pag kita’y
paalalahanan
Ako ba’y kilala mo mahal na
kaibigan?
Ako’y munting tinig na iyong
maririnig
Panahon ng agam-agam, isip
saan ipipilig?
Alin ang tama, bakit ito ay mali?
Ako’y dapat kinokonsulta mo sa
panahon ng pagpili.
Paliwanag sa’yo kailanman di
pinilit
Liwanag na dulot ko sa mata
sana’y wag ipikit
Sakaling piliin mong di ako
pansinin
Siguradong ikaw ay aking
uusigin
Kung di ako’y pakinggan ika’y
walang katahimikan
Ang maling gawa ay magbabalik
sa isipan
Hanggat di amining
ikaw nga ang may sala
At ang nagawang masama
ay piliting itama.
Maaari mo akong ituring na
kaibigan
Hindi kita aakayin sa
kapahamakan
Makinig ka lamang
pag kita’y paalalahanan Ako
ba’y kilala mo
mahal na kaibigan?
Konsensya
• Pinakamalapit na pamantayan ng
moralidad na gumagabay sa
ating pamumuhay tungo sa
kabutihan.
• Praktikal na paghuhusga ng
isipan na nagpapasya na gawin
ang mabuti at iwasan ang
masama (Lipio, 2004, ph. 2)
Konsensya
• Bahagi ng ispiritwal na
kalikasan.
• Paglalapat ng ating
kaalaman tungkol sa mabuti
at masama sa ating
ginagawa o maaaring gawin.
Konsensya
• Ito ay isang natatanging
kilos pangkaisipan, isang
paghihusga ng atinng
sariling katwiran.
– Santo Tomas de Aquino
Dalawang Uri ng Konsensya
• Tama, kapag ito’y
naghuhusga ng pasiya o
kilos batay sa tamang
panuntunan at naaayon sa
Batas Moral.
• Mali, nagpasiya ng taliwas sa
mga prinsipyo ng Batas
Moral.
Maling Konsensya
Ang maling konsensya ay
maaaring nagkakaiba sa
sumusunod na paraan:
a)Tuliro o may duda
b)Maluwag
c)Manhid o mapagwalang bahala
d)Ipokrito
Salik sa Paghubog ng
Wastong Konsensya
a.Laman at lawak ng
pagkatuto
b.Antas ng kakayahang mag-
isip
c.Impluwensya ng tagahubog
ng pagkatuto.
Paraan na Makatutulong
sa Pagpapatibay
Konsensya
a.Seryosong pag-aaral
tungkol sa Batas Moral.
b.Pagninilay
c.Pagkonsulta o paghingi
ng gabay mula sa
nakatatanda.
e. Pag-uusig ng konsensya
bago gumawa ng pasya o
aksiyon.
f. Malalim na pagkilala sa
sarili.
g. Pagbabasa ng mga Banal
na Aklat
h. Pagdadasal bago ang kilos.
“Ang ating mga pagkabigo ay
daan tungo sa ating pag-unlad.
Tinatawag tayo upang maging
ganap sa salita at sa gawa. Kung
ano tayo at kung ano ang
magiging tayo ay nakasalalay sa
ating mga moral na gawain. Ang
mga gawaing ito ay humuhubog sa
ating pagkatao, pag-uugali at
buong buhay.”

More Related Content

What's hot

Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loobMataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loobDon Joreck Santos
 
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxTunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxMaria Luisa Maycong
 
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Louise Magno
 
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6Francis Hernandez
 
ESP Module 5 Presentation GRADE 10 Ikalawang Markahan
ESP Module 5 Presentation GRADE 10 Ikalawang MarkahanESP Module 5 Presentation GRADE 10 Ikalawang Markahan
ESP Module 5 Presentation GRADE 10 Ikalawang MarkahanLuchMarao
 
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxCrislynTabioloCercad
 
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanLemuel Estrada
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxmapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxHersheyYinAndrajenda
 
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas Moral
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas MoralGrade 7 Konsensya at Likas na Batas Moral
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas MoralBridget Rosales
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Rachalle Manaloto
 
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralThelma Singson
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Rachalle Manaloto
 
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8Francis Hernandez
 
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isipAng mataas na gamit at tunguhin ng isip
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isipEmkaye Rex
 
ESP 10-Makataong Kilos.ppt
ESP 10-Makataong Kilos.pptESP 10-Makataong Kilos.ppt
ESP 10-Makataong Kilos.pptrusselsilvestre1
 

What's hot (20)

Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loobMataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
 
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxTunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
 
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
 
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
 
ESP Module 5 Presentation GRADE 10 Ikalawang Markahan
ESP Module 5 Presentation GRADE 10 Ikalawang MarkahanESP Module 5 Presentation GRADE 10 Ikalawang Markahan
ESP Module 5 Presentation GRADE 10 Ikalawang Markahan
 
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
 
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxmapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
 
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas Moral
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas MoralGrade 7 Konsensya at Likas na Batas Moral
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas Moral
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
 
ESP 10 - Modyul 6
ESP 10 - Modyul 6ESP 10 - Modyul 6
ESP 10 - Modyul 6
 
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
 
GRADE 10 ESP MODULE 7
GRADE 10 ESP MODULE 7GRADE 10 ESP MODULE 7
GRADE 10 ESP MODULE 7
 
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
 
Likas na Batas Moral
Likas na Batas MoralLikas na Batas Moral
Likas na Batas Moral
 
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isipAng mataas na gamit at tunguhin ng isip
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip
 
ESP 10-Makataong Kilos.ppt
ESP 10-Makataong Kilos.pptESP 10-Makataong Kilos.ppt
ESP 10-Makataong Kilos.ppt
 
EsP 10 Modyul 2
EsP 10 Modyul 2EsP 10 Modyul 2
EsP 10 Modyul 2
 
Modyul 7
Modyul 7Modyul 7
Modyul 7
 

Similar to PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt

esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptxesp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptxMaerieChrisCastil
 
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2Len Santos-Tapales
 
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptxESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptxGelmarDumasigCaburna
 
vdocuments.mx_batas-moral.pptx
vdocuments.mx_batas-moral.pptxvdocuments.mx_batas-moral.pptx
vdocuments.mx_batas-moral.pptxvanessacabang2
 
Konsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
Konsensiya Batay sa Natural na Batas MoralKonsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
Konsensiya Batay sa Natural na Batas MoralKokoStevan
 
EsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxVidaDomingo
 
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralThelma Singson
 
konsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdfkonsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdfMailynDianEquias
 
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptxEduardoReyBatuigas2
 
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptxPrinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptxKHAMZFABIA1
 
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxGenerosaFrancisco
 
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxadsadas asdsadsa
 
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfAPRILYNDITABLAN1
 
Modyul 5 pagpapalalim (grade 9)
Modyul 5  pagpapalalim (grade 9)Modyul 5  pagpapalalim (grade 9)
Modyul 5 pagpapalalim (grade 9)Melanie Do-ong
 
Design with fonts.pptx
Design with fonts.pptxDesign with fonts.pptx
Design with fonts.pptxMarivicYang1
 

Similar to PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt (20)

likas batas moral
likas batas morallikas batas moral
likas batas moral
 
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptxesp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
 
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)2
 
esp 10 konsensiya.pptx
esp 10 konsensiya.pptxesp 10 konsensiya.pptx
esp 10 konsensiya.pptx
 
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptxESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
ESP9_2RDQUARTER_BATAS_MORAL_CREATED BY GELMAR CABURNAY.pptx
 
vdocuments.mx_batas-moral.pptx
vdocuments.mx_batas-moral.pptxvdocuments.mx_batas-moral.pptx
vdocuments.mx_batas-moral.pptx
 
G9 Aralin 2_LBM.pptx
G9 Aralin 2_LBM.pptxG9 Aralin 2_LBM.pptx
G9 Aralin 2_LBM.pptx
 
Konsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
Konsensiya Batay sa Natural na Batas MoralKonsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
Konsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
 
EsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptx
 
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
 
konsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdfkonsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdf
 
Konsensiya
KonsensiyaKonsensiya
Konsensiya
 
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
 
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptxPrinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
 
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
 
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
 
Aralin ii tama o mali, paano ba
Aralin ii tama o mali, paano baAralin ii tama o mali, paano ba
Aralin ii tama o mali, paano ba
 
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
 
Modyul 5 pagpapalalim (grade 9)
Modyul 5  pagpapalalim (grade 9)Modyul 5  pagpapalalim (grade 9)
Modyul 5 pagpapalalim (grade 9)
 
Design with fonts.pptx
Design with fonts.pptxDesign with fonts.pptx
Design with fonts.pptx
 

More from dsms15

PE-Slides-3Q.pptx
PE-Slides-3Q.pptxPE-Slides-3Q.pptx
PE-Slides-3Q.pptxdsms15
 
AP8_Q4_Module_2.pdf
AP8_Q4_Module_2.pdfAP8_Q4_Module_2.pdf
AP8_Q4_Module_2.pdfdsms15
 
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docxINVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docxdsms15
 
Simula ng Rome.pptx
Simula ng Rome.pptxSimula ng Rome.pptx
Simula ng Rome.pptxdsms15
 
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptxMUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptxdsms15
 
Baroque Art.pptx
Baroque Art.pptxBaroque Art.pptx
Baroque Art.pptxdsms15
 
Social Dances and Dance Mixers.pptx
Social Dances and Dance Mixers.pptxSocial Dances and Dance Mixers.pptx
Social Dances and Dance Mixers.pptxdsms15
 
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docxWEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docxdsms15
 
Quiz no. 2 (Music).pptx
Quiz no. 2 (Music).pptxQuiz no. 2 (Music).pptx
Quiz no. 2 (Music).pptxdsms15
 
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptxQ2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptxdsms15
 
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdfdsms15
 

More from dsms15 (11)

PE-Slides-3Q.pptx
PE-Slides-3Q.pptxPE-Slides-3Q.pptx
PE-Slides-3Q.pptx
 
AP8_Q4_Module_2.pdf
AP8_Q4_Module_2.pdfAP8_Q4_Module_2.pdf
AP8_Q4_Module_2.pdf
 
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docxINVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
 
Simula ng Rome.pptx
Simula ng Rome.pptxSimula ng Rome.pptx
Simula ng Rome.pptx
 
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptxMUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
 
Baroque Art.pptx
Baroque Art.pptxBaroque Art.pptx
Baroque Art.pptx
 
Social Dances and Dance Mixers.pptx
Social Dances and Dance Mixers.pptxSocial Dances and Dance Mixers.pptx
Social Dances and Dance Mixers.pptx
 
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docxWEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
 
Quiz no. 2 (Music).pptx
Quiz no. 2 (Music).pptxQuiz no. 2 (Music).pptx
Quiz no. 2 (Music).pptx
 
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptxQ2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
 
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
 

Recently uploaded

Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfejemjunrex
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 

Recently uploaded (20)

Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 

PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt

 • 1.
 • 2. PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL
 • 3. Ano ang kaugnayan ng konsensiya sa Likas na Batas Moral?
 • 4.  Sa pamamagitan ng konsensiya nakagagawa ang tao ng pagpapasiya at nasusunod ang Batas-Moral sa kaniyang buhay.  Ang konsensiya ang pamantayang ginagamit ng tao upang suriin ang iniisip, salita at gawa ayon sa Likas na Batas Moral na siya naming batayan upang malaman ang mabuti at masama sa natatanging sitwasyon.  Sinusuri ng konsensiya ang kilos kung ito ay tama o mali  Ang konsensiya ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad.
 • 5. Mga antas ng paghubog ng konsensiya
 • 6. 1. Ang antas na likas na pakiramdam at reaksiyon. Nagsisimula ito sa pagkabata. Hindi alam ng bata kung ano ang tama o mali. Umaasa lamang siya sa mga paalala, paggabay at pagbabawal ng kanyang mga magulang o ng mga mas nakatatanda.
 • 7. 2. Ang antas ng superego. Malaki ang bahaging ginagampanan ng may awtoridad sa pagpapasya at pagkilos ng bata. Itinuturo sa bata kung ano ang mga ipinagbabawal sa lipunan at nagiging bahagi na ito ng kanyang buhay nang hindi namamalayan.
 • 8. 3.
 • 9. Ayon kay Sr. Felicidad Lipio (2004, ph 55-58), mahuhubog ang konsensiya ng tao upang kumiling ito sa mabuti kung susundin ang mga hakbang. 1. Matapat at masunuring isagawa ang paghahanap at paggalang sa katotohanan. Maipakikita ang pananagutan sa kilos kung gagawin ang mga sumusunod. a. Kilalanin at pagnilayan ang mga tunay na pagpapahalagang moral na sangkot sa isang kilos.
 • 10. b. Suriin ang mga sariling hangarin upang matiyak na kumikilos sa mga mabuting layunin at hindi mula sa makasariling interes. c. Unawain at pagnilayan ang mga karanasan at hamon sa buhay. d. Alamin at unawain ang mga talakayan tungkol sa mga napapanahong isyung moral at mga implikasyong panlipunan ng mga ito.
 • 11. 2. Naglalaan ng panahon para sa regular na panalangin. Ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos ay nakatutulong sa pagpapanatag ng kalooban, paglinaw ng pag-iisip at kapayapaan ng puso.
 • 12. Ano ang Batas Moral? •Batayan ng pagkilos ng tao upang ito ay maging tama at mabuti. •Nagpapakita ng direksyon ng pantaong kilos para makarating sa tamang patutunguhan.
 • 13. •Batas ng Kalikasan (Natural law) na naihahayag sa pamamagitan ng ating isip. •Naisasaad nito ang pamatayan ng mga gawang dapat at di dapat.
 • 14. Saan Nakaugat ang Batas Moral? Batas na Walang Hanggan (Etyernal Law) o Batas ng Diyos. Ito ay unibersal, angkop sa lahat at sa lahat ng kultura.
 • 15. Tatlong Uri ng Batas na Pamantayan at Gabay ng Kilos-tao (Human Act)
 • 16. 1. Batas Eternal •Mismong karunungan ng Diyos na namamahala sa lahat ng kilos at galaw ng umiiral sa sanlibutan
 • 17. 2. Lex Naturalis •Pakikibahagi ng tao, bilang rasyonal na nilikha, sa Batas Eternal. “Ilaw ng likas na isip” bilang umuunawa ng mabuti at masama.
 • 18. 3. Batas ng Tao •Tumutukoy sa prinsipyo na ibinabatay ng isip sa mga pangunahing prinsipyo ng Len Naturalis
 • 19. Batas Eternal o Batas na Walang Hanggan (Eternal Law) Lex Naturalis o Batas Kalikasan (Natural Law) Likas na Batas Moral Batas ng Tao Batas n g Kalikasan (Law of Nature) Batas Eternal o Batas na Walang Hanggan (Eternal Law)
 • 20. Ako’y NUMNGTI tinig na iyong maririnig NOHANPA ng agam-agam, isip saan ipipilig? Alin ang tama, bakit ito ay mali? Ako’y dapat KONTASULNOKI mo sa panahon ng pagpili.
 • 21. WAPANAGLI sa’yo kailanman di pinilit GANWALI na dulot ko sa mata sana’y wag ipikit, Sakaling piliin mong di ako NINSIPAN, Siguradong ikaw ay aking SIUGINU.
 • 22. Kung di ako’y KINGPAGAN ika’y walang katahimikan, Ang maling gawa ay magbabalik sa isipan Hangga’t di NGINIMA ikaw nga ang may sala At ang nagawang AMAMAS ay piloting itama
 • 23. Maaari mo akong ituring na BIGKAGANI Hindi kita aakayin sa MAHAKAPANAK Makinig ka lamang pag kita’y paalalahanan Ako ba’y kilala mo mahal na kaibigan?
 • 24. Ako’y munting tinig na iyong maririnig Panahon ng agam-agam, isip saan ipipilig? Alin ang tama, bakit ito ay mali? Ako’y dapat kinokonsulta mo sa panahon ng pagpili.
 • 25. Paliwanag sa’yo kailanman di pinilit Liwanag na dulot ko sa mata sana’y wag ipikit Sakaling piliin mong di ako pansinin Siguradong ikaw ay aking uusigin
 • 26. Kung di ako’y pakinggan ika’y walang katahimikan Ang maling gawa ay magbabalik sa isipan Hanggat di amining ikaw nga ang may sala At ang nagawang masama ay piliting itama.
 • 27. Maaari mo akong ituring na kaibigan Hindi kita aakayin sa kapahamakan Makinig ka lamang pag kita’y paalalahanan Ako ba’y kilala mo mahal na kaibigan?
 • 28. Konsensya • Pinakamalapit na pamantayan ng moralidad na gumagabay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan. • Praktikal na paghuhusga ng isipan na nagpapasya na gawin ang mabuti at iwasan ang masama (Lipio, 2004, ph. 2)
 • 29. Konsensya • Bahagi ng ispiritwal na kalikasan. • Paglalapat ng ating kaalaman tungkol sa mabuti at masama sa ating ginagawa o maaaring gawin.
 • 30. Konsensya • Ito ay isang natatanging kilos pangkaisipan, isang paghihusga ng atinng sariling katwiran. – Santo Tomas de Aquino
 • 31. Dalawang Uri ng Konsensya • Tama, kapag ito’y naghuhusga ng pasiya o kilos batay sa tamang panuntunan at naaayon sa Batas Moral. • Mali, nagpasiya ng taliwas sa mga prinsipyo ng Batas Moral.
 • 32. Maling Konsensya Ang maling konsensya ay maaaring nagkakaiba sa sumusunod na paraan: a)Tuliro o may duda b)Maluwag c)Manhid o mapagwalang bahala d)Ipokrito
 • 33. Salik sa Paghubog ng Wastong Konsensya a.Laman at lawak ng pagkatuto b.Antas ng kakayahang mag- isip c.Impluwensya ng tagahubog ng pagkatuto.
 • 34. Paraan na Makatutulong sa Pagpapatibay Konsensya a.Seryosong pag-aaral tungkol sa Batas Moral. b.Pagninilay c.Pagkonsulta o paghingi ng gabay mula sa nakatatanda.
 • 35. e. Pag-uusig ng konsensya bago gumawa ng pasya o aksiyon. f. Malalim na pagkilala sa sarili. g. Pagbabasa ng mga Banal na Aklat h. Pagdadasal bago ang kilos.
 • 36. “Ang ating mga pagkabigo ay daan tungo sa ating pag-unlad. Tinatawag tayo upang maging ganap sa salita at sa gawa. Kung ano tayo at kung ano ang magiging tayo ay nakasalalay sa ating mga moral na gawain. Ang mga gawaing ito ay humuhubog sa ating pagkatao, pag-uugali at buong buhay.”