e-infrastruktura i informacijsko društvo

939 views

Published on

Okrugli stol HAZU 24.3.2011.

 • Be the first to comment

e-infrastruktura i informacijsko društvo

 1. 1. Informacijsko društvoOkruženje - Ljudi - Znanje Prof. dr. sc. Diana Šimić Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Diana.Simic@foi.hr
 2. 2. Europe 2020• Ekonomska stvarnost mijenja se brže od političke• Kriza je poziv na uzbunu• Posao po starom znači postupno nazadovanje• Kratkoročni prioritet - izlazak iz krize• Dugoročni prioritet - zapošljavanje, pametan, održiv i uključiv rast• Sedam vodećih inicijativa  Unija inovativnosti  Mladi u pokretu  Digitalna agenda za Europu  Europa koja efikasno koristi resurse  Industrijska politika za doba globalizacije  Agenda za nove vještine i zapošljavanje  Europska platforma protiv siromaštva 2 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 3. 3. Razlozi za Digitalnu agendu• Iskoristiti na najbolji način IKT za ubrzanje gospodarskog oporavka i postavljanje temelja za održivu digitalnu budućnost• 30% Europljana nikad nije koristilo Internet• U SAD-u ima 4X više "skidanja" glazbe s Interneta nego u EU• 1% Europljana ima pristup super brzim optičkim mrežama vs. 12% Japanaca ili 15% Južnokoreanaca• Financiranje IKT istraživanja i razvoja  EU = 40% USA 3 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 4. 4. Digitalna agenda – Sedam prioritetnih područja• Jedinstveno digitalno tržište• Interoperabilnost IKT proizvoda i usluga• Povjerenje i sigurnost na Internetu• Puno brži pristup internetu• Investicije u istraživanja i razvoj• Digitalna pismenost, vještine i uključivost• IKT za hvatanje u koštac s društvenim promjenama – klimatske promjene, rastući troškovi zdravstva, starenje stanovništva 4 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 5. 5. Istraživanja i inovacije• Status:  Javni sektor u EU troši manje od € 5.5 biliona godišnje na IKT R&D  Fragmentacija tržišta i disperzija financiranja istraživanja  EU je spora u primjeni poslovnih IKT inovacija• Akcije:  Angažirati više privatnih investicija kroz predkomercijalnu nabavu i JPP  Koristiti strukturalne fondove za istraživanja i inovacije  Povećati budžet za IKT istraživanja i razvoj za 20% godišnje kroz trajanje programa FP7  Razviti "brze i jednostavne" načine da SME i mladi istraživači koriste EU fondove za istraživanja u IKT  Tražiti od zemalja članica da udvostruče javna ulaganja u IKT istraživanja i razvoj 5 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 6. 6. EU Strategija za dunavsku regiju COM (2010) 715, prosinac 2010• 4 stupa:  Povezivanje dunavske regije  Zaštita okoliša  Blagostanje  Izgradnja društva znanja kroz istraživanja, obrazovanje i informacijske tehnologije  Konkurentnost poduzeća i klasteri  Investiranje u ljude i vještine  Jačanje dunavske regije• Istraživanje i razvoj  Ciljana podrška izgradnji istraživačke infrastrukture stimulirati će izvrsnost i produbiti umrežavanje pružatelja znanja, tvrtki i onih koji odlučuju  Cilj: Do 2020. investirati 3% BDP-a u istraživanja i razvoj 6 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 7. 7. EU Akcijski plan za dunavsku regiju SEC(2010) 1489, prosinac 2010• Razvoj društva znanja kroz istraživanja, obrazovanje i informacijske tehnologije. Društvo temeljeno na znanju treba  Konkurentnu znanstvenu i obrazovnu infrastrukturu  Institucije koje potiču i pomažu inovativnost  Informacijske i komunikacijske tehnologije visokih performansi• Akcije:  Bolje koordinirati nacionalne, regionalne i EU fondove za stimulaciju izvrsnosti u istraživanjima i razvoju, u područjima istraživanja specifičnim za dunavsku regiju  Razviti i implementirati strategije koje će unaprijediti pružanje usluga i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u dunavskoj regiji  Razviti strategije interneta  Koristiti e-sadržaje i e-usluge za povećanje učinkovitosti i djelotvornosti javnih i privatnih usluga  Poticati stvaranje inovativnih ideja za proizvode i usluge informacijskog društva i njihovu potvrdu kroz koncept Živih laboratorija (Living Labs) 7 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 8. 8. eSEE Inicijative• eSEE Inicijativa: Albania, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, UNMIK Kosovo, Makedonija, Moldavija, Rumunjska, Srbija• 2002 Pakt o stabilnosti• 2008 Vijeće za regionalnu suradnju (RCC - Regional Cooperation Council)• UNDP Sarajevo – Sekretarijat eSEE Inicijative• CeGD – JPP za održivu podršku (eSEE Iniciativa, Pakt o stabilnosti / RCC, Slovenija, UNDP, INA Akademija, Europska zaklada, Microsoft, Siemens, SRC.SI) 8 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 9. 9. eSEE Agenda Plus – Jedinstveni informacijski prostor• Brze mreže i sigurni servisi• Bogati online sadržaji• Interoperabilnost• UsklaĎivanje zakonodavstva s EU pravilima za informacijsko društvo i medije• Upravljanje elektroničkim identitetom 9 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 10. 10. eSEE Agenda Plus – Inovacije i investicije u IKT• Računala i pristup Internetu u svim školama• Kurikulum za IKT vještine• Strukovno obrazovanje za IKT• IKT istraživanja staviti u nacionalne prioritete• Nacionalne akademske i istraživačke mreže 10 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 11. 11. eSEE Agenda Plus – Uključivo informacijsko društvo• Dostup tehnologijama i jednake prilike za sve• IKT podržani javni servisi i e-Javna uprava• Poticati razvoj e-Poslovanja• Digitalne knjižnice i nacionalna baština• e-Participacija i e-Demokracija 11 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 12. 12. RCC• 2010 Multi-Beneficiary IPA: Western Balkans Regional Strategy on Research and Development for Innovation• Očekivani rezultati: 1. Definirani regionalni prioriteti za R&D 2. Nacrt politike strukturalnih i institucionalnih transformacija R&D sustava 3. Definirani preduvjeti za razvoj suradnje u R&D, visokom obrazovanju i poslovnom sektoru 4. Akcijski plan za sljedeće korake za jačanje suradnje 5. Mapirani regionalni centri izvrsnosti za R&D 6. Poboljšani postojeći mehanizmi za jačanje absorpcijskih kapaciteta za dostupne Eurospke fondove 7. Razvijeni novi mehanizmi za jačanje absorpcijskih kapaciteta za dostupne Europske fondove 8. Bolja integracija u ERA kao zajednički dugoročni rezultat 9. Osmišljen sustav praćenja razvoja suradnje i kriteriji za ocjenu rezultata suradnje• PredviĎena sredstva - 1.5 M €• Početak - studeni 2011 12 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 13. 13. Znanje kao znanstvena infrastruktura• Dostup do znanstvenih časopisa i online baza podataka• Diseminacija znanja kroz objavljivanje knjiga i časopisa i na HRVATSKOM jeziku• Otvoreni pristup znanstvenim publikacijama (HRČAK!)• Znanstveni softver  Otvoreni kod / Slobodni softver  Zajednička nabava komercijalnog softvera nužnog za znanstvena istraživanja 13 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 14. 14. WEF - Network Readiness Index 100,0% 90,0% AT 80,0% SI 70,0% ME HU HR 60,0% GR RO 50,0% BG MK 40,0% RS RS 30,0% AL MD 20,0% BA 10,0% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IT Arena, Zagreb, 23. 2. 2011
 15. 15. eSEE i pristupanje EU Zemlja SSP Kand. Pregovori AL 2006/2009 2009 podnesen zahtjev 2010 upitnik, mišljenje EK BA 2008/ HR 2001/2005 2004 2005, 28/35 pogl. zatvoreno MD ME 2007/2010 2010 - MK 2001/2004 2005 - RO EU zemlja članica RS 2008/ 2009 podnesen zahtjev 2010 pokrenuta ratifikacija SSP 31.1.2011 upitnik XK 15 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.
 16. 16. Odnos prema budućnostiPasivan (noj) Trpljenje budućnostiReaktivan (vatrogasac) OdgovaranjePreaktivan (osiguravatelj) PripremaProaktivan (graditelj) StvaranjeIzvor: Jose Cordeiro, Bled Forum 2011 16 HAZU - e-Infrastruktura i informacijsko društvo, 24.03.2011.

×