Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đạI học y dược

182 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

đạI học y dược

  1. 1. Đại Học Y Dược – Đại Học Huế.BÀI TẬPCâu hỏi: Tại sao nói sản xuất hàng hóa ra đời là một bướcngoặc lớn của nhân loại, ở nước ta có tồn tại nên sản xuất hànghóa không, chỉ rõ những mặc tích cực và hạn chế của nó.Sinh viên : Nguyễn Thị Linh ChiLớp : D1BHuế, Tháng 5 Năm 2013
  2. 2. BÀI LÀMTrước hết ta nhắc lại thế nào là sản xuất hàng hóa và một số đặt trưngcủa nó: Sản xuất hàng hóa là một khái niệm được sử dụng trong kinh tế chính trịMarx-Lenin dùng để chỉ về kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sảnxuất ra không phải là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người trựctiếp sản xuất ra nó mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác,thông qua việc trao đổi, mua bán. Hay nói một cách khác, sản xuất hàng hóalà kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất ra là để bán. Đặc trưng:Dựa theo đó ta thấy sự ra đời của sản xuất hàng hóa là một bước ngoặclớn của nhân loại. Thật vậy: Sản xuất hàng hóa ra đời giải quyết những mâu thuẫn của xã hội hiện tại,đảm bảo sự thích ứng giữa cung và cầu của xã hội: Sản xuất hàng hóa ra đời yêu cầu phải có hai điều kiện Phân công laođộng xã hội và Sự tách biệt kinh tế. Hai điều kiện đó chính là những mâuthuẫn của sản xuất tự cung tự cấp khi mà cung và cầu không đảm bảo.Cho nên sự ra đời của sản xuất hàng hóa đã giải quyết những mâu thuẩnđó đảm bảo sự thích ứng giữa cung và cầu cho xã hội. Ta biết rằng trongsản xuất tự cung tự cấp thì mỗi người sản xuất ra những thứ phục vụnhu cầu sử dụng của chính người đó, mà thực tế mỗi một người rất khóđể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của chính mình, thường mỗi người chỉ cóthể sản xuất để đáp ứng một số nhu cầu nào đó, cho nên sự ra đời củasản xuất hàng hóa đã giải quyết được những vấn đề đó, mỗi người khôngcần thiết phải đáp ứng toàn bộ những nhu cầu tiêu dùng của bản thân
  3. 3. mà thay vào đó chỉ cần sản xuất một lĩnh vực nhất định rồi trao đổi vớingười khác. Sản xuất hàng hóa ra đời mang những ưu thế vượt trội so với nền sản xuấttự cung tự cấp cụ thể: Sản xuất hàng hóa ra đời trên cơ sở của phân công lao động xã hội,chuyên môn hóa sản xuất chính vì thế, nó khai thác được những lợi thếvề tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở sản xuất cũngnhư từng vùng, từng địa phương. Bên cạnh đó, sự phát triển của sản xuấthàng hóa lại có tác động trở lại, thúc đẩy sự phát triển của phân công laođộng xã hội, làm cho chuyên môn hóa lao động ngày càng tăng, mối liênhệ giữa các ngành, các vùng ngày càng trở nên mở rộng, sâu sắc. Phá vỡtính tự cấp tự túc, bảo thủ, trì trệ, lạc hậu của mỗi ngành, mỗi địaphương làm cho năng suất lao động xã hội tăng lên nhanh chóng, nhucầu của xã hội được đáp ứng đầy đủ hơn. Khi sản xuất và trao đổi hànghóa mở rộng giữa các quốc gia, thì nó còn khai thác được lợi thế của cácquốc gia với nhau. Chế độ tư hữu làm cho những người sản xuất độc lậpvới nhau, còn phân công lao động xã hội lại làm cho họ phụ thuộc vàonhau. Sản xuất hàng hóa ra đời chính là để giải quyết mâu thuẫn này. Những hình thức đầu tiên của sản xuất hàng hóa xuất hiện từ thời kỳ tan rãcủa chế độ công xã nguyên thủy, tồn tại và phát triển ở các phương thức sảnxuất tiếp theo. Sản xuất hàng hóa phát triển cao nhất, phổ biến nhất trong chủ nghĩa tư bảnvà trở thành hình thức sản xuất hàng hóa điển hình, nổi bật trong lịch sử. Sản xuất hàng hóa tiếp tục tồn tại và phát triển dưới chủ nghĩa xã hội vìdưới chủ nghĩa xã hội còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau và trìnhđộ phân công lao động xa ähội ngày càng phát triển. Như vậy, sản xuất hànghóa xuất hiện rồi tồn tại và phát triển ở nhiều xã hội, là sản phẩm của lịchsử phát triển sản xuất của loài người. No ácó nhiều ưu thế, tiến bộ so với
  4. 4. sản xuất tự câpë tự túc mà cho tới nay chưa có hình thức sản xuất xã hộinào có ưu thế hơn nó. Tuy nhiên, ở các xã hội khác nhau, sản xuất hàng hóacó vai trò và giới hạn khác nhau. Trong nền sản xuất hàng hóa, quy mô sản xuất không còn bị giới hạn bởinhu cầu và nguồn lực mang tính hạn hẹp của mỗi cá nhân, gia đình, mỗicơ sở, mỗi vùng, mỗi địa phương, mà nó được mở rộng, dựa trên cơ sởnhu cầu và nguồn lực của xã hội. Điều đó lại tạo điều kiện thuận lợi choviệc ứng dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... thúcđẩy sản xuất phát triển. Trong nền sản xuất hàng hóa, sự tác động của quy luật vốn có của sảnxuất và trao đổi hàng hóa là quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luậtcạnh tranh... buộc người sản xuất hàng hóa phải luôn luôn năng động,nhạy bén, biết tính toán, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, nâng caonăng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, cải tiến hình thức, quy cách vàchủng loại hàng hóa, làm cho chi phí sản xuất hạ xuống đáp ứng nhu cầu,thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao hơn. Trong nền sản xuất hàng hóa, sự phát triển của sản xuất, sự mở rộng vàgiao lưu kinh tế giữa các cá nhân, giữa các vùng, giữa các nước... khôngchỉ làm cho đời sống vật chất mà cả đời sống văn hóa, tinh thần cũngđược nâng cao hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn. Là cơ sở thúc đẩy quá trình dân chủ hóa, bình đẳng, tiến bộ xã hội, phávỡ tính bảo thủ, trì trệ, phường hội của kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc. Sản xuất hàng hoá tiếp tục tồn tại và phát triển ở nhiều xã hội là sảnphẩm của lịch sử phát triển sản xuất của loài người. Bởi vậy nó có nhiềuưu thế, và là một phương thức hoạt động kinh tế tiến bộ hơn hẳn so vớisản xuất tự cấp tự túc :
  5. 5.  Nó làm thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năngsuất lao động xã hội .Nó thúc đẩy quá trình xã hội hoá sản xuất nhanhtróng làm cho sự phân công chuyên môn hoá sản xuất ngày càng sâusắc, hợp tác hoá chặt chẽ hình thành các mối liên hệ kinh tế và sự phụthuộc lẫn nhau của những người sản xuất hình thành thị trườngtrong nước và thế giới. Nó thúc đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, đó là cơ sởđể thúc đẩy quá trình dân chủ hoá, bình đẳng và tiến bộ xã hộiSản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay. Trong giai đoạn quá độ lên CNXH, ở nước ta những đIều kiện chung củakinh tế hàng hoá vẫn còn bởi vậy nền kinh tế hàng hoá tồn tại là một tất yếukhách quan: Phân công lao động xã hội với tư cách là cơ sở của trao đổi chẳng nhữngkhông mất đi, trái lại ngày một phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.sự chuyên môn hoá và hợp tác hoá lao động đã vượt khỏi biên giới quốcgia và ngày càng mang tính quốc tế. Phân công lao động xã hội đã phá vỡ các mối quan hệ truyền thống củanền kinh tế tự nhiên khép kín, tạo cơ sở thống nhất, phụ thuộc lẫn nhaugiữa những người sản xuất vào hệ thống của hợp tác lao động. Sự phâncông lao động của ta đã ngày càng chi tiết hơn đến từng ngành, từng cơsở và ở phạm vi rộng hơn nữa là toàn bộ nền kinh tế quốc dân. hiện nayta đã có hàng loạt các thị trường được hình thành từ sự phan công laođộng đó là: Thị trường công nghệ, thị trường các yếu tố sản xuất,…Tạođà cho nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phát triển giúp ta nhanhchóng hoà nhập được với kinh tế trong khu vực và thế giới. Trong nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhauvề tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động. Sở hữu toàn dân, sở hữu tậpthể của những người sản xuất hàng hoá nhỏ, sở hữu tư nhân TBCN, sởhữu hỗn hợp, đồng sở hữu,…Chế độ xã hội hoá sản xuất giữa các ngành,các xí nghiệp trong cùng một hình thức sở hữu vẫn chưa đều nhau. Sở dĩ
  6. 6. như vậy là do cơ cấu kinh tế của ta giờ là cơ cấu kinh tế nhiều thànhphần, sự tồn tại của các thành phần kinh tế là một tất yếu khách quan . Sản xuất hàng hoá là để trao đổi đáp ứng nhu cầu của xã hội nên ngườisản xuất có điều kiện để chuyên môn hoá cao. Trình độ tay nghề đượcnâng lên do tích luỹ kinh nghiệm, tiếp thu được tri thức mới. Công cụchuyên dùng được cải tiến, kỹ thuật mới được áp dụng do đó cạnh cạnhtranh ngày càng gay gắt khiến cho năng suất lao động được nâng lên,chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện và tốt hơn. Hiệu quả kinhtế được trú trọng làm mục tiêu đánh giá sự hoạt động của các thànhphần kinh tế. Việc trao đổi hàng hoá dựa trên nguyên tắc ngang giá khiếncho người sản xuất luôn tìm cách tiết kiệm giảm đến mức tối đa nhữngchi phí cá biệt, giảm giá trị hàng hoá cá biệt để có lợi nhuận khi trao đổi.Trên cơ sở phân công lao động, sản xuất hàng hoá phát triển. Khi sảnxuất hàng hoá phát triển sẽ làm phân công lao động ngày càng cao hơn,sâu hơn. Quan hệ hàng hoá, tiền tệ, quan hệ thị trường ngày càng đượcchủ thể sản xuất hàng hoá vận dụng có hiệu quả hơn và từ đó ngoài cácquan hệ kinh tế phát triển mà các quan hệ pháp lý xẫ hội, tập quán, tácphong cũng thay đổi. Ưu thế và nhược điểm của sản xuất hàng hóa ở nước ta: Ưu điểm: Ưu thế của nền sản xuất hàng hóa của nước ta đó là có nguồn laođộng dồi dào, giá rẻ. Năm 2010, trên 60% người Việt Nam ở độ tuổilao động (15-64 tuổi). Giai đoạn 2011-2020, lực lượng lao động ViệtNam tăng 1%/năm, tương ứng mức 47,82 triệu người năm 2011,50,4 triệu năm 2015 và 53,15 triệu năm 2020. Với mức tăng nguồnlao động hiện nay, mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động.Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuấtphong phú gắn liền với truyền thống dân tộc được tích luỹ qua nhiềuthế hệ. Giá nhân công của nước ta lại rẻ, đây chính là điều kiện thuận
  7. 7. lợi làm cho giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam rẻ hơn sovới các nước khác. Nguyên vật liệu ở nước ta rẻ, lại rất dồi dào,( nhất là nguyên liệu chocác ngành sản xuất thực phẩm, vật liệu xây dựng…) như vậy, nếu biếttận dụng sẽ tiết kiệm được chi phí mua nguyên liệu. Giảm chi phí sảnsuất sẽ làm giảm giá cả của hàng hóa, sẽ làm cho hàng hóa tăng thêmsức cạnh tranh về giá. * Nhược điểm: Nguồn nhân lực của nước ta tuy dồi dào nhưng chất lượng thấp, chủyếu là lao động thủ công, tác phong công nghiệp còn hạn chế. Năm2010, có đến 19,5 triệu lao động Việt Nam đang làm việc trong cácngành nghề không đòi hỏi trình độ chuyên môn hoặc chuyên mônthấp. Phần lớn các doanh nghiệp đều phải tự đào tạo nghề cho côngnhân. Công nhân không lành nghề dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp,năng suất lao động không cao, sản phẩm làm ra sẽ không nhiều trongcùng một đơn vị thời gian. Tốc độ đổi mới công nghệ và trang thiết bị còn chậm, chưa đồng đềuvà chưa theo một định hướng phát triển rõ rệt. Phần lớn các doanhnghiệp của nước ta đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với các nướctrên thế giới từ 2-3 thế hệ. 80-90% công nghệ nước ta đang sử dụnglà công nghệ nhập khẩu, 76% máy móc, dây chuyền công nghệ nhậpkhẩu thuộc thập niên 50-60, 50% là đồ tân trang…Sự lạc hậu về côngnghệ và kĩ thuật sẽ tạo ra chất lượng sản phẩm thấp, không ổn định.Điều này sẽ gây cho hàng hoá của chúng ta rất nhiều hạn chế trongcạnh tranh về giá. Sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam có đặc điểm là hàm lượngtri thức và và công nghệ trong sản phẩm không cao, điều đó làm giảmđi chất lượng của sản phẩm. Chủ yếu các doanh nghiệp Việt Nam phải nhập khẩu nguyên vật liệucho sản xuất. Ngay cả các sản phẩm là thế mạnh của nước ta vẫn thì
  8. 8. vẫn phải nhập nguyên liệu như dệt may, da giày, thực phẩm… Nhiềusản phẩm có giá thành không ổn định cũng là do phụ thuộc vào tínhchất bấp bênh của nguồn nguyên liệu. Từ những hạn chế trên cần phải có một số giải pháp nhằm nâng caonăng lực cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường trongnước và thế giới, nhất là trong thời kì hội nhập như hiện nay. Sản xuất hàng hoá có mặt trái của nó như việc làm phân hóa ngườisản xuất thành giàu nghèo và nhiêuì hiện tượng tiêu cực như làmhàng giả, lừa lọc... Trong điều kiện của nước ta, một mặt phải đẩymạnh nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chếthị trường phù hợp với các quy luật của sản xuất hàng hóa; mătåkhác, phải có sự quản lý của Nhà nước để baỏ đảm sự định hướng xãhội chủ nghĩa và hanå chế những tiêu cực do cơ chế thị trường sinhra, thực hiện sự kết hợp hiệu quả kinh tế với tiến bộ và công bằng xãhội.

×