(‫)ع‬ ‫علي‬ ‫امام‬:
•، ‫حكومت‬
‫آزمايش‬ ‫ميدان‬
.‫است‬ ‫مردان‬
‫بیش‬ ‫باران‬ ‫قطره‬ ‫ز‬ ‫گنهان‬ ‫دارم‬
‫ف‬ ‫گنه‬ ‫شرم‬ ‫از‬‫ک‬‫نده‬‌‫پیش‬ ‫در‬ ‫سر‬ ‫ام‬
‫درویش‬ ‫باشد‬ ‫سهل‬ ‫که‬ ‫آید‬ ...
:‫چمران‬ ‫شهید‬
•‫است‬ ‫انباشته‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هستي‬ ‫كولهبار‬ ‫كه‬ ‫دارم‬ ‫خوش‬
.‫شوم‬ ‫رهسپار‬ ‫ع...
،‫الهی‬.‫نگاهی‬ ‫تو‬ ‫واز‬ ‫آهی‬ ‫ازمن‬
•‫پرکردن‬ ‫جايزه‬ ‫که‬ ‫جدوليست‬ ‫زندگی‬
.‫است‬ ‫مرگ‬ ‫آن‬
‫توانست‬ ‫می‬ ‫کاش‬‫ی‬‫اين‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫م‬
،‫مهر،صداقت‬ ‫رابا...
:‫سعدی‬
•‫از‬ :‫پرسيد‬ ‫را‬ ‫پارسايی‬ ، ‫انصاف‬ ‫بی‬ ‫ملوک‬ ‫از‬ ‫يکی‬
‫نيم‬ ‫خواب‬ ‫را‬ ‫تو‬ :‫گفت‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫فاضل‬...
•‫ارمنی‬ ‫مردی‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫خیام‬ ‫عمر‬ ‫رستوران‬ ‫صاحب‬
‫کرده‬ ‫هجرت‬ ‫آمریکا‬ ‫به‬ ‫ترکیه‬ ‫از‬ ‫جوانی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اس...
!‫سیاسی‬ ‫معرفت‬
•‫ویتنام‬ ‫جریان‬ ‫حقیقت‬
‫آدم‬ ‫سری‬ ‫یه‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬
‫برای‬ ‫پوست‬ ‫سفید‬
‫که‬ ‫سرزمینی‬ ‫از‬ ‫حما...
Erfan 8
Erfan 8
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erfan 8

256 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Erfan 8

  1. 1. (‫)ع‬ ‫علي‬ ‫امام‬: •، ‫حكومت‬ ‫آزمايش‬ ‫ميدان‬ .‫است‬ ‫مردان‬
  2. 2. ‫بیش‬ ‫باران‬ ‫قطره‬ ‫ز‬ ‫گنهان‬ ‫دارم‬ ‫ف‬ ‫گنه‬ ‫شرم‬ ‫از‬‫ک‬‫نده‬‌‫پیش‬ ‫در‬ ‫سر‬ ‫ام‬ ‫درویش‬ ‫باشد‬ ‫سهل‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫آواز‬ ‫خور‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫کنی‬ ‫خود‬ ‫خور‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫خویش‬ ‫ابوسعید‬ :‫ابوالخیر‬
  3. 3. :‫چمران‬ ‫شهید‬ •‫است‬ ‫انباشته‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هستي‬ ‫كولهبار‬ ‫كه‬ ‫دارم‬ ‫خوش‬ .‫شوم‬ ‫رهسپار‬ ‫عدم‬ ‫صحراي‬ ‫سوي‬ ‫به‬ ‫عصازنان‬ ‫و‬ ،‫بگيرم‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ •‫و‬ ‫باشد‬ ‫رواندازم‬ ‫بلند‬ ‫آسمان‬ ‫و‬ ‫زيراندازم‬ ‫زمين‬ ‫كه‬ ‫دارم‬ ‫خوش‬ .‫گردم‬ ‫آزاد‬ ‫آن‬ ‫تعلقات‬ ‫و‬ ‫زندگي‬ ‫همه‬ ‫از‬ •‫و‬ ‫رنج‬ ‫در‬ ،‫بروم‬ ‫دنيا‬ ‫زجرديدگان‬ ‫سوي‬ ‫به‬ ،‫گمنام‬ ‫و‬ ‫مجهول‬ ‫كه‬ ‫دارم‬ ‫خوش‬ ‫آفريقا‬ ‫انقلبيون‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫خاكي‬ ‫سربازي‬ ‫همچون‬ ،‫كنم‬ ‫شركت‬ ‫آنها‬ ‫شكنجه‬ .‫آيم‬ ‫نايل‬ ‫شهادت‬ ‫درجه‬ ‫تابه‬ ‫بجنگم‬ •‫را‬ ‫قبري‬ ‫حتي‬ ‫تا‬ ‫بسپارند‬ ‫باد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خاكسترم‬ ‫و‬ ‫بسوزانند‬ ‫مرا‬ ‫كه‬ ‫دارم‬ ‫خوش‬ .‫نكنم‬ ‫اشغال‬ ‫زمين‬ ‫اين‬ ‫از‬ •‫هيچكس‬ ‫دارم‬ ‫خوش‬‫م‬‫آگاهي‬ ‫دردهايم‬ ‫و‬ ‫غمها‬ ‫از‬ ‫هيچكس‬ ،‫نشناسد‬ ‫را‬ ‫اشكهاي‬ ‫هيچكس‬ ،‫نفهمد‬ ‫شبانهام‬ ‫نيازهاي‬ ‫و‬ ‫راز‬ ‫از‬ ‫هيچكس‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫به‬ ‫هيچكس‬ ،‫نكند‬ ‫محبت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫هيچكس‬ ،‫نبيند‬ ‫شب‬ ‫نيمههاي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سوزانم‬ ‫نياز‬ ‫و‬ ‫راز‬ ‫كسي‬ ‫با‬ ‫خدا‬ ‫جز‬ ،‫باشم‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫كسي‬ ‫خدا‬ ‫جز‬ ،‫نكند‬ ‫توجه‬ ‫من‬ .‫نبرم‬ ‫پناه‬ ‫كسي‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫جز‬ ،‫باشم‬ ‫نداشته‬ ‫انيسي‬ ‫خدا‬ ‫جز‬ ،‫نكنم‬
  4. 4. ،‫الهی‬.‫نگاهی‬ ‫تو‬ ‫واز‬ ‫آهی‬ ‫ازمن‬
  5. 5. •‫پرکردن‬ ‫جايزه‬ ‫که‬ ‫جدوليست‬ ‫زندگی‬ .‫است‬ ‫مرگ‬ ‫آن‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫کاش‬‫ی‬‫اين‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫م‬ ،‫مهر،صداقت‬ ‫رابا‬ ‫جدول‬‫عشق‬ ‫و‬‫ایمان‬‫کن‬ ‫ پر‬‫ی‬‫م‬.
  6. 6. :‫سعدی‬ •‫از‬ :‫پرسيد‬ ‫را‬ ‫پارسايی‬ ، ‫انصاف‬ ‫بی‬ ‫ملوک‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫نيم‬ ‫خواب‬ ‫را‬ ‫تو‬ :‫گفت‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫فاضل‬ ‫کدام‬ ‫عبادتها‬ .‫نيازاری‬ ‫را‬ ‫خلق‬ ‫نفس‬ ‫يک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫روز‬ ‫روز‬ ‫نيم‬ ‫ديدم‬ ‫خفته‬ ‫را‬ ‫ظالمى‬ ‫به‬ ‫برده‬ ‫خوابش‬ ‫است‬ ‫فتنه‬ ‫اين‬ : ‫گفتم‬ ‫است‬ ‫بيدارى‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫خوابش‬ ‫آنكه‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫مرده‬ ، ‫زندگانى‬ ‫بد‬ ‫چنان‬ ‫آن‬
  7. 7. •‫ارمنی‬ ‫مردی‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫خیام‬ ‫عمر‬ ‫رستوران‬ ‫صاحب‬ ‫کرده‬ ‫هجرت‬ ‫آمریکا‬ ‫به‬ ‫ترکیه‬ ‫از‬ ‫جوانی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رستوران‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫خیام‬ ‫عمر‬ ‫نام‬ ‫برکت‬ ‫از‬ ‫ال‬ً ‫ا‬ ‫فع‬ ‫و‬ ‫پیر‬ ‫خانم‬ ‫یک‬ ‫شبی‬ :‫گفت‬ ‫می‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫میلیونر‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫محکم‬ ‫مرا‬ ‫دست‬ ‫رستوران‬ ‫در‬ ‫آمریکایی‬ ‫ای‬ ‫گفت‬ ‫عمری‬ ‫که‬ ‫دانی‬ ‫نمی‬ ‫خیام‬ ‫مستر‬ ‫چقدر‬ ،‫ام‬ ‫بوده‬ ‫تو‬ ‫اشعار‬ ‫شیفته‬ !‫بینم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫خوشوقتم‬
  8. 8. !‫سیاسی‬ ‫معرفت‬ •‫ویتنام‬ ‫جریان‬ ‫حقیقت‬ ‫آدم‬ ‫سری‬ ‫یه‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫پوست‬ ‫سفید‬ ‫که‬ ‫سرزمینی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫آدم‬ ‫سری‬ ‫یه‬ ‫از‬ ‫سرخپوست‬‫بودند‬ ‫گرفته‬ ‫سیاه‬ ‫آدم‬ ‫سری‬ ‫یه‬ ‫که‬ ‫فرستادند‬ ‫رو‬ ‫پوست‬ ‫زرد‬ ‫آدم‬ ‫سری‬ ‫یه‬ ‫با‬ .‫بجنگند‬ ‫پوست‬

×