Erfan 6

324 views

Published on

در خانه دوست بر روی همه باز است

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Erfan 6

  1. 1. ‫خود‬ ‫برنفس‬ ‫که‬ ‫بندگانم‬ ‫آن‬ ‫به‬ (‫رسول‬ ‫)ای‬ ‫بگو‬ ‫ناام‬ ‫خدا‬ ‫رحمت‬ ‫از‬ ‫هرگز‬ ‫کردند‬ ‫اسراف‬‫ي‬‫د‬ ‫مباش‬‫ي‬‫براست‬ ‫د‬‫ي‬‫گناهانرا‬ ‫همه‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫خواهدبخش‬‫ي‬‫خدائ‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫د‬‫ي‬‫بس‬‫ي‬‫آمرزنده‬ ‫ار‬ .‫است‬ ‫مهربان‬ ‫و‬ ‫قل‬ ”‫تقنطوا‬ ‫ل‬ ‫انفسهم‬ ‫علی‬ ‫اسرفوا‬ ‫الذين‬ ‫عبادی‬ ‫يا‬ ‫رحم‬ ‫من‬‫ه‬‫يغفر‬ ‫ا‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫جميعا‬ ‫الذنوب‬‫الرح‬ ‫هوالغفور‬ ‫انه‬‫ي‬‫م‬“ ‫مبارکه‬ ‫سوره‬ ‫زمر-آ‬‫ي‬‫ه‬53
  2. 2. ‫سعدی‬ ‫پادشاه‬‫ی‬‫زان‬ ‫يکی‬ .‫کرد‬ ‫نظر‬ ‫درويشان‬ ‫طايفه‬ ‫در‬ ‫استحقار‬ ‫ی‬ ‫ديده‬ ‫به‬ ‫ميان‬ ‫دنيا‬ ‫درين‬ ‫ما‬ ‫ملک‬ ‫ای‬ : ‫گفت‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫بجای‬ ‫بفراست‬‫بجيش‬‫کمتريم‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بعيش‬‫و‬ ‫خوشتر‬ ‫تو‬ ‫از‬‫بمرگ‬‫و‬ ‫برابر‬‫بقيامت‬.‫بهتر‬ ‫گشا‬ ‫كشور‬ ‫اگر‬‫ی‬‫است‬ ‫كامران‬ ‫حاجتمند‬ ‫درويش‬ ‫گر‬ ‫و‬‫است‬ ‫نان‬ ‫مرد‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اين‬ ‫خواهند‬ ‫كه‬ ‫ساعت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫برد‬ ‫كفن‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نخواهند‬ ‫خواه‬ ‫بربست‬ ‫مملكت‬ ‫از‬ ‫رخت‬ ‫چو‬‫ی‬ ‫گداي‬‫ی‬‫پادشاه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫ی‬
  3. 3. ‫ا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنم‬ ‫بر‬ ‫شاد‬‫ي‬‫د‬ ‫ن‬‫ي‬‫ندارد‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫غم‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫تنگ‬ ‫ر‬ ‫درنگ‬
  4. 4. ‫انصاری‬ ‫عبدا‬ ‫خواجه‬: •‫تورا‬ ‫روزگاری‬ ‫الهی‬ ،‫جستم‬ ‫می‬‫خود‬ ،‫يافتم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اکنون‬ ‫تو‬ ،‫جويم‬ ‫می‬ ‫را‬‫م‬‫ي‬‫يا‬‫ب‬.‫م‬
  5. 5. ‫وايمان‬ ‫علم‬ -‫علم‬‫و‬ ‫میبخشد‬ ‫توانائی‬ ‫و‬ ‫روشنائی‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ايمان‬، ‫گرمی‬ ‫و‬ ‫اميد‬ ‫و‬ ‫عشق‬ -‫علم‬‫و‬ ‫میسازد‬ ‫ابزار‬‫ايمان‬، ‫مقصد‬ -‫علم‬‫و‬ ‫میدهد‬ ‫سرعت‬‫ايمان‬، ‫جهت‬ -‫علم‬‫توانستن‬‫و‬ ‫است‬‫ايمان‬، ‫خواستن‬ ‫خوب‬ -‫علم‬‫و‬ ‫هست‬ ‫چه‬ ‫كه‬ ‫مینماياند‬‫ايمان‬‫الهام‬ ، ‫كرد‬ ‫بايد‬ ‫چه‬ ‫كه‬ ‫میبخشد‬ -‫علم‬‫و‬ ‫است‬ ‫برون‬ ‫انقلب‬‫ايمان‬‫انقلب‬ ، ‫درون‬ -‫علم‬‫و‬ ‫مینكند‬ ‫آدمی‬ ‫جهان‬ ‫را‬ ‫جهان‬‫ايمان‬ ، ‫میسازد‬ ‫آدميت‬ ‫روان‬ ‫را‬ ‫روان‬ -‫علم‬‫وجود‬‫افقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انسان‬ -‫علم‬‫و‬ ‫است‬ ‫ساز‬ ‫طبيعت‬‫ايمان‬، ‫ساز‬ ‫انسان‬ -‫علم‬‫و‬ ‫است‬ ‫زيبائی‬‫ايمان‬‫علم‬ ‫است‬ ‫زيبائی‬ ‫هم‬ ، ‫روح‬ ‫زيبائی‬ ‫ايمان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫عقل‬ ‫زيبائی‬ -‫علم‬‫و‬ ‫است‬ ‫انديشه‬ ‫زيبائی‬‫ايمان‬‫زيبائی‬ ، ‫احساس‬ -‫هم‬‫علم‬‫میبخشد‬ ‫امنيت‬ ‫انسان‬ ‫به‬‫هم‬ ‫و‬‫ايمان‬ ‫امنيت‬ ‫ايمان‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫برونی‬ ‫امنيت‬ ‫علم‬ ، ‫درونی‬ ‫علم‬‫مقابل‬ ‫در‬، ‫زلزلهها‬ ، ‫سيلها‬ ، ‫بيماريها‬ ‫هجوم‬ ‫و‬ ، ‫میدهد‬ ‫ايمنی‬ ، ‫طوفانها‬‫ايمان‬‫در‬‫مقابل‬ ‫پوچ‬ ، ‫پناهیها‬ ‫بی‬ ‫احساس‬ ، ‫،تنهائيها‬ ‫اضطرابها‬ ، ‫انگاریها‬
  6. 6. ‫قهستاني‬ ‫نزاري‬ ‫حكيم‬ ‫تو‬ ‫جفاي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫من‬ ‫آرزوي‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫اي‬‫هواي‬ ‫نشود‬ ‫كم‬ ‫سر‬ ‫ز‬ ‫ولي‬ ‫برود‬ ‫سر‬ ‫تو‬ ‫ممكنست‬ ‫كه‬ ‫غرضي‬ ‫هر‬ ‫بكن‬ ‫گو‬ ‫دوست‬ ‫و‬ ‫دشمن‬‫براي‬ ‫بكشم‬ ‫من‬ ‫جهانيان‬ ‫همه‬ ‫جور‬ ‫تو‬ ‫بندگي‬ ‫به‬ ‫بنهم‬ ‫سر‬ ‫درت‬ ‫بر‬ ‫عمر‬ ‫باقي‬‫رضاي‬ ‫مختلف‬ ‫زنم‬ ‫نطق‬ ‫ار‬ ‫ناكسم‬ ‫تو‬ ‫تو‬ ‫وصال‬ ‫من‬ ‫دولت‬ ‫تو‬ ‫خيال‬ ‫من‬ ‫مونس‬‫تو‬ ‫سراي‬ ‫من‬ ‫كعبه‬ ‫تو‬ ‫جمال‬ ‫من‬ ‫قبله‬ ‫كسي‬ ‫ترا‬ ‫اگر‬ ‫آري‬ ‫روم‬ ‫كجا‬ ‫تو‬ ‫در‬ ‫از‬‫كسي‬ ‫نيست‬ ‫مرا‬ ‫من‬ ‫بجاي‬ ‫هست‬ ‫تو‬ ‫بجاي‬ ‫كن‬ ‫رحم‬ ‫ديده‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫آتشم‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫سر‬ ‫بر‬‫پاي‬ ‫خاك‬ ‫به‬ ‫نيست‬ ‫سرم‬ ‫در‬ ‫نفاق‬ ‫باد‬ ‫تو‬ ‫دوستي‬ ‫به‬ ‫دست‬‫ات‬‫همتي‬ ‫به‬ ‫مدد‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫زدم‬‫تو‬ ‫دعاي‬ ‫معجزه‬ ‫از‬ ‫برآيد‬ ‫من‬ ‫حاجت‬ ‫عاقبت‬ ‫كه‬ ‫جفا‬ ‫بار‬ ‫بكش‬ ‫نزاريا‬ ‫گفت‬‫تو‬ ‫وفاي‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫بردهد‬ ‫اميد‬ ‫شاخ‬
  7. 7. :‫شريعتی‬ ‫دکتر‬ •‫نگفتن‬ ‫برای‬ ‫هست‬ ‫هايی‬ ‫حرف‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫عميق‬ ‫وارزش‬ ‫نگفتن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هايی‬ ‫حرف‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫ننوشتن‬ ‫برای‬ ‫هست‬ ‫نيز‬ ‫هايی‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫کتابی‬ ‫چنين‬ ‫آغاز‬ ‫به‬ ‫ام‬ ‫رسيده‬ ‫اکنون‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫قلم‬ ‫بايد‬ ‫که‬‫ش‬‫دفتر‬ ‫و‬ ‫کنم‬‫را‬‫کنم‬ ‫پاره‬ ‫بدهم‬ ‫پس‬ ‫صاحبش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جلدش‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫کلبه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫و‬‫بخزم‬ ‫پنجره‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫بی‬ ‫نوشت‬ ‫نبايد‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫کتابی‬ ‫و‬
  8. 8. ‫خدا‬ ‫ايستگاه‬ ‫كرد‬ ‫جهانيان‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫پيامبر‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫توقف‬ ‫دنيا‬ ‫ايستگاه‬ ‫در‬ ‫لختي‬ ، ‫رفت‬ ‫مي‬ ‫خدا‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫قطاري‬ :‫گفت‬ ‫و‬ ‫كند؟‬ ‫سفر‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫كيست‬ . ‫خداست‬ ‫ما‬ ‫مقصد‬ ‫؟‬ ‫بخواهد‬ ‫توامان‬ ،‫عشق‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫كه‬ ‫كيست‬ ‫؟‬ ‫گذشتن‬ ‫براي‬ ‫تنها‬ ‫است‬ ‫ايستگاهي‬ ‫دنيا‬ ‫كند‬ ‫باور‬ ‫كه‬ ‫كيست‬ ‫نشدند‬ ‫سوار‬ ‫قطار‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫اندكي‬ ‫جز‬ ‫آدميان‬ ‫بيشمار‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫گذشت‬ ‫ها‬ ‫قرن‬ .‫بود‬ ‫ايستگاه‬ ‫هزار‬ ‫خدا‬ ‫تا‬ ‫جهان‬ ‫از‬‫شد‬ ‫مي‬ ‫كم‬ ‫كسي‬ ، ‫ايستاد‬ ‫مي‬ ‫قطار‬ ‫كه‬ ‫ايستگاه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خداست‬ ‫راه‬ ‫قانون‬ ‫سبكي‬ ‫زيرا‬ ، ‫شد‬ ‫مي‬ ‫سبك‬ ‫و‬ ‫گذشت‬ ‫مي‬ ‫قطار‬ ‫گفت‬ ‫پيامبر‬ . ‫رسيد‬ ‫بهشت‬ ‫ايستگاه‬ ‫به‬ ،‫رفت‬ ‫مي‬ ‫خدا‬ ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫قطاري‬ ‫نيست‬ ‫آخر‬ ‫ايستگاه‬ ‫اينجا‬ ‫شوند،اما‬ ‫پياده‬ ‫بهشتي‬ ‫مسافران‬ . ‫است‬ ‫بهشت‬ ‫اينجا‬ ‫اندكي‬ ‫.اما‬ ‫شدند‬ ‫بهشتي‬ ، ‫شدند‬ ‫پياده‬ ‫كه‬ ‫مسافراني‬‫آدمها‬ ‫از‬‫راه‬ ‫دوباره‬ ‫،قطار‬ ‫ماندند‬ ‫هم‬ ‫،باز‬ ‫افتاد‬ ‫گفت‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫مسافرانش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫خدا‬ ‫آنگاه‬: ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫پياده‬ ‫بهشت‬ ‫ايستگاه‬ ‫در‬ ، ‫ميخواهد‬ ‫مرا‬ ‫كه‬ ‫.آن‬ ‫بود‬ ‫همين‬ ‫من‬ ‫،راز‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫درود‬ ‫رسيد‬ ‫آخر‬ ‫ايستگاه‬ ‫به‬ ‫قطار‬ ‫كه‬ ‫هنگام‬ ‫آن‬ ‫و‬

×