Erfan 3

354 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Erfan 3

  1. 1. drzargari@gmail.com
  2. 2. :‫اسل:م‬ ‫گرامي‬ ‫پيامبر‬ ‫كيفيت‬‫كيفيت‬
  3. 3. ‫سلم‬ •‫جل‬ّ ‫حق‬ ‫مؤمنان‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫آورده‬ ‫چنين‬ ،‫ببينند‬ ‫جلله‬ .‫کند‬ ‫سلم‬ ‫ايشان‬ ‫بر‬ ‫جلله‬ ‫جل‬ّ ‫حق‬ ‫ابتدا‬ ‫اين‬ ‫آن‬ ‫زيباتر‬ ،‫اند‬ ‫گفته‬ ‫معنی‬ ‫چند‬ ‫اين‬ ‫در‬ :‫که‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫دراز‬ ‫فراق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫دوست‬ ‫دو‬ ‫چون‬ ،‫رسند‬ ‫بوده‬ ‫زيادت‬ ‫شوقش‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫سلم‬ ‫آن‬ ‫ابتدا‬ .‫است‬ ‫نسفی‬ ‫الدين‬ ‫عزيز‬:
  4. 4. ‫حس‬ ‫امام‬‫ين‬)‫ع‬:( •ِ‫گناهان‬ ‫سبب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشی‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫مبادا‬ ‫ب‬ ‫آنان‬ ‫سرنوشت‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ِ‫بندگان‬‫يمناک‬ ‫خويش‬ ‫گناه‬ ‫سزای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ولی‬ ، ‫است‬ ‫ميداند‬ ‫ايمن‬.
  5. 5. ‫مجنون‬ ‫نامه‬ •‫نامه‬ ‫ليلی‬ ‫پيش‬ ‫که‬ ‫خواست‬ ‫می‬ ‫مجنون‬ .‫گفت‬ ‫بيت‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫قلم‬ ‫نويسد‬ : •‫است‬ ‫چشم‬ ‫مقيم‬ ‫تو‬ ‫خيال‬ ‫نيست‬ ‫خالی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫جای‬ ‫جان‬ ‫صميم‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫ذکر‬ ‫و‬. ‫نويسم؟‬ ‫که‬ ‫پيش‬ ‫نامه‬ ‫پس‬ ،‫گردی‬ ‫می‬ ‫محلها‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫چون‬ ‫پس‬‫بدريد‬ ‫کاغذ‬ ‫و‬ ‫بشکست‬ ‫قلم‬. ‫مافيه‬ ‫فيه‬
  6. 6. ‫عشق‬ ‫کردن‬ ‫آشکار‬ •‫درويش‬ ‫ای‬! ‫نشد‬ ‫پاک‬ ‫نشد‬ ‫عاشق‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫ي‬ ‫به‬ ،‫نشد‬ ‫پاک‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬‫ار‬‫نرسيد‬ ‫عشق‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫عاشق‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫پليد‬ ،‫گردانيد‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نشد‬ ‫پاک‬ ‫و‬ ‫بماند‬! ‫راه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آتش‬ ‫آن‬ ‫آنکه‬ ‫جهت‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫رسيده‬ ‫وی‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫چشم‬ ‫کرد‬ ‫بيرون‬ ‫زبانش‬ ‫راه‬‫و‬‫دل‬ ‫آن‬ ‫بماند‬ ‫راه‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫سوخته‬ ‫نيم‬. ‫کاری‬ ‫هيچ‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ،‫دل‬ ‫آن‬ ‫از‬
  7. 7. ‫زمان‬ ‫ارزش‬ •‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫سال‬ ‫ده‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫زوجی‬ ‫از‬ .‫بپرس‬ •‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫سال‬ ‫چهار‬‫دانشگاه‬ ‫التحصيل‬ ‫فارغ‬ ‫يك‬ ‫از‬ .‫بپرس‬ •‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫سال‬ ‫يك‬‫ترم‬ ‫پايان‬ ‫امتحان‬ ‫كه‬ ‫دانشجويی‬ ‫از‬ .‫بپرس‬ ‫شده‬ ‫رد‬ ‫را‬ •‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫ماه‬ ‫يك‬‫است‬ ‫فرزند‬ ‫منتظر‬ ‫كه‬ ‫مادری‬ ‫از‬ .‫بپرس‬ •‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫هفته‬ ‫يك‬.‫بپرس‬ ‫نامه‬ ‫هفته‬ ‫يك‬ ‫ويراستار‬ ‫از‬ •‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫ساعت‬ ‫يك‬.‫بپرس‬ ‫منتظر‬ ‫عاشق‬ ‫يك‬ ‫از‬ •‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫دقيقه‬ ‫يك‬‫يا‬ ‫هواپيما‬ ‫يا‬ ‫قطار‬ ‫كه‬ ‫كسی‬ ‫از‬ .‫بپرس‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اتوبوسش‬ •‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫ثانيه‬ ‫يك‬.‫بپرس‬ ‫كرده‬ ‫تصادف‬ ‫كه‬ ‫كسی‬ ‫از‬ •‫يك‬ ‫ارزش‬ ‫تشخيص‬ ‫برای‬‫ثانيه‬ ‫هزارم‬‫نقره‬ ‫المپيك‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫كسی‬ ‫از‬ .‫بپرس‬ ‫گرفته‬

×