Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hemorrhoid

24,576 views

Published on

Hemorrhoid

 1. 1. ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)
 2. 3. กลไกการไหลเวียนที่ทำให้เกิด Hemorrhoid Hemorrhoids เส้นเลือดกลุ่มร่างแห เส้นเลือดใหญ่ที่ช่องท้อง หัวใจ เส้นเลือดใหญ่ที่ช่องท้อง
 3. 4. คนปกติมีริดสีดวงหรือไม่ ??? <ul><li>ตอบ : ในคนปกติ จะมีริดสีดวง (hemorrhoidal tissue) ทุกคน </li></ul>เนื้อเยื่อ ริดสีดวงจะมีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ จะมีอยู่ 3 ตำแหน่ง   คือ ที่ 3 , 7 , และ 11 นาฬิกา
 4. 5. อาการของโรคริดสีดวง มีอะไรบ้าง ??? <ul><li>1. เลือดสดๆ ออกมาตามหลังอุจจาระ 2. ก้อนยื่นออกมาจากทวารหนักขณะถ่ายอุจจาระ 3. ทวารหนักเปียกแฉะ คันรอบๆ ปากทวารหนัก 4. คลำได้ก้อนที่บริเวณทวารหนัก </li></ul><ul><li>5. เจ็บและคันบริเวณ ทวารหนัก </li></ul><ul><li>** ปกติริดสีดวงจะไม่เจ็บ จะเจ็บในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น เส้นเลือดอุดตัน ( Thrombosis) หรือ มีเนื้อเยื่อตาย ( Necrosis ) </li></ul>
 5. 6. สาเหตุ Hemorrhoid <ul><li>แบ่งง่ายๆ เป็น 2 อย่างคือ </li></ul><ul><li>1. เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณนั้น </li></ul><ul><li>2. เกิดจากการเพิ่มความดันต่อกำบังลมด้านล่าง ( Pelvic Floor)  นานๆ ซึ่งการเพิ่มความดันดังกล่าว เกิดได้จากการเบ่งอุจจาระบ่อยๆ ท้องผูก </li></ul><ul><li>การยกของหนัก   การยืนนานๆ   รวมทั้งการตั้งครรภ์ จากการที่มีเด็กอยู่ทำให้เลือดไหลกลับไม่สะดวก </li></ul>
 6. 7. ปัจจัยที่ทำให้เกิดริดสีดวงทวารหนัก <ul><li>1. ภาวะท้องผูก ท้องเสียเรื้อรัง </li></ul><ul><li>2. จากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง 3. อุปนิสัยเบ่งอุจจาระอย่างมาก </li></ul><ul><li>4. อุปนิสัยใช้เวลานั่งถ่ายอุจจาระนาน เช่น อ่านหนังสือขณะถ่ายอุจจาระ 5. ชอบใช้ยาสวนอุจจาระหรือยาระบายพร่ำเพรื่อ ** 6. หญิงตั้งครรภ์ทำให้ถ่ายอุจจาระไม่สะดวก ** </li></ul><ul><li>7. ภาวะโรคตับแข็งทำให้หลอดเลือดดำไหลเข้าตับไม่ได้ </li></ul><ul><li>8. อายุสูงวัยขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหย่อนยานทำให้เบาะรอง ( Cushion) ลงมา </li></ul><ul><li>9. บุคคลที่มีประวัติในครอบครัวเป็นริดสีดวงทวารหนัก </li></ul>
 7. 8. โรคริดสีดวงแบ่งเป็นกี่ชนิด ??? <ul><li>ชนิดที่ 1 ริดสีดวงทวารหนักชนิดภายใน (Internal hemorrhoid) </li></ul><ul><li>การเบ่งอุจจาระมากๆ ภาวะท้องผูก ความดันจากการเบ่งที่สูงและอุจจาระก้อนใหญ่จะดันให้เบาะรอง เลื่อนลงมาเรื่อยๆ จนยื่นออกมานอกทวารหนัก </li></ul><ul><li>ชนิดที่ 2 ริดสีดวงทวารหนักชนิดภายนอก ( External hemorrhoid) </li></ul><ul><li>ส่วนของทวารหนักที่อยู่ใต้ต่อแนวเส้นประสาท ปากทวารหนัก ( Anal margin) เมื่อเบาะรอง => เลื่อนตัวลงมาเรื่อยๆ => ดันกลุ่มเส้นเลือดเนื้อเยื่อ => ให้เลื่อนลงต่ำ => ออกไปด้านข้าง => ก้อนนูนที่ปากทวารหนัก </li></ul>
 8. 9. ริดสีดวงภายใน แบ่งออกเป็นกี่ระยะ ??? <ul><li>แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ </li></ul><ul><li>ระยะที่ 1 ถ่ายอุจจาระมีแต่อาการเลือดออก มองหรือคลำดูจะไม่ทราบ </li></ul><ul><li>ระยะที่ 2 ถ่ายอุจจาระก้อนริดสีดวงทวารหนักโผล่ออกมา หดกลับเข้าไปได้เอง </li></ul><ul><li>ระยะที่ 3 ถ่ายอุจจาระริดสีดวงโผล่ออกมา ไม่หดกลับเข้าเองต้องใช้นิ้วมือดัน กลับเข้าไป </li></ul><ul><li>ระยะที่ 4 ริดสีดวงทวารโผล่ออกมาภายนอก ไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้ </li></ul>
 9. 10. การตรวจวินิจฉัย <ul><li>อาจต้องใช้เครื่องส่องตรวจทวารหนัก ( proctoscope) </li></ul><ul><li>ถ้าหากสงสัยเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ อาจต้องเอกซเรย์ ลำไส้ใหญ่ด้วยการสวน แป้งแบเรียม ( Barium enema) หรือใช้เครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ colonoscope </li></ul>
 10. 11. ระยะกับการรักษาของริดสีดวงทวารหนัก <ul><li>ระยะที่ 1 แนวทางการรักษา </li></ul><ul><li>รักษาได้โดยการให้ยา ฉีดยาเข้าไปในตำแหน่งเลือดออก </li></ul><ul><li>ระยะที่ 2 แนวทางการรักษา ยิงยางรัดโคนหรือหัวของริดสีดวงที่โผล่ออกมา ก็จะทำให้หัวริดสีดวงนั้นฝ่อและหลุดออกไปได้เอง </li></ul><ul><li>ระยะที่ 3 และ 4 แนวทางการรักษา ผ่าตัดทั่วไป หรือ วิธีใหม่ “ เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ </li></ul>
 11. 12. การรักษาริดสีดวงทวารหนัก <ul><li>แบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ  คือ   1. การรักษาโดยไม่ผ่าตัด •  การรักษาโดยวิธีการใช้ยา •  การฉีดหัวริดสีดวงทวารหนัก •  การยิง รัด หัวริดสีดวงทวารหนัก •  การจี้หัวริดสีดวงทวารหนัก   </li></ul><ul><li>2.  การรักษาโดยการผ่าตัด </li></ul>
 12. 13. การรักษาโดยไม่ผ่าตัด <ul><li>การให้ยารักษาริดสีดวงทวารหนัก ** ใช้กับโรคระยะที่ 1 </li></ul><ul><li>1. การให้ยากระตุ้นการหมุนเวียนของเลือด และสร้างความแข็งแรงของผนังหลอดเลือด 2 . การให้ยาป้องกันท้องผูก 3. ถ้าปวดมากเนื่องจากมี </li></ul><ul><li>การอักเสบให้กินยาแก้ปวด , </li></ul><ul><li>นั่งแช่ในน้ำอุ่นจัด ๆวันละ 2-3 ครั้ง </li></ul><ul><li>ครั้งละ 15-30 นาที </li></ul>
 13. 14. <ul><li>4. ใช้ยาเหน็บริดสีดวงทวารเช่นอะนูซอล ( Anusal), เชอริพร็อกต์ ( Scheriproct), พร็อกโตซีดิล ( Proctosedyl) เหน็บวันละ 2-3 ครั้ง ( เช้า ก่อนนอน และหลังถ่ายอุจจาระ ) จนอาการบรรเทา ใช้ ~ 10 วัน </li></ul><ul><li>5. ถ้ามีอาการซีดร่วมด้วยให้ใช้ เฟอร์รัสซัลเฟต วันละ 3 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด </li></ul><ul><li>** ถ้ามีเลือดออกนานกว่า 1 สัปดาห์ หรือเป็น ๆ หาย ๆ บ่อย พบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรไปพบแพทย์ </li></ul>
 14. 15. 2 . การฉีดหัวริดสีดวงทวารหนัก <ul><li>การฉีดยาบริเวณรอบหัวริดสีดวง ( sclerosing injection) เพื่อให้เกิดพังผืดรัดหัวริดสีดวงและฝ่อไปเองภายหลัง </li></ul><ul><li>ข้อดีคือไม่เจ็บ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ได้ผลดีในริดสีดวงระยะที่ 1 และ 2 ยาจะทำให้หลอดเลือดดำฝ่อ และหัวริดสีดวง ทวารหนักยุบลง ใช้กับโรคระยะที่ 2 การฉีดยาจะไม่เกิดอาการเจ็บปวดเลยได้ผลดีมาก </li></ul>
 15. 16. 3. รัดหัวริดสีดวงทวารหนัก <ul><li>โดยใช้เครื่องมือเอายางไปรัดที่โคนของริดสีดวงทวาร ทำให้หัวริดสีดวงฝ่อแล้วหลุดไปเอง หลังรัดด้วยยางประมาณ 7 วัน ได้ประโยชน์ และผลดีในโรค ระยะที่ 2 </li></ul>
 16. 17. 4. การจี้ริดสีดวงทวารหนัก โดยใช้แสงอินฟราเรด   ความร้อน หรือความเย็น Infrared Coagulation เป็นวิธีการรักษาที่ใช้กับ ระยะที่ 2 แต่ยังไม่ค่อยนิยมแบบรัดและฉีดยา
 17. 18. เมื่อไรที่ต้องผ่าตัดริดสีดวง ? ??? <ul><li>1. เป็นระยะ 3 ที่ใหญ่ หรือ ระยะ 4 2. เป็นทั้ง ภายนอกและ ภายใน พร้อมกัน (Mixed Type) ซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ยางรัดได้ ( เพราะจะเจ็บมาก ) 3. มีภาวะแทรกซ้อน เช่น เส้นเลือดอุดตัน   ปวดมาก   หรือ หัวริดสีดวงเน่า จากการขาดเลือด ** นั่นคือ จะเห็นว่า   ถ้าเป็นไม่มากจริงๆ   ไม่ต้องผ่าตัดสามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ </li></ul>
 18. 19. การรักษาโดยการผ่าตัด <ul><li>1. ผ่าตัดด้วยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ ( Stapled hemorrhoidectomy) หรือที่เรียกว่า PPH (procedure for prolapsed and hemorrhoid) </li></ul>
 19. 20. Procedure for Prolapsed and Hemorrhoids (PPH). Stapled Hemorrhoidopexy เหมาะกับริดสีดวงทวารหนักชนิดภายใน ระยะที่ 3 และ 4 หรือริดสีดวงทวารหนักชนิดภายในที่เป็นโดยรอบทวารหนัก
 20. 21. ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญ 3 ส่วนคือ 1. เครื่องมือสอดและถ่างทวารหนัก 2. เครื่องมือช่วยเย็บ 3. เครื่องมือตัดเย็บหัวริดสีดวง อุปกรณ์การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ
 21. 22. ข้อดีและข้อเสียของ PPH <ul><li>มีข้อดี </li></ul><ul><li>คือ ตัดหัวริดสีดวงทวารหนักออกได้หมด </li></ul><ul><li>โดยไม่เกิดผลแทรกซ้อนเรื่องทวารหนักตีบตัน </li></ul><ul><li>โอกาสเกิดปัญหากลั้นอุจจาระไม่อยู่ก็น้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิม เพราะผู้ป่วยยังคงเหลือส่วนเบาะรอง ( Cushion) เอาไว้ทำหน้าที่ได้ </li></ul><ul><li>ใช้ระยะเวลา ผ่าตัด และพักฟื้นตัวน้อย </li></ul><ul><li>ข้อเสีย </li></ul><ul><li>คือเครื่องมือมีราคาค่อนข้างแพง </li></ul><ul><li>อัตราการกลับเป็นใหม่สูงกว่าการผ่าตัดธรรมดา </li></ul><ul><li>ไม่สามารถกำจัดริดสีดวงภายนอกที่เป็นมาก ๆ ได้      </li></ul>
 22. 23. Hemorrhoidectomy
 23. 24. การป้องกัน <ul><li>1. ระวังอย่าให้เกิดอาการท้องผูก โดยปฏิบัติตัวดังนี้ </li></ul><ul><li>•  รับประทานอาหารที่มีกากมากๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดื่มน้ำมากๆ •  ออกกำลังกายทุก ๆ วัน •  หัดนิสัยการถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา •  ใช้ยาระบายอ่อน ๆ ตามคำแนะนำของแพทย์ เมื่อเกิดอาการท้องผูก </li></ul><ul><li>2. หลีกเลี่ยงการกลั้นอุจจาระหรือเบ่งอุจจาระ </li></ul><ul><li>3. หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนานๆ </li></ul><ul><li>4.   หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด , เหล้า , เบียร์ </li></ul><ul><li>5.   หลีกเลี่ยงการใช้ยาระบายอย่างรุนแรงหรือใช้ยาระบายจนเป็นนิสัย </li></ul><ul><li>6. หลังอุจจาระควรใช้น้ำล้างมากว่ากระดาษเช็ด </li></ul><ul><li>7. เมื่อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน โปรดอย่าลังเล โปรดปรึกษาแพทย์ </li></ul>

×