Fracture Clavicle

32,755 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
32,755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fracture Clavicle

 1. 1. FRACTURE CLAVICLE
 2. 2. Injuries to extremities ( บาดเจ็บต่อแขนขา ) 1. การให้การรักษาอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพของรูปร่างและการใช้งานเดิมให้มากที่สุด และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเร็วที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 2. การให้วิธีการรักษาที่เป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานสากล 3 . การป้องกันภาวะแทรกซ้อนมิให้เกิดขึ้นได้จากภยันตรายและการรักษา Objectives of Treatment ( เป้าหมายในการรักษา )
 3. 3. Principles of Treatment ( หลักในการรักษา ) <ul><li>แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. กระดูกหักที่รักษาโดยวิธีไม่ต้องผ่าตัด </li></ul><ul><li>2. กระดูกหักที่รักษาโดยการผ่าตัด </li></ul><ul><li>3. กระดูกหักที่รักษาได้ทั้ง 2 วิธี โดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่แตกต่างกัน </li></ul>
 4. 4. การวินิจฉัยภาวะกระดูกหัก <ul><li>1. ประวัติผู้ป่วย </li></ul><ul><li>ข้อมูลพื้นฐาน : อายุ , เพศ </li></ul><ul><li>ข้อมูลการเจ็บป่วย </li></ul><ul><li>: กลไกการบาดเจ็บ ทราบความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ได้รับ </li></ul><ul><li>: ผลจากการได้รับบาดเจ็บ : อาการปวด , บวมมีเลือดคั่ง , สูญเสียความสามารถในการทำงาน เพื่อวินิจฉัยแยกจากโรค หรือจากอุบัติเหตุความผิดรูปของอวัยวะร่วมกับมีอาการชาหรืออ่อนแรง </li></ul><ul><li>: ประวัติในอดีต ช่วยในการวางแผนการรักษา เช่น โรคประจำตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาในอดีต </li></ul>.
 5. 5. <ul><li>2. การตรวจร่างกาย </li></ul><ul><li>2.1 ตรวจร่างกายทั่วไป </li></ul><ul><li>- สัญญาณชีพ เพื่อแยกภาวะช็อค </li></ul><ul><li>- ภยันตรายต่ออวัยวะสำคัญ </li></ul><ul><li>2.2 การตรวจบริเวณที่สงสัยกระดูกหัก ทำตามลำดับขั้นดังนี้ </li></ul><ul><li>2.2.1 สังเกตสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ความผิดรูป ความสั้นยาว การสูญเสียการทำงานของส่วนที่บาดเจ็บและบาดแผล ถ้ามีแผลลึกกว่าชั้นใต้ผิวหนังและมีเลือดสีดำซึมตลอดเวลา ต้องสงสัยว่ามีกระดูกหักเปิด ( Open Fracture ) หรือไม่ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>2.2.2 การสัมผัส เพื่อหาตำแหน่งจุดกดเจ็บ ซึ่งอาจเป็นตำแหน่งกระดูกหัก </li></ul><ul><li>( ควรทำด้วยความนุ่มนวลและบอกผู้ป่วยก่อนตรวจ ) และตรวจการเต้นของชีพจรของหลอดเลือดแดงส่วนที่ปลายกระดูกที่สงสัยกระดูกหัก เพื่อตรวจดูมีบาดเจ็บหลอดเลือดแดงร่วมด้วยหรือไม่ </li></ul><ul><li>2.2.3 การเคลื่อนไหว ดูการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนนั้น ถ้าอาการทางคลินิกชัดเจน ไม่ควรพยายามเคลื่อนไหวส่วนที่สงสัยว่ากระดูกหัก เพราะอาจก่อภยันตรายต่อหลอดเลือดหรือเส้นประสาทได้ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3. การตรวจทางรังสี </li></ul><ul><li>เอ็กซ์เรย์กระดูกไหปลาร้าท่าตรง </li></ul><ul><li>ภาพถ่ายทางรังสีทำเพื่อยืนยันภาวะกระดูก </li></ul><ul><li>ขึ้นอยู่กับคุณภาพของฟิลม์ และความสามารถของแพทย์ ในการส่งตรวจและแปลผล </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4. การตรวจวินิจฉัยพิเศษ ในบางรายอาจจำเป็นต้องตรวจเพิ่ม เช่น </li></ul><ul><li>1. Bone Scan กรณีสงสัย Stress fracture , Scaphoid fracture ในระยะแรกที่ภาพถ่ายรังสีให้ผลลบ </li></ul><ul><li>2. Angiography กรณีสงสัยมีบาดเจ็บต่อหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม (Repair ) </li></ul><ul><li>3. Computerized tomography กรณีสงสัยกระดูกสันหลังหรือ กระดูก </li></ul><ul><li>เบ้าสะโพกหัก </li></ul><ul><li>4. Magnetic resonance imaging กรณีสงสัยมีบาดเจ็บต่อไขสันหลัง </li></ul><ul><li>( Spinal cord injury ) </li></ul>
 9. 9. การรักษา <ul><li>การรักษาโดยไม่ผ่าตัด </li></ul><ul><li>ใช้ Fiqure of 8 splint ( ผ้าพันเป็นรูปเลข 8 ) ดามกระดูกส่วนที่หัก เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วย สามารถที่จะเริ่มขยับแขนและหัวไหล่ได้ในสัปดาห์ที่ 2 และสามารถเคลื่อนไหวได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออาการเจ็บปวดลดลง </li></ul>
 10. 10. Fiqure of splint
 11. 11. การรักษาโดยการผ่าตัด มีข้อบ่งชี้ <ul><li>กระดูกหักแบบเปิดมีบาดแผล </li></ul><ul><li>ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง หรือผู้ป่วยมีภาวะความผิดปกติอื่น ทำให้ไม่สามารถใช้ผ้าพันประคองไหล่เป็นเวลานานได้ </li></ul>ปลาย <ul><li>กระดูกไม่ติด ( Non-Union) และมีอาการเจ็บ เวลาเคลื่อนไหว </li></ul>ผู้ป่วยไม่สามารถทน prolong immobilization ได้ เช่น seizure disorder , neurologic problems , parkinsonism <ul><ul><ul><ul><ul><li>กระดูกหักและมีภยันตรายต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. วิธีการผ่าตัด <ul><li>ส่วนใหญ่ทำ ORIF with plate and screws, intramedullary fixation หรือโดยเฉพาะ distal 1/3 fracture อาจใช้ modifies TBW , ใน distal 1/3 fracture ที่ Stable ดี มักรักษาโดย Sling และ Early exercise </li></ul>
 13. 13. Open Reduction <ul><li> คือการทำผ่าตัดเพื่อจัดเรียงกระดูกที่หักให้เข้าที่ ซึ่งเป็นวิธีที่มีความนิยมใช้มากเนื่องจากในการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด แพทย์สามารถจัดเรียงกระดูกได้ดีและเที่ยงตรงกว่าวิธีไม่ผ่าตัด </li></ul><ul><li>อย่างมาก นอกจากนั้นแล้วรักษาโดยวิธีผ่าตัด ยังทำให้ข้อที่บริเวณส่วนข้างเคียงกับบริเวณที่ผิดปกติ </li></ul><ul><li>ของร่างกายเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระ ต่างกับการรักษาในอดีตที่ข้อบนและล่างตรงบริเวณ </li></ul><ul><li>บาดเจ็บ ต้องได้รับการ immobilization ทำให้ผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยวิธีผ่าตัดสามารถทำ </li></ul><ul><li>กายภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ง่ายและเร็วกว่า และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติได้เร็วขึ้น </li></ul><ul><li>เมื่อแพทย์จัดกระดูกได้ดีแล้ว มักต้องทำการยึดกระดูก (fixation) ให้นิ่งด้วยโลหะ จึง </li></ul><ul><li>เรียกว่า internal fixation แต่พึงทราบว่า การผ่าตัดจัดเรียงกระดูก และดามโลหะ เป็นเพียง </li></ul><ul><li>การช่วยให้กระดูกอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสมและมักได้ความแข็งแรงเบื้องต้นจากโลหะที่ดาม </li></ul><ul><li>จึงไม่ได้ทำให้กระดูกที่หักติดเร็วขึ้น และอาจทำให้เกิดข้อแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการผ่าตัดได้ </li></ul><ul><li>เช่นกัน เนื่องจากการผ่าตัดทำให้เกิดแผล และอาจเกิดการทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มเติม จนทำให้ </li></ul><ul><li>การหายของกระดูกช้าลงไปก็ได้ ดังนั้น จึงต้องมีข้อบ่งชี้ในการทำหัตถการนี้ที่ชัดเจนเสมอ </li></ul>
 14. 14. การใช้อุปกรณ์ในการยึดตรึงกระดูกในกรณีที่มีการผ่าตัด <ul><li>Reconstruction plate 3.5 mm. </li></ul><ul><li>( เหล็กที่ดัดตามสันได้ ) </li></ul>Small DCP 3.5 mm. ( เหล็กแผ่น ) Intramedullary pin ( เหล็กแกน )
 15. 15. การดูแลหลังการใส่ Splint หรือการผ่าตัด <ul><li>ใช้ผ้าคล้องแขนไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ </li></ul>ยกเว้นการยกของหนักเป็นเวลา 6 เดือน หยุดการทำงาน ประมาณ 4 สัปดาห์ การบริหารหัวไหล่และแขนให้เร็วที่สุด
 16. 16. Complication ที่พบใน Fracture of clavicle <ul><li>พบใน case ที่มีภาวะ nonunion ซึ่งจะวินิจฉัยเมื่อไม่มี progressive signs of healing หลัง 4-6 เดือนไปแล้ว โดยพบ 1% ในรายที่รักษาแบบ conservative และ 4% พบในรายที่รักษาด้วยการผ่าตัด malunion ซึ่งทำให้มี pain, functional problems ได้ </li></ul>
 17. 17. การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล <ul><li>โดยทั่วไปถ้าไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัด หรือมีภยันตรายอย่างอื่นร่วมด้วยก็ไม่จำเป็นต้องพักรักษาไว้ในโรงพยาบาล </li></ul>

×