Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media ช่วยพัฒนาการศึกษาไทย

4,399 views

Published on

การบรรยาย Social media พัฒนาการศึกษาไทยได้อย่างไร วิทยากรโดย ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ จัดโดย สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Social media ช่วยพัฒนาการศึกษาไทย

 1. 1. Social Media for Education <ul><li>นิยามของ Social Media </li></ul><ul><ul><li>เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม – การแพร่กระจายเกิดจากการปันเนื้อหาจากใครก็ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงจากสื่อเดิมที่แพร่กระจายแบบทางเดียวเป็นแบบการสนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆคน และไม่มีใครมีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาในการสนทนา </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา </li></ul></ul>
 2. 2. Social Media for Education
 3. 3. Social Media for Education
 4. 4. Social Media for Education
 5. 5. Social Media for Education
 6. 6. Social Media for Education
 7. 7. Social Media for Education
 8. 8. Social Media for Education <ul><li>Social media กับการศึกษา </li></ul><ul><ul><li>เป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างการพูดคุย </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถใช้ในลักษณะการร่วมไม้ร่วมมือในการทำงาน ต่อเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม (Engagement) </li></ul></ul><ul><ul><li>อาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ชมากกว่าเป็นผู้สอน ไม่เช่นนั้นจะครอบงำการถ่ายทอดความรู้ ไม่ต่างจากความรู้ภายในชั้นเรียน </li></ul></ul>
 9. 9. Social Media for Education <ul><li>Social media กับการศึกษา </li></ul><ul><ul><li>ให้นักศึกษามีส่วนร่วม และสร้างเนื้อหา แทนที่จะมาจาอาจารย์เพียงฝ่ายเดียว </li></ul></ul><ul><ul><li>ลดความเสียเปรียบของโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เช่น ให้อาจารย์ดังๆสอนหนังสือทำเป็นคลิปแล้วนำลงใน YouTube แล้วเปิดให้นักเรียนที่ขาดแคลนครูได้ดู โดยที่ครูที่โรงเรียนอาจจะทำหน้าที่ตอบคำถาม ให้ความกระจ่างเพิ่มขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>เปลี่ยน Model การสอนเป็นการเรียนรู้ </li></ul></ul>
 10. 10. Social Media for Education <ul><li>Blog – เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถเขียนบทความต่างๆได้โดยง่าย ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา HTML ในการทำ web site อย่างสมัยก่อน </li></ul>
 11. 11. Social Media for Education <ul><li>Blog – คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ </li></ul><ul><ul><li>Posts – คือการนำบทความที่น่าสนใจมาใส่ไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่าน อาจจะเขียนเองหรือนำบทความดีๆจากที่อื่น บทความที่ดีจะต้องไม่มีข้อความที่ยาวจนเกินไป การที่จะมีคนติดตามการโพสต์ของเรา ก็ควรจะอัพเดทเนื้อหาอยู่เสมอ </li></ul></ul><ul><ul><li>ในการโพสต์แต่ละครั้ง Blog จะมีการกำหนด URL ให้ เรียกว่า Permalinks เพื่อทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงและทำการโปรโมตผ่าน Twitter หรือสื่ออื่นๆ </li></ul></ul>
 12. 12. Social Media for Education <ul><li>Blog – คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ </li></ul><ul><ul><li>Comments – ในแต่ละบทความที่เราโพสต์นั้น จะมีส่วนของการแสดงความคิดเห็นจากผู้อ่าน เรียกว่า Comments ซึ่งทำให้เกิดการโต้ตอบพูดคุยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>Themes – Blog เปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะปรับปรุงหน้าตาได้ ผ่าน Themes http :// pisek . wordpress . com / wp - admin / themes . php </li></ul></ul>
 13. 13. Social Media for Education <ul><li>Blog – คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ </li></ul><ul><ul><li>บทความที่ทำการโพสต์จะแสดงตามลำดับเวลา คือ บทความใหม่จะอยู่ด้านบน ลดหลั่นลงไปตามระยะเวลา และเพื่อความง่ายในการค้นหาบทความเก่าๆ จะมีปฏิทินที่จะใช้ค้นหา ตาม วัน เดือนและปี นอกจากนี้เมื่อโพสต์ข้อความ จะให้คุณใส่ป้ายกำกับ เราสามารถใส่เป็นหัวข้อที่เราเขียน ซึ่งจะสามารถค้นหาได้ง่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogrolls - เป็นรายการของ Link ที่เราคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนมาใส่ไว้ </li></ul></ul>
 14. 14. Social Media for Education <ul><li>Blog – คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ </li></ul><ul><ul><li>RSS – บางครั้งเราอยากให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ Blog ของเราบ่อยๆ สามารถบอกให้เด็กไป Download Feed Reader ได้ จากนั้นก็แค่คลิ๊กปุ่ม RSS ใน Blog ของเรา ก็ถือเป็นเสมือนสมาชิกที่สามารถรับข่าวสารใหม่ๆ ผ่านทาง Feed Reader นั่นเอง </li></ul></ul>http :// www . feedreader . com / download
 15. 15. Social Media for Education <ul><li>Blog – แนะนำโปรแกรม Blog ที่น่าใช้ </li></ul><ul><ul><li>Wordpress </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>Bloggang </li></ul></ul><ul><ul><li>Gotoknow </li></ul></ul>
 16. 16. Social Media for Education <ul><li>Blog – วิเคราะห์ ฟิสิกส์ราชมงคล </li></ul><ul><li>http :// www . neutron . rmutphysics . com / physics / </li></ul><ul><ul><li>มีเนื้อหาการเรียนการสอน ในรูปของ แผ่นใส PDF หนังสือ </li></ul></ul><ul><ul><li>ใส่ VDO ในการแสดงถึงการทดลองทางฟิสิกส์ </li></ul></ul><ul><ul><li>แบบฝึกหัดออนไลน์ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีกระดานข่าวที่สามารถใช้ในการตอบคำถามนักเรียนได้ </li></ul></ul>
 17. 17. Social Media for Education <ul><li>Blog – อาจารย์ มานิตย์ ผิวขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย http :// web . nkc . kku . ac . th / manit </li></ul><ul><li>มีการให้ PDF สไลด์ และเสียงบรรยายในวิชาต่างๆ </li></ul><ul><li>มีแนวข้อสอบ </li></ul><ul><li>กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ </li></ul><ul><li>การลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสนใจต่างๆ </li></ul><ul><li>งานวิจัยและบทความต่างๆ </li></ul>
 18. 18. Social Media for Education <ul><li>Twitter – เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จำกัดการโพสต์แต่ละครั้งที่ 140 ตัวอักษร เป็นเครื่องในการสนทนาแบบ Real Time </li></ul>
 19. 19. Social Media for Education <ul><li>Twitter - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ </li></ul><ul><ul><li>Avatar – เป็นรูปภาพเพื่อแสดงตัวตนของคุณ ไม่ควรเปลี่ยนบ่อย </li></ul></ul><ul><ul><li>BIO – เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณที่สามารถเขียนได้ 160 ตัวอักษร </li></ul></ul><ul><ul><li>Background – เราสามารถปรับ Background ได้ตามรูปที่เราต้องการ </li></ul></ul><ul><ul><li>Follow เมื่อเรา Follow ใคร คุณจะเห็นข้อความที่เขาโพสต์ (Tweet) ใน Twitter ของเขา และถ้าใครคนนั้น Follow คุณกลับก็จะได้รับข้อความที่เรา Tweet เช่นเดียวกัน </li></ul></ul>
 20. 20. Social Media for Education <ul><li>Twitter - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ </li></ul><ul><ul><li>Replies – ในการพูดจากันผ่าน twitter นั้น จะกระทำผ่านเครื่องหมาย @ ตามด้วย username ของคนที่เราอยากพูดด้วย หรือเราสามารถดูว่าใครพูดกับเรา ก็คลิ๊กที่แท็ป @ ตามด้วยชื่อของเรา </li></ul></ul><ul><ul><li>Retweet – หากคุณเห็นว่าข้อความของคนที่คุณ Follow หรือที่มีคนส่งให้คุณนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เราสามารถที่จะส่งต่อให้คนอื่นได้ ด้วยคำสั่ง RT </li></ul></ul><ul><ul><li>Direct Messasges – เป็นข้อความส่วนตัว เราสามารถ DM ได้เฉพาะคนที่ Follow เราเท่านั้น </li></ul></ul>
 21. 21. Social Media for Education <ul><li>Twitter - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ </li></ul><ul><ul><li>Hashtags – เป็นการจัดหมวดหมู่หรือหัวข้อของ Tweet โดยใช้เครื่องหมาย # ตามด้วยหัวข้อ เช่น สมมติว่าเราคุณกับนักเรียน ชื่อวิชัย เราอาจจะใส่หัวข้อหลัง Tweet เพื่อจัดหมวดหมู่ เช่น </li></ul></ul><ul><ul><li>@wichai นี้คือเนื้อหาที่จะสอนในวันพรุ่งนี้ www.pisek.com/content.html #AJPISEK เวลาเราจะค้นหา Tweet ที่เราส่งไป หรือนักเรียนอยากรู้เนื้อหาของอาจารย์ภิเษกที่ Tweet ก็สามารถค้นหาได้ง่าย </li></ul></ul>
 22. 22. Social Media for Education <ul><li>Twitter – เราสามารถใช้ในการศึกษาได้อย่างไรบ้าง </li></ul><ul><ul><li>การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้ถกประเด็นที่น่าสนใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>การร่วมกันทำงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>การแจ้งข่าวสารของรายวิชา </li></ul></ul><ul><ul><li>การแจ้งกำหนดการส่งการบ้าน </li></ul></ul><ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้รายชื่อหนังสือสำหรับอ่านก่อนเข้าห้องเรียน </li></ul></ul>
 23. 23. Social Media for Education <ul><li>Twitter – เราสามารถใช้ในการศึกษาได้อย่างไรบ้าง </li></ul><ul><ul><li>ให้ลิงค์ข้อมูลที่น่าสนใจแก่นักเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>หากพบใครส่งบทความที่น่าสนใจ เราสามารถ RT ต่อให้นักเรียนเราได้อ่านด้วย </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้ตอบคำถามนักเรียน หากสามารถตอบด้วยประโยคสั้นๆได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>Upload รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาส่งผ่านให้นักเรียนได้ดูทาง Twitter ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>หากมีเรื่องที่น่าสนใจ ณ ขณะที่เราอาจจะกำลังเดินทาง อาจถ่ายรูปไว้ แล้วแจ้งให้นักเรียนได้ทราบทันทีได้ </li></ul></ul>
 24. 24. Social Media for Education <ul><li>Twitter – เราสามารถใช้ในการศึกษาได้อย่างไรบ้าง </li></ul><ul><ul><li>ให้นักเรียน follow คนที่เชี่ยวชาญในวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่นติดตาม twitter ของนักการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ คุณครูสอนวิชาต่างๆชื่อดัง หรือพระอาจารย์ เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถใช้ทำโพลได้ หากต้องการทราบถึงทัศนคติต่อการเรียนของนักเรียน http://twitter.polldaddy.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>แจ้งบทความที่เราโพสต์ใน Blog </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้นักเรียนได้ติดตามข่าวสารต่างๆ เพราะมีสำนักข่าวหลายแห่งใช้ Twitter </li></ul></ul>
 25. 25. Social Media for Education <ul><li>Social Network – Facebook เป็นเครือข่ายเพื่อนที่เชื่อมโยงกันเป็นสังคม ที่บันทึกตัวตนของเราลงไปผ่านทาง Info Photo Note หรือ Video แล้วเปิดให้เพื่อนๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน </li></ul>
 26. 26. Social Media for Education <ul><li>Facebook - ลักษระทั่วไป </li></ul><ul><ul><li>มีการสร้างข้อมูลส่วนตัว (Profile) ซึ่งอาจจะเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมด หรือเฉพาะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็น อายุ ที่อยู่ ความสนใจ และอื่นๆ รวมถึงการนำรูปภาพขึ้นไว้ใน Profile ด้วย </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้สามารถทำการเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ซึ่งอาจเรียกว่า “ Friend” “Contacts” “Fans” </li></ul></ul>
 27. 27. Social Media for Education <ul><li>Facebook - ลักษณะทั่วไป </li></ul><ul><ul><li>รายชื่อของเพื่อนที่มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมต่อระหว่างกันนั้นจะถูกแสดงให้คนอื่นๆได้เห็นและสำรวจรายชื่อนั้น และหากผู้เข้ามาชมเป็นสมาชิกของ Social Network นั้นอยู่ด้วย ก็สามารถทำการเชื่อมต่อกันกับเพื่อนของเพื่อน ทำให้เกิดสภาพโยงใยเป็นใยแมงมุม </li></ul></ul><ul><ul><li>สิ่งสำคัญอีกประการคือ การเปิดให้แสดงความคิดเห็นหรือ Commend เสมือนเป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นในเครือข่าย </li></ul></ul>
 28. 28. Social Media for Education <ul><li>Facebook - ส่วนสำคัญคือ Profile จะประกอบด้วยส่วนของ Wall, Infor, Photos, และอื่นๆ </li></ul><ul><ul><li>Wall – คุณสามารถโพสต์ข้อความต่างๆลงไป การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ รูปภาพ และวิดีโอ เมื่อเราโพสต์ใน Wall แล้ว จะปรากฏให้แก่เพื่อนๆ (Friends) ในส่วนของ News Feed ดราสามารถใช้ในการแชร์ข้อมูลต่างๆ สไลค์ รวมไปถึงวิดีโอประกอบการสอน </li></ul></ul><ul><ul><li>Info – เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่บ่งบอกความเป็นคุณ </li></ul></ul><ul><ul><li>Photos - อาจจะเป็นรูปที่คุณโพสต์ขึ้นเอง หรือรูปที่คนอื่นที่ TAG มาหาคุณ รูปสามารถแทนคำบรรยายได้ </li></ul></ul>
 29. 29. Social Media for Education <ul><li>Facebook - ส่วนสำคัญคือ Profile จะประกอบด้วยส่วนของ Wall, Infor, Photos, และอื่นๆ </li></ul><ul><ul><li>Friends – เราสามารถค้นหาเพื่อนๆใหม่ได้โดยง่าย ในส่วนของการศึกษา ก็ใช้ในการ Add นักเรียนเข้าไป </li></ul></ul><ul><ul><li>Inbox – ก็คือ e-mail ที่สื่อสารกับเพื่อนๆ และสามารถที่จะส่ง e-mail ไปยังบุคลภายนอกอื่นๆด้วย การส่ง e-mail จะไม่มีการเปิดเผยใน News Feed เราสามารถทำการสื่อสารส่วนตัวกับนักเรียนได้ </li></ul></ul>
 30. 30. Social Media for Education <ul><li>Facebook - ส่วนสำคัญคือ Profile จะประกอบด้วยส่วนของ Wall, Infor, Photos, และอื่นๆ </li></ul><ul><ul><li>VIDEO – เราสามารถ UPLOAD คลิปที่น่าสนใจต่างๆขึ้นไว้บน Facebook คลิปความรู้ต่างๆมีอยู่มากมายใน YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>Group – เราสามารถสร้าง groups ขึ้นมา ซึ่งเสมือนเป็นกระดานบอร์ด ที่สามารถพูดคุยในหัวข้อที่น่าสนใจ หรือนักเรียนสามารถถามปัญหาต่างๆได้ และสามารถโพสต์แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆได้ นอกจากนี้เรายังสามารถค้นหา Group ที่น่าสนใจอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้ที่สนใจ </li></ul></ul>
 31. 31. Social Media for Education <ul><li>Facebook - การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของตนเอง (Personal Learning Network) </li></ul><ul><ul><li>เข้าร่วมกลุ่มในหัวข้อหรือประเด็นที่คุณสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ท่านอื่นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>เพิ่มเพื่อนที่มาจากกลุ่มอาจารย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>หากมีกลุ่มที่คุณสนใจอยู่แล้วคุณก็เข้าไปร่วมในกลุ่มนั้น เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างกลุ่มสำหรับอาจารย์ภายในโรงเรียน เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนะนำกันได้ในเรื่องต่างๆ </li></ul></ul>
 32. 32. Social Media for Education <ul><li>Facebook - การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของตนเอง (Personal Learning Network) </li></ul><ul><ul><li>หากคุณไปเห็นเนื้อหาวิชาการดีๆใน Blog เราสามารถ Share ผ่าน Facebook ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตาม Feed ของอาจารย์ต่างๆที่คุณ Add เป็นเพื่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>เราอาจจะสมัคร Group ที่มีหัวข้อในการสนทนาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่คุณสอน เช่น กลุ่มภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น </li></ul></ul>
 33. 33. Social Media for Education <ul><li>Facebook - การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของตนเอง (Personal Learning Network) </li></ul><ul><ul><li>กฏเกณฑ์สำคัญของการเข้าร่วมกลุ่ม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ </li></ul></ul>
 34. 34. Social Media for Education <ul><li>การใช้ Facebook Page กับการเรียนการสอนได้ ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>โพสต์การบ้าน – อาจารย์สามารถโพสต์การบ้านผ่านทาง Facebook และกำหนดระยะเวลาของการส่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>เชื่อมนักเรียนเข้าด้วยกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้ในการสื่อสารโดยตรงกับทางผู้สอน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้ในการระดมสมอง นอกห้องเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างกลุ่มสำหรับทั้งห้อง หรือเฉพาะกลุ่มเล็กๆ </li></ul></ul>
 35. 35. Social Media for Education <ul><li>Facebook สามารถใช้กับการเรียนการสอนได้ ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>สำหรับนักเรียนที่ขี้อาย ก็สามารถใช้ Social Media ในการพูดคุยแทน </li></ul></ul><ul><ul><li>แบ่งปันเว็บไซต์ที่หน้าสนใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>การแบ่งปันคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>บอกเล่าเรื่องราวหนังสือที่ได้อ่านให้เพื่อนๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>อาจจะทำโพลล์ เพื่อสอบถามนักเรียนในเรื่องต่างๆ ผ่าน Poll Application </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นที่สำหรับแสดงผลงานของนักเรียน </li></ul></ul>
 36. 36. Social Media for Education <ul><li>Facebook สามารถใช้กับการเรียนการสอนได้ ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>เป็นการทำให้เกิดสังคมภายในชั้นเรียน ให้เกิดความสนิทสนม และทำให้การเรียนรู้ดียิ่งขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถใช้ Facebook ในการพูดคุยกับนักเขียนหนังสือ เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเชื่อมโยงไปยังห้องเรียนอื่นๆ เช่น เราเรียนภาษาจีน เราอาจจะหา Facebook ของห้องเรียนของคนจีน เพื่อทำการพูดคุยข้ามกันได้ เป็นเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่อย่างแท้จริง </li></ul></ul>
 37. 37. Social Media for Education
 38. 38. Social Media for Education <ul><li>YouTube – เราสามารถค้นหา Clip วิดีโอ ที่มีอยู่มากมายเพื่อสอนนักเรียน </li></ul>
 39. 39. Social Media for Education <ul><li>YouTube – เราสามารถค้นหา Clip วิดีโอ ที่มีอยู่มากมายเพื่อสอนนักเรียน </li></ul><ul><ul><li>สอนเรื่องประวัติศาสตร์จีน </li></ul></ul>
 40. 40. Social Media for Education <ul><li>YouTube – เราสามารถค้นหา Clip วิดีโอ ที่มีอยู่มากมายเพื่อสอนนักเรียน </li></ul><ul><ul><li>สอนเลข </li></ul></ul>
 41. 41. Social Media for Education <ul><li>YouTube – เราสามารถค้นหา Clip วิดีโอ ที่มีอยู่มากมายเพื่อสอนนักเรียน </li></ul><ul><ul><li>สอนเรื่องการดำรงชีวิตของช้าง </li></ul></ul>
 42. 42. Social Media for Education <ul><li>YouTube – สามารถให้เด็กๆได้แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น </li></ul><ul><ul><li>งานด้านศิลปวัฒนธรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>เสนอขั้นตอนการทำงาน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างโครงงานในวิชาต่างๆได้ </li></ul></ul>

×