Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agile open

496 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agile open

 1. 1. Agile and Architecture …. Mary Beijleveld & Bart van de Klundert 04 November 2011 www.abc-thinkBIG.com
 2. 2. Agenda <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Aanpak </li></ul><ul><li>Verschillen </li></ul><ul><li>Overeenkomsten </li></ul><ul><li>Stellingen </li></ul>www.abc-thinkBIG.com
 3. 3. Introductie <ul><li>Achtergrond, HIO & MsC IT Architecture DNV/CIBIT </li></ul><ul><li>Werkzaam bij Chronotech / CACI </li></ul><ul><ul><li>(+/- 50 mensen in Nederland) </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijs, Studielink, Zaakgericht werken </li></ul></ul><ul><ul><li>BI / Master Data Management, Consultancy en development </li></ul></ul><ul><ul><li>Lead architect voor Studielink </li></ul></ul><ul><li>Thesis geschreven over de zoektocht naar de optimale mix tussen scrum en software architectuur </li></ul>www.abc-thinkBIG.com
 4. 4. Introductie <ul><li>Achtergrond: integraal manager, project (portfolio) manager, staflid debiteurenbeheer & incasso & ict-architect bij UWV </li></ul><ul><li>drs. bedrijfskunde </li></ul><ul><li>Werkzaam bij SVB </li></ul><ul><ul><li>3200 mensen verspreid over 9 vestigingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoerder o.a. kinderbijslag en AOW </li></ul></ul><ul><ul><li>www.svb.nl en www.mijnpensioenoverzicht.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsarchitectuur, portfoliomanagement, redactie Architectuur 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategisch & architectuuradvies aan RvB, directeuren en projecten </li></ul></ul><ul><li>Thesis: nut van Service oriented architecture voor strategische innovatie </li></ul>www.abc-thinkBIG.com
 5. 5. Aanleiding Thesis en publicaties <ul><li>Aanpak business probleem binnen Chronotech / CACI </li></ul><ul><ul><li>Hoe kunnen we het beste van beide werelden bij elkaar brengen ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifiek gekeken naar Scrum en Software architectuur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Concrete oplossing voor beter afstemmen Scrum en architectuur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thesis MsC studie </li></ul></ul><ul><li>Hoe verhouden Agile principes zich tot de SOA principes </li></ul><ul><ul><li>Waar verschillen ze / bijten ze elkaar ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar vullen ze elkaar aan ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar stemmen ze overeen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicaties: artikel SOAgile in InfoQ, artikelenreeks in XR magazine en columns over SOA, Agile en leiderschap in Release Magazine </li></ul></ul>www.abc-thinkBIG.com
 6. 6. Onderzoeksaanpak voor de thesis <ul><li>Stap 1. Literatuurstudie </li></ul><ul><ul><li>Scrum en software architectuur best practices </li></ul></ul><ul><li>Stap 2. Expert Interviews </li></ul><ul><ul><li>Twee doelen, hands-on ervaring en validatie van literatuur </li></ul></ul><ul><li>Stap 3. Creeeren van een assessment tool </li></ul><ul><ul><li>Opzet van de assessment criteria (lichtgewicht assessment tool) </li></ul></ul><ul><li>Stap 4. Onderzoek van het huidige scrum / architectuur proces bij Chronotech </li></ul><ul><ul><li>Toepassen van de assessmenttool </li></ul></ul><ul><li>Stap 5. Combineren van alle resultaten en opstellen aanbevelingen Chronotech </li></ul>www.abc-thinkBIG.com
 7. 7. Onderzoeksaanpak voor publicatie(s) <ul><li>Stap 1, literatuurstudie </li></ul><ul><ul><li>Wat zijn de kernwaarden en principes uit het Agile manifest </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de kernwaarden uit het SOA manifest en welke principes gelden voor service oriented architectuur </li></ul></ul><ul><li>Stap 2, trends en meningen verzamelen </li></ul><ul><ul><li>Wat zijn de meningen over Agile en SOA bij de ‘business’ en bij software engineers </li></ul></ul><ul><li>Stap 3, confrontatie </li></ul><ul><ul><li>Waar verschillen de principes van Agile en SOA, waar stemmen ze overeen, waar wringen ze. </li></ul></ul><ul><li>Stap 4, conclusies en peer review </li></ul><ul><ul><li>Conclusies + review conclusies & teksten door architecten van allerlei pluimage, collega’s, ontwikkelaars etc. </li></ul></ul>www.abc-thinkBIG.com
 8. 8. Verschillen inhoudelijk en persoonlijk <ul><li>Inhoudelijk </li></ul><ul><li>Bezien vanuit de IT vs. bezien vanuit de business </li></ul><ul><li>IT architectuur vs. bedrijfarchitectuur </li></ul><ul><li>software architectuur vs. architectuur stijl </li></ul><ul><li>specifiek business probleem vs. algemene vergelijking </li></ul><ul><li>Persoonlijk </li></ul><ul><li>Generatie X vs. Generatie Babyboom  </li></ul><ul><li>Man / masculien vs. Vrouw / feminien :D </li></ul><ul><li>Gehuwd, 3 kinderen vs. Samenwonend, dinky </li></ul>www.abc-thinkBIG.com
 9. 9. Verschil generaties op de verschillende dimensies www.abc-thinkBIG.com Generatie Z Betekenisvolle relaties Is in mensen en op Internet Op elke tijd, elke plaats, met elk apparaat ? ? ? ?
 10. 10. Verschil in masculien en feminien En tussen de traditionele en Agile denkwijzen? Masculien: - IK - Lineair (algoritmen) - Singulier (per discipline) - Vast plan/planning - Computer zien als attractief object - (Systeem)ontwerp en (systeem)bouw Feminien:        - Wij (samenwerking, interoperabiliteit)   - Circulair (iteratief)     - Pluriform (multidisciplinair)     - Aanpassen, invoelen     - Computer zien als hulpmiddel    - (Systeem)interactie     www.abc-thinkBIG.com http://www.youtube.com/watch?v=AQ9L9YBJkk8&feature=youtube_gdata_player
 11. 11. Overeenkomstige conclusies (1) <ul><li>Opzet High-level architectuur is nodig vóór de start van de projecten </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid architectuuraanpassingen tijdens sprints moet bij het team liggen, samen tot kaders gekomen: team kan dit goed oppakken; niet meer architect vs. ontwikkelaar. </li></ul><ul><li>Iedereen moet beschikken over voldoende vakkennis + de mogelijkheden geboden worden deze kennis te kunnen delen ( lerende organisatie ) </li></ul>www.abc-thinkBIG.com
 12. 12. + services www.abc-thinkBIG.com
 13. 13. Overeenkomstige conclusies (2) <ul><li>Combinatie van Agile principes en architectuur vragen om een andere vorm van leidinggeven: Wij, multidisciplinair, autonomie/zelforganisatie </li></ul><ul><li>Het toepassen van Agile vereist mensen die weten waar Agile voor staat, die zelf organiserend zijn en beschikken over zelfdiscipline. Vrijheid is niet gelijk aan Vrijblijvendheid. </li></ul><ul><li>Feedback is essentieel, korte iteraties voor snellere feedback </li></ul>
 14. 14. Zelforganiserend team <ul><li>De beste architecturen, eisen en wensen, en </li></ul><ul><li>ontwerpen komen van zelforganiserende teams. </li></ul><ul><li>Lijkt in tegenstelling tot “bedrijfsarchitecturen” </li></ul><ul><li>maar gezien vanuit de product owner is zelforganisatie ook </li></ul><ul><li>hier noodzakelijk </li></ul>www.abc-thinkBIG.com Architecture meets in the middle
 15. 15. Stellingen Een architect bestaat niet, architectuur is niet meer dan een proces binnen de organisatie . Architectuur en Agile houden elkaar gezond www.abc-thinkBIG.com Vrijheid ≠ Vrijblijvendheid (zelf - en teamdiscipline zijn nodig)
 16. 16. <ul><li>Bronnen </li></ul><ul><li>Links: </li></ul><ul><li>http://www.soamanifesto.org </li></ul><ul><li>http://www.agilemanifesto.org </li></ul><ul><li>http://www.infoq.com/articles/agile-soa </li></ul><ul><li>http://www.xr-magazine.nl/artikelen/210/agile/architectuur-op-een-agile-manier </li></ul><ul><li>http://www.via-nova-architectura.org/files/GroningenUniversity/Beijleveld.pdf </li></ul><ul><li>Optimal mix Agile and Architecture, 2011, Bart van de Klundert </li></ul><ul><li>Jim Coplien / Zilverline / Thomas Erl </li></ul>www.abc-thinkBIG.com

×