Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Communicatieplan

2,141 views

Published on

Communicatieplan

Published in: Education
 • Login to see the comments

Communicatieplan

 1. 1. Communicatieplan Communicatie MEO3
 2. 2. Serious Request • Communicatieplan schrijven voor jouw evenement. • Bij mevrouw Sein al bezig met communicatiemiddelen en een korte doelgroepbeschrijving.
 3. 3. Communicatieplan • Op 22 januari, na je evenement, lever je het communicatieplan in en alle communicatiemiddelen (ook concepten).
 4. 4. Inhoud communicatieplan • Introductie en doel van het evenement • Communicatiedoelgroep • Communicatiedoelstellingen • Communicatieboodschap • Communicatieactiviteit • Communicatiemiddelen – Formuleren – Productieplanning (draaiboek) – Uitvoeringsplanning (mediaplanning) – Uitvoeren • Begroting • Evaluatie
 5. 5. Communicatiedoelgroep
 6. 6. Evenementen Evenementen: samen iets beleven met relaties. De doelgroep neemt deel aan het evenement (festival, congres, beurs).
 7. 7. Twee soorten evenementen Publieksevenement Zakelijk evenement
 8. 8. Subgroepen Publieksevenement • Esthetische evenementen bv. Museumnacht • Ideële evenementen bv. EO-jongerendag • Amusementsevenementen bv. Kermis • Handelsevenement VT-wonen beurs Zakelijk evenement • Zakelijke evenementen/ relatiemarketingevenement bv. Vakbeurzen • Vermakelijke evenementen bv. Bedrijfsfeest • Charity events
 9. 9. Publieksevenement • De doelgroep bestaat uit privépersonen die door middel van segmentatie kunnen worden afgebakend. Segmentatiecriterium Omschrijving Geografisch Op basis van de locatie van het evenement of wie je wilt bereiken. Demografisch Op basis van geslacht, leeftijd, gezinssituatie Economisch Op basis van wie de entreeprijs kan en wil betalen (inkomen). Psychografisch Op basis van levensstijl of bijvoorbeeld muziekkeuze. Koopgedrag Op basis van aankoopwijze (bijvoorbeeld telefonisch of via internet) Gebruiksgedrag Op basis van gedrag ten opzichte van het evenement (bijvoorbeeld of de deelnemers jaarlijks terugkomen
 10. 10. Zakelijk evenement Doelgroep wordt bepaald door het doel van het evenement. B2B B2C B2P Concern communicatie
 11. 11. Communicatiedoelgroep • Je omschrijft jouw doelgroep in een verhaalvorm, waarin alle segmentatiecriteria aan bod komen. • Vervolgens vermeld je de grootte van de doelgroep.
 12. 12. Doelgroep - Publieksevenement Segmentatiecriterium Omschrijving Geografisch Waar komt jouw doelgroep vandaan? Demografisch Op basis van geslacht, leeftijd, gezinssituatie. Psychografisch Op basis van levensstijl, bijvoorbeeld muziekkeuze, sport, subgroep (yup, gothic, skater, etc.) Communicatieve kenmerken Wat leest, ziet of hoort de doelgroep? 1. Printmedia: welke magazines, dagbladen, enz. lezen zij? 2. Ethermedia: welke radiozenders, tv zenders/programma’s luisteren of kijken zij? 3. Nieuwe media: wat doen ze op internet? Welke social media platformen gebruiken ze, welke sites/blogs lezen zij? 4. Buitenmedia: waar zien zij communicatie-uitingen op straat? Bovenstaande in verhaalvorm, denk in persona’s. Daarnaast: hoe groot is jouw doelgroep? Ik wil aantallen lezen!
 13. 13. Communicatiedoelstellingen
 14. 14. Communicatiedoelstellingen Communicatiedoelstellingen zijn gericht op vermeerdering of verandering in: – Kennis – Houding – Gedrag
 15. 15. Communicatiedoelstellingen Kennis Wat moet je doelgroep weten? Kennisdoelstellingen hebben o.a. betrekking op: • De naamsbekendheid van een evenement • De kennis van een evenement Houding Wat moet je doelgroep vinden? Houdingssdoelstellingen hebben o.a. betrekking op: • Het imago van een evenement • De mening over een onderwerp/evenement Gedrag Wat moet je doelgroep doen? Gedragsdoelstellingen hebben o.a. betrekking op: • De aankoopintentie • De bereidheid om ergens aan deel te nemen • De intentie om informatie op te vragen
 16. 16. Communicatiedoelstellingen • 65% van de doelgroep moet weten dat Decibel Outdoor in 2016 weer wordt georganiseerd voor 1 maart 2016. • 55% van de doelgroep moet positief tegenover Decibel Outdoor staan 1 mei2016. • 45% van de doelgroep koopt een ticket voor Decibel Outdoor 2016 voor 1 juli 2016.
 17. 17. Communicatieboodschap
 18. 18. Communicatieboodschap • Communicatiedoelgroep is vastgesteld. • Communicatiedoelstellingen zijn geformuleerd. • Wat is de boodschap die je wilt communiceren? • Wat wil je overbrengen?
 19. 19. Communicatieboodschap Onderscheidend Begrijpelijk Herkenbaar Zorg ervoor dat je niet te algemeen bent en gebruik geen clichés als: ‘wij leveren kwaliteit, zijn flexibel, klantvriendelijk…’ Let wel: veel bedrijven doen dit wel. Er is niets zo moeilijk als een originele, onderscheidende boodschap te formuleren. Begrijpelijkheid wordt bepaald door woord- en taalgebruik. Boodschappen zijn interessant voor een doelgroep als deze herkenbaar zijn en aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.
 20. 20. Communicatieboodschap • Formuleer de boodschap aan de hand van de volgende vragen (in verhaalvorm): – Welke boodschap wil jij overbrengen aan je doelgroep? – Is er een thema? – Wat wil je dat je bezoekers onthouden van jouw evenement? – Wat is jouw slogan/pay-off?
 21. 21. Communicatieactiviteit
 22. 22. Communicatie activiteit/concept/strategie • Hoe ga jij je boodschap overbrengen • Dit doe je door middel van het bedenken van een activiteit/concept/thema.
 23. 23. Voorbeeld Communicatieboodschap: • Het platform creeëren voor innovatieve elektrische consumenten producten. Activiteit • Boodschap van het evenement in de markt zetten. • vakbladen, gerelateerde beurzen, pers, nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc.
 24. 24. Voorbeeld Activiteit • Boodschap van het evenement in de markt zetten. (heel globaal) • Het is kortdag dus je moet heel snel je evenement verkondigen… – Flashmob – Werven op ‘same-interest events’ – Langs de deuren – Etc.
 25. 25. Communicatiemiddelen
 26. 26. Communicatiemiddelen
 27. 27. Communicatiemiddelen • Communiceer jouw SR evenement • Formuleer zes communicatiemiddelen die je wilt gaan inzetten voor jouw evenement. • Beargumenteer waarom je deze middelen kiest (denk aan communicatieve kenmerken van doelgroepbeschrijving)
 28. 28. Communicatiemiddelen Verplichte middelen: • Poster • Flyer • Online communicatiemiddel, mits dit past bij de doelgroep Deze drie ga je uitwerken.
 29. 29. Communicatiemiddelen • Zes communicatiemiddelen formuleren. • Waarom deze middelen? • Productieplanning (draaiboek). • Mediaplanning: voor-tijdens-na. • Ontwerp drie van de zes middelen. • Goedkeuring van samenwerkingspartner: feedback & handtekening.
 30. 30. (Social) Media Planning Stages
 31. 31. Begroting
 32. 32. Begroting • Focus op communicatiemiddelen. • Wat kost wat? • Social media: – Adverteren kost geld • Als iets geen geld kost, vermeld dan de tijd die jij investeert.
 33. 33. Evaluatie
 34. 34. Evaluatie • Heb ik mijn communicatiedoelstellingen behaald? • Kennis • Houding • Gedrag Focus op de gedragsdoelstelling
 35. 35. Communicatieplan Opdrachten -bouwstenen voor je communicatieplan-
 36. 36. Opdrachten als bouwstenen voor het communicatieplan
 37. 37. Opdracht 1 • Jouw SR Evenement • Projectvoorstellen • Werk uit per voorstel: Doel & Doelgroep
 38. 38. Opdracht 1 • W & W & W & W = Wie &Wat & Waar & Wanneer • Sub = subgroep • # = aantal • Verhaal = doelgroep moet in verhaalvorm • Doel: € + thema
 39. 39. Opdracht 2 • Maak een communicatiedoelgroep beschrijving. Segmentatiecriterium Omschrijving Geografisch Waar komt jouw doelgroep vandaan? Demografisch Op basis van geslacht, leeftijd, gezinssituatie. Psychografisch Op basis van levensstijl, bijvoorbeeld muziekkeuze, sport, subgroep (yup, gothic, skater, etc.) Communicatieve kenmerken Wat leest, ziet of hoort de doelgroep? 1. Printmedia: welke magazines, dagbladen, enz. lezen zij? 2. Ethermedia: welke radiozenders, tv zenders/programma’s luisteren of kijken zij? 3. Nieuwe media: wat doen ze op internet? Welke social media platformen gebruiken ze, welke sites/blogs lezen zij? 4. Buitenmedia: waar zien zij communicatie-uitingen op straat? Bovenstaande in verhaalvorm, denk in persona’s. Daarnaast: hoe groot is jouw doelgroep? Ik wil aantallen lezen!
 40. 40. Opdracht 3 • Maak communicatiedoelstellingen – Drie: kennis, houding, gedrag – Gebaseerd op het jouw doelgroepsgrootte • Formuleer jouw communicatieboodschap & slogan
 41. 41. Opdracht 4 • Communicatieactiviteit – Hoe ga jij jouw evenement kenbaar maken? – Welke overkoepelende activiteit/thema gebruik je?
 42. 42. Opdracht 5 Communicatiemiddelen • Formuleer zes communicatiemiddelen die je gaat inzetten. Deze zes bevatten in ieder geval: – Poster – Flyer – Online communicatiemiddel, mits dit bij de doelgroep past • Beschrijf waarom je deze communicatiemiddelen inzet. • Maak een productieplanning voor de zes communicatiemiddelen (draaiboek) • Maak een mediaplanning voor de zes communicatiemiddelen (mediaplanning) • Ontwerp drie van de zes communicatiemiddelen volgens de gestelde eisen van De Rooi Pannen M/E. • Zorg voor goedkeuring van samenwerkingspartner: feedback & handtekening.
 43. 43. Opdracht 6 • Maak een begroting van de communicatiemiddelen. • tijd = geld
 44. 44. Opdracht 7 • Evalueer na afloop van je evenement of de gedragsdoelstelling is behaald. • Algemene evaluatie van het communicatieplan proces. (mag ook in nawoord)

×