Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selectia medico biologica

386 views

Published on

Selecţia medico-biologică în sport este un sistem care se aplică copiilor şi tinerilor şi care urmăreşte să evidenţieze acel potenţial complex care sub influenţa antrenamentului să conducă la marea performanţă.
Prezentarea și explicarea criteriilor
Exemplificarea modului în care criteriile se aplică în practica sportivă
Semnificația respectării pentru starea de sănătate a celui care practică efortul fizic.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Selectia medico biologica

  1. 1. Prof. univ. dr. Paula Drosescu 1 SELECŢIA MEDICO-BIOLOGICĂ ÎN SPORT 5.1. Introducere Selecţia medico-biologică în sport este un sistem care se aplică copiilor şi tinerilor şi care urmăreşte să evidenţieze acel potenţial complex care sub influenţa antrenamentului să conducă la marea performanţă. În condiţiile actuale realizarea performanţei trebuie să reunească în jurul sportivului un grup de profesionişti, care fiecare prin mijloacele proprii, să aducă un plus de valoare efortului depus. În realizarea performanţelor sportivului, medicul poate aduce date sau metode relevante. Printre acestea se numără şi criteriile medico-biologice de selecţie. Apelând la aceste criterii şi la experienţa medicului se pot evita situaţii limită, nu puţine, în care sportivul nu poate concura sau nu primeşte avizul medico-sportiv. 5.2. Conţinutul capitolului Capitolul urmărește: - prezentarea și explicarea acestor criterii, - exemplificarea modului în care criteriile se aplică în practica sportivă - semnificația respectării pentru starea de sănătate a celui care practică efortul fizic. Criteriile medico-biologice de selecţie sunt: genetic, sanogenetic, morfologic şi somatic, funcţional şi al capacităţii de efort în funcţie de solicitarea din timpul efortului, neuro-psihic şi biochimic. Aceste clase de criterii sunt diferite de criteriile pe care le folosește antrenorul în selecție. Criteriul genetic Criteriul genetic are la bază informații obținute prin anamneza medico-sportivă. Datele obținute se referă la antecedentele medicale hero-colaterale ce pot avea relevanţă pentru practica sportivă (ex.: hipertensiunea părinţilor, diabetul zaharat, etc.). Din informaţiile obţinute prin anamneză rezultă și date legate de atitudinea faţă de sport în familia respectivă, știut fiind faptul că unele dintre calităţile motrice având un caracter evident ereditar. În anumite situaţii medicale limită, în care există dubii în legătură cu sexul genetic al unui individ, se poate recurge la testul Barr (testul cromatinei sexuale) ca metodă simplă, rapidă şi cu o probabilitatea crescută de diagnostic. Testul constă în raclajul mucoasei interne din vestibulul bucal şi analiza la microscop a unor corpusculi Barr, care prin prezenţa lor certifică sexul feminin.
  2. 2. Prof. univ. dr. Paula Drosescu 2 Există foarte rar şi situaţii în care nici în urma acestui test nu este posibilă stabilirea sexului individului şi în aceste cazuri se utilizează analiza formulei cromozomiale sau biopsia musculară. Stabilirea cu exactitate a sexului unui individ este o problemă de fair-play, de raport corect de forţe. Cu alte cuvinte, datele din anamneză sunt utile pentru: - cunoașterea încărcăturii genetice legate de transmiterea unor boli, - a identificarea potențialul motric al persoanei, - a direcționa un candidat în a participa la competiții conform genului său (masculin/feminin) Criteriul sanogenetic Criteriul sanogenetic denumit și al stării de sănătate, este cel mai important criteriu şi ar trebui să primeze. Problema stării de sănătate ar trebui să fie abordată cu mai multă seriozitate, mai ales că este, de fapt, singura operabilă în sport. În practică, există situații în care antrenorul sau conducerea tehnic să decidă reluarea antrenamentelor în potriva restricției medicale, mai ales atunci când sportivul accidentat este valoros. O altă situație în care criteriul sanogenetic nu primează este cea în care sportivul, din proprie inițiativă sau sub presiunea antrenorului, semnează declarația pe propria răspundere pentru a reuși să participe la competiții. Medicul este singurul în măsură să aprecieze, clinic şi paraclinic, starea de sănătate a unui sportiv şi să decidă participarea la competiţie. Sigur că afecţiunile patologice ale unei persoane pot fi de gravitate variabilă, ceea ce va impune contraindicaţii temporare sau totale pentru un anumit tip de efort. Criteriul morfologic, somatic Criteriul morfologic, somatic ține cont de modul în care procesele de creștere și dezvoltare s-au desfășurat până în momentul respectiv și dacă sunt în concordanță cu vârsta biologică a persoanei respective. Criteriul morfologic, somatic este unul dintre factorii importanţi în selecţia primară, chiar de excludere în cazurile grave (de ex.: modificări articulare gradul III, IV etc) – principalele categorii de contraindicații le-am prezentat în capitolul anterior. În selecția secundară și terțiară, criteriul somatic pe lângă datele legate de procesele de creștere și dezvoltare, mai aduce informații ce privesc modul în care antrenamentele au influențat corpul sportivului respectiv, de ex: sunt sporturi în care poziția de bază este asimetrică – tir cu arcul, scrimă. Dacă n cadrul proceselor de antrenament nu se au în vedere exerciții care să consolidează musculatura coloanei vertebrale, este posibil ca după un anumit număr de antrenamente modificările de tip scolioză să fie atât de important încât să fie necesară reorientarea sportivului. Suprasolicitările organismelor supuse antrenamentelor intense sunt diverse, țin de tipul de efort și din acest considerent evaluarea medicală la 6 luni este o necesitate, așa cum am prezentat în primul capitol al acestui material.
  3. 3. Prof. univ. dr. Paula Drosescu 3 Criteriul funcţional şi al capacităţii de efort în funcţie de solicitarea din antrenament Criteriul funcţional şi al capacităţii de efort în funcţie de solicitarea din antrenament este exprimat prin multitudinea de teste de repaus şi de efort la care este supus sportivul în vederea aprecierii capacităţii aerobe şi/sau anaerobe (vezi și subcapitolul Teste ale capacității de efort), precum şi a rezervelor de care acesta dispune la nivelul aparatelor şi sistemelor. Pe baza acestor rezerve are loc adaptare organismului la efort, așa după cum a fost prezentat schematic în capitulul Influența efortului fizic asupra aparatelor și sistemelor). Cu ajutorul acestui criteriu se poate face predicția de performanță pentru sportivul în cauză: rezultatele excelente și foarte bune la probele funcționale din laborator sunt expresia antrenamentelor conduse pe baze științifice și sunt corelate cu o stare perfectă de sănătate. Criteriului neuro-psihic Prin intermediul criteriului neuro-psihic se poate aprecia coeficientul de inteligenţă, psihomotricitatea, îndemânarea, capacitatea de concentrare, atenţia, combativitatea, motivaţia. Acest criteriu urmăreşte de fapt determinarea tipului de sistem nervos al sportivului respectiv şi decelarea acelor elemente care stau la baza labilităţii psiho-emoţionale şi care pot fi, la un moment dat, factori limitativi sau favorizanţi ai eşecului. Criteriul biochimic Criteriul biochimic poate fi utilizat numai în centrele special dotate cu aparatură şi astfel să vină, prin rezultatele pe care le oferă, în ajutorul antrenorului în procesul de selecţie la nivelul sportivilor de top. Criteriul este operabil pentru diferenţierea sportivilor care la un moment dat au rezultate sensibil egale şi între care trebuie să se aleagă pentru participarea la competiţii. Determinarea unor constante biochimice aduce informații asupra profilului sportivului respectiv: pentru unul care practică sporturile de forța valorile superioare ale testosteronului pot fi suportive, la fel cum se întâmplă cu valorile crescute ale hemoglobinei la cei de la sporturile de anduranță. Sigur că aceste criterii nu pot fi interpretate în termeni de absolut, cu excepţia criteriului sanogenetic. În afară de criteriul de stare de sănătate, realitatea din teren a dovedit că aceste criterii se pot compensa între ele: de ex un sportiv nu are anvergură conformă cu necesităţile sportului pe care-l practică, dar compensează prin viteza de reacţie şi rezistenţa la stres. 5.3. Rezumatul capitolului Din punctul de vedere al medicului de medicină sportivă, obținerea rezultatelor sportive nu sunt numai rezultatul antrenamentelor susținute, ci și a unei stări de sănătate perfecte. Sănătatea poate să fie apreciată pe baza unor parametri (prezentați în primul capitol) și a unor criterii: genetic, sanogenetic, morfologic şi somatic, funcţional şi al capacităţii de efort în funcţie de solicitarea din timpul efortului, neuro-psihic şi biochimic. 5.4. Concepte şi termeni de reţinut – criterii:
  4. 4. Prof. univ. dr. Paula Drosescu 4 - genetic: informațiile pe care fiecare le primește de la genitori. - sanogenetic sau starea generală de sănătate. - morfologic şi somatic: modul în care procesele de creștere și dezvoltare au influențat organismul respectiv. - funcţional şi al capacităţii de efort în funcţie de solicitarea din timpul efortului: gradul de antrenament al sportivului, - neuro-psihic: determinarea tipului de sistem nervos al sportivului și modul în care acesta va reacționa în anumite condiții, - biochimic: constantele biologice ale sportivului.

×