Advertisement

יחסי ציבור וגיוס תרומות

Public Relations
May. 31, 2015
Advertisement

More Related Content

Similar to יחסי ציבור וגיוס תרומות(20)

Advertisement

יחסי ציבור וגיוס תרומות

  1. ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫מסייעים‬ ‫כיצד‬ ‫לגיוס‬‫תרומות‬ Glopphy | Dreamstime.com - Tree With Hands And Hearts Logo Photo
  2. ‫התרומות‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬ ‫רחב‬ ‫תקשורתי‬ ‫שסיקור‬ ‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫לא‬ ‫זה‬. ‫בפועל‬ ‫תרומתו‬ ‫לבין‬ ‫הכתבה‬ ‫קריאת‬ ‫בין‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫שהתורם‬ ‫שלבים‬ ‫מספר‬ ‫קיימים‬. ‫לבנק‬ ‫הכסף‬ ‫והעברת‬ ‫לכיס‬ ‫היד‬ ‫הכנסת‬ ‫לבין‬ ‫לפעולה‬ ‫הקריאה‬ ‫בין‬ ‫הזה‬ ‫הפער‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫יכולים‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬. ‫מתרומות‬ ‫ההכנסות‬ ‫להגדלת‬ ‫הכספים‬ ‫גיוס‬ ‫מאסטרטגיית‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫יהוו‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיגובשו‬ ‫המסרים‬. ‫יש‬‫הכספים‬ ‫גיוס‬ ‫לצוות‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫צוות‬ ‫בין‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫לתת‬. ‫השניים‬ ‫טובים‬
  3. ‫ומעורבות‬ ‫תמיכה‬ ‫מול‬ ‫כספית‬ ‫תרומה‬ ‫התורמים‬ ‫אלה‬ ‫לבין‬ ‫לארגון‬ ‫כספית‬ ‫תרומה‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫קיימים‬ ‫הארגון‬ ‫לפעילות‬ ‫ומכישוריהם‬ ‫מזמנם‬. ö‫כספית‬ ‫תרומה‬–‫בקניית‬ ‫ומסתכמת‬ ‫רגשית‬ ‫מעורבות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫אינה‬ ‫התרמה‬ ‫לאירוע‬ ‫כרטיס‬,‫הארגון‬ ‫מטרת‬ ‫למען‬ ‫או‬. ö‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫בפילנתרופיה‬ ‫הרואים‬ ‫תורמים‬.‫הנתינה‬ ‫זו‬ ‫אותם‬ ‫שמניע‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫חברה‬ ‫ביצירת‬ ‫והמעורבות‬. © Melonstone | Dreamstime.com - Vote Crowd Party Fun Photo
  4. ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫חיובית‬ ‫תדמית‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫התפקידים‬ ‫אחד‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫דווקא‬ ‫שיבחרו‬ ‫תורמים‬ ‫להניע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬ ‫את‬ ‫ולהבליט‬ ‫לבדל‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫שלכם‬ ‫בארגון‬,‫ופעילותו‬ ‫מטרותיו‬. ö‫מבחן‬ ‫במקרי‬ ‫שימוש‬Case studies,‫תורם‬ ‫הוא‬ ‫שלשמה‬ ‫המטרה‬ ‫עם‬ ‫התורם‬ ‫את‬ ‫לקשר‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬.‫לא‬ ‫ממחישים‬ ‫המבחן‬ ‫מקרי‬ ‫לתרומה‬ ‫הודות‬ ‫שהתאפשרו‬ ‫הציוד‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫רק‬,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בחייהם‬ ‫שחל‬ ‫המשמעותי‬ ‫והשינוי‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לתרומה‬ ‫הודות‬. ö‫התרומות‬ ‫בכספי‬ ‫שנעשה‬ ‫היעיל‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫ומבליטים‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המוניטין‬ ‫את‬ ‫מחזקים‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬. ‫שלכם‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫העצימו‬-‫תרומתם‬ ‫בזכות‬ ‫שהתחולל‬ ‫השינוי‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫יידעו‬
  5. ‫כמו‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬‫פייסבוק‬,‫טוויטר‬,‫יוטיוב‬‫או‬‫פליקר‬‫מהוות‬ ‫כספים‬ ‫בגיוס‬ ‫בתמיכה‬ ‫ציבור‬ ‫ליחסי‬ ‫יעילה‬ ‫פלטפורמה‬. ‫לגיוס‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫אמצעי‬ ‫מהוות‬ ‫החברתיות‬ ‫שהרשתות‬ ‫העובדה‬ ‫מלבד‬ ‫כספים‬,‫רגש‬ ‫מעוררי‬ ‫ויזואליים‬ ‫אלמנטים‬ ‫על‬ ‫חישבו‬,‫מעוררות‬ ‫תמונות‬ ‫התרמה‬ ‫מאירועי‬ ‫וידאו‬ ‫קטעי‬ ‫או‬ ‫השראה‬,‫לתרום‬ ‫ונוספים‬ ‫אחרים‬ ‫שיניעו‬. ‫החברתית‬ ‫ומדיה‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬
  6. ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫שגרירים‬ ‫להיות‬ ‫שלכם‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫רתמו‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫לפעילות‬ ‫אותם‬ ‫ורתמו‬ ‫שלכם‬ ‫בתורמים‬ ‫היעזרו‬. ‫הכולל‬ ‫כלים‬ ‫בארגז‬ ‫אותם‬ ‫ציידו‬–‫עיקריים‬ ‫מסרים‬,‫והמלצות‬ ‫טיפים‬. ‫המסר‬ ‫בחיזוק‬ ‫יסייעו‬ ‫ובכך‬ ‫בארגון‬ ‫במעורבותם‬ ‫שלהם‬ ‫האישית‬ ‫הזווית‬ ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫ישמחו‬ ‫הם‬ ‫לארגון‬ ‫נוספים‬ ‫תורמים‬ ‫להצטרפות‬ ‫הקורא‬. ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫לפעילות‬ ‫האידאלי‬ ‫המקום‬ ‫הם‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬. ‫בתמונות‬ ‫חבריהם‬ ‫שיתוף‬,‫את‬ ‫תעלה‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫ובאינפורמציה‬ ‫פעילותם‬ ‫על‬ ‫בסיפורים‬ ‫נוספים‬ ‫קהלים‬ ‫בקרב‬ ‫המודעות‬,‫פוטנציאלים‬ ‫תורמים‬ ‫להיות‬ ‫העשויים‬. © Ashumskiy | Dreamstime.com - Volunteer Message And Red Pencil Photo
  7. ‫הארגון‬ ‫למען‬ ‫התגייסותם‬ ‫בשימור‬ ‫קריטית‬ ‫היא‬ ‫והתורמים‬ ‫התומכים‬ ‫של‬ ‫בתרומתם‬ ‫הכרה‬. ö‫פעילות‬ ‫להמשך‬ ‫תורמים‬ ‫להנעת‬ ‫מצוין‬ ‫אמצעי‬ ‫הם‬ ‫אירועים‬.‫נרתמים‬ ‫הם‬ ‫שלמענה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬ ‫ההזדמנות‬ ‫ומעורבות‬ ‫קשר‬ ‫יוצרת‬,‫לארגון‬ ‫התורמים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫ומחזקת‬. ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫כסף‬ ‫או‬ ‫זמן‬ ‫התורמים‬ ‫עסקים‬,‫ללקוחות‬ ‫שתגיע‬ ‫רחבה‬ ‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬ ‫תקבל‬ ‫שתרומתם‬ ‫יצפו‬ ‫שלהם‬,‫פועלים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫העסקי‬ ‫ולמגזר‬ ‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫לקהילה‬. ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫לתרום‬ ‫נוספים‬ ‫עסקים‬ ‫להניע‬ ‫עשויה‬ ‫בתקשורת‬ ‫התורמים‬ ‫חשיפת‬. ‫שלכם‬ ‫לתורמים‬ ‫תודה‬ ‫הכירו‬
  8. ‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫מדדו‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫פעילות‬ ‫הצלחת‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫חשוב‬,‫תורמים‬ ‫לגיוס‬ ‫תרומתם‬ ‫מהי‬ ‫בוודאות‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אך‬. ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫התרומות‬ ‫בגיוס‬ ‫עלייה‬ ‫לבין‬ ‫תקשורתי‬ ‫סיקור‬ ‫בין‬ ‫מתאם‬ ‫לבדוק‬ ‫ניתן‬. ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אפקטיביים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫התורמים‬ ‫גיוס‬ ‫וצוות‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬.‫ביניהם‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫טמון‬ ‫להצלחה‬ ‫הסיכוי‬ ‫אבל‬. ‫להצלחה‬ ‫המפתח‬ ‫הם‬ ‫בצמידות‬ ‫העובדים‬ ‫מסונכרנים‬ ‫צוותים‬.
  9. ‫רבה‬ ‫תודה‬! ‫נבון‬ ‫דרורה‬–‫ותקשורת‬ ‫דוברות‬ http://droranavon.com/ droranavon1@gmail.com 058-436-8906
Advertisement