Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Posrednichstvo

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Posrednichstvo

 1. 1. Посредничество <ul><li>Инструменти за разрешаване на конфликти </li></ul><ul><li>Преговори </li></ul><ul><li>Посредничество </li></ul><ul><li>Арбитраж </li></ul><ul><li>Съдебно разрешаване на конфликти </li></ul>
 2. 2. Няколко дефиниции на посредничеството <ul><li>Ваш ред е… </li></ul>
 3. 3. Процедури при посредничество <ul><li>Кратка обща среща със страните </li></ul><ul><li>Индивидуални срещи със страните </li></ul><ul><li>Среща за иницииране на диалог </li></ul><ul><li>Изготвяне на споразумение </li></ul>
 4. 4. Първоначална кратка среща със страните – няколко “Да” <ul><li>При първоначалната кратка обща среща със страните медиаторът следва: </li></ul><ul><li>Да поздрави страните </li></ul><ul><li>Да се представи и да помоли страните да се представят </li></ul><ul><li>Да помоли страните да потвърдят, че го приемат за медиатор </li></ul><ul><li>Да благодари на страните за доверието </li></ul><ul><li>Да изясни очакванията към посредничеството </li></ul><ul><li>Да обясни процедурите </li></ul><ul><li>Да постигне съгласие за порядъка на индивидуалните срещи </li></ul><ul><li>Да уточни продължителността на срещите </li></ul>
 5. 5. Индивидуални срещи – няколко ” да ” <ul><li>При индивидуалните срещи медиаторът следа : </li></ul><ul><li>Да помоли страните да му разкажат “своята” история </li></ul><ul><li>Да бъде добър слушател </li></ul><ul><li>Да задава допълнителни въпроси, така че да насърчи страните да говорят </li></ul><ul><li>Да е в състояние да разчита езика на тялото </li></ul><ul><li>Да насърчава страните да изразят своите чувства </li></ul>
 6. 6. Индивидуални срещи – няколко “ не ” <ul><li>При индивидуалните срещи медиаторът не бива : </li></ul><ul><li>Да прекъсва страните </li></ul><ul><li>Да дава мнение кое е справедливо и кое не е </li></ul><ul><li>Да нарушава доверителния характер на процеса </li></ul>
 7. 7. Обща среща за начало на диалога - няколко “ да ” <ul><li>По време на тази среща медиаторът следва : </li></ul><ul><li>Да поеме отговорност за логистиката </li></ul><ul><li>Да изработи правила на диалога </li></ul><ul><li>Да открие сесията с няколко уводни фрази </li></ul><ul><li>Да обясни процедурата </li></ul><ul><li>Да подчертава всяка положителна стъпка </li></ul><ul><li>Да насърчава прекия диалог между страните </li></ul><ul><li>Да се оттегля от диалога, когато той върви добре ….. </li></ul>
 8. 8. Обща среща за начало на диалога - няколко “ да ” <ul><li>По време на тази среща медиаторът следва да : </li></ul><ul><li>Даде почивка, ако е необходимо </li></ul><ul><li>Да следи времето </li></ul><ul><li>Да подпомогне страните да подготвят споразумението </li></ul><ul><li>Да подпомогне страните да изготвят мерки за мониторинг на споразумението </li></ul>
 9. 9. Обща среща за начало на диалога - няколко “ не ” <ul><li>По време на тази среща медиаторът не трябва: </li></ul><ul><li>Да налага решения </li></ul><ul><li>Да подхранва неоправдани надежди </li></ul><ul><li>Да взема решения вместо страните </li></ul><ul><li>Да обвинява страните за прекъсването на диалога </li></ul>

×