2

1,127 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
329
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2

 1. 1. Управление и разрешаване на конфликти: теоретична рамка Татяна Дронзина Курс УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ Бакалавърска програма Катедра политология СУ Свети Климент Охридски
 2. 2. Кратък преглед на лекцията <ul><li>УПРАВЛЕНИЕ </li></ul><ul><li>РЕГУЛИРАНЕ </li></ul><ul><li>ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ </li></ul><ul><li>РАЗРЕШАВАНЕ </li></ul><ul><li>НАСИЛИЕ </li></ul><ul><li>ТРАНСФОРМАЦИЯ </li></ul>
 3. 3. Управление на конфликти
 4. 4. <ul><li>Това е практика за идентифицирне и боравене с конфликтите по чувствителен, справедлив, и ефективен начин </li></ul>
 5. 5. BNET DICTIONARY <ul><li>Идентифицирне и контрол на конфликта. Има три основни философии на управлението на конфликти: всички конфликти са лоши и потенциално деструктивни; конфликтите са неизбежни и мениджърите трябва да се опитат да ги управляват позитивно; конфликтът е от основна важност за оцеляването на организацията и трябва да бъде насърчаван </li></ul>
 6. 6. http://www.foundationcoalition.org/publications/brochures/conflict.pdf <ul><li>Управлението на конфликти е принцип, според който не всички конфликти могат да бъдат с необходимост разрешени. В същото време научаването как да управляваме конфликти може да намали отрицателните последици от ескалацията. Управлението на конфликти предполага придобиването на умения свързани с разрешаването на конфликта, яснотата относно него, умения за комуникация и установяване на структура за управление на конфликта във вашата среда. </li></ul>
 7. 7. Управлението на конфликти е още... <ul><li>Трансформация на средствата и трансформация на целите </li></ul><ul><li>Взаимна акомодация на убежденията и ценностите, която открива път към диалог </li></ul>
 8. 8. Регулиране
 9. 9. МакГари и О ’ Леъри <ul><li>Регулирането е по-широко от управлението </li></ul><ul><li>Първото обхваща както прекратяването на конфликта, така и неговото управление </li></ul>
 10. 10. МакГари и О ’ Леъри - Осем метода за регулиране на етнически конфликти в 2 групи: <ul><li>Елиминиране на различията: </li></ul><ul><li>-геноцид </li></ul><ul><li>- Насилствени преселения на големи маси хора </li></ul><ul><li>- Разделяне и/или сецесия </li></ul><ul><li>- Интеграция и/или асимилаация </li></ul><ul><li>Управление на различията </li></ul><ul><li>Хегемонистичен контрол </li></ul><ul><li>Арбитраж/намеса на трета страна </li></ul><ul><li>Кантонизация и/или федерализация </li></ul><ul><li>Споделяне на властта </li></ul>
 11. 11. Управлението е по-широка концепция, регулирането – един от нейните елементи : <ul><li>Неил Кац: регулирането е процес на промяна от деструктивно към конструктивно емоционално състояние, което позволява съвместно да се работи за разрешаване на конфликта </li></ul><ul><li>Управление на конфликта е усилието да се сдържа и спре насилието; да се премине към форми, които водят до неговото редуциране </li></ul><ul><li>Предполага контролиране, ограничаване и предотвратяване на конфликтното поведение по начин, който го прави по-малко разрушително </li></ul><ul><li>Не цели елиминиране на причините за конфликта </li></ul>
 12. 12. Институционализация
 13. 13. Подтискане на конфликта <ul><li>Подтискане на конфликта </li></ul><ul><li>Цели да ограничи или предотврати конфликтното поведение, да отстрани или контролира съставящите го елементи </li></ul><ul><li>Институционализация на конфликта </li></ul><ul><li>Постига се, когато правилата се кодифицират и биват подкрепени от потенциални санкции </li></ul><ul><li>Предполага формални и неформални усилия да се поставят конфликтните отношения на по-стабилна и предвидима основа така че да се редуцира възможността и обхватът на насилието </li></ul>
 14. 14. Още за институционализацията на конфликта... <ul><li>Функции на институционализацията: </li></ul><ul><li>Да предотвратява кризи </li></ul><ul><li>Да блокира или редуцира стимулите за ескалация </li></ul><ul><li>Да установява нови модели на отношения, водещи до по-предвидимо управление на конфликтите </li></ul><ul><li>Да насърчава очакванията за разрешаване </li></ul>
 15. 15. Степента на институционализация се определя от: <ul><li>Властния баланс между страните </li></ul><ul><li>Степента на автономия </li></ul><ul><li>Залогът </li></ul><ul><li>Видът на намесата на третата страна </li></ul><ul><li>Външнополитическа среда </li></ul><ul><li>Вътрешнополитическа среда </li></ul><ul><li>Характер на конфликта и др. </li></ul>
 16. 16. От управление към разрешаване <ul><li>Условията, които правят това възможно, са следните: </li></ul><ul><li>Страните се убедени, че управлението на конфликта не може да доведе до постигането на целите им </li></ul><ul><li>Разбиране ,че единственият шанс това да стане е разрешаването на конфликта </li></ul><ul><li>Страните разбират, че няма възможност за непосредствена победа или победа в перспектива </li></ul><ul><li>Страните разбират, че е трудно да се спечели вътрешна е външна легитимност за военните средства </li></ul><ul><li>Наличието на влиятелна трета страна ,която работи за уреждане на конфликта </li></ul><ul><li>Благоприятна промяна в международната среда, насърчаваща мира и сътрудничеството </li></ul>
 17. 17. Разрешаване на конфликти
 18. 18. Разрешаване на конфликти – определения и характеристики <ul><li>Това е процес в развитие и на развитие, който предполага не само отсъствие на насилие, но и отстраняване на източниците на конфликтната ситуация, промяна на нагласите и готовност за отказ от някои цели с оглед постигане на други </li></ul><ul><li>То предполага примиряване или елиминиране на фундаментални различия, лежащи в основата на конфликта </li></ul><ul><li>То е възможно, когато изчезнат несъвместимостите между страните или когато източниците на конфликта бъдат елиминирани </li></ul>
 19. 19. Разрешаване на конфликти – Рубин <ul><li>Целта не е да уреди или управлява диспутите по начин, който да предпази съществуващата властова или нормативна система </li></ul><ul><li>Цели се отстраняване на причините или предотвратяване на ескалацията, преди да са достигнали деструктивно равнище, като страните се стремят да идентифицират и елиминират причините за конфликта. </li></ul>
 20. 20. Насилие
 21. 21. http://www.answers.com/topic/violence <ul><li>http://www.answers.com/topic/violence : </li></ul><ul><li>Физическа сила упражнявана за целите на насилване, нанасяне на вреда или злоупотреба: насилствени престъпления. </li></ul><ul><li>Акт или момент на насилствтено действие или поведение. </li></ul><ul><li>Интензивност или суровост, както при природни злоупотреба или неправилно упражняване на власт </li></ul><ul><li>Злоупотреба или увреждане на значение, съдържание, или намерение </li></ul><ul><li>Сила на чувствата или израза; страст, плам. </li></ul>
 22. 22. Структурно насилие <ul><li>Теорията за структурното насилие – ключова за изследването на мира и конфликтите </li></ul><ul><li>“Социалните структури убиват точно толкова стриктно и безмилостно колкото куршума и ножа”. </li></ul><ul><li>Дефиницията на структурното насилие е базирана на пропастта между актуалните и потенциалните условия </li></ul>
 23. 23. Разлика между структурно и пряко насилие.... <ul><li>Пряко насилие </li></ul><ul><li>насилие може да означава загуба на живота от външни причини, които могат да бъдат избегнати. </li></ul><ul><li>Галтунг: аз разглеждам насилието като избежимо незачитане на човешките основни нужди, и по-специално, на живота. То предполага по-слабо удовлетворяване на нуждите отколкото потенциално е възможно. Заплахите от насилие също са насилие </li></ul><ul><li>Прякото насилие има формата на акт срещу дадени индивиди </li></ul><ul><li>При прякото насилие можем да идентифицираме жертвите, средствата и намеренията </li></ul><ul><li>Структурно насилие </li></ul><ul><li>При структурното насилие, загубата на живот е причинена от социалните условия </li></ul><ul><li>Жертвите са не толкова индивиди, колкото социални групи </li></ul><ul><li>Можем да разпознаем структурното насилие само на колективно равнище, когато процентът на оцелелите е твърде нисък предвид наличните ресурси </li></ul>
 24. 24. Разлика между структурно и пряко насилие <ul><li>Пряко насилие </li></ul><ul><li>директното насилие се причинява от събития, следователно то може да се измери чрез изброяване на броя на жертвите </li></ul><ul><li>Структурно насилие </li></ul><ul><li>Причините за структурното насилие лежат в самите социални структури </li></ul><ul><li>Когато средствата на обществото за оцеляване – като се започне от чистата вода и се стигне до здравеопазването – са концентрирани само в ръцете на богатите класи, продължителността на живота за останалата част от населението е по-ниска отколкото би могла да бъде. </li></ul><ul><li>За да изчислим структурното насилие, трябва да изчислим колко би спечелило обществото от преразпределението на ресурсите </li></ul><ul><li>С други думи, структурното насилие измерва дистанцията между настоящото състояние на обществото и неговото потенциално състояние </li></ul><ul><li>При структурното насилие става въпрос за очаквана продължителност на живота </li></ul>
 25. 25. Културно насилие (Йохан Галтунг) <ul><li>Под “културно насилие” ние разбираме онези аспекти на културата, символичната сфера на нашето съществуване, илюстрирана от регион или идеология, език или изкуство, емпирична или формална наука, които могат да бъдат използване, за да легитимират прякото или структурното насилие </li></ul>
 26. 26. Трансформация
 27. 27. Определение – Пол Ледерах <ul><li>Трансформацията на конфликта предполага социалният конфликт да се развива от, и да предизвиква промени в личните, релационните, структурните и културните измерения на човешкото съществуване. </li></ul><ul><li>Трансформацията се опитва да насърчава конструктивни процеси във всяко едно от тези измерения </li></ul>
 28. 28. Какво се трансформира - Vayrynen <ul><li>Трансформация на актьорите, която предполага сериозни вътрешни промени в страните и може би въвличане на нови страни </li></ul><ul><li>Трансформация на проблема, която предполага промяна на политическия дневен ред на конфликта чрез трансформация на виждането за това, какво е конфликта </li></ul><ul><li>Трансформация на правилата – включва промяна на нормите, установени при конфликта и границите, в които страните строят своите взаимоотношения </li></ul><ul><li>Структурна трансформация, която предполага промени в цялостната структура на отношенията между страните </li></ul>

×