Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Freemind

3,808 views

Published on

Manual de Freemind por Diego Rodicio Álvarez. CC BY-SA
Freemind es una herramienta LIBRE Y GRATUÍTA para la creación de mapas conceptuales.

En esta presentación se explica su funcionamiento. El alumno/a puede familiarizarse con el mismo siguiendo una serie de tareas.

Esta presentación está en GALLEGO.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Freemind

 1. 1. Creación de Mapas Conceptuáis CEFORE Ourense Diego Rodicio Álvarez - Out 2011
 2. 2.  Recursos  Tarefa 01  Introdución  Descarga de FreeMind  Tarefa 02  Instalación en Windows  Tarefa 03 Interface do Programa  Tarefa 04  FreeMind  Nodos  Creación  Tarefa 05  Eliminación  Tarefa 06  Edición  Busca  Tarefa 07 Expandir e Contraer  Tarefa 08   Gardar o mapa  Formatar nodos  Tarefa 09  Ligazóns  Tarefa 10  Imaxes  Iconas  Tarefa 11  Exportar mapas  Tarefas adicionais  Que máis podo facer con FreeMind?01 – FreeMind 2
 3. 3.  Manual de FreeMind (en Inglés)  Na carpeta Documentación do DVD: 01 - Manual Freemind.pdf  http://freemind.sourceforge.net/FreeMind%20User%20Guide%20by%20Shailaja%20Kumar%20(manual).pdf  Páxina oficial de FreeMind (en Inglés) http://freemind.sourceforge.net/ FreeMind 01 – FreeMind 3
 4. 4.  Ferramenta que permite a elaboración de mapas conceptuais  Útil no análise e recuperación da información FreeMind ou ideas xeradas en grupos de traballo  É posible xerar mapas mentais e esquemas é:  Publicalos en Internet  Inserilos en wikis (como Dokuwiki mediante a configuración dun plugin).01 – FreeMind 4
 5. 5.  Exemplos de mapas elaborados con FreeMind:  http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Mind_Map_Gallery/Spanish FreeMind01 – FreeMind 5
 6. 6.  Ir á páxina oficial  Supomos que vamos a instalar o  http://freemind.sourceforge.net/ programa en Windows e que o ordenador non ten Java instalado 1. Pulsar na opción  Downloads 2. Descargar o programa  Tarda 5 segundos en comezar a descargarse FreeMind01 – FreeMind 6
 7. 7. 1. Escollemos a carpeta onde gardamos o programa 2. Prememos en “Guardar” FreeMind  Unha vez gardado:  Debemos lembrar a carpeta onde está gardado  Para poder empregar o programa temos que proceder a súa instalación,  Para iso pasamos ao seguinte punto01 – FreeMind 7
 8. 8.  Pinchamos no programa anteriormente descargado  Vamos a carpeta no que o descargamos  Pinchamos nel  Aparece a fiestra para seleccionar o idioma: FreeMind  Pinchamos, despois de escoller a linguaxe do programa, en Aceptar  Na seguinte fiestra pinchamos en seguinte01 – FreeMind 8
 9. 9.  Aceptamos o acordo  Agora o programa informa de que debemos ter instalado Java FreeMind01 – FreeMind 9
 10. 10.  Si non desexamos cambiar a carpeta de instalación prememos en seguinte.  Nas seguintes fiestras prememos en seguinte FreeMind01 – FreeMind 10
 11. 11.  Unha vez instalado, prememos na icona do programa para executalo FreeMind01 – FreeMind 11
 12. 12. FreeMind01 – FreeMind 12
 13. 13.  Botón dereito sobre un nodo:  Novo nodo fillo  Novo nodo irmán  Novo nodo previo irmán FreeMind01 – FreeMind 13
 14. 14.  Botón dereito sobre o nodo  Eliminar nodo FreeMind01 – FreeMind 14
 15. 15.  Botón dereito sobre o nodo  Editar nodo FreeMind  Botón dereito sobre o nodo  Edición ampliada01 – FreeMind 15
 16. 16.  Na edición ampliada podemos:  Por o texto en  Negriña (b) Cursiva (i) FreeMind   Subliñado (u)  Alienar  Esquerda  Centrar  Dereita  Tipo de texto e tamaño do mesmo  Color do Texto  Numeración  Viñetas01 – FreeMind 16
 17. 17.  Nos situamos no nodo pai  No menú pulsamos en “Edición”->”Buscar”  Aparece unha fiestra  Pomos as verbas a buscar entre os nodos FreeMind01 – FreeMind 17
 18. 18.  Pulsamos no texto do nodo para expandir ou contraer o mesmo  Se o nodo está contraído aparece un circulo FreeMind branco na esquina.01 – FreeMind 18
 19. 19. FreeMind01 – FreeMind 19
 20. 20. FreeMind01 – FreeMind 20
 21. 21.  “Archivo” -> “Guardar como”  Seleccionamos a carpeta onde gardar o mapa e pomos o nome ao mapa FreeMind01 – FreeMind 21
 22. 22. 1. Seleccionamos o nodo 2. Pulsamos no menú en Formato FreeMind  Aparecen tódalas opcións que temos para dar formato ao nodo01 – FreeMind 22
 23. 23.  “Cambiar Formato”  Aparecen as opcións da imaxe  Xunto coas opcións aparece un botón con 3 símbolos:  +: Aplica o formato escollido para a opción na que nos FreeMind encontramos.  -: Quita o formato da opción na que estamos deixando o formato por defecto.  Ningún símbolo: Non aplica os cambios  P. ex: Si escollemos un color de nodo azul:  Si temos seleccionado o botón +: Aplicará o color de nodo azul  Si temos seleccionado o botón -: Non aplica o color de nodo azul, deixando o color de nodo por defecto.  Si temos seleccionado o botón baleiro: Non aplica o color de nodo azul, deixando o color de nodo que tiña antes.01 – FreeMind 23
 24. 24.  “Estilo Físico”  Aplica o estilo por defecto que seleccionemos FreeMind  Simplemente pulsamos sobre o estilo/patrón que desexamos aplicar ao nodo.  Si pulsamos en “Gestiona Patrones” podemos configurar as opcións de formato de cada patrón (seguinte páxina)01 – FreeMind 24
 25. 25.  “Estilo Físico”. “Gestiona patrones” FreeMind  Seleccionamos o estilo/patrón a modificar.  Aparece unha fiestra onde modificaremos o formato dos nodos que utilicen ese patrón.01 – FreeMind 25
 26. 26.  “Burbuja”  Pecha un nodo cunha burbulla ou óvalo (ver nodo definición na imaxe inferior)  Por defecto o nodo non está pechado  “Bifurcación”  Opción por defecto, o nodo non está pechado FreeMind01 – FreeMind 26
 27. 27.  “Ampliar Fuente / Reducir Fuente”.  Aumenta ou diminúe a tamaño da letra do nodo  “Cursiva”:  Pon en cursiva o nodo FreeMind  “Negrita”:  Pon en negriña o nodo01 – FreeMind 27
 28. 28.  “Color del Nodo”  Seleccionamos unha cor para o texto do nodo  “Color de Fondo del Nodo”  Seleccionamos unha cor de fondo para o nodo  “Borra el Color de Fondo del Nodo” FreeMind  Si pulsamos en “Color del Nodo” ou en “Color de Fondo del Nodo”:  Aparece a pantalla que temos á esquerda.  Nela eliximos a cor que desexemos  Finalmente pulsamos en Aceptar.01 – FreeMind 28
 29. 29.  “Reinicia posición”:  Sitúa o nodo nunha posición que determina o programa “Presentación FreeMind  automática”  Formata automaticamente os nodos.  Podemos ver como queda o exemplo que fixemos na tarefa 01 na imaxe da esquerda.  “Nodo Parpadeante”  As letras do Nodo pestanexan cada segundo01 – FreeMind 29
 30. 30. “Color de borde”  “Ancho Bordes”:   Escolle un color de borde do nodo  “Estilos de borde”:  Eliximos o ancho do  Lineal  Bezier borde do nodo. FreeMind  Conexión Lineal  Conexión Bezier01 – FreeMind 30
 31. 31. FreeMind01 – FreeMind 31
 32. 32.  Podemos inserir unha nube para salientar un nodo cos seus fillos  Escollemos e pulsamos no nodo a salientar  Vamos ao menú “Insertar” e pulsamos en “Nube”  Vemos o resultado na imaxe FreeMind  En “Formato”->”Color de la Nube” escollemos o seu color01 – FreeMind 32
 33. 33.  Ligazón a unha web:  Seleccionamos o nodo onde queremos pulsar para ir a unha páxina web  Pulsamos en “Insertar”-> “Enlace (Campo de texto)”  Na fiestra introducimos a dirección da Web correctamente.  No exemplo, ao pulsar en “Vento” iremos á páxina da Wikipedia onde nos explica que é o vento.  Ao finalizar o proceso vemos como o programa nos sitúa unha frecha vermella no nodo. FreeMind  Se pulsamos no nodo vamos a páxina Web01 – FreeMind 33
 34. 34.  Ligazón a arquivo:  Seleccionamos o nodo onde queremos pulsar para ir a unha páxina web  Pulsamos en “Insertar”-> “Seleccionar Archivo”  Escollemos o arquivo.  No exemplo, ao pulsar en “Temperatura” abriremos o arquivo temperatura.doc.  Ao finalizar o proceso vemos como o programa nos sitúa unha frecha vermella no nodo. FreeMind  Se pulsamos no nodo abrimos o arquivo.01 – FreeMind 34
 35. 35.  Seleccionamos os nodos a unir  Seleccionamos o primeiro nodo  Os seguintes nodos os seleccionamos mantendo pulsada a tecla “Control” FreeMind  Vamos a “Insertar”->”Añadir Enlace Gráfico”01 – FreeMind 35
 36. 36.  Podemos formatar a frecha de unión pulsando no botón dereito sobre a mesma  Eliminando a frecha  Cambiando a cor da frecha  Cambiando o seu sentido ou eliminando a punta da frecha FreeMind  Podemos situarnos en calquera dos nodos que están unidos01 – FreeMind 36
 37. 37.  Imaxes:  Seleccionamos o nodo onde queremos substituír o texto do nodo por unha imaxe  Pulsamos en “Insertar”-> “Imagen (Seleccionar archivo o enlace)”  Na fiestra seleccionamos a imaxe.  No exemplo, substituímos o texto do nodo “Precipitacións” por unha imaxe. FreeMind01 – FreeMind 37
 38. 38. FreeMind01 – FreeMind 38
 39. 39.  Podemos engadir iconas ao principio do nodo  Pulsamos sobre o nodo onde queremos a icona FreeMind  Pulsamos sobre a icona na barra de iconas  Podemos por varias iconas nun nodo  Podemos eliminar as iconas  Pulsando sobre o nodo  A continuación pulsamos sobre a cruz vermella que eliminará a última icona do nodo01 – FreeMind 39
 40. 40. FreeMind01 – FreeMind 40
 41. 41.  Distintas opcións de exportación: FreeMind01 – FreeMind 41
 42. 42.  Rama como novo mapa:  Divide o mapa en varios arquivos  Seleccionamos o nodo que queremos dividir  Pulsamos “Archivo”->”Exportar”->”Rama como nuevo mapa” FreeMind  Vemos como nos divide o mapa en 2:  O arquivo principal. Se nos fixamos vemos que desapareceu a rama completa do nodo que dividimos  Outro arquivo que contén a rama que dividimos  Si no mapa principal pulsamos o nodo que dividimos antes, abre a rama que gardou no outro arquivo01 – FreeMind 42
 43. 43. FreeMind01 – FreeMind 43
 44. 44.  Como HTML:  Por si queremos inserir o mapa na Web  Pulsamos “Archivo”->”Exportar”->”Como Html”  Na carpeta onde se garda un mapa crea o arquivo html e o visualiza no navegador FreeMind  NOTA: Si temos algunha rama dividida en arquivos, para que funcione correctamente, primeiro temos que exportar a html o resto das ramas01 – FreeMind 44
 45. 45. FreeMind  Unha vez exportados os 2 mapas, comprobamos como funcionan as ligazóns nos html01 – FreeMind 45
 46. 46.  Rama como html:  En vez de exportar todo o mapa, simplemente crearemos un html dunha rama concreta.  Pulsamos sobre o nodo a exportar  Pulsamos “Archivo”->”Exportar”->”Rama como Html”  Na carpeta onde se garda un mapa crea o arquivo html e o visualiza no navegador.  O resultado é como no punto anterior, pero en lugar de exportar todo o mapa só exportamos unha rama. FreeMind01 – FreeMind 46
 47. 47. FreeMind01 – FreeMind 47
 48. 48.  Como XHTML:  Por si queremos inserir o mapa na Web.  Igual que exportar como HTML pero interactivo, e posible contraer os nodos na páxina Web  Pulsamos “Archivo”->”Exportar”->”Como XHtml”  Escollemos a carpeta e o nome do arquivo onde gardar o XHTML.  Visualizase no navegador FreeMind  NOTA: Si temos algunha rama dividida en arquivos, para que funcione correctamente, primeiro temos que exportar a xhtml o resto das ramas01 – FreeMind 48
 49. 49. FreeMind01 – FreeMind 49
 50. 50. FreeMind01 – FreeMind 50
 51. 51.  Como Flash:  Por si queremos inserir o mapa na Web.  Igual que exportar como HTML pero interactivo, e posible contraer os nodos na páxina Web  Pulsamos “Archivo”->”Exportar”->”Como Flash”  Escollemos a carpeta e o nome do arquivo onde gardar o XHTML.  Visualizase no navegador FreeMind  NOTA: Si temos algunha rama dividida en arquivos, para que funcione correctamente, primeiro temos que exportar a xhtml o resto das ramas01 – FreeMind 51
 52. 52. FreeMind01 – FreeMind 52
 53. 53.  Como Imaxe:  Garda unha imaxe do mapa  Dúas opcións  Como jpg  Como png FreeMind01 – FreeMind 53
 54. 54. FreeMind01 – FreeMind 54
 55. 55.  Copiar  Copiar, Cortar e pegar nodos  Imprimir FreeMind  Configurar as preferencias do programa  Drag&Drop  Importar  Favoritos de Internet Explorer  Estruturas de carpetas do noso ordenador01 – FreeMind 55
 56. 56.  Facer os tres seguintes mapas: FreeMind01 – FreeMind 56
 57. 57. FreeMind00 - FreeMind 57
 58. 58. FreeMind 58
 59. 59. FreeMind00 - FreeMind 59
 60. 60. FreeMind00 - FreeMind 60
 61. 61. FreeMind00 - FreeMind 61
 62. 62. FreeMind00 - FreeMind 62
 63. 63. FreeMind00 - FreeMind 63
 64. 64. FreeMind00 - FreeMind 64
 65. 65. FreeMind00 - FreeMind 65
 66. 66. FreeMind00 - FreeMind 66

×