Abc Of Heart

618 views

Published on

Abc Of Heart

  1. 57. left atrium enlarged <ul><li>pulmonary vasculature. </li></ul><ul><li>Normal Vasculature                             </li></ul><ul><li>          Mitral Regurgitation               </li></ul><ul><li>Pulmonary venous hypertension    </li></ul><ul><li>          Mitral stenosis                                   </li></ul><ul><li>        Left atrial myxoma </li></ul><ul><li>      Papillary muscle dysfunction            </li></ul><ul><li>Left heart failure </li></ul>
  2. 58. left atrium enlarged (continue..) <ul><li>Increased flow </li></ul><ul><li>            VSD </li></ul><ul><li>PDA                          </li></ul><ul><li>Pulmonary arterial hypertension </li></ul><ul><li> + pulmonary venous hypertension </li></ul><ul><li> - Mitral stenosis                     . </li></ul><ul><ul><ul><li>         </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>+ increased flow </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- VSD, PDA                                                       </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  3. 62. Main pulmonary artery big <ul><li>Normal Vasculature </li></ul><ul><li>            Pulmonic stenosis                        </li></ul><ul><li>            Idiopathic pulmonary artery dilatation </li></ul><ul><li>            Hyperdynamic states </li></ul><ul><li>Increased flow (Left to right shunts) </li></ul><ul><li>ASD </li></ul><ul><li>           VSD                                            </li></ul><ul><li>             PDA                                            </li></ul><ul><li>            Anomalous pulmonary venous return   </li></ul>
  4. 63. Main pulmonary big (continued) <ul><li>Pulmonary venous hypertension </li></ul><ul><li>              Presupposes left atrial enlargement </li></ul><ul><li>Pulmonary arterial hypertension </li></ul><ul><li>Lungs - normal </li></ul><ul><li>           multiple pulmonary emboli, COPD , Lungs - abnormal </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Schistosomiasis </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  5. 68. Main Pulmonary Artery concave <ul><li>Normal aorta </li></ul><ul><ul><ul><li>Cardiomyopathy  </li></ul></ul></ul><ul><li>Normal vasculature                  </li></ul><ul><li>      Aorta prominent Hypertension                      </li></ul><ul><li>Aortic regurgitation       </li></ul><ul><li>Ascending aorta prominent </li></ul><ul><ul><ul><li>Aortic stenosis               </li></ul></ul></ul><ul><li>                       </li></ul>
  6. 71. Heart dilated (Delta shaped) <ul><li>Normal vasculature                              </li></ul><ul><li>Pericardial effusion                </li></ul><ul><li>       Cardiomyopathy                    </li></ul><ul><li>         Multiple valve disease </li></ul><ul><li>Coronary artery disease </li></ul><ul><li>Cardiomyopathy </li></ul><ul><li>         Ebstein's                                 </li></ul><ul><li>         Corrected transposition </li></ul>
  7. 73. C
  8. 74. ABC’S OF HEART B
  9. 75. THANKS

×