Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hipertansiyon,

5,378 views

Published on

Hipertansiyon

 • Login to see the comments

Hipertansiyon,

 1. 1. HİPERTANSİYON Dr.Halil AKBULUT
 2. 2. VAKA: <ul><li>55 yaşında erkek hasta birkaç haftadır aralıklı olarak orta şiddette baş ağrısı şikayeti olduğunu ayrıca idrara çıkma sıklığıda artmış olduğunu söylüyor.Hastanın yapılan fizik muayenesinde Akciğer ve kalp sesleri normal.Batın serbest rebaund,defans mevcut değil ve nörolojik muayenesi normadir.Farenks normal postnasal saptanmadı.Ateş:36.7C.Hastanın boy 175cm,Kilo 88’dir.Aile hikayesinde Baba MI nedeniyle,Anne Kolon Ca. nedeniyle ex.Abide DM mevcut Hastanın tansiyon ölçümü 150/95 olarak saptanıyor.15 yıl boyunca 1 paket/hafta sigara içimi mevcut.Alkol kullanmıyor. Mevcut kronik hastalığı yok. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde </li></ul><ul><li>PA akciğer grafide hafif kardiyomegali </li></ul><ul><li>SGOT:55, SGPT:62,Total Kolesterol:225 </li></ul><ul><li>LDL:160,VLDL:30,HDL:35,Trigliserit:210 </li></ul><ul><li>AKŞ:104,Üre:21,Kreatin:0.9,EKG:Normal </li></ul><ul><li>Waters grafide sol maksiller sinüste hafif mukozal kalınlaşma mevcut. </li></ul>
 4. 4. Bu sonuçlara göre ne yaparsınız? <ul><li>1 Haftalık Tansiyon Takibi(Hipertansiyon) </li></ul><ul><li>OGTT(Diabetes Mellitus) </li></ul><ul><li>Kc.Ultrasaund(Hepatosteatoz) </li></ul><ul><li>HbsAg,Anti-Hbs </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Yapılan OGTT sonucu 2.saat 155mg/dlt </li></ul><ul><li>Grade-I Hepatosteatoz </li></ul><ul><li>Ve 1 haftalık tansiyon takibinde 140-90 ile 170-105 arası değişken değerler saptanıyor </li></ul><ul><li>Hepatit markerları AntiHbs:110 Hbs Ag:Negatif </li></ul>
 6. 6. Hastada neler saptadınız: <ul><li>HİPERTANSİYON </li></ul><ul><li>Bozulmuş Glukoz Toleransı </li></ul><ul><li>Kronik Sinüzit </li></ul><ul><li>Hepatosteatoz </li></ul>
 7. 7. HİPERTANSİYON <ul><li>Arteriyal kan basıncının normal değerler üzerinde olmasına Hipertansiyon denilir. </li></ul><ul><li>Bugün sistolik kan basıncının 140 mmHg, diyastolik kan basıncının da 90 mHg veya üzerinde bulunması ya da kişinin antihipertansif ilaç kullanıyor olması hipertansiyon olarak tanımlanır. </li></ul><ul><li>Diyabetliler,renal yetmezliği olanlarda bu değer 130-80 dir. </li></ul><ul><li>Dünyada her yıl 7,6 milyon kişi HT Komplikasyonları nedeniyle ölmektedir.90 milyon kişi sakat kalmaktadır.(Lancet 2008;371:1513-18) </li></ul>
 8. 8. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği HinT 2008 araştırmasında: <ul><li>Tüm Gruplarda HT oranı %31.8 </li></ul><ul><li>Bayanlarda HT oranı %36.1 </li></ul><ul><li>Erkeklerde HT oranı %27.5 </li></ul><ul><li>Bu hastaların %59.3’ü hastalığının farkında değil,%32.2’si hiç tansiyonunu ölçtürmemiş,%68.9’u tedavi almıyor ve hasta populasyonun %91.9’unun kan basıncı 140/90 mmhg’dan düşük değil!!! </li></ul>
 9. 9. JNS-VII Kriterleri:
 10. 10. JNS-VII ÖZETİ: <ul><li>50 yaşın üzerindeki bireylerde sistolik kan basıncıın 140 mmhg üzerinde oluşu kardiyo vasküler komplikasyonlar için diastolik kan basıncından daha önemlidir </li></ul><ul><li>Kardiyovasküler hastalık riski 115-75 mmhg dan itibaren başlar ve 20/10 mmhg lık her artışta risk 2’ye katlanır. </li></ul><ul><li>Sistolik tansiyon 120-139 mmhg veya diyastolik tansiyon 80-89 mmhg arasındaki değerlere prehipertansiyon denilir.Bu hastalarda yaşam değişikliği yapılarak kardiyovasküler komplikasyonlardan korunmalıdır. </li></ul><ul><li>Komplike olmayan hipertansiyon hastalarında ABD ve Kanadada tiazid diüretikler en çok kullanılmaktadır.Tedaviye dirençli veya yüksek riskli hastalarda tedaviye kombine ilaçlar eklenmektedir. (ACE İnh.,ARB,B Bloker,Ca Kanal Blokerleri) </li></ul><ul><li>Antihipertansif tedavideki hedef 140/90 mmhg’nın altı olmalıdır.Eğer hasta Diyabetik yada kronik renal yetmezlikli ise hedef 130/80mmhg nın altıdır </li></ul>
 11. 11. JNS-VII ÖZETİ: <ul><li>Eğer hasta hedef kan basıncından 20/10 mmhg daha yüksek değerlerdeyse ikkili tedaviye geçilir ve bu ilaçlardan bir tanesi komplikasyon yoksa tiazid diüretik olmalıdır. </li></ul><ul><li>Hastanın klinisyen tarafından motivasyonuda hedef kan basıncına ulaşmada önem taşımaktadır. </li></ul><ul><li>Hipertansiyon kalp krizi,stroke,kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar yapabilir. </li></ul><ul><li>Klinik çalışmalarda antihipertansif başarılı tedavi ile stroke %35-40,MI %20-25, kalp yetmezliği %50’den fazla oranda engellenebilinir </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Cardiovascular risk factors </li></ul><ul><li>Major Risk Factors </li></ul><ul><li>Target Organ Damage </li></ul><ul><li>Hypertension* </li></ul><ul><li>Cigarette smoking </li></ul><ul><li>Obesity* (body mass index ≥30 kg/m2) </li></ul><ul><li>Physical inactivity </li></ul><ul><li>Dyslipidemia* </li></ul><ul><li>Diabetes mellitus* </li></ul><ul><li>Microalbuminuria or estimated GFR <60 mL/min </li></ul><ul><li>Age (older than 55 for men, 65 for women) </li></ul><ul><li>Family history of premature cardiovascular disease </li></ul><ul><li>(men under age 55 or women under age 65) </li></ul><ul><li>Target Organ Damage </li></ul><ul><li>Heart </li></ul><ul><li>• Left ventricular hypertrophy </li></ul><ul><li>• Angina or prior myocardial infarction </li></ul><ul><li>• Prior coronary revascularization </li></ul><ul><li>• Heart failure </li></ul><ul><li>Brain </li></ul><ul><li>• Stroke or transient ischemic attack </li></ul><ul><li>Chronic kidney disease </li></ul><ul><li>Peripheral arterial disease </li></ul><ul><li>Retinopathy </li></ul>
 13. 13. Hipertansiyonun Neden Olan Hastalıklar: <ul><li>Uyku Apnesi </li></ul><ul><li>Kronik İlaç Kullanımına Bağlı </li></ul><ul><li>Kronik Renal Yetmezlik </li></ul><ul><li>Primer Aldosteronizm </li></ul><ul><li>Renovasküler Hastalıklar(Renal Arter Stenozu) </li></ul><ul><li>Kronik Steroid Tedavisi </li></ul><ul><li>Cushing Sendromu </li></ul><ul><li>Feokromasitoma </li></ul><ul><li>Aort Koarktasyonu </li></ul><ul><li>Tiroid veya Paratiroid Hastalıkları </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Hipertansif hastalarda hangi laboratuvar tetkikler istenmelidir? </li></ul><ul><li>EKG </li></ul><ul><li>TİT </li></ul><ul><li>Üre,Kreatinin,AKŞ,Hemotokrit,K,Na,9 saat açlık sonrası Lipid Profili,GFR </li></ul><ul><li>idrar Albumin atılımı veya albumin/kreatinin oranı </li></ul>
 15. 15. TEDAVİ <ul><li>Yaşam Değişikliği: </li></ul><ul><li>Kilo fazlası veya obes ise kilo verdirilmesi </li></ul><ul><li>Potasyum ve Kalsiyumdan zengin Sodyumdan fakir uygun diyet(1600mg sodyum/gün maks.) </li></ul><ul><li>Egzersiz </li></ul><ul><li>Alkol kullnıyorsa azaltma </li></ul><ul><li>Bunların ilaçlarla beraber yapılması tedavide başarı şansını arttırmaktadır. </li></ul>
 16. 16. TEDAVİ
 17. 20. <ul><li>ACE İnh. </li></ul><ul><li>Silazapril :İnhibace 1-2,5-5 mg tb </li></ul><ul><li>Kaptopril: Kapril 25 mg tb,Kaptoril 25-50 mg tb </li></ul><ul><li>Enalapril: Enapril 5-10-20 mg tb,Enapril plus tb </li></ul><ul><li>Cilazapril: </li></ul><ul><li>Fosinopril: Monopril 10 mg tb </li></ul><ul><li>Ramipril: Delix 2,5-5 mg tb,Delix plus 2,5-5 mg tb </li></ul><ul><li>Blokace 2,5-5-10 mg tb </li></ul><ul><li>Kombine ACE’ler (Tiazid Diüretikler ile): </li></ul><ul><li>Enapril plus tb,Konveril plus tb. </li></ul><ul><li>Delix plus 2,5-5 mg tb,Blokace plus 2,5/12,5-5/25 tb </li></ul><ul><li>İnhibace plus 5 mg tb </li></ul>
 18. 21. <ul><li>ARB: </li></ul><ul><li>Telmisartan :Micardis 80 mg tb.,Pritor 80 mg tb. </li></ul><ul><li>Losartan :Cozaar 50/100 mg tb.,Eklips 50/100 mg tb. </li></ul><ul><li>Valsartan: Diovan 80/160/320 mg tb. </li></ul><ul><li>Kandesartan: Ayra 8-16 mg tb </li></ul><ul><li>Kombine ARB’ler (Tiazid diüretikler ile) </li></ul><ul><li>Ayra plus 16/12,5 mg tb </li></ul><ul><li>Co-diovan 80/12,5-160/12,5-160/25 mg tb </li></ul><ul><li>Eklips plus 50/12,5 mg tb </li></ul><ul><li>Micardis plus 80 mg tb </li></ul>
 19. 22. <ul><li>B-Blokerler: </li></ul><ul><li>Propronolol:Dideral tb. </li></ul><ul><li>Metoprolol:Beloc tb.amp.,Lopresor tb. </li></ul><ul><li>Atenolol:Tensinor tb </li></ul><ul><li>Terazosin:Hytrin tb </li></ul><ul><li>Prazosin:Minipress tb </li></ul><ul><li>Ca Kanal Blokerleri: </li></ul><ul><li>Amlodipin:Amlodis tb.,Norvasc tb: </li></ul><ul><li>Nitrendipin:Baypress tb </li></ul><ul><li>Nifedipin:Adalat tb.Kardilat tb. </li></ul><ul><li>Diltiazem:Diltizem tb-amp,Dilticard tb </li></ul><ul><li>Verapamil:İsoptin tb-amp,Tarka tb </li></ul><ul><li>Santral tkili Sempatolitik İlaçlar: </li></ul><ul><li>Metil-Dopa:Alfamet tb (Hamilelerde) </li></ul><ul><li>Rilmenidin:Hyperium tb </li></ul>
 20. 25. Kaynaklar <ul><li>JNS-VII Tedavi Klavuzu </li></ul><ul><li>http://www.familydoctor.co.nz/index.asp?U=conditions&C= 5320 </li></ul><ul><li>Lancet 2008 </li></ul><ul><li>İnönü Üniversitesi Ders Notları </li></ul><ul><li>http://www.tkd.org.tr/kilavuz/k03.htm </li></ul><ul><li>http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ailehekimligi/dosyalar/jnc.pdf </li></ul><ul><li>http://hyper.ahajournals.org/cgi/content/full/51/6/1403 </li></ul><ul><li>http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/C </li></ul><ul><li>http://gacguidelines.ca/index.cfm?ACT=topics&topicListID=30 </li></ul>
 21. 26. Teşekkür Ederim

×