Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

نگاهي گذرا به نقش پلي فنلها در سلامت

27 views

Published on

نگاهي گذرا به نقش پلي فنلها در سلامت

"نگاهي گذرا به نقش پلي فنلها در سلامت"

پلي فنلها در ده سال گذشته بواسطه خواص آنتي اكسيداني شان و احتمال نقش آفريني در پيشگيري از بيماري هاي گوناگون وابسته به استرس اكسيداتيو همانند سرطان و بيماري هاي قلبي عروقي و نورودژنريتيو همواره در كانون توجه محققين و متخصصين حوزه تحقيقات ضد پيري بوده اند.
ميزان دريافت پلي فنل روزانه براي يك زندگي سالم بايد در حدود ١ گرم در روز باشد كه اين مقدار بيش از همه انواع مواد فيتوشيميايي و آنتي اكسيدان هاي شناخته شده است .
بر اساس نتایج بررسی ها مشخص شده است که به طور کلی در افرادی که رژیم غذایی غنی از پلی فنول بيش از ٦٥٠mg/day) مصرف می کردند در مقایسه با افرادی که پلی فنول کمتری ( كمتر از ۵۰۰mg/day) دریافت می کردند، مرگ و میر تا ۳۰% کاهش یافت.
کاهش التهاب به وسیله مهار ادم ، جلوگیری از رشد تومورها ،تعدیل کردن سیستم ایمنی بدن ،جلوگیری از پوکی و اختلالات استخوان ،افزایش مقاومت مویرگی با فعال کردن ترکیباتی در عروق خونی ،محافظت از سیستم قلبی عروقی ،محافظت ازشبکیه چشم ، افزایش وزن بدن از اثرات پلي فنلها در بدن هستند
اين مواد در اكثر ميوه ها و نوشيدني هاي گياهي همانند انواع آب ميوه ، چاي، قهوه... يافت ميشود.
گياهان ، غلات ، شكلات , بنشن خشك نيز همچنين منابع شناخته شده دريافت پلي فنل ها هستند.
چندين هزار مولكول داراي ساختمان پلي فنلي در گياهان شناخته شده اند كه عموما در دفاع در برابر اشعه UV يا تهاجم پاتوژنها درگير هستند.
بسته به تعداد حلقه هاي فنل و چگونگي اتصال اين حلقه ها به يكديگر پلي فنل ها را مي توان به گروه هايي با عملكرد متفاوت همانند فنليك اسيدها، فلاونوئيد ها، استايلبن ها و ليگنان ها تقسيم بندي نمود.
فلاونوئيدها خود نيز به فلاوون ها ، فلاونول ها ، ايروفلاونها، و فلاونونها تقسيم بندي ميشوند كه هركدام تفاوتهاي اندكي در ساختمان شيميايي شان دارند.
گزارشات تحقيقاتي متعددي وجود دارد مبني بر اينكه محتواي پلي فنليك غذاها به راحتي مي تواند توسط متد پخت و پز و روش آشپزي تحت تاثير قرار گرفته يا كاهش شديد يابد .
براي مثال پياز كه يكي از منابع اصلي فنليك اسيدها همانند فلاونوئيد ها است و همچنين گوجه فرنگي زمانيكه بيش از ١٥ دقيقه مي جوشد بين ٧٥ تا ٨٠ درصد ار محتوي فنليك اوليه خود را از دست مي دهد و اين درحاليست كه در اوون ميكرو ويو ٦٥ درصد و در زمان سرخ شدن اين محتواي فنليك ٣٠ درصد كاهش مي يابد. اين در حاليست كه در سيب زميني سرخ شده يا سرخ شده و فريز شده هيچ فنليك اسيدي باقي نمي ماند.
مطالعات آزمايشكاهي پلي فنل هاي مختلف همانند ،پلي فنل هاي چاي سبز ، پروآنتوسيانيدين هاي هسته انگور ، رزوراترول، سيليمارين، جنستئين درمطالعات مدل حيواني و در التهاب پوستي ناشي از تابش UV ، استرس اكسيداتيو ، آسيب DNA ، مشخص نمود اين پلي فنل ها همراه با ضد آفتاب ، داراي قابليت محافظت از پوست در برابر آسيب هاي وارده از تابش يو وي و كاهش خطر ابتلا به سرطان نيز مي باشند.
مطالعات متعدد و دامنه دار صورت گرفت توانايي و قابليت پلي فنلها را در محافظت در برابر بيماري هاي وابسته به سن با مكانيسم هاي متعدد تاييد نموده است.
مطالعات تاييد ميكند ، پلي فنلهاي خوراكي از جمله رزوراترول ، اپيگالوكتچين -٣(EGCG) و كروكومين قابليت محافظت و ممانعت در برابر آسيب هاي سلولي وابسته به سن ناشي از ساخت متابوليتهاي حاصل از گونه هاي واكنش دهنده اكسيژن را دارا هستند.
✍️ دكتر محمد بقايي
داروساز و پژوهشگر

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

نگاهي گذرا به نقش پلي فنلها در سلامت

  1. 1. ‫سالمت‬ ‫در‬ ‫فنلها‬ ‫پلي‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫گذرا‬ ‫نگاهي‬ "‫سالمت‬ ‫در‬ ‫فنلها‬ ‫پلي‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫گذرا‬ ‫نگاهي‬" ���� ‫در‬ ‫آفريني‬ ‫نقش‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫شان‬ ‫اكسيداني‬ ‫آنتي‬ ‫خواص‬ ‫بواسطه‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫در‬ ‫فنلها‬ ‫پلي‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ ‫از‬ ‫پيشگيري‬‫بيماري‬ ‫و‬ ‫سرطان‬ ‫همانند‬ ‫اكسيداتيو‬ ‫استرس‬ ‫به‬ ‫ابسته‬ ‫حوزه‬ ‫متخصصين‬ ‫و‬ ‫محققين‬ ‫توجه‬ ‫كانون‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫نورودژنريتيو‬ ‫و‬ ‫عروقي‬ ‫قلبي‬ ‫هاي‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫پيري‬ ‫ضد‬ ‫تحقيقات‬. ‫حدود‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫سالم‬ ‫زندگي‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫روزانه‬ ‫فنل‬ ‫پلي‬ ‫دريافت‬ ‫ميزان‬١‫باشد‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫گرم‬ ‫م‬ ‫انواع‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫مقدار‬ ‫اين‬ ‫كه‬‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫هاي‬ ‫اكسيدان‬ ‫آنتي‬ ‫و‬ ‫فيتوشيميايي‬ ‫واد‬ . ‫غذايی‬ ‫رژيم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫بررسی‬ ‫نتايج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫فنول‬ ‫پلی‬ ‫از‬ ‫غنی‬٠٥٦mg/day)‫که‬ ‫افرادی‬ ‫با‬ ‫مقايسه‬ ‫در‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ( ‫کمتری‬ ‫فنول‬ ‫پلی‬۰٦٦mg/day)‫و‬ ‫مرگ‬ ،‫کردند‬ ‫می‬ ‫دريافت‬‫تا‬ ‫مير‬%٦۳ ‫يافت‬ ‫کاهش‬. ‫ايمنی‬ ‫سيستم‬ ‫کردن‬ ‫،تعديل‬ ‫تومورها‬ ‫رشد‬ ‫از‬ ‫جلوگيری‬ ، ‫ادم‬ ‫مهار‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫التهاب‬ ‫کاهش‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫با‬ ‫مويرگی‬ ‫مقاومت‬ ‫،افزايش‬ ‫استخوان‬ ‫اختالالت‬ ‫و‬ ‫پوکی‬ ‫از‬ ‫،جلوگيری‬ ‫بدن‬ ، ‫چشم‬ ‫ازشبکيه‬ ‫،محافظت‬ ‫عروقی‬ ‫قلبی‬ ‫سيستم‬ ‫از‬ ‫،محافظت‬ ‫خونی‬ ‫عروق‬ ‫در‬ ‫ترکيباتی‬ ‫افزايش‬‫هستند‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫فنلها‬ ‫پلي‬ ‫اثرات‬ ‫از‬ ‫بدن‬ ‫وزن‬ ...‫قهوه‬ ،‫چاي‬ ، ‫ميوه‬ ‫آب‬ ‫انواع‬ ‫همانند‬ ‫گياهي‬ ‫هاي‬ ‫نوشيدني‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ميوه‬ ‫اكثر‬ ‫در‬ ‫مواد‬ ‫اين‬ ‫ميشود‬ ‫يافت‬. ‫ها‬ ‫فنل‬ ‫پلي‬ ‫دريافت‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫منابع‬ ‫همچنين‬ ‫نيز‬ ‫خشك‬ ‫بنشن‬ , ‫شكالت‬ ، ‫غالت‬ ، ‫گياهان‬ ‫هستند‬. ‫پل‬ ‫ساختمان‬ ‫داراي‬ ‫مولكول‬ ‫هزار‬ ‫چندين‬‫در‬ ‫عموما‬ ‫كه‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫گياهان‬ ‫در‬ ‫فنلي‬ ‫ي‬ ‫اشعه‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫دفاع‬UV‫هستند‬ ‫درگير‬ ‫پاتوژنها‬ ‫تهاجم‬ ‫يا‬. ‫مي‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فنل‬ ‫پلي‬ ‫يكديگر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫حلقه‬ ‫اين‬ ‫اتصال‬ ‫چگونگي‬ ‫و‬ ‫فنل‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫استايلب‬ ،‫ها‬ ‫فالونوئيد‬ ،‫اسيدها‬ ‫فنليك‬ ‫همانند‬ ‫متفاوت‬ ‫عملكرد‬ ‫با‬ ‫هايي‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫توان‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫نمود‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫ها‬ ‫ليگنان‬. ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫فالونونها‬ ‫و‬ ،‫ايروفالونها‬ ، ‫ها‬ ‫فالونول‬ ، ‫ها‬ ‫فالوون‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫خود‬ ‫فالونوئيدها‬ ‫دارند‬ ‫شان‬ ‫شيميايي‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫اندكي‬ ‫تفاوتهاي‬ ‫هركدام‬ ‫كه‬ ‫ميشوند‬.
  2. 2. ‫به‬ ‫غذاها‬ ‫فنليك‬ ‫پلي‬ ‫محتواي‬ ‫اينكه‬ ‫بر‬ ‫مبني‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫متعددي‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫گزارشات‬‫راحتي‬ ‫يابد‬ ‫شديد‬ ‫كاهش‬ ‫يا‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫آشپزي‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫پز‬ ‫و‬ ‫پخت‬ ‫متد‬ ‫توسط‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ . ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫فالونوئيد‬ ‫همانند‬ ‫اسيدها‬ ‫فنليك‬ ‫اصلي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫پياز‬ ‫مثال‬ ‫براي‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫زمانيكه‬ ‫فرنگي‬ ‫گوجه‬١٥‫بين‬ ‫جوشد‬ ‫مي‬ ‫دقيقه‬٥٥‫تا‬٠٦‫فنليك‬ ‫محتوي‬ ‫ار‬ ‫درصد‬ ‫ر‬ ‫خود‬ ‫اوليه‬‫ويو‬ ‫ميكرو‬ ‫اوون‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫درحاليست‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ا‬٠٥‫در‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫فنليك‬ ‫محتواي‬ ‫اين‬ ‫شدن‬ ‫سرخ‬ ‫زمان‬%٦‫در‬ ‫كه‬ ‫حاليست‬ ‫در‬ ‫اين‬ .‫يابد‬ ‫مي‬ ‫كاهش‬ ‫درصد‬ ‫ماند‬ ‫نمي‬ ‫باقي‬ ‫اسيدي‬ ‫فنليك‬ ‫هيچ‬ ‫شده‬ ‫فريز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سرخ‬ ‫يا‬ ‫شده‬ ‫سرخ‬ ‫زميني‬ ‫سيب‬. ‫،پلي‬ ‫همانند‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫فنل‬ ‫پلي‬ ‫آزمايشكاهي‬ ‫مطالعات‬، ‫سبز‬ ‫چاي‬ ‫هاي‬ ‫فنل‬ ‫مدل‬ ‫درمطالعات‬ ‫جنستئين‬ ،‫سيليمارين‬ ،‫رزوراترول‬ ، ‫انگور‬ ‫هسته‬ ‫هاي‬ ‫پروآنتوسيانيدين‬ ‫تابش‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫پوستي‬ ‫التهاب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حيواني‬UV‫آسيب‬ ، ‫اكسيداتيو‬ ‫استرس‬ ،DNA، ‫در‬ ‫پوست‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫قابليت‬ ‫داراي‬ ، ‫آفتاب‬ ‫ضد‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬ ‫فنل‬ ‫پلي‬ ‫اين‬ ‫نمود‬ ‫مشخص‬ ‫ه‬ ‫آسيب‬ ‫برابر‬‫باشند‬ ‫مي‬ ‫نيز‬ ‫سرطان‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫خطر‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫وي‬ ‫يو‬ ‫تابش‬ ‫از‬ ‫وارده‬ ‫اي‬. ‫در‬ ‫محافظت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فنلها‬ ‫پلي‬ ‫قابليت‬ ‫و‬ ‫توانايي‬ ‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫دار‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫متعدد‬ ‫مطالعات‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تاييد‬ ‫متعدد‬ ‫هاي‬ ‫مكانيسم‬ ‫با‬ ‫سن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ ‫برابر‬. ‫جم‬ ‫از‬ ‫خوراكي‬ ‫فنلهاي‬ ‫پلي‬ ، ‫ميكند‬ ‫تاييد‬ ‫مطالعات‬‫اپيگالوكتچين‬ ، ‫رزوراترول‬ ‫له‬- %(EGCG)‫وابسته‬ ‫سلولي‬ ‫هاي‬ ‫آسيب‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ممانعت‬ ‫و‬ ‫محافظت‬ ‫قابليت‬ ‫كروكومين‬ ‫و‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫اكسيژن‬ ‫دهنده‬ ‫واكنش‬ ‫هاي‬ ‫گونه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫متابوليتهاي‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫سن‬ ‫به‬ ‫هستند‬. ✍‫بقايي‬ ‫دمحم‬ ‫دكتر‬ ‫پژوهشگر‬ ‫و‬ ‫داروساز‬

×