Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
‫سر‬ ‫موی‬ ‫ریزش‬
‫بقایی‬ ‫محمد‬ ‫دکتر‬
‫مخترع‬ ‫و‬ ‫محقق‬ ، ‫داروساز‬
2
‫داروسازان‬ ‫انجمن‬ ‫آموزشی‬ ‫برنامه‬
‫آبان‬94
‫مو‬ ‫رشد‬ ‫چرخه‬
•‫آناژن‬
•‫کاتاژن‬
•‫تلوژن‬
3
‫بقایی‬ ‫دکتر‬
‫داروساز‬
‫آناژن‬،‫مرحله‬‫فعال‬‫مو‬‫است‬.
‫سلول‬‫ها‬‫در‬‫ریشه‬‫مو‬‫به‬‫سرعت‬
‫در‬‫حال‬‫تقسیم‬‫هستند‬.‫موی‬‫جدی‬‫د‬
‫تشکیل‬‫می‬‫شود‬‫...
‫فاز‬‫کاتاژن‬،‫مرحله‬‫موقت‬‫ی‬
‫است‬‫و‬‫حدود‬3%‫کل‬‫موها‬
‫در‬‫هر‬‫زمانی‬‫در‬‫این‬‫فاز‬
‫قرار‬‫دارند‬.‫این‬‫فاز‬‫حدود‬
‫دو...
‫تلوژن‬‫فاز‬‫در‬‫حال‬
‫استراحت‬‫بوده‬‫و‬‫ا‬‫ال‬‫معمو‬
‫حدود‬6%‫تا‬8%‫کل‬
‫مو‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫برمی‬‫گیرد‬.
‫این‬‫فاز‬‫برای‬‫مو...
‫انسان‬ ‫سر‬ ‫موی‬ ‫ریزش‬ ‫انواع‬
‫آلوپسی‬‫یا‬‫آلوپشیا‬
‫واژه‬"‫آلوپسی‬‫یا‬‫آلوپشیا‬"‫اصط‬‫الح‬
‫پزشکی‬‫برای‬‫ریزش‬‫موی‬‫س...
‫ها‬ ‫افلوویوم‬ effluviums
‫برخی‬‫وضعیت‬‫های‬‫ریزش‬‫موی‬،‫سر‬
‫افلوویوم‬Effluvium"«‫نامیده‬‫می‬‫شود‬‫که‬
‫به‬‫معنای‬‫ریزش‬...
Telogen effluvium
‫افلوویوم‬ ‫تلوژن‬Effluvium(TE)Telogen‫دومین‬ ‫ا‬‫ال‬‫احتما‬
‫است‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬ ‫رایج‬ ‫شکل‬.‫اصل‬ ‫در‬ ‫...
Telogen effluvium
‫آغازگر‬ ‫فاکتورهای‬TE‫چیستند؟‬
•‫استرس‬
•‫غذایی‬ ‫رژیم‬
•‫آسیب‬ ، ‫سخت‬ ‫های‬ ‫رژیم‬ ، ‫واکسیناسیون‬
‫ج...
Anagen Effluvium
‫آناژن‬‫افلوویوم‬Anagen Effluvium‫عبارتست‬‫از‬‫ریزش‬
‫پراکنده‬‫مو‬‫همانند‬‫تلوژن‬‫افلوویوم‬Telogen Effluv...
Alopecia Areata
‫آلوپسی‬“‫آلوپشیا‬”‫آرئه‬‫آتا‬(‫ریزش‬‫موی‬‫س‬‫که‬
‫ای‬)AA‫بعد‬‫از‬‫آلوپسی‬“‫آلوپشیا‬”‫آندرو‬‫ژنی‬
‫وتلوژن‬...
‫مردان‬ ‫در‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬
‫آلوپسی‬"‫آلوپشیا‬“‫آندروژنی‬
‫آلوپسی‬‫آندروژنی‬‫یا‬‫طاسی‬‫رایج‬‫با‬‫الگو‬‫ی‬
‫مردانه‬(MPB)‫بیش‬‫...
‫آلوپسی‬"‫آلوپشیا‬“‫آندروژنی‬
‫آنچه‬‫که‬‫در‬‫واقع‬‫مبتالیان‬‫به‬‫طاسی‬‫الگوی‬‫مردانه‬‫به‬‫ارث‬
‫می‬‫برند‬،‫فولیکول‬‫های‬‫م...
‫به‬ ‫دقیق‬ ‫نگاهی‬DHT
‫دهیدروتستوسترون‬DHT‫مشتق‬‫یا‬‫محصول‬‫فرعی‬
‫تستوسترون‬‫است‬.‫تستوسترون‬‫با‬‫کمک‬‫آنزیم‬5-‫آلفا‬–
‫...
‫مقیاس‬Norwood
‫دکتر‬‫نوروود‬Norwood‫،طاسی‬‫با‬‫الگوی‬‫مردانه‬‫را‬‫از‬‫نظرشدت‬‫و‬‫وسعت‬‫به‬‫هفت‬
‫درجه‬‫تقسیم‬‫بندی‬‫کرده‬...
‫خانمها‬ ‫در‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬
‫ریزش‬‫مو‬‫در‬‫زنان‬‫ممکن‬‫است‬
‫موقتی‬‫یا‬‫طوالنی‬‫مدت‬‫باشد‬.‫در‬
‫صورتی‬‫که‬‫عامل‬‫ریزش‬‫موی‬...
‫آلوپسی‬"‫آلوپشی‬"‫آندروژنتیک‬
‫اکثر‬‫زنان‬‫مبتال‬‫به‬‫آلوپسی‬‫آندروژنی‬‫در‬‫همه‬‫نواحی‬‫سر‬‫تنک‬‫شدگی‬‫پراکنده‬‫ای‬‫دارند...
‫افلوویوم‬ ‫تلوژن‬Telogen Effluvium
•‫افلوویوم‬ ‫تلوژن‬ ، ‫زنان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬Telogen
Effluvium‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار...
‫افلوویوم‬ ‫آناژن‬Anagen Effluvium
‫افلوویوم‬ ‫آناژن‬Anagen Effluvium‫به‬ ‫آسیب‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫متابولی‬ ‫یا‬ ‫میتوزی‬ ‫فعالیت...
‫آلوپسی‬"‫آلوپشی‬"‫کششی‬
‫این‬‫وضعیت‬‫به‬‫وسیله‬‫آسیب‬‫موضعی‬‫به‬‫فولیکول‬‫های‬‫مو‬
‫ناشی‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫محکم‬‫بستن‬‫مو‬‫ک...
‫خوراکی‬ ‫بارداری‬ ‫ضد‬ ‫داورهای‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫ریزش‬
‫داروهای‬‫ضد‬‫بارداری‬‫خوراکی‬
‫یکی‬‫از‬‫رایج‬‫ترین‬‫اشکال‬‫کن‬‫ترل‬
...
‫خانمها‬ ‫در‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬ ‫الگوهای‬
‫د‬‫و‬‫الگوی‬‫بسیار‬‫معروف‬‫تراکم‬
‫ریزش‬‫مو‬‫در‬‫زنان‬‫وجود‬‫دارند‬‫که‬
‫توسط‬‫بیشتر‬...
‫ها‬ ‫دارو‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬
‫ریزش‬ ‫باعث‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫رایج‬ ‫تجویزی‬ ‫داروهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫مردانه‬ ‫و...
‫سر‬ ‫موی‬ ‫رشد‬ ‫محرک‬ ‫و‬ ‫ریزش‬ ‫ضد‬ ‫موثره‬ ‫مواد‬
‫اساسا‬‫هر‬‫گونه‬‫اقدام‬‫در‬‫درمان‬‫ریزش‬‫یا‬‫تحریک‬
‫رشد‬‫موی‬‫سر‬...
‫صنعت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫سر‬ ‫موی‬ ‫محرک‬ ‫یا‬ ‫ریزش‬ ‫ضد‬ ‫موثره‬ ‫مواد‬
•‫فاینستراید‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬...
27
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ریزش موی سر،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازان

593 views

Published on

چرخه رشد مو
موی سر حدود 3 تا 4 میلی متر در روز یا حدود 15.24سانتی متر یا (6 اینچ) در سال رشد می کند. رشد و ریزش موی انسان بر خلاف پستانداران دیگر ، به ندرت صورت می گیرد و فصلی یا دوره ای نیست. تعداد موها در زمان خاصی در هر یک از سه مرحله رشد و ریزش ، آناژن ، کاتاژن و تلوژن ، یکسان نیست :

آناژن
آناژن ، مرحله فعال مو است. سلول ها در ریشه مو به سرعت در حال تقسیم هستند. موی جدید تشکیل می شود و موی قدیمی ( مویی که رشد آن متوقف شده یا دیگر در فاز آناژن نیست ) را به بالای فولیکول هدایت می کند و سرانجام خارج می شود.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ریزش موی سر،کارگاه آموزشی کازمتیک انجمن داروسازان

 1. 1. 1
 2. 2. ‫سر‬ ‫موی‬ ‫ریزش‬ ‫بقایی‬ ‫محمد‬ ‫دکتر‬ ‫مخترع‬ ‫و‬ ‫محقق‬ ، ‫داروساز‬ 2 ‫داروسازان‬ ‫انجمن‬ ‫آموزشی‬ ‫برنامه‬ ‫آبان‬94
 3. 3. ‫مو‬ ‫رشد‬ ‫چرخه‬ •‫آناژن‬ •‫کاتاژن‬ •‫تلوژن‬ 3 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 4. 4. ‫آناژن‬،‫مرحله‬‫فعال‬‫مو‬‫است‬. ‫سلول‬‫ها‬‫در‬‫ریشه‬‫مو‬‫به‬‫سرعت‬ ‫در‬‫حال‬‫تقسیم‬‫هستند‬.‫موی‬‫جدی‬‫د‬ ‫تشکیل‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫موی‬‫قدیمی‬ (‫مویی‬‫که‬‫رشد‬‫آن‬‫متوقف‬‫شده‬‫ی‬‫ا‬ ‫دیگردر‬‫فاز‬‫آناژن‬‫نیست‬)‫را‬‫ب‬‫ه‬ ‫باالی‬‫فولیکول‬‫هدایت‬‫می‬‫کن‬‫د‬‫و‬ ‫سرانجام‬‫خارج‬‫می‬‫شود‬. ‫مو‬ ‫رشد‬ ‫چرخه‬ 4 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 5. 5. ‫فاز‬‫کاتاژن‬،‫مرحله‬‫موقت‬‫ی‬ ‫است‬‫و‬‫حدود‬3%‫کل‬‫موها‬ ‫در‬‫هر‬‫زمانی‬‫در‬‫این‬‫فاز‬ ‫قرار‬‫دارند‬.‫این‬‫فاز‬‫حدود‬ ‫دو‬‫تا‬‫سه‬‫هفته‬‫طول‬‫می‬ ‫کشد‬.‫رشد‬‫مو‬‫در‬‫این‬‫مرحل‬‫ه‬ ‫متوقف‬‫و‬‫غالف‬‫خارجی‬ ‫ریشه‬‫چروکیده‬‫می‬‫شود‬‫و‬ ‫به‬‫ریشه‬‫مو‬‫می‬‫چسبد‬.‫این‬ ‫همان‬‫چیزی‬‫است‬‫که‬‫به‬ ‫موی‬‫چماقی‬‫معروف‬‫است‬. ‫مو‬ ‫رشد‬ ‫چرخه‬ 5 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 6. 6. ‫تلوژن‬‫فاز‬‫در‬‫حال‬ ‫استراحت‬‫بوده‬‫و‬‫ا‬‫ال‬‫معمو‬ ‫حدود‬6%‫تا‬8%‫کل‬ ‫مو‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫برمی‬‫گیرد‬. ‫این‬‫فاز‬‫برای‬‫موهای‬ ‫سر‬‫حدود‬100‫روز‬ ‫طول‬‫می‬‫کشد‬‫و‬‫برای‬ ‫موهای‬‫ابرو‬،‫مژه‬، ‫دست‬‫و‬‫پا‬‫طوالنی‬‫تر‬ ‫است‬. ‫مو‬ ‫رشد‬ ‫چرخه‬ 6 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 7. 7. ‫انسان‬ ‫سر‬ ‫موی‬ ‫ریزش‬ ‫انواع‬ ‫آلوپسی‬‫یا‬‫آلوپشیا‬ ‫واژه‬"‫آلوپسی‬‫یا‬‫آلوپشیا‬"‫اصط‬‫الح‬ ‫پزشکی‬‫برای‬‫ریزش‬‫موی‬‫سر‬‫است‬. ‫آلوپسی‬‫به‬‫بیماری‬‫خاص‬‫ریزش‬‫م‬‫و‬ ‫اشاره‬‫نمی‬‫کند‬‫و‬‫هر‬‫شکلی‬‫از‬ ‫ریزش‬‫مو‬،‫آلوپسی‬‫محسوب‬ ‫می‬‫شود‬.‫آلوپسی‬‫یا‬‫آلوپشیا‬‫واژه‬ ‫التین‬‫است‬‫اما‬‫به‬‫واژه‬‫یونانی‬ "‫آلوپکی‬"‫نیز‬‫نزدیک‬‫است‬‫که‬‫خ‬‫ود‬ ‫از‬‫آلوپک‬‫به‬‫معنای‬"‫روباه‬"‫نشأت‬ ‫می‬‫گیرد‬.‫طبق‬‫ترجمه‬‫تحت‬‫الفظ‬‫ی‬، ‫واژه‬"‫آلوپسی‬‫یا‬‫آلوپشیا‬"(‫آلوپ‬‫کی‬) ‫اصطالحی‬‫برای‬‫بیماری‬‫جرب‬ (‫کچلی‬)‫در‬‫حیوان‬‫روباه‬‫است‬. 7 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 8. 8. ‫ها‬ ‫افلوویوم‬ effluviums ‫برخی‬‫وضعیت‬‫های‬‫ریزش‬‫موی‬،‫سر‬ ‫افلوویوم‬Effluvium"«‫نامیده‬‫می‬‫شود‬‫که‬ ‫به‬‫معنای‬‫ریزش‬‫موی‬‫فعال‬‫است‬.‫افلوویوم‬ Effluvium‫به‬‫طور‬‫ویژه‬‫ای‬‫بر‬‫فازهای‬ ‫مختلف‬‫چرخه‬‫رشد‬‫مو‬‫تأثیر‬‫می‬‫گذارد‬. 8 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 9. 9. Telogen effluvium ‫افلوویوم‬ ‫تلوژن‬Effluvium(TE)Telogen‫دومین‬ ‫ا‬‫ال‬‫احتما‬ ‫است‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬ ‫رایج‬ ‫شکل‬.‫اصل‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫باین‬TE‫زمانی‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫فولیکول‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬‫مو‬ ‫نده‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬.‫م‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫فولیکول‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬‫به‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫فاز‬ ‫یا‬ ‫استراحت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫چشمگیری‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫فولیکول‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫افزایش‬ ، ‫یابد‬ ‫کاهش‬ ‫تلوژن‬‫های‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫تلوژن‬ ، ‫استراحت‬ ‫مرحله‬ ‫موی‬.‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫افلوویوم‬ ‫تلوژن‬ ‫موی‬ ‫ریزش‬TE‫است‬. 9 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 10. 10. Telogen effluvium ‫آغازگر‬ ‫فاکتورهای‬TE‫چیستند؟‬ •‫استرس‬ •‫غذایی‬ ‫رژیم‬ •‫آسیب‬ ، ‫سخت‬ ‫های‬ ‫رژیم‬ ، ‫واکسیناسیون‬ ‫جراحی‬ ‫و‬ ‫تصادف‬ ‫مثل‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬0000 10 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 11. 11. Anagen Effluvium ‫آناژن‬‫افلوویوم‬Anagen Effluvium‫عبارتست‬‫از‬‫ریزش‬ ‫پراکنده‬‫مو‬‫همانند‬‫تلوژن‬‫افلوویوم‬Telogen Effluvium‫اما‬ ‫سریع‬‫تر‬‫از‬‫آن‬‫روی‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫موجب‬‫از‬‫دست‬ ‫رفت‬‫همه‬‫موهای‬‫فرد‬‫گردد‬.‫آناژن‬‫افلوویوم‬Anagen Effluvium‫بیشتر‬‫در‬‫افرادی‬‫دیده‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫داروهای‬ ‫سیتوستاتیک‬‫برای‬‫سرطان‬‫مصرف‬‫می‬‫کنند‬‫یا‬‫افرادی‬‫که‬ ‫مواد‬‫سمی‬‫را‬‫مصرف‬‫نموده‬‫اند‬… 11 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 12. 12. Alopecia Areata ‫آلوپسی‬“‫آلوپشیا‬”‫آرئه‬‫آتا‬(‫ریزش‬‫موی‬‫س‬‫که‬ ‫ای‬)AA‫بعد‬‫از‬‫آلوپسی‬“‫آلوپشیا‬”‫آندرو‬‫ژنی‬ ‫وتلوژن‬‫افلوویوم‬Telogen Effluvium ‫ا‬‫ال‬‫احتما‬‫سومین‬‫شکل‬‫رایج‬‫ریزش‬‫مو‬‫است‬‫که‬ ‫توسط‬‫پزشکان‬‫مشاهده‬‫می‬‫گردد‬.‫خطر‬‫ابت‬‫ال‬ ‫یا‬‫درصد‬‫احتمال‬‫وقوع‬AA‫ر‬‫طول‬‫زندگی‬‫هر‬ ‫فرد‬‫ا‬‫ا‬‫تقریب‬2%‫یا‬‫دو‬‫نفر‬‫در‬‫هر‬100‫نفر‬ ‫است‬‫یعنی‬‫تقریبا‬‫هر‬‫دو‬‫نفر‬‫از‬100‫نفر‬‫در‬ ‫طول‬‫دوره‬‫زندگی‬‫خود‬‫ممکن‬‫است‬‫مبتال‬‫به‬ ‫به‬AA‫دچار‬‫شوند‬.‫قابل‬‫ذکر‬‫است‬‫این‬‫بیما‬‫ری‬ ‫واگیردار‬‫نیست؛‬‫و‬‫از‬‫فردی‬‫به‬‫فرد‬‫دیگر‬‫ی‬ ‫منتقل‬‫نمی‬‫شود‬ 12 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 13. 13. ‫مردان‬ ‫در‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬ ‫آلوپسی‬"‫آلوپشیا‬“‫آندروژنی‬ ‫آلوپسی‬‫آندروژنی‬‫یا‬‫طاسی‬‫رایج‬‫با‬‫الگو‬‫ی‬ ‫مردانه‬(MPB)‫بیش‬‫از‬95%‫ازریزش‬‫مو‬ ‫ها‬‫در‬‫مردان‬‫را‬‫شامل‬‫می‬‫گردد‬.‫دو‬‫سوم‬ ‫مردان‬‫آمریکایی‬‫تا‬‫سن‬‫سی‬‫و‬‫پنج‬‫سالگی‬ ‫درجات‬‫محسوسی‬‫از‬‫ریزش‬‫مو‬‫را‬‫تجربه‬‫می‬ ‫کنند‬‫و‬‫حدود‬85%‫مردان‬‫تا‬‫سن‬50‫سالگی‬ ‫به‬‫نازک‬‫شدن‬‫مو‬‫دچار‬‫می‬‫شوند‬.‫حدود‬‫بیس‬‫ت‬ ‫و‬‫پنج‬‫درصد‬‫مردانی‬‫که‬‫از‬‫طاسی‬‫با‬‫الگوی‬ ‫مردانه‬‫رنج‬‫می‬‫برند‬‫قبل‬‫از‬‫رسیدن‬‫به‬‫سن‬ ‫بیست‬‫و‬‫یک‬‫سالگی‬‫این‬‫نوع‬‫از‬‫ریزش‬‫م‬‫و‬‫را‬ ‫تجربه‬‫می‬‫کنند‬ 13 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 14. 14. ‫آلوپسی‬"‫آلوپشیا‬“‫آندروژنی‬ ‫آنچه‬‫که‬‫در‬‫واقع‬‫مبتالیان‬‫به‬‫طاسی‬‫الگوی‬‫مردانه‬‫به‬‫ارث‬ ‫می‬‫برند‬،‫فولیکول‬‫های‬‫مو‬‫با‬‫حساسیت‬‫ژنتیکی‬‫نسب‬‫ت‬‫به‬ ‫دهیدروتستسترون‬(DHT)‫است‬.‫فولیکول‬‫های‬‫مو‬‫که‬‫نسبت‬‫ب‬‫ه‬ ‫دهیدروتستسترون‬DHT‫حساس‬‫هستند‬،‫شروع‬‫به‬‫کوچک‬ ‫شدن‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫طول‬‫عمر‬‫هر‬‫فولیکول‬‫تحت‬‫تأثیر‬‫این‬‫م‬‫اده‬ ‫هورمونی‬‫کوتاه‬‫می‬‫شود‬.‫سرانجام‬،‫این‬‫فولیکول‬‫های‬‫تح‬‫ت‬ ‫تأثیر‬‫تولید‬‫موی‬‫خود‬‫را‬‫متوقف‬‫می‬‫سازند‬ 14
 15. 15. ‫به‬ ‫دقیق‬ ‫نگاهی‬DHT ‫دهیدروتستوسترون‬DHT‫مشتق‬‫یا‬‫محصول‬‫فرعی‬ ‫تستوسترون‬‫است‬.‫تستوسترون‬‫با‬‫کمک‬‫آنزیم‬5-‫آلفا‬– ‫ردوکتاز‬‫نوع‬II،‫که‬‫در‬‫غدد‬‫سباسه‬‫کنار‬‫فولیکول‬‫مو‬‫قرار‬ ‫دارد‬‫به‬DHT‫تبدیل‬‫می‬‫شود‬.‫در‬‫حالی‬‫که‬‫کل‬‫فرآیند‬‫ژنت‬‫یکی‬ ‫طاسی‬‫با‬‫الگوی‬‫مردانه‬‫ا‬‫ال‬‫کام‬‫شناخته‬‫نشده‬‫است‬،‫دانش‬‫مندان‬ ‫می‬‫دانند‬‫که‬DHT‫فولیکول‬‫های‬‫مو‬‫را‬‫آتروفی‬‫می‬‫کند‬‫و‬ ‫هنگامی‬‫که‬‫از‬‫فعالیت‬DHT‫ممانعت‬‫می‬‫شود‬‫فولیکول‬‫های‬ ‫مو‬‫به‬‫رشد‬‫ادامه‬‫می‬‫دهند‬. 15
 16. 16. ‫مقیاس‬Norwood ‫دکتر‬‫نوروود‬Norwood‫،طاسی‬‫با‬‫الگوی‬‫مردانه‬‫را‬‫از‬‫نظرشدت‬‫و‬‫وسعت‬‫به‬‫هفت‬ ‫درجه‬‫تقسیم‬‫بندی‬‫کرده‬‫است‬.‫این‬‫تقسیم‬‫بندی‬‫برای‬‫همه‬‫متخصصین‬‫پوست‬‫و‬‫م‬‫و‬‫شناخته‬ ‫شده‬‫و‬‫قابل‬‫قبول‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫عکس‬‫زیرآن‬‫را‬‫مالحظه‬‫می‬‫فرمایید‬.‫البته‬‫بایستی‬‫مت‬‫ذکر‬‫شد‬ ‫که‬‫اگرچه‬‫این‬‫تقسیم‬‫بندی‬‫راهنمای‬‫خوبی‬‫می‬‫باشد‬‫ولی‬‫درحالت‬‫طبیعی‬‫درجات‬‫گ‬‫وناگون‬ ‫آن‬‫با‬‫یکدیگر‬‫هم‬‫پوشانی‬‫داشته‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫دقیق‬‫مانند‬‫طرح‬‫های‬‫روی‬‫کاغذ‬‫نمی‬‫باشند‬ 16
 17. 17. ‫خانمها‬ ‫در‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬ ‫ریزش‬‫مو‬‫در‬‫زنان‬‫ممکن‬‫است‬ ‫موقتی‬‫یا‬‫طوالنی‬‫مدت‬‫باشد‬.‫در‬ ‫صورتی‬‫که‬‫عامل‬‫ریزش‬‫موی‬ ‫موقت‬‫شناسایی‬‫گردد‬‫رفع‬‫آن‬‫آس‬‫ان‬ ‫است‬‫اما‬‫زمانیکه‬‫عامل‬‫آن‬‫ا‬‫ا‬‫فور‬ ‫مشخص‬‫نشود‬،‫رفع‬‫آن‬‫مشکل‬ ‫می‬‫شود‬.‫یک‬‫ریزش‬‫موقتی‬، ‫ممکن‬‫است‬‫در‬‫نتیجه‬‫تشخیص‬ ‫نادرست‬،‫به‬‫یک‬‫ریزش‬‫طوالنی‬ ‫مدت‬‫مبدل‬‫گردد‬ 17 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 18. 18. ‫آلوپسی‬"‫آلوپشی‬"‫آندروژنتیک‬ ‫اکثر‬‫زنان‬‫مبتال‬‫به‬‫آلوپسی‬‫آندروژنی‬‫در‬‫همه‬‫نواحی‬‫سر‬‫تنک‬‫شدگی‬‫پراکنده‬‫ای‬‫دارند‬.‫از‬‫طر‬‫فی‬‫دیگر‬ ‫مردان‬‫به‬‫ندرت‬‫تنک‬‫شدگی‬‫پراکنده‬‫مو‬‫دارند‬‫اما‬‫در‬‫عوض‬‫الگوهای‬‫مجزا‬‫تر‬‫طاسی‬‫را‬‫دارا‬‫هستند‬. ‫برخی‬‫از‬‫زنان‬‫ممکن‬‫است‬‫ترکیبی‬‫از‬‫دو‬‫نوع‬‫الگو‬‫را‬‫داشته‬‫باشند‬.‫آلوپسی‬‫آندروژنی‬‫در‬‫زنان‬‫با‬ ‫عملکرد‬‫آندروژن‬‫ها‬،‫هورمون‬‫های‬‫مردانه‬‫ای‬‫که‬‫ا‬‫ال‬‫معمو‬‫با‬‫مقادیر‬‫بسیار‬‫کمی‬‫در‬‫زنان‬‫وجود‬‫دارند‬، ‫ارتباط‬‫دارد‬.‫آلوپسی‬‫آندروژنی‬‫به‬‫وسیله‬‫بسیاری‬‫از‬‫فاکتورهای‬‫مرتبط‬‫با‬‫عملکرد‬‫هورمون‬‫ه‬‫ا‬،‫از‬ ‫جمله‬‫کیست‬‫های‬،‫تخمدان‬‫مصرف‬‫قرص‬‫های‬‫ضد‬‫بارداری‬‫با‬‫شاخص‬‫آندروژن‬‫باال‬،‫بارداری‬‫و‬ ‫یائسگی‬‫ایجاد‬‫می‬‫شود‬.‫درست‬‫همانند‬‫مردان‬،‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫هورمون‬DHT‫تا‬‫حدی‬‫مسئول‬ ‫مینیاتوریزه‬‫شدن‬‫فولیکول‬‫های‬‫مو‬‫در‬‫زنان‬‫مبتال‬‫به‬‫طاسی‬‫با‬‫الگوی‬‫زنانه‬‫باشد‬.‫وراثت‬‫فاک‬‫تور‬‫مهمی‬ ‫در‬‫این‬‫بیماری‬‫محسوب‬‫می‬‫شود‬. 18 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 19. 19. ‫افلوویوم‬ ‫تلوژن‬Telogen Effluvium •‫افلوویوم‬ ‫تلوژن‬ ، ‫زنان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬Telogen Effluvium‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫مرموزی‬ ‫مزمن‬ ‫اختالل‬ ‫درستی‬ ‫شناخت‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫ماهها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بما‬ ‫باقی‬ ‫زا‬ ‫استرس‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫فاکتورهای‬ ‫از‬‫ند‬ 19 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 20. 20. ‫افلوویوم‬ ‫آناژن‬Anagen Effluvium ‫افلوویوم‬ ‫آناژن‬Anagen Effluvium‫به‬ ‫آسیب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫متابولی‬ ‫یا‬ ‫میتوزی‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫و‬ ‫مو‬ ‫فولیکول‬‫آن‬ ‫ک‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫روی‬. 20 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 21. 21. ‫آلوپسی‬"‫آلوپشی‬"‫کششی‬ ‫این‬‫وضعیت‬‫به‬‫وسیله‬‫آسیب‬‫موضعی‬‫به‬‫فولیکول‬‫های‬‫مو‬ ‫ناشی‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫محکم‬‫بستن‬‫مو‬‫که‬‫باعث‬‫کشیدگی‬‫در‬ ‫طول‬‫زمان‬‫می‬‫شود‬‫ایجاد‬‫می‬‫گردد‬. 21 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 22. 22. ‫خوراکی‬ ‫بارداری‬ ‫ضد‬ ‫داورهای‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫ریزش‬ ‫داروهای‬‫ضد‬‫بارداری‬‫خوراکی‬ ‫یکی‬‫از‬‫رایج‬‫ترین‬‫اشکال‬‫کن‬‫ترل‬ ‫بارداری‬‫و‬‫زاد‬‫و‬‫ولد‬‫است‬. ‫این‬‫قرص‬‫هر‬‫ساله‬‫برای‬‫میلیو‬‫ن‬ ‫ها‬‫زن‬‫در‬‫کشور‬‫تجویزمی‬‫شود‬ ‫اما‬‫تعداد‬‫بسیار‬‫کمی‬‫از‬‫این‬‫مس‬‫أله‬ ‫آگاهی‬‫دارند‬‫که‬‫داروهای‬ ‫جلوگیری‬‫خوراکی‬‫آغاز‬‫گر‬‫رای‬‫ج‬ ‫ریزش‬‫مو‬‫برای‬‫بسیاری‬‫از‬‫زنا‬‫ن‬ ‫مصرف‬‫کننده‬‫آنهاست‬. 22
 23. 23. ‫خانمها‬ ‫در‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬ ‫الگوهای‬ ‫د‬‫و‬‫الگوی‬‫بسیار‬‫معروف‬‫تراکم‬ ‫ریزش‬‫مو‬‫در‬‫زنان‬‫وجود‬‫دارند‬‫که‬ ‫توسط‬‫بیشتر‬‫متخصصین‬‫ریز‬‫ش‬‫مو‬ ‫استفاده‬‫می‬‫شوند‬:‫مقیاس‬‫لودویگ‬ Ludwig‫و‬‫مقیاس‬‫ساوین‬Savin 23 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 24. 24. ‫ها‬ ‫دارو‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫مو‬ ‫ریزش‬ ‫ریزش‬ ‫باعث‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫رایج‬ ‫تجویزی‬ ‫داروهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مردانه‬ ‫و‬ ‫زنانه‬ ‫الگوی‬ ‫با‬ ‫طاسی‬ ‫حمله‬ ‫تحریک‬ ، ‫موقتی‬ ‫موی‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫دائمی‬ ‫موی‬ ‫ریزش‬ ‫باعث‬ ‫حتی‬.‫داروها‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬‫ی‬ ‫شیمی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫داروهای‬ ‫شامل‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫نیستند‬ ‫سرطان‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫پرتوافکنی‬ ‫و‬ ‫درمانی‬ 24 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 25. 25. ‫سر‬ ‫موی‬ ‫رشد‬ ‫محرک‬ ‫و‬ ‫ریزش‬ ‫ضد‬ ‫موثره‬ ‫مواد‬ ‫اساسا‬‫هر‬‫گونه‬‫اقدام‬‫در‬‫درمان‬‫ریزش‬‫یا‬‫تحریک‬ ‫رشد‬‫موی‬‫سر‬‫باید‬‫بر‬‫پایه‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫مورد‬‫از‬ ‫مکانیسم‬‫های‬‫زیر‬‫باشد‬: •‫مهار‬‫آنزیم‬5‫آلفا‬‫ردوکتاز‬ •‫افزایش‬‫گردش‬‫خونی‬‫محیطی‬‫و‬‫وازودیلیتوری‬ •‫بهسازی‬‫تغذیه‬‫ای‬‫سلولهای‬‫درمال‬‫پاپیال‬ ‫وسلولهای‬‫بنیادی‬‫مو‬ •‫کاهش‬‫التهاب‬‫اطراف‬‫فولیکولها‬ 25 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 26. 26. ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫سر‬ ‫موی‬ ‫محرک‬ ‫یا‬ ‫ریزش‬ ‫ضد‬ ‫موثره‬ ‫مواد‬ •‫فاینستراید‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫ماینوکسیدیل‬:‫وازودیالتور‬(‫آناژن‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫افزاینده‬) •‫دوتاستراید‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫کوپر‬ ‫پرزاتید‬ ‫یا‬ ‫المین‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫کلراید‬ ‫کوپر‬ ‫یا‬ ‫فولیژن‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫زینک‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫سوربات‬ ‫پلی‬80:‫مو‬ ‫رشد‬ ‫دهنده‬ ‫بهبود‬ •‫بتا‬-‫متیل‬ ‫دی‬-4-‫آزا‬-5–‫کولستان‬-3-‫وان‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫کتوکنازول‬:‫بالکر‬ ‫آندروژنتیک‬ •‫اسیدها‬ ‫آمینو‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2‫مو‬ ‫رویش‬ ‫افزاینده‬ ‫و‬ •‫بیوتین‬:‫رویش‬ ‫افزاینده‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫موی‬ ‫مغذی‬ •‫اسید‬ ‫فولیک‬:‫رویش‬ ‫افزاینده‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫موی‬ ‫مغذی‬ •‫ب‬ ‫ویتامین‬ ‫پروسیانیدین‬3:‫مو‬ ‫ضخامت‬ ‫افزاینده‬ •‫اسید‬ ‫آزالئیک‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫ساووپالمتو‬ ‫عصاره‬(‫ریپنز‬ ‫سراونا‬:)‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫اوم‬ ‫جی‬ ‫پی‬ ‫عصاره‬:‫افریکانوم‬ ‫اوم‬ ‫جی‬ ‫پی‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫فلفل‬ ‫عصاره‬(‫کاپسایسین‬: )‫محیطی‬ ‫خونی‬ ‫گردش‬ ‫افزایش‬ •‫فنوگریک‬ ‫عصاره‬(‫فوئنیوم‬ ‫تریگونال‬:)‫مو‬ ‫رشد‬ ‫محرک‬ •‫دایسی‬ ‫فنل‬ ‫عصاره‬(‫وولگاری‬ ‫فوئنیکلوم‬:)‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ، ‫بالکر‬ ‫آندروژنیک‬ ، ‫التهاب‬ ‫ضد‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫گزنه‬ ‫عصاره‬(‫کا‬ ‫ای‬ ‫او‬ ‫دی‬ ‫یورتیکا‬: )‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ، ‫بالکر‬ ‫آندروژنیک‬ ، ‫محیطی‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫افزایش‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫بری‬ ‫بای‬ ‫عصاره‬(‫روبرا‬ ‫میریکا‬: )‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ، ‫بالکر‬ ‫آندروژنیک‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫آربورویتاء‬ ‫عصاره‬(‫توجا‬: )‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ، ‫بالکر‬ ‫آندروژنیک‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫سبوم‬ ‫تولید‬ ‫کاهنده‬ ‫و‬ •‫آووکادو‬ ‫عصاره‬(‫آمریکانا‬ ‫پرسیل‬: )‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ، ‫بالکر‬ ‫آندروژنیک‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2‫سبوم‬ ‫تولید‬ ‫کاهنده‬ ‫و‬ •‫هوپ‬ ‫عصاره‬(‫لوپولوس‬ ‫هومولوس‬: )‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ، ‫بالکر‬ ‫آندروژنیک‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫کین‬ ‫پامپ‬ ‫عصاره‬:‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ، ‫بالکر‬ ‫آندروژنیک‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 •‫کوهوش‬ ‫بلک‬ ‫عصاره‬(‫راسموزا‬ ‫سیمیفوگا‬: )‫آنزیم‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ، ‫بالکر‬ ‫آندروژنیک‬5‫تیپ‬ ‫ردوکتاز‬ ‫آلفا‬2 26 ‫بقایی‬ ‫دکتر‬ ‫داروساز‬
 27. 27. 27

×