Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pyetja 1 
Pyetja 2 
Pyetja 3 
Pyetja 4 
Pyetja 5 
Pyetja 6 
Pyetja 7 
Pyetja 8 
Pyetja 9 
Pyetja 10 
Pyetja 11 
Pyetja 12 ...
Pyetje dhe Përgjigje 
1. Cili nga këta është kompjuter i vogël dhe 
i përshtatshëm për mbajtjen e shënimeve 
të takimeve 
...
Pyetje dhe Përgjigje 
2. Cila nga këto nuk është njësi hyrëse? 
 
 Monitori 
 Tastiera 
 Miu 
 Skaneri 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
3. Hardueri është? 
 I shtrenjtë 
  
Diçka që ju mund të prekni 
 Vështirë për tu blerë 
 Kodi ...
Pyetje dhe Përgjigje 
4. Shembull i softuerit të sistemit është? 
 Procesuesi i fjalëve 
 Kalkulimi i tabelave 
 Ueb sh...
Pyetje dhe Përgjigje 
5. Kompjuteri i lidhur në rrjet quhet? 
 Kompjuter personal 
 I vetmuar 
 Stacion punues 
Dritan...
Pyetje dhe Përgjigje 
6. Pjesa e ueb faqes së brendshme të 
kompanisë të cilës mund ti qasen edhe 
partnerët quhet? 
 Int...
Pyetje dhe Përgjigje 
7. Pjesë periferike është 
 Pjesa softuerike 
  
Pajisja harduerike e lidhur 
 Instruksioni komp...
Pyetje dhe Përgjigje 
8. Për të detektuar viruset kërkohet? 
 Firewall 
 Softuer për diafragmetim 
 Sistemi operativ 
...
Pyetje dhe Përgjigje 
9. RAM nënkupton 
 Read Access Memory 
 Ready Access Memory 
  
Random Access Memory 
 ROM Acce...
Pyetje dhe Përgjigje 
10. Softuerin të cilin mund ta shfrytëzoni 
për një periudhë të caktuar para se të 
blihet licenca q...
Pyetje dhe Përgjigje 
11. Cila nga këto ka efekt në përformancat 
e kompjuterit tuaj? 
 
 Shpejtësia e CPU-së 
 Madhësi...
Pyetje dhe Përgjigje 
12. Cila nga këto është mund të jetë 
madhësi matëse për RAM-in? 
 512 bytes 
 512 TB 
  
512 MB...
Pyetje dhe Përgjigje 
13. Cila nga këto është mangësi e GUI-së? 
 Lehtë për tu përdorur 
 Nuk keni nevojë të mësoni koma...
Pyetje dhe Përgjigje 
14. ADSL është? 
 
 Një lidhje e shpejtë interneti 
 Formë e komunikimit me email 
 Gjuhë për kr...
Pyetje dhe Përgjigje 
15. Shkenca e cila merret me dizajnin e 
makinave të sigurta dhe komfore për 
përdorim nga njerëzit ...
Pyetje dhe Përgjigje 
16. Cila nga këto ndihmon në rritjen e 
numrit të aplikacioneve të cilat mund ti 
hapni në të njëjtë...
Pyetje dhe Përgjigje 
17. Kompjuterët brenda një zyre lidhen si 
 
 LAN 
 Internet 
 WAN 
 Intranet 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
18. Cila nga këto është non-volatole 
(përhershme) memorie? 
 Hard disku 
 Floppy disku 
  
ROM ...
Pyetje dhe Përgjigje 
19. Programi të cilin mund ta shfrytëzoni 
për 30 ditë para se të paguani quhet? 
 
 Shareware 
 ...
Pyetje dhe Përgjigje 
20. Cili nga këta softuerë kontrollon 
funksionet e harduerit? 
 Softuerët aplikativë 
  
Ueb shf...
Pyetje dhe Përgjigje 
21. Pse duhet të azhuroni rregullisht 
antivirusin tuaj? 
 Për të mbajtur programin në punë 
 Për ...
Pyetje dhe Përgjigje 
22. GUI nënkupton? 
 
 Graphical User Interface 
 General User Invention 
 Graphical Utilities I...
Pyetje dhe Përgjigje 
23. Cila nga këta softuerë mund të 
përmirësoj komunikimin brenda një 
kompanie? 
 Procesuesi i fja...
Pyetje dhe Përgjigje 
24. Niveli i të drejtave për qasje 
identifikohet nga password-i juaj 
 E saktë 
 E pasaktë 
Drit...
Pyetje dhe Përgjigje 
25. Cila nga këto na ndihmon të parandalon 
lëndimet? 
 Të kemi dysheme të drurët 
 Të kemi kondic...
Pyetje dhe Përgjigje 
26. Ndriçimin adekuat kur e shfrytëzojmë 
kompjuterin na ndihmon ti shmangemi 
 Lëndimeve të shpinë...
Pyetje dhe Përgjigje 
27. Krijimi i diagrameve bëhet më së lehti 
me 
 Paketën për prezantim 
 Procesuesin e fjalëve 
 ...
Pyetje dhe Përgjigje 
28. .xls është ekstension për 
 Word 
 Access 
  
Excel 
 Publisher 
Dritan Halimi
Pyetje dhe Përgjigje 
29. Cila nga këto formate të fajllave është 
për imazhe 
 .txt 
  
.jpg 
 .wav 
 .ppt 
Dritan H...
Pyetje dhe Përgjigje 
30. Cila nga këto mund të rruaj sasinë më 
të vogël të të dhënave? 
 DVD disku 
  
Floppy disku 
...
Pyetje dhe Përgjigje 
31. Instalimi i më shumë RAM do të 
 
 Ritë përformancat 
 Shpejtësinë e procesimit 
 Rritë madh...
Pyetje dhe Përgjigje 
32. Pjesa e rrjetit të një kompanie e cila 
mund të qaset nga një grup njerëzish të 
zgjedhur nga ja...
Pyetje dhe Përgjigje 
33. Njësia matëse më e vogël e memorimit 
quhet? 
 Mega-bajt 
 Bajt 
 Kilo-bajt 
 Bit 
Dritan H...
Pyetje dhe Përgjigje 
34. Përparësia e shfrytëzimit të rrjetin na 
mundëson 
 Rruajtjen e punës 
 Qasje në Internet 
 ...
Pyetje dhe Përgjigje 
35. CPU-ja shpesh njihet si 
 Hapësira kryesore për rruajtjen e 
shënimeve 
  
Truri i kompjuteri...
Pyetje dhe Përgjigje 
36. Shpejtësia e CPU-së matet me 
 Bit për sekondë (bps) 
 Mega-bajt (MB) 
 Mili-sekonda (ms) 
...
Pyetje dhe Përgjigje 
37. EULA do të shfaqet 
 Kur ju të kyçeni në kompjuter 
 Kur dërgoni email 
  
Kur të instaloni ...
Pyetje dhe Përgjigje 
38. Një licencë e vetme e përdorimit ju 
lejon juve të ndani softuerin me një shokë 
 E saktë 
  ...
Pyetje dhe Përgjigje 
39. Të dhënat personale janë të mbrojtura 
nga cila pjesë e legjislacionit? 
 Akti i shëndetësisë d...
Pyetje dhe Përgjigje 
40. Krijuesi i tabelave, baza e shënimeve 
dhe procesuesi i fjalëve janë shembuj të 
 Sistemeve Ope...
Pyetje dhe Përgjigje 
41. Skeneri dhe printeri njihen edhe si 
 Softuerë 
 Rrjet 
 USB portë 
 Pajisje periferike 
Dr...
Pyetje dhe Përgjigje 
42. Cila nga këto është pajisje dalëse? 
 Tastiera 
 Skeneri 
 Joystick 
 Plotter 
Dritan Halim...
Pyetje dhe Përgjigje 
43. Arkivimi (backup-i) i shënimeve është 
mirë të bëhet 
 Njëherë 
 Dy here në vitë 
  
Rregull...
Pyetje dhe Përgjigje 
44. Mainframe duhet të përdoret për 
 
 Procesimin e një numri të madh të të 
dhënave 
 Kryerjen ...
Pyetje dhe Përgjigje 
45. Cila nga këto është shembull i sistemit 
operativ? 
 Microsoft Office 
 Norton 
  
Windows X...
Pyetje dhe Përgjigje 
46. Cila nga këto zgjidhje është më e mira 
për rruajtjen e shënimeve të klientëve? 
 Tabelat 
  ...
Pyetje dhe Përgjigje 
47. Laptopi duhet të shfrytëzohet për 
 
 Punë nga largësia 
 Rruajtjen e shënimeve të mëdha 
 V...
Pyetje dhe Përgjigje 
48. Pse kërkohet aplikim i politikave të 
mira për password-ët nga kompanitë? 
 Është më lehtë të n...
Pyetje dhe Përgjigje 
49. Për çka mund ta përdorni interneti nga 
shtëpia juaj? 
 Formatimin e diskut 
  
Postën elektr...
Pyetje dhe Përgjigje 
50. Cila nga këto nuk është pjesë dalëse 
 Plotter-i 
 Altoparlantët 
  
Mikrofoni 
 Printeri I...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9

Share

Download to read offline

Pyetje me pergjigje nga informatika

Download to read offline

PYETJE NGA INFORMATIKA

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Pyetje me pergjigje nga informatika

 1. 1. Pyetja 1 Pyetja 2 Pyetja 3 Pyetja 4 Pyetja 5 Pyetja 6 Pyetja 7 Pyetja 8 Pyetja 9 Pyetja 10 Pyetja 11 Pyetja 12 Pyetja 13 Pyetja 14 Pyetja 15 Pyetja 16 Pyetja 17 Pyetja 18 Pyetja 19 Pyetja 20 Pyetja 21 Pyetja 22 Pyetja 23 Pyetja 24 Pyetja 25 Pyetja 26 Pyetja 27 Pyetja 28 Pyetja 29 Pyetja 30 Pyetja 31 Pyetja 32 Pyetja 33 Pyetja 34 Pyetja 35 Pyetja 36 Pyetja 37 Pyetja 38 Pyetja 39 Pyetja 40 Pyetja 41 Pyetja 42 Pyetja 43 Pyetja 44 Pyetja 45 Pyetja 46 Pyetja 47 Pyetja 48 Pyetja 49 Pyetja 50
 2. 2. Pyetje dhe Përgjigje 1. Cili nga këta është kompjuter i vogël dhe i përshtatshëm për mbajtjen e shënimeve të takimeve  Kompjuteri Personal  Mainframe   PDA  Super kompjuteri Dritan Halimi
 3. 3. Pyetje dhe Përgjigje 2. Cila nga këto nuk është njësi hyrëse?   Monitori  Tastiera  Miu  Skaneri Dritan Halimi
 4. 4. Pyetje dhe Përgjigje 3. Hardueri është?  I shtrenjtë   Diçka që ju mund të prekni  Vështirë për tu blerë  Kodi i shkruar nga programuesit Dritan Halimi
 5. 5. Pyetje dhe Përgjigje 4. Shembull i softuerit të sistemit është?  Procesuesi i fjalëve  Kalkulimi i tabelave  Ueb shfletuesi  Sistemi Operativ Dritan Halimi
 6. 6. Pyetje dhe Përgjigje 5. Kompjuteri i lidhur në rrjet quhet?  Kompjuter personal  I vetmuar  Stacion punues Dritan Halimi
 7. 7. Pyetje dhe Përgjigje 6. Pjesa e ueb faqes së brendshme të kompanisë të cilës mund ti qasen edhe partnerët quhet?  Intranet   Extranet  Internet  Network Dritan Halimi
 8. 8. Pyetje dhe Përgjigje 7. Pjesë periferike është  Pjesa softuerike   Pajisja harduerike e lidhur  Instruksioni kompjuterik  Hard disku Dritan Halimi
 9. 9. Pyetje dhe Përgjigje 8. Për të detektuar viruset kërkohet?  Firewall  Softuer për diafragmetim  Sistemi operativ  Program Anti-virus Dritan Halimi
 10. 10. Pyetje dhe Përgjigje 9. RAM nënkupton  Read Access Memory  Ready Access Memory   Random Access Memory  ROM Access Memory Dritan Halimi
 11. 11. Pyetje dhe Përgjigje 10. Softuerin të cilin mund ta shfrytëzoni për një periudhë të caktuar para se të blihet licenca quhet?   Shareware  Beta software  Freeware  Netware Dritan Halimi
 12. 12. Pyetje dhe Përgjigje 11. Cila nga këto ka efekt në përformancat e kompjuterit tuaj?   Shpejtësia e CPU-së  Madhësia e Floppy diskut  ROM  Flash memory Dritan Halimi
 13. 13. Pyetje dhe Përgjigje 12. Cila nga këto është mund të jetë madhësi matëse për RAM-in?  512 bytes  512 TB   512 MB  512 GB Dritan Halimi
 14. 14. Pyetje dhe Përgjigje 13. Cila nga këto është mangësi e GUI-së?  Lehtë për tu përdorur  Nuk keni nevojë të mësoni komanda  Shfrytëzon fuqi të shumtë procesuese Dritan Halimi
 15. 15. Pyetje dhe Përgjigje 14. ADSL është?   Një lidhje e shpejtë interneti  Formë e komunikimit me email  Gjuhë për krijimin e ueb faqeve  Një lloj i modemit Dritan Halimi
 16. 16. Pyetje dhe Përgjigje 15. Shkenca e cila merret me dizajnin e makinave të sigurta dhe komfore për përdorim nga njerëzit quhet  Ekonomi  Teknologjia Dizajnuese  Shëndetësi dhe Siguri  Ergonomia Dritan Halimi
 17. 17. Pyetje dhe Përgjigje 16. Cila nga këto ndihmon në rritjen e numrit të aplikacioneve të cilat mund ti hapni në të njëjtën kohë?  Instalimi i CD-ROM-it  Blerja e një kartele më të mirë grafike  Një hard disk më i madh  Instalimi i më shumë RAM-i Dritan Halimi
 18. 18. Pyetje dhe Përgjigje 17. Kompjuterët brenda një zyre lidhen si   LAN  Internet  WAN  Intranet Dritan Halimi
 19. 19. Pyetje dhe Përgjigje 18. Cila nga këto është non-volatole (përhershme) memorie?  Hard disku  Floppy disku   ROM  RAM Dritan Halimi
 20. 20. Pyetje dhe Përgjigje 19. Programi të cilin mund ta shfrytëzoni për 30 ditë para se të paguani quhet?   Shareware  Freeware  Spyware  Adware Dritan Halimi
 21. 21. Pyetje dhe Përgjigje 20. Cili nga këta softuerë kontrollon funksionet e harduerit?  Softuerët aplikativë   Ueb shfletuesit  Sistemi Operativ  Firewall-i Dritan Halimi
 22. 22. Pyetje dhe Përgjigje 21. Pse duhet të azhuroni rregullisht antivirusin tuaj?  Për të mbajtur programin në punë  Për të parandaluar dëmtimet fizike  Për të zvogëluar humbjen e shënimeve  Për të luftuar virusët e ri Dritan Halimi
 23. 23. Pyetje dhe Përgjigje 22. GUI nënkupton?   Graphical User Interface  General User Invention  Graphical Utilities Interface  General User Idea Dritan Halimi
 24. 24. Pyetje dhe Përgjigje 23. Cila nga këta softuerë mund të përmirësoj komunikimin brenda një kompanie?  Procesuesi i fjalëve   Email  Dizajnuesi i ueb faqeve  Makina kërkuese Dritan Halimi
 25. 25. Pyetje dhe Përgjigje 24. Niveli i të drejtave për qasje identifikohet nga password-i juaj  E saktë  E pasaktë Dritan Halimi
 26. 26. Pyetje dhe Përgjigje 25. Cila nga këto na ndihmon të parandalon lëndimet?  Të kemi dysheme të drurët  Të kemi kondicioner të ajrit   Të gjithë kabllot të lidhen së bashku  Ndaljen e rrymës pas pune Dritan Halimi
 27. 27. Pyetje dhe Përgjigje 26. Ndriçimin adekuat kur e shfrytëzojmë kompjuterin na ndihmon ti shmangemi  Lëndimeve të shpinës  Dëmtimeve nga rrezatimi  Dëmtimeve të syve dhe kokë-dhembjes Dritan Halimi
 28. 28. Pyetje dhe Përgjigje 27. Krijimi i diagrameve bëhet më së lehti me  Paketën për prezantim  Procesuesin e fjalëve   Paketën për tabela  DTP paketën Dritan Halimi
 29. 29. Pyetje dhe Përgjigje 28. .xls është ekstension për  Word  Access   Excel  Publisher Dritan Halimi
 30. 30. Pyetje dhe Përgjigje 29. Cila nga këto formate të fajllave është për imazhe  .txt   .jpg  .wav  .ppt Dritan Halimi
 31. 31. Pyetje dhe Përgjigje 30. Cila nga këto mund të rruaj sasinë më të vogël të të dhënave?  DVD disku   Floppy disku  CD-ROM  Hard disku Dritan Halimi
 32. 32. Pyetje dhe Përgjigje 31. Instalimi i më shumë RAM do të   Ritë përformancat  Shpejtësinë e procesimit  Rritë madhësinë permanente për ruajtje  Zvogëlon përformancat Dritan Halimi
 33. 33. Pyetje dhe Përgjigje 32. Pjesa e rrjetit të një kompanie e cila mund të qaset nga një grup njerëzish të zgjedhur nga jashtë quhet?  Intranet   Extranet  Internet  Network Dritan Halimi
 34. 34. Pyetje dhe Përgjigje 33. Njësia matëse më e vogël e memorimit quhet?  Mega-bajt  Bajt  Kilo-bajt  Bit Dritan Halimi
 35. 35. Pyetje dhe Përgjigje 34. Përparësia e shfrytëzimit të rrjetin na mundëson  Rruajtjen e punës  Qasje në Internet   Ndarjen e fajllave dhe printerëve  Hack-imin e sistemeve tjerë Dritan Halimi
 36. 36. Pyetje dhe Përgjigje 35. CPU-ja shpesh njihet si  Hapësira kryesore për rruajtjen e shënimeve   Truri i kompjuterit  Pjesa e dobët e kompjuterit  Hapësira për arkivim Dritan Halimi
 37. 37. Pyetje dhe Përgjigje 36. Shpejtësia e CPU-së matet me  Bit për sekondë (bps)  Mega-bajt (MB)  Mili-sekonda (ms)  Mega-herc (MHz) Dritan Halimi
 38. 38. Pyetje dhe Përgjigje 37. EULA do të shfaqet  Kur ju të kyçeni në kompjuter  Kur dërgoni email   Kur të instaloni softuerin e ri  Kur të ç’kyçeni nga kompjuteri Dritan Halimi
 39. 39. Pyetje dhe Përgjigje 38. Një licencë e vetme e përdorimit ju lejon juve të ndani softuerin me një shokë  E saktë   E pasaktë Dritan Halimi
 40. 40. Pyetje dhe Përgjigje 39. Të dhënat personale janë të mbrojtura nga cila pjesë e legjislacionit?  Akti i shëndetësisë dhe sigurisë  Akti i të dhënave personale  Akti për mbrojtjen e të dhënave  Dritan Halimi
 41. 41. Pyetje dhe Përgjigje 40. Krijuesi i tabelave, baza e shënimeve dhe procesuesi i fjalëve janë shembuj të  Sistemeve Operative  Freeware   Aplikacione aplikative  Harduerë Dritan Halimi
 42. 42. Pyetje dhe Përgjigje 41. Skeneri dhe printeri njihen edhe si  Softuerë  Rrjet  USB portë  Pajisje periferike Dritan Halimi
 43. 43. Pyetje dhe Përgjigje 42. Cila nga këto është pajisje dalëse?  Tastiera  Skeneri  Joystick  Plotter Dritan Halimi
 44. 44. Pyetje dhe Përgjigje 43. Arkivimi (backup-i) i shënimeve është mirë të bëhet  Njëherë  Dy here në vitë   Rregullisht  Kurdo që ju kujtohet Dritan Halimi
 45. 45. Pyetje dhe Përgjigje 44. Mainframe duhet të përdoret për   Procesimin e një numri të madh të të dhënave  Kryerjen e detyrave më lehtë  Rruajtjen e listës së dërgesave  Punë nga largësia Dritan Halimi
 46. 46. Pyetje dhe Përgjigje 45. Cila nga këto është shembull i sistemit operativ?  Microsoft Office  Norton   Windows XP  Internet Explorer Dritan Halimi
 47. 47. Pyetje dhe Përgjigje 46. Cila nga këto zgjidhje është më e mira për rruajtjen e shënimeve të klientëve?  Tabelat   Baza e të dhënave  Procesuesi i fjalëve  DTP-ja Dritan Halimi
 48. 48. Pyetje dhe Përgjigje 47. Laptopi duhet të shfrytëzohet për   Punë nga largësia  Rruajtjen e shënimeve të mëdha  Vendosjen e shumë shënimeve  Lidhjen e punëtorëve nga shtëpia Dritan Halimi
 49. 49. Pyetje dhe Përgjigje 48. Pse kërkohet aplikim i politikave të mira për password-ët nga kompanitë?  Është më lehtë të ndahen fajllat përgjatë rrjetit të kompanisë  Për të lehtësuar qasjen në rrjet   Për të mbrojtur fajllat nga qasja e paautorizuar  Për të lehtësuar gjetjen e fajllave në kompjuter Dritan Halimi
 50. 50. Pyetje dhe Përgjigje 49. Për çka mund ta përdorni interneti nga shtëpia juaj?  Formatimin e diskut   Postën elektronike (e-mail)  Krijimin e bazës së shënimeve (database) Dritan Halimi
 51. 51. Pyetje dhe Përgjigje 50. Cila nga këto nuk është pjesë dalëse  Plotter-i  Altoparlantët   Mikrofoni  Printeri Ink-Jet Dritan Halimi
 • BajramShabani

  Feb. 11, 2021
 • DenoIsufi

  Mar. 31, 2020
 • KaltrinaKovaci

  Jan. 26, 2019
 • eridazorba

  Dec. 1, 2016
 • genagenushi9

  Oct. 27, 2016
 • Redoni123

  Sep. 27, 2016
 • EntelaZARAJ

  Feb. 7, 2016
 • LiljanaKoci

  Oct. 12, 2015
 • pashkzefi

  Feb. 18, 2015

PYETJE NGA INFORMATIKA

Views

Total views

32,576

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

17

Actions

Downloads

348

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×