Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ovur

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ovur

  1. 1. OVUR Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>4 fasen in succesvol leerproces </li></ul><ul><li>lessen, kleine opdrachten, taken, … zo structureren </li></ul><ul><li>integratie VOETen leren leren </li></ul><ul><li>verlaging talige drempels </li></ul><ul><li>leerlingen hebben de neiging om ‘O’, ‘V’ en ‘R’ te vergeten </li></ul>
  2. 2. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Op het onderwerp: </li></ul><ul><ul><li>Wat weet ik reeds over het onderwerp? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat kan ik afleiden uit de vormkenmerken van de tekst? </li></ul></ul><ul><li>Op de opgave: </li></ul><ul><ul><li>Wat wordt er van mij verwacht? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat wil ik bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarop moet ik speciaal letten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Heb ik dit soort opdrachten reeds vroeger gedaan? </li></ul></ul>
  3. 3. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Praktijkvoorbeelden : </li></ul><ul><li>Op het onderwerp: </li></ul><ul><ul><li>Leerlingen een woordspin laten maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekijk titels, tussentitels, vetgedrukte woorden, afbeeldingen in het handboek  waarover zal de les gaan en welke onderdelen komen aan bod? </li></ul></ul><ul><ul><li>Taalspelletje om begrippen en betekenissen op te frissen </li></ul></ul><ul><li>Op de opgave: </li></ul><ul><ul><li>Leerlingen de opgave laten herformuleren in hun eigen woorden </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen laten noteren welke fouten ze vroeger bij dergelijke opdrachten maakten </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen doelstellingen laten formuleren. </li></ul></ul>
  4. 4. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><ul><li>Taakverdeling maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Benodigheden verzamelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Planning opstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Logboek invullen </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  5. 5. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Aandacht voor: </li></ul><ul><ul><li>Logische opbouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderlinge verbanden, bv. oorzaak-gevolg </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoofd- en bijzaken onderscheiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauwkeurig werken </li></ul></ul>
  6. 6. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Op het onderwerp: </li></ul><ul><ul><li>Wat heb ik geleerd tijdens deze les/opdracht? </li></ul></ul><ul><li>Op de opgave: </li></ul><ul><ul><li>Heb ik de opgave correct uitgevoerd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Heb ik de opgave volledig uitgevoerd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Heb ik mijn doel bereikt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke moeilijkheden heb ik ondervonden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke fouten moet ik in de toekomst vermijden? </li></ul></ul>
  7. 7. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Praktijkvoorbeelden: </li></ul><ul><li>Op het onderwerp: </li></ul><ul><ul><li>Reflectietaak laten invullen aan het einde van de les </li></ul></ul><ul><li>Op de opgave: </li></ul><ul><ul><li>Zelfevaluatie door de leerlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen elkaar laten evalueren </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen aandachtspunten voor toekomstige opdrachten laten formuleren </li></ul></ul>
  8. 8. OVUR aandachtspunten: <ul><li>‘ O’, ‘V’ en ‘R’ moeten niet altijd neergeschreven worden, kan ook a.d.h.v. gerichte vragen </li></ul><ul><li>wel voortdurend erover waken dat leerlingen ‘O’, ‘V’ en ‘R’ niet vergeten </li></ul><ul><li>lessen zo opbouwen </li></ul><ul><li>opdrachten zo structureren </li></ul><ul><li>zelfs toetsen … </li></ul>

×