Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ovur

3,995 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ovur

  1. 1. OVUR Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>4 fasen in succesvol leerproces </li></ul><ul><li>lessen, kleine opdrachten, taken, … zo structureren </li></ul><ul><li>integratie VOETen leren leren </li></ul><ul><li>verlaging talige drempels </li></ul><ul><li>leerlingen hebben de neiging om ‘O’, ‘V’ en ‘R’ te vergeten </li></ul>
  2. 2. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Op het onderwerp: </li></ul><ul><ul><li>Wat weet ik reeds over het onderwerp? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat kan ik afleiden uit de vormkenmerken van de tekst? </li></ul></ul><ul><li>Op de opgave: </li></ul><ul><ul><li>Wat wordt er van mij verwacht? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat wil ik bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarop moet ik speciaal letten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Heb ik dit soort opdrachten reeds vroeger gedaan? </li></ul></ul>
  3. 3. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Praktijkvoorbeelden : </li></ul><ul><li>Op het onderwerp: </li></ul><ul><ul><li>Leerlingen een woordspin laten maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekijk titels, tussentitels, vetgedrukte woorden, afbeeldingen in het handboek  waarover zal de les gaan en welke onderdelen komen aan bod? </li></ul></ul><ul><ul><li>Taalspelletje om begrippen en betekenissen op te frissen </li></ul></ul><ul><li>Op de opgave: </li></ul><ul><ul><li>Leerlingen de opgave laten herformuleren in hun eigen woorden </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen laten noteren welke fouten ze vroeger bij dergelijke opdrachten maakten </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen doelstellingen laten formuleren. </li></ul></ul>
  4. 4. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><ul><li>Taakverdeling maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Benodigheden verzamelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Planning opstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Logboek invullen </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  5. 5. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Aandacht voor: </li></ul><ul><ul><li>Logische opbouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderlinge verbanden, bv. oorzaak-gevolg </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoofd- en bijzaken onderscheiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauwkeurig werken </li></ul></ul>
  6. 6. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Op het onderwerp: </li></ul><ul><ul><li>Wat heb ik geleerd tijdens deze les/opdracht? </li></ul></ul><ul><li>Op de opgave: </li></ul><ul><ul><li>Heb ik de opgave correct uitgevoerd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Heb ik de opgave volledig uitgevoerd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Heb ik mijn doel bereikt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke moeilijkheden heb ik ondervonden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke fouten moet ik in de toekomst vermijden? </li></ul></ul>
  7. 7. Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren - Reflecteren <ul><li>Praktijkvoorbeelden: </li></ul><ul><li>Op het onderwerp: </li></ul><ul><ul><li>Reflectietaak laten invullen aan het einde van de les </li></ul></ul><ul><li>Op de opgave: </li></ul><ul><ul><li>Zelfevaluatie door de leerlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen elkaar laten evalueren </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen aandachtspunten voor toekomstige opdrachten laten formuleren </li></ul></ul>
  8. 8. OVUR aandachtspunten: <ul><li>‘ O’, ‘V’ en ‘R’ moeten niet altijd neergeschreven worden, kan ook a.d.h.v. gerichte vragen </li></ul><ul><li>wel voortdurend erover waken dat leerlingen ‘O’, ‘V’ en ‘R’ niet vergeten </li></ul><ul><li>lessen zo opbouwen </li></ul><ul><li>opdrachten zo structureren </li></ul><ul><li>zelfs toetsen … </li></ul>

×